Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.3

SAN FRANCISCO, KALIFORNIA - Packy McCormick, doradca a16z ds. web3, napisał artykuł sponsorowany przez platformę DeFi o nazwie Celo, który zawiera mnóstwo informacji o pochodzeniu projektu, jego celach, inwestorach i aplikacjach zbudowanych na jego bazie. Artykuł stanowi argument na rzecz ideologii ReFi, przede wszystkim cytuje artykuł napisany przez Jonathana Lagearda, członka Światowego Forum Ekonomicznego, dla instytutu Brookings.


Główny argument głosi, że znaleźliśmy się w tym globalnym bałaganie, ponieważ światowe finanse nie wyceniają przyrody we właściwy sposób i gdyby tylko udało się uzyskać właściwą cenę za "usługi ekosystemów" i "kapitał naturalny", taki jak bioróżnorodność, czyste powietrze/woda, zdrowa gleba itp., wtedy moglibyśmy uratować świat.


Zatytułowany Międzygatunkowe Pieniądze. Stwierdza on, że głównym problemem gospodarki rynkowej jest to, że nie wycenia ona prawidłowo kapitału naturalnego. Aby temu zaradzić, proponuje pomysł, który społeczność kryptowalutowa realizuje już od jakiegoś czasu: tokenizację wszystkiego.


"Proponuje się, aby Bank Innych Gatunków (lub, co bardziej prawdopodobne, jego agenci rozliczeniowi z sektora prywatnego) stworzył cyfrowego bliźniaka dla innych gatunków, który będzie służył jako ich tożsamość online. W sensie praktycznym i prawnym to właśnie cyfrowy bliźniak posiada wartość - równowartość kilku centów, kilku dolarów, a nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów w LM (rzadkie formy życia mogą posiadać sumy równe rzadkiemu zegarkowi Rolex). Obliczeniowe i osobowe reprezentacje pozwolą nie-ludziom określać proste preferencje. Pieniądze będą wydawane lub inwestowane w oparciu o te preferencje".


Ponieważ ekosystemu nie da się wyszkolić do korzystania ze smartfona, sztuczna inteligencja działająca za pośrednictwem ekosystemu cyfrowego bliźniaka i wbudowanych urządzeń środowiskowych będzie faktycznie decydować o sposobie wydawania tych pieniędzy. Packy jest zgodny z tym, co napisał Ledgards:


Finansjalizacja to brudne słowo, ale system jest szczególnie brudny dla tych, których interesy nie mają ceny. Ledgard chce to naprawić, a przy okazji przyczynić się do zmniejszenia skrajnego ubóstwa. To tylko jeden z przykładów - choć najbardziej barwny - ruch o nazwie Regenerative Finance (ReFi). ReFi to piękna idea - ponowne wyobrażenie sobie systemu finansowego z wykorzystaniem narzędzi, jakimi dysponuje obecnie ludzkość, aby lepiej uwzględniać potrzeby wszystkich interesariuszy, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Nakłada cenę na efekty zewnętrzne, obciążając tych, którzy tworzą negatywne efekty zewnętrzne (jak Once-ler) i nagradzając tych, którzy tworzą pozytywne efekty zewnętrzne (jak Lorax, który przemawia w imieniu drzew). ....Regeneratywne Finanse (ReFi) to warta wiele bilionów dolarów szansa by osiągnąć sukces, czyniąc dobro, i właśnie Celo staje się jej domem.

"Cena za efekty zewnętrzne", ponieważ system cyfrowy wymaga, aby maszyny były wszechwiedzące. Inżynierowie, korporacje DAO, elity religijne współpracują z maszynami, aby określić, co jest pozytywne, a co negatywne. Celo, "finanse regeneracyjne" i ruch web3 budują infrastrukturę baz danych, która zabezpiecza interoperacyjne identyfikatory dla każdej "zewnętrzności", jakie Lageard określił w wymaganiach dotyczących stworzenia proponowanego przez siebie systemu:


"Wymagania dla międzygatunkowych pieniędzy obejmują zdolność do nadania nie-ludziom cyfrowej tożsamości, zdolność do dokładnego adresowania wartości finansowej, dostępność rozproszonych systemów obliczeniowych, zdolność do zebrania wystarczającej ilości danych, aby zbudować system weryfikacji, któremu zaufają rynki i rządy, zdolność do modelowania zebranych danych za pomocą AI i innych systemów, a przede wszystkim wsparcie i zaufanie lokalnych społeczności.”


Celo, web3 i paradygmat ESG skupiają się na tych wymaganiach.


Tworzenie Blockchaina Dostosowanego do Wpływu Społecznego


Choć sama w sobie jest znaczącym graczem, sieć Celo, pokazuje nam mikrokosmos większych wzorców. Większe wzorce obejmują energie finansujące i cyfryzujące wszystkie możliwe procesy naturalne w dążeniu do stworzenia zintegrowanego, zaprojektowanego systemu światowego. Poza dominacją nad materią, zarządzanie myśleniem i koncentracją jest niezbędne do realizacji takich ambicji.


Celo, podobnie jak wiele innych firm, konstruuje narracje, które trafiają w szczere i skoncentrowane na sercu pragnienie ludzi, by pomagać innym i światu. Jako technologia, Celo zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o osobach ubogich i przesiedlonych, a jednocześnie koncentruje się na infrustrukturach mających wpływ na społeczeństwo i środowisko. Niniejszy przegląd przedstawia szersze spojrzenie na projekt i jego związki z władzą.


Firma o nazwie c-Labs buduje blockchain Celo. Założyciele c-Labs, Sep Kamvar, Rene Reinsburg i Marek Olszewski, poznali się w MIT Media Lab.

zobacz też:

Game, Set i Mecz: Gambit ESG firmy BlackRock i Zakończenie Ryzyka

Zawłaszczanie natury przez Wall Street przyspiesza wraz z wprowadzeniem nowej klasy aktywów

Bity i bajty Wielkiego Resetu: COVID-19 i rosnący kapitalizm danych

Ich główna innowacja technologiczna polega na tym, że blockchain oparty jest o zasadę "mobile first", aby zmaksymalizować potencjalny wpływ społeczny. Ich etos i marketing skupiają się wokół hasła "regenerative finance" (ReFi), o którym była mowa w części I tej serii. Ten rodzący się ruch w świecie web3 koncentruje się na projektach skupiających się na "dobrobycie społecznym", często powołując się na Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ(SDG), i generalnie obejmuje albo wprowadzenie nieubankowionych do blockchaina, cyfryzację rolnictwa i systemów ekologicznych, oraz ogólną infrastrukturę wpływu społecznego, taką jak IXO.


Umożliwiając dostęp do blockchaina każdemu, kto ma telefon (a nawet telefon typu flip phone), Celo kieruje swoją ofertę do osób ubogich lub przesiedlonych, aby włączyć je do aplikacji finansowych opartych na blockchainie i mieszanych usług humanitarnych, budując przy okazji cyfrowy system identyfikacji oraz pomost do tradycyjnych sieci zgodności.


Celo koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu technologii najlepiej dostosowanej do potrzeb społecznych. Jak czytamy w białej księdze: "Aby kryptograficzny system płatności społecznych dobrze prosperował, wysłanie płatności powinno być tak proste, jak wysłanie SMS-a, a zmienność waluty powinna być minimalna". Stworzyli oni system, w którym każdy może otrzymywać kryptowaluty, a jego numer telefonu służy jako klucz publiczny do portfela blockchain. Takie podejście jest niezbędne, aby świat pomocy międzynarodowej mógł wykorzystywać publiczne systemy blockchain.


Ponadto w dużej mierze opierają się na kryptografii "Zero-Knowledge Proof", która odnosi się do klasy konstrukcji kryptograficznych umożliwiających dwóm stronom interakcję na blockchainie bez ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie nawzajem. Te zasady projektowania pomagają również w ogólnym skalowaniu transakcji i tworzeniu interoperacyjnych blockchainów.


Często ludzie mylnie postrzegają kwestie prywatności w technologii jako coś, czym przejmują się głównie konsumenci. Jednak dążenie do zachowania prywatności w świecie blockchain wynika przede wszystkim z interesów korporacyjnych i rządowych. Kraj lub firma nie chce, aby wszystkie ich powiązania finansowe zostały natychmiast ujawnione w momencie dokonywania transakcji, ponieważ może to oznaczać utratę przewagi konkurencyjnej lub ujawnienie niesmacznych informacji.


Postulaty dotyczące prywatności danych w świecie technologii są tak daleko idące, jak ukrywanie w danych informacji umożliwiających identyfikację osób. Twierdzenia te są same w sobie podejrzane, ale nigdy nie odnoszą się do szerszej kwestii, która dotyczy wykorzystania danych w danym okresie. Wszystkie generowane informacje cyfrowe zasilają algorytmy działające w chmurze, a skupienie się na informacjach umożliwiających identyfikację osób całkowicie ignoruje dosłowne zbieranie i alchemiczną reprezentację umysłu w postaci matematycznego konstruktu.


Celo i CBDC


Portfele cyfrowe funkcjonują jako interfejs do cyfrowej tożsamości. To właśnie tam dana osoba będzie dokonywać transakcji, uczestniczyć w technologiach finansowych, otrzymywać UBI, mieć dostęp do licencji, stanu zdrowia itp. Ludzie zazwyczaj skupiają się na szerszych aspektach CBDC, ale portfele stanowią ogromną część wdrażania programu. W chwili obecnej telefony komórkowe dominują na rynku światowym, więc każda CBDC lub duża inicjatywa cyfrowa wymaga aplikacji mobilnych, aby była opłacalna.


Portfel Valora, wyodrębniony z cLabs w 2021 r. przez współzałożyciela Celo, Marka Olszewskiego, stanowi główny interfejs do blockchaina Celo dla urządzeń mobilnych. Prawie wszystkie projekty, zwłaszcza te skierowane do osób ubogich i przesiedlonych, korzystają z portfela Valora. Mercy Corp, Grameen Foundation i program  World Food to przykłady organizacji, z którymi współpracują.


Jako oddzielna firma, Valora pozyskała 20 milionów euro, a jej liderem jest a16z. Dyrektor generalny Jackie Bona pracowała w Google przez siedem lat, w Twitterze przez trzy i w Spotify przez trzy. W Google otrzymała drugą najwyższą nagrodę kierowniczą za swoją pracę jako członek-założyciel zespołu zajmującego się monetyzacją YouTube. We wszystkich trzech firmach zajmowała się międzynarodowym marketingiem produktów.


Zorientowana na urządzenia mobilne technologia Celo, która umożliwia otrzymywanie kryptowalut każdemu, kto posiada numer telefonu, pomaga w realizacji głównego celu CBDC, jakim jest dotarcie do osób nieubankowionych. Podczas Global CBDC Challenge organizowanego przez The Monetary Authority of Singapore, portfel Valora zaprezentował potencjalne zastosowanie Celo dla banków centralnych wdrażających detaliczny system CBDC. Spośród 300 uczestników, cLabs został wybrany jako jeden z 15 finalistów. MFW, Bank Światowy, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, ONZ i Azjatycki Bank Rozwoju również wzięły udział w tym wydarzeniu.

zobacz też:

Blockchain: Zaksięgowane Życie

Co to jest web3, NFT, DeFi, DAO? Definicja i najważniejsze pojęcia świata web3. - Bartek Pucek

Ezechiel Copic wydaje się być głównym łącznikiem między Celo a sieciami banków centralnych. Przez ponad 6 lat pracował w nowojorskim oddziale Rezerwy Federalnej, przez 4 lata był dyrektorem ds. banków centralnych i polityki globalnej w Światowej Radzie Złota, jest wiceszefem zespołu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ONZ) ds. jego Inicjatywy Walut Cyfrowych, członkiem panelu ekspertów UE ds. blockchain oraz członkiem Światowego Forum Ekonomicznego.


Jest współautorem serii białych ksiąg konsorcjum WEF Digital Currency Governance Consortium oraz autorem białej księgi dla Celo, zatytułowanej Shaping the Future of Digital Currencies (Kształtowanie przyszłości walut cyfrowych), która przedstawia projekt, w którym prywatna sieć CBDC obsługiwana przez bank centralny współdziała z publicznym blockchainem Celo w celu udostępnienia CBDC użytkownikom detalicznym.


Pozwala to bankowi centralnemu na utrzymanie prywatnej sieci, w której kontroluje on emisję CBDC dla banków i innych dostawców płatności. Podmioty te następnie łączą się z publicznym blockchainem Celo i zajmują się KYC oraz weryfikacją osób. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda aplikacja oparta na blockchainie mogłaby używać CBDC jako rodzimej waluty, a biorąc pod uwagę, że Celo skupia się na użytkownikach mobilnych, pomogłoby to bankom w ich prerogatywach dotyczących integracji finansowej. Kilka szczegółów technicznych unikalnych dla Celo sprawia, że ten system pomostowy jest możliwy.


Założyciele, inne osoby i inwestorzy


Trzej założyciele Celo mają znaczące powiązania zarówno z elitą światową, jak i technologiczną. Poniższe biogramy zostały zacytowane z artykułu napisanego przez doradcę a16z web3 Packy'ego McCormicka.


Sep Kamvar studiował chemię w Princeton i uzyskał doktorat z matematyki obliczeniowej w Stanford. W Stanford współtworzył EigenTrust, system reputacji P2P, i założył firmę Kaltix, zajmującą się spersonalizowanym wyszukiwaniem. Firma została przejęta przez Google w 2003 r., przed wejściem na giełdę. Sep zajmował się personalizacją w Google w latach 2003-2007, a następnie przeniósł się do MIT, gdzie był profesorem LG Career Development Professor of Media Arts and Sciences i kierował grupą Social Computing w MIT Media Lab.


Laboratorium obliczeń społecznych badało reakcje psychofizjologiczne przedszkolaków w szkołach Montessori za pomocą czujników noszonych na ciele. Projekt rozpoczęty przez Kamvara nosi nazwę Wildflower Network, w ramach którego laboratorium obliczeń społecznych stworzyło sieć szkół Montessori jako laboratoriów gromadzących dane o dzieciach. Ich celem jest śledzenie wszystkich ruchów za pomocą kamer i czujników. W 2019 r. projekt rozszerzył się do co najmniej 35 szkół w dziesięciu miastach (w tym jednej w Puerto Rico) i planuje podążać za technologicznym etosem maksymalnej ekspansji. Fundacje Chan Zuckerburg, Walton oraz sieć Omydiar przekazały darowizny na rzecz fundacji.


Rene Reinsberg dorastał w Niemczech i ukończył WHU - Otto Beisheim School of Management, jedną z najlepszych szkół biznesu w Europie, gdzie napisał pracę magisterską na temat wyceny opcji. Zanim rozpoczął studia MBA na MIT, odbył staż w firmie McKinsey, po ukończeniu szkoły pracował na globalnych rynkach kapitałowych w firmie Morgan Stanley, a także doradzał w zakresie finansów i projektów społecznych dla Banku Światowego. W tym czasie zdążył zarejestrować się w Harvard Law (Cyberlaw), MIT Computer Science Artificial Intelligence Lab (Linked Data Ventures i AI) oraz MIT Media Lab (Social Design, gdzie poznał Sepa).


W czasie pracy w Banku Światowym Rene Resenburg pracował w Caracas w Wenezueli, koncentrując się na "projektach społecznych" i Inicjatywie na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego.


Marek Olszewski dorastał w Singapurze, w rodzinie polskich rodziców (ciekawostka: jego dziadek pomagał w planowaniu Singapuru w latach 60/70-tych), a następnie studiował inżynierię komputerową na University of Toronto, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Po ukończeniu studiów na U.T. udał się do MIT na studia doktoranckie w zakresie systemów równoległych, co było trafnym wyborem. W czasie studiów odbył staże w firmach Microsoft, Google i Sun Microsystems, a także był stypendystą Facebooka na MIT.


Dziadek Marka Olszewskiego, Krystyn Olszewski, należał do zespołu konsultantów ONZ zajmujących się planowaniem miejskim, a później został mianowany szefem działu długoterminowego planowania i rozwoju Singapuru.


Cała trójka spotkała się na MIT i zaczęła rozwijać Celo w 2017 roku. Do 2018 roku ukończyli Akcelerator Innowacji Światowych Programów Żywnościowych, który dał początek największemu na świecie biometrycznemu systemowi identyfikacji cyfrowej opartemu na blockchainie Building Blocks.


Akcelerator Innowacji jest finansowany głównie przez Niemieckie Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Bawarskie Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa. Wymieniono jednak także innych fundatorów i głównych partnerów.

Do głównych inwestorów Celo należą:


  •     Kickstarter
  •     Deutsche Telekom
  •     Jack Dorsey
  •     Arriana Simpsom
  •     Reid Hoffman
  •     Linda Xie (Scalar Capital)
  •     Naval Ravikant
  •     Elad Gil
  •     Andreessen Horowitz
  •     Paradigm Capital


Moglibyśmy wpaść w wielkie królicze nory z tymi wszystkimi inwestorami, jednak ograniczmy się do jednego nietypowego inwestora dla kryptowaluty - Deutsche Telecom. Obecnie Deutsche Telecom jest największą firmą telekomunikacyjną w Europie i piątą na świecie pod względem przychodów. 


Firma wywodzi się z agencji pocztowej Cesarstwa Niemieckiego, Deautsche Bundespost.


Generalny poczmistrz Deutsche Bundespost, Heinrich von Stephan, w 1877 r. zatwierdził eksperyment telefoniczny przeprowadzony przez Amerykanina Alexandra Bella. Rozumiejąc potencjał nowej technologii, przekazał ją pod kontrolę Poczty Niemieckiej.


Alexander Bell, wynalazca telefonu, założył firmę, która później przejęła monopolistyczną kontrolę nad infrastrukturą telekomunikacyjną w Stanach Zjednoczonych. Odkrycie technologii blockchain przypisuje się częściowo badaczom z laboratorium Bell Communications Research, Scottowi Stornetcie i Stuartowi Haberowi.


Celo w chmurze


Deutsche Telekom ogłosił zakup tokena i objęcie funkcji walidatora w sieci w kwietniu 2021 roku. Bycie walidatorem oznacza, że zarządza on węzłem w sieci komputerów, z których zbudowany jest blockchain. Celo jest blockchainem typu Proof of Stake, a zgodnie z inżynierią teoretyczną gry, która charakteryzuje blockchain, użytkownicy stawiają token Celo, aby otrzymywać nagrody za właściwe zachowanie.


Deutsche Telekom będzie obsługiwać infrastrukturę w całym ekosystemie Celo. W tym celu spółka zależna Deutsche Telekom, T-Systems MMS, będzie działać jako walidator wykorzystujący Open Telekom Cloud (OTC). OTC spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i zgodności z europejskimi ramami prawnymi, zapewniając dostępność bezpiecznych usług finansowych za pośrednictwem smartfonów na całym świecie.


Firma a16z zleciła też firmie T-systems MMS sprzedaż tokenów Celo. Obecnie firma ta prowadzi węzły w trzech innych sieciach blockchain: Q, Polkadot i Chainlink. Z technicznego punktu widzenia Chainlink nie jest blockchainem, a raczej protokołem, który zapewnia usługi "wyroczni" dla aplikacji blockchain. Pomyśl o nim jako o kanale danych, z którego mogą korzystać inteligentne kontrakty. Ponieważ blockchainy nie mają dostępu do informacji spoza blockchaina, wyrocznie są niezwykle ważne przy tworzeniu niemal każdej aplikacji opartej na inteligentnych kontraktach. Deutsche Telekom jest jednym z trzech największych dostawców danych dla Chainlink.


Zdjęcie z konferencji Celo Connect w Barcelonie, 4-5 kwietnia 2022 r.


Oprócz roli, jaką odgrywa ich sieć chmur obliczeniowych w zabezpieczaniu sieci, świadczą oni również usługi SMS na rzecz Celo.


Ponadto Deutsche Telekom otworzy swój interfejs API SMS, aby umożliwić podmiotom walidującym wysyłanie wiadomości tekstowych z weryfikacją za pomocą ich usług. Zwiększenie różnorodności dostawców usług SMS na platformie Celo poprawia zarówno bezpieczeństwo, jak i niezawodność zdecentralizowanego protokołu weryfikacji telefonicznej, który odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu korzystania z blockchaina Celo.


Innymi słowy, dostawcy SMS-ów pomagają zabezpieczyć nie tylko sieć blockchain Celo, ale także swoją zdolność do interakcji z urządzeniami mobilnymi. Dla tych, którzy nie wiedzą, że T-mobile jest spółką zależną Deutsche Telekom. W opublikowanym wywiadzie z przedstawicielem firmy Oliverem Nyderle zapytano go, jaką rolę odgrywa Deutsche Telekom w blockchainie:


Open Telekom Cloud jest ważnym kamieniem węgielnym naszej infrastruktury. Zdecydowana większość wszystkich węzłów blockchain działa na platformach chmurowych firm Amazon, Microsoft i Google. Błędy na tych platformach nie są skorelowane z chmurą Open Telekom Cloud. W ten sposób zapewniamy większą decentralizację i bezpieczeństwo w razie awarii. Ponadto jednym z przykładów jest stworzenie zdecentralizowanych systemów tożsamości (Self-Sovereign Identities, SSI) jako usługi i świadczenie jej przez Internet. Weryfikowalne dowody cyfrowe są głównym warunkiem wstępnym dla wielu usług cyfrowych. Jednak brak dowodów cyfrowych jest jedną z największych przeszkód w cyfryzacji naszych czasów. Zdecentralizowane zarządzanie tożsamością umożliwia tworzenie interoperacyjnych i bezpiecznych tożsamości cyfrowych oraz weryfikowalnych dowodów dla osób, organizacji i maszyn.


Weryfikowalne dowody cyfrowe odzwierciedlają funkcję blockchainów w cyfrowym imperium. Deutsche Telecom rozumie swoją rolę w zabezpieczaniu sieci, w których przechowywane są cyfrowe tożsamości metawersji. Zamiast udostępniać większość sieci blockchain tylko firmom Amazon, Microsoft i Google, firma Deutsche dodaje do tego pożądaną "decentralizację".

 

Pieniądze dla cyfrowych bliźniaków


Twinning cyfrowy jest niezbędny, aby systemy te mogły nadawać tożsamość cyfrową podmiotom nie będącym ludźmi, precyzyjnie określać wartość finansową, tworzyć systemy weryfikacji, którym ufają rynki i rządy, oraz modelować zebrane dane za pomocą sztucznej inteligencji i innych systemów.


Digitalizacja czegokolwiek wymaga sieci unikalnych adresów lub tożsamości, każdego czujnika, każdego urządzenia podłączonego do Internetu. Nadanie nie-ludzkiego identyfikatora cyfrowego oznacza po prostu agregację różnych czujników, połączonych z satelitami, wbudowanych urządzeń, w skonsolidowanego cyfrowego bliźniaka. Każdy czujnik, który sam w sobie jest identyfikowalny, tworzy "weryfikowalne" informacje o docelowej jednostce. 


Ledgard i spółka przedstawiają pomysł waluty międzygatunkowej w sposób zwodniczy. Tłumaczą to tak, jakby zwierzę lub las decydowało się wydać na coś pieniądze. Jest to oczywiście nonsens, ponieważ to ludzie i projektowane przez nas maszyny decydują, na co skierować energię finansową. Cyfrowy bliźniak lasu czy żyrafy nie dokonuje wyboru, lecz robi to wymyślona przez nas reprezentacja, w której zaprogramowane są nasze zasady.

https://climatecollective.org/about


Usługi ekosystemów, kapitał aktywów naturalnych i inne terminy odnoszą się do inicjatyw mających na celu ilościowe określenie wartości finansowej przyrody. Podstawowy argument Ledgarda, Celosa i instytucjonalnych ruchów ekologicznych na rzecz tokenizacji aktywów naturalnych głosi, że powodem, dla którego system ekonomiczny zniszczył Ziemię, jest to, że przyroda nie jest właściwie wyceniana. Masowy monitoring satelitarny i IoT nieustannie integruje dane wykorzystywane do obliczania wartości finansowej drzew, grzybni i pszczół.


Wycena natury w magiczny sposób tworzy biliony wartości, które wcześniej były niedostępne dla rynków kapitałowych, utrwalając niewolniczy reżim monetarny. Wygenerowane tokeny lub "pieniądze międzygatunkowe" będą służyć jako główne zabezpieczenie finansowe metawersum.


Ten punkt wiąże się z technologiami stosowanymi do wyceny aktywów naturalnych/usług ekosystemowych oraz sposobem integracji tych danych z blockchainem lub innymi bezpiecznymi interoperacyjnymi bazami danych. Jeśli nie wiadomo, kto jest kim i gdzie jest co, to system nigdy nie ruszy z miejsca. Podstawą każdego systemu weryfikacji jest tworzenie bezpiecznych identyfikatorów, z którymi można powiązać dane.

Bank Światowy uruchomił pierwszą obligację na rzecz ochrony dzikiej przyrody (WCB) w celu ochrony zagrożonego gatunku nosorożca czarnego w RPA. Obligacja na rzecz ochrony nosorożców to 5-letnia obligacja na rzecz zrównoważonego rozwoju(SDB) o wartości 150 mln USD, umożliwiająca inwestycje sektora prywatnego.Dopóki mamy komputery i Internet, będą one w stanie modelować dane za pomocą sztucznej inteligencji i świadomie integrować je z systemem, co można wykorzystać do zdobycia poparcia i zaufania społeczności lokalnych.


Odrzucenie systemu i jego narracji mogłoby go zniszczyć. Nie wymagają one jednak zaufania społeczności lokalnych; wymagają jedynie, by społeczności lokalne korzystały z tych systemów, nie ma więc znaczenia, czy jest to relacja oparta na przymusie, zależności czy szczerym zainteresowaniu. Działania pomocy międzynarodowej, UBI i aplikacji finansowych zorientowanych na cele społeczne koncentrują się na osobach wysiedlonych i zubożałych, twierdząc, że ich celem jest wydobycie tych ludzi z sytuacji, które stworzyło społeczeństwo uprzemysłowione.


Głębokie powiązania Celo z potężnymi globalnymi instytucjami i ludźmi kontekstualizują charakter ich pracy. Celo stworzyło trzy duże konsorcja: Alliance for Prosperity, Defi for the People i Climate Collective, które realizują różne aspekty projektu cybernetycznego mózgu cyfrowego. W następnej części omówimy te organizacje i ich implikacje.

Znani ludzie w Celo


Anca Bogdana Rusu, szefowa działu public relations w fundacji Celo, większość swojej kariery zawodowej spędziła w Banku Światowym i International Finance Corporate (IFC), który jest częścią Grupy Banku Światowego. W IFC była głównym członkiem współpracy Mastercard-ICF na rzecz włączenia finansowego, a jej praca polegała na spotkaniach z przedstawicielami kadry kierowniczej i rządowej z całego świata w celu rozszerzenia zasięgu zachodnich instytucji finansowych. Jest również przewodniczącą wykonawczą forum Global Impact FinTech.


Jai Ramaswamy, główny specjalista ds. prawnych w a16z, jest obecnie członkiem zarządu fundacji Celo i przez dwa lata pełnił funkcję głównego specjalisty ds. ryzyka i zgodności w Clabs. Ramaswamy przez siedem lat pracował w Departamencie Sprawiedliwości jako prokurator, a następnie przeniósł się do sektora prywatnego. Przez rok pełnił funkcję globalnego szefa ds. zgodności z przepisami i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Bank of America, a przez trzy lata był szefem działu zarządzania ryzykiem w Capital One.


Brynly Llyr pełni funkcję głównego radcy prawnego w cLabs od 2018 roku. Nie jest jej obcy świat kryptowalut, Llyr w latach 2016-2018 była głównym specjalistą ds. prawnych w firmie Ripple. Swoją karierę prawniczą rozpoczęła w Ebay, a następnie w Paypal, zajmując wysokie stanowiska prawne.


Richard Parsons, członek zarządu fundacji Celo, był przewodniczącym zarządu Fundacji Rockefellera w latach 2016-2021. Parsons był synem głównej gosposi w majątku Rockefellerów i był głęboko zakorzeniony na najwyższych szczeblach biznesu i polityki. W wieku 23 lat, zaraz po ukończeniu studiów prawniczych, Parsons dołączył do zespołu prawnego Nelsona Rockefellera, gdy ten był gubernatorem Nowego Jorku. W połowie lat 90. został mianowany prezesem Time Warner, a po problematycznej fuzji z AOL przejął stanowisko dyrektora generalnego od Gerlada Levina. W 2009 roku, tuż po kryzysie finansowym w 2008 roku, Parsons został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym niedawno uratowanej Citigroup. Od 2008 roku pełnił funkcję doradcy ekonomicznego Obamy. Zaangażowany w sieć filantropii Rockefellera, miał również powiązania z innymi nowojorskimi graczami, takimi jak Rudy Giuliani i Micheal Bloomberg.


Henock Teklu jest globalnym szefem działu kredytów strukturyzowanych i starszym menedżerem portfela w BlackRock, koncentrującym się na aktywach ubezpieczeniowych. Był głównym mówcą na konferencji CELOs March 23 w Barcelonie.

autor:

Leo Saraceno 


źródło:

https://siliconicarus.org/2022/05/24/blockchain-digital-twins-and-global-brain-economics-part-iii/


poprzednie części:

Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.1

Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.2

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Wezwana do sądu EPL nieobecna na przesłuchaniu w sprawie drugiej kadencji Ursuli von der Leyen

Europejska Partia Ludowa nie stawiła się w piątek (21 czerwca) na rozprawie sądowej w Brukseli ...

UK: Potrzebujemy amnestii w sprawie kar nałożonych podczas pandemii

Sir Robert Buckland, który nadzorował system sądowniczy podczas pandemii, chce czystego konta d...

Megakonstelacje satelitów mogą zagrozić odbudowie dziury ozonowej

Spalające się w atmosferze satelity pozostawiają po sobie cząsteczki tlenku glinu, które uszkad...

UK testuje system nadzoru wizyjnego wspomaganego przez AI od Amazona

Tysiące osób wsiadających do pociągów w UK prawdopodobnie miało skanowane twarze przez oprogram...

Jeremy Clarkson: Zero netto czy bezpieczeństwo żywnościowe?

"W ciągu jednego dnia ja i mój traktor produkujemy więcej gazów cieplarnianych niż Indie, Brazy...

Najpoważniejsze oszustwo w niemieckiej polityce ochrony klimatu

Niemieccy kierowcy finansowali z opłat projekty klimatyczne za granicą, które prawdopodobnie na...

WSJ: Zalew fałszywej nauki wymusza zamknięcie wielu czasopism

Fałszywe badania zalały wydawców czołowych czasopism naukowych, prowadząc do tysięcy wycofań i ...

Należy uwolnić pełną władzę rządu

Protokoły RKI zostały w dużej mierze utajnione. Co zatem kryje się za aktualizacją oceny ryzyka...

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami