Blockchain: Zaksięgowane Życie


Co wybierasz?

Wolność i tworzenie własnej Księgi Światła, czy "cyfrową niewolę"?

Czy pozwolisz zatem na tokenizację Twojego życia, by mogło zostać umieszczone na blockchainie, poddane kontroli algorytmów i zmonetyzowane?

Czas na pobudkę...


Więcej na ten temat można znaleźć na blogu autorki (link poniżej) oraz wyszukując na facebooku teksty oznaczone tagiem #WstępDoTechnokracji


Autorstwo filmu: Alison McDowell

www.wrenchinthegears.com

Film źródłowy: youtu.be/JzrFAHwrhVc


Transkrypt wideo


Blockchain: Life on the Ledger 

źródło: youtu.be/JzrFAHwrhVc

wrenchinthegears.com/2018/09/08/welcome-to-your-permanent-record/


Blockchain: Zaksięgowane Życie


Możemy zarabiać na Twoim życiu, danych z Twojego życia, nawet gdy nie masz własnych pieniędzy.

W nadchodzących latach miliony ludzi otrzymają cyfrowe tożsamości, niezależnie od tego, czy się na to zdecydują, czy nie.

Tożsamości te, nazywane również tożsamościami niezależnymi(SSI - Self-sovereign identity) lub zdecentralizowanymi, będą przechwytywać informacje o interakcjach danej osoby z innymi ludźmi, rządem, służbami publicznymi, a także ze środowiskiem zbudowanym za pomocą czujników "Internetu rzeczy".


Przykłady Internetu Rzeczy (loT) to: smartfony, tablety i laptopy, inteligentne liczniki, kosze na śmieci i oświetlenie uliczne, czujniki wbudowane w rowery, meble uliczne, wyposażenie placów zabaw i chodniki, transpondery ez-pass, kody kreskowe i QR, chipy RFID wbudowane w dowody osobiste lub karty płatnicze, a nawet w ciało człowieka.


Życie będzie zapisywane jako seria transakcji na Blockchainie. Każda cyfrowa tożsamość stanie się cieniem "ja" złożonym z danych.

Niektóre punkty danych są istotne, jak np. akt urodzenia. Jednak wiele innych fragmentów danych będzie wykorzystywanych do wypełnienia cienia „ja”, fragmenty, których większość ludzi nawet nie jest świadoma, że je tworzy. Te fragmenty to po prostu metadane, spaliny wyrzucane w trakcie naszego rutynowego, cyfrowo zapośredniczonego życia.


Blockchain to zdecentralizowana księga/rejestr tworzona w kodzie komputerowym i współdzielona przez sieci. W sposób kryptograficzny zarządza zakodowanymi danymi i aktywami cyfrowymi za pomocą kluczy publicznych i prywatnych.


Zachodnie interesy, pod przykrywką filantropii, wykorzystują Blockchain do kontynuowania brutalnej spuścizny kolonialnej eksploatacji.


W lipcu (2018) w Tanzanii urodziło się pierwsze na świecie dziecko Blockchain.


Koszty opieki zdrowotnej tego dziecka zostały zapisane w księdze cyfrowej, ustalając jego podstawowe zadłużenie.


Aid:Tech, organizacja pozarządowa, nadała dziecku i matce cyfrową tożsamość.


Pharm:Access, inna organizacja pozarządowa, dodała pierwszą rundę danych, rejestrując w Blockchainie swoją opiekę prenatalną świadczoną w ramach pomocy rozwojowej.


Globalne interesy filantropijne wykorzystują Blockchain do podkopywania lokalnej kontroli nad dystrybucją pomocy społecznej.


Ten mechanizm „egzekwowania” programowalnych pieniędzy utrwala fałszywe przekonanie, że odbiorcom zasobów nie można ufać w podejmowaniu niezależnych decyzji dotyczących ich życia i tego, co jest najlepsze dla ich społeczności.


Organizacje pozarządowe twierdzą, że Blockchain jest potrzebny, aby zabezpieczyć łańcuch dostaw pomocy rozwojowej przed oszustwami.


Blockchain może być uważany za najnowszy paternalistyczny mechanizm kontrolny, który ostatecznie służy koncentracji bogactwa, danych i ludzkiej aktywności w rękach finansistów, którzy próbują zamaskować brutalność tej społecznej kontroli i nadzoru poprzez strategiczne wykorzystanie języka odpowiedzialności, przejrzystości i "wpływu".


Władze rejestrują takie transakcje, aby domagać się zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki.


Opieka nie jest oferowana jako podstawowe prawo człowieka, ale warunkowo.

Niewypowiedziane oczekiwania są takie, że odbiorcy muszą pozytywnie reagować na interwencje, co jest kwantyfikowane przez wąskie, oparte na danych metryki "sukcesu", aby nagrody finansowe mogły płynąć do dostawców usług i inwestorów wpływu społecznego.


W kontekście wolnego rynku, ciała biednych, zwłaszcza ludzi rasy czarnej i brązowej, mogą być prawnie podporządkowane przez te systemy kontroli finansowej.


Ludzkie relacje wzajemnej pomocy są przekształcane w transakcje technologicznej przemocy.


To tanzańskie dziecko jest zwiastunem masowej cyfrowej niewoli.


Zwiastuje to przyszłość, w której ciałami można zarządzać jak podopiecznymi globalnego państwa korporacyjnego, hodowanymi pod kątem danych, które wytwarzają, pozbawionych własnej woli.


W dobie katastrofy klimatycznej, zawirowań gospodarczych i zmilitaryzowanej przemocy, kiedy panuje głębokie ubóstwo, a miliony uchodźców są w ciągłym ruchu.


Finansiści wykorzystają Blockchain, śledzenie biometryczne, big data, przewidywanie ryzyka i płatności cyfrowe, aby zarządzać wywłaszczonymi, ustanowić ich grupowe zadłużenie i czerpać zyski z niedoli zniewolonych populacji.


Koncentracja bogactwa i przedłużające się kryzysy ekonomiczne zdziesiątkowały siłę nabywczą mas. Pieniądze są poza zasięgiem. Ludzie nie mogą już być posłusznymi konsumentami.


Pozbawieni stabilnego zatrudnienia, żywności i schronienia, wiele społeczności nie może kupić wystarczającej ilości produktów, aby utrzymać kapitał w ruchu. Dlatego wywiera się na nich presję, by sami stali się produktami.


Blockchain włączy ubogich, poprzez ich dane, do globalnych łańcuchów wartości.


Ich życie zostanie zredukowane do surowca, przetworzone przez systemy zarządzania ubóstwem, aby napędzać maszynę późnego kapitalizmu.


Sponsorzy Powszechnego Dochodu Podstawowego proponują, by cyfrowa waluta (jak Grantcoin czy Mannabase) była dystrybuowana w oparciu o księgi rachunkowe Blockchain. W ten sposób darmowe pieniądze mogą być dystrybuowane w sposób ograniczony.


Akceptacja funduszy lub usług umożliwiających podtrzymanie życia będzie wymagała przestrzegania systemów zarządzania zachowaniem nadzorowanych przez globalny monopolistyczny kapitał.


Sprzeciw nie będzie tolerowany.

Sprzeciw może spowodować, że twoja cyfrowa tożsamość zostanie oznaczona lub całkowicie usunięta.


Władcy technologii i finansów próbują przekonać opinię publiczną, że Blockchain będzie darem upodmiotowienia, wiedząc, że jedyną władzą, jaką faktycznie da ludziom, będzie sprzedaż ich kapitału ludzkiego ze stratą.

Potrzebujemy kontrnarracji, która wyjaśni, jak to faktycznie będzie działać.


Aplikacje na smartfony zbudowane na technologii Blockchain umożliwiają wymianę danych i walut. Niepieniężne aktywa cyfrowe są identyfikowane za pomocą kolorowych tokenów.


Dostęp do nich jest często zapewniany za pośrednictwem cyfrowego e-portfela, zabezpieczonego przy użyciu uwierzytelniania biometrycznego na podstawie odcisków palców, skanów siatkówki oka, rozpoznawania twarzy, wzorów naczyń krwionośnych, a nawet bicia serca.


E-portfele przechowują dokumentację zdrowotną, poświadczenia edukacyjne, akty urodzenia, rejestry głosowań, rejestry własności ziemi, świadczenia publiczne, prawa i przywileje, kryptowaluty i wszelkie inne długi lub aktywa, które mogą być reprezentowane przez wirtualny token.


Nie należy zapominać, że e-portfele rejestrują również tokenizowany DŁUG.

Inwestorzy wpływu potrzebują, abyśmy przyjęli technologie, takie jak te portfele, które tworzą interoperacyjną wymianę danych. Takie platformy pozwolą im śledzić wpływy w różnych aspektach życia danej osoby.


Na przykład:

Czy interwencja edukacyjna, w którą zainwestowali, przyniosła również korzyści dla zdrowia lub warunków mieszkaniowych danej osoby? Chcą, żeby przypisać to jako ich zasługę.


Czy interwencja zdrowotna w przypadku dziecka poprawiła wyniki w zakresie edukacji i siły roboczej? Chcą, aby im to przypisać.


Potrzebują WSZYSTKICH danych w jednym miejscu, aby usprawnić analizę danych i analitykę predykcyjną dla przyszłych inwestycji.


Chcą wszystkich zasług za prowadzenie mikronadzoru nad naszym życiem i używają Blockchaina, aby powiedzieć, że wszystkie dane są prywatne i dlatego nie powinniśmy mieć nic przeciwko temu.


Tytani finansowi mają nadzieję, że Blockchain może katalizować powszechne przyjęcie kontraktów rządowych typu "Płać za sukces", jako wydajna platforma do zbierania danych i wymiany długu i zysku.


Ale "sukces" musi najpierw zostać zdefiniowany na nowo w prostych, opartych na danych warunkach, które służą rynkom inwestycji społecznych. W tej grze, "sukces" oznacza po prostu przesuwanie liczb w odpowiednim kierunku na tablicy rozdzielczej.


Koncepcje takie jak "wzrost", "wartość dodana" i "wpływ" nie mają na celu pomagania ludziom w uzyskaniu lepszej jakości życia, ale są po prostu środkiem, dzięki któremu można zamienić życie w liczby. Liczby, które mają służyć globalnemu syndykatowi hazardu finansowego, a nie ludziom w potrzebie.


Po ustaleniu wskaźników, usługi dla ludzi, takie jak opieka zdrowotna i edukacja, zostaną poddane inżynierii wstecznej, tak aby zagregowane dane automatycznie uruchamiały "płatności za wpływ" dla globalnych interesów bankowych po weryfikacji na Blockchainie.


Kilka przykładów:

Ciężarna matka loguje się na webinarium dla rodziców; jest to rejestrowane w aplikacji, następuje transfer tokenów.


Dziecko osiąga docelową wagę; rejestruj w aplikacji, transfer tokenów.


Maluch uczęszcza na jeden dzień do przedszkola; rejestruj w aplikacji, transfer tokenów.


Uczeń korzysta z edukacyjnego konta oszczędnościowego, melduje się w lokalnej przestrzeni twórczej, transfer tokenów.


Młodociany, który porzucił szkołę średnią i jest bezrobotny, otrzymuje uprawnienia branżowe, transfer tokenów.


Pacjent, który jest w stanie przedcukrzycowym, osiąga swój cel fitbit na dany miesiąc, transfer tokenów.


Więień kończy program terapii behawioralnej online, transfer tokenów.


Weteran bierze udział w sesji terapeutycznej w wirtualnej rzeczywistości, transfer tokenów.


Osoba, która nie ma stałego miejsca zamieszkania, rejestruje się w cyfrowym portfelu, transfer tokenów.


Platformy cyfrowe (jak Elektroniczny Rejestr Zdrowia) będą algorytmicznie monitorować dostawców usług i klientów pod kątem zgodności, kierując ich działania w stronę najtańszej metody dostarczania uzgodnionych "efektów".


Procesem można zarządzać za pomocą „inteligentnych” umów (smart contracts), które są dokumentami prawnymi zapisanymi w kodzie, które automatycznie przesyłają płatności do i z portfeli elektronicznych po wprowadzeniu do księgi Blockchain zapewnień, że umowy zostały spełnione.


Jednakże systemy Blockchain mogą być używane do dyscyplinowania osób potrzebujących usług.


Dla przykładu:


Zakrętka (IoT) na pigułki wskazuje, że kobieta w ciąży nie przyjmuje regularnie witamin prenatalnych, jest ona rejestrowana jako niedostosowująca się i przez to prawie niemożliwe jest uzyskanie wizyty kontrolnej.


Dziecko nie osiąga kamienia milowego w rozwoju, a rodzina jest zmuszona do zaakceptowania systemu monitorowania w domu.


Rodzice odmawiają zapisania dziecka do dotowanego przedszkola franczyzowego i zostają oznaczeni przez Departament Usług Społecznych jako osoby o podwyższonym ryzyku zaniedbania i poddani programowi wizyt domowych.


Algorytmy biometrii behawioralnej wysyłają mylne ostrzeżenia o oszustwach do rodziców setek uczniów cybernetycznych szkół średnich, a ich transkrypty są wstrzymane do czasu sprawdzenia z zewnątrz.


Praktykant w zaawansowanym zakładzie produkcyjnym choruje, nie ma możliwości przeskanowania się przez dwa tygodnie, a następnie otrzymuje zakaz ukończenia programu lub zapisania się na inne, porównywalne szkolenie.


Pacjentka chora na cukrzycę upada i skręca kostkę. Nie będąc w stanie osiągnąć poziomu aktywności wymaganego przez jej fitness tracker, jej firma ubezpieczeniowa odrzuca roszczenie o pokrycie kosztów zastępczego obuwia terapeutycznego.


Więzień nieregularnie wypełnia przydzielone moduły edukacyjne online. Inicjuje to kod problematycznego zachowania, w wyniku którego odmawia się mu zwolnienia warunkowego.


Weteran odkrywa, że gogle wirtualnej rzeczywistości przepisane w celu leczenia jego chronicznej depresji zamiast tego powodują, że czuje się chory i zdezorientowany. Po przerwaniu przypisanego protokołu leczenia, odmawia się mu dostępu do innych, niecyfrowych terapii.


Starszy mężczyzna, który nie ma mieszkania, ciągle gubi swój smartfon. Nawet jeśli go ma, obawia się korzystać z aplikacji do obsługi świadczeń. Często chodzi głodny, ponieważ boi się, że zostanie odrzucony w lokalnych ośrodkach dożywiania.


Tokenizacja ludzkich zachowań, aby mogły zostać umieszczone na blockchainie i poddane kontroli algorytmów, jest procesem dehumanizującym, opartym na cyfrowym nadzorze i mikronadzorze.


Wpycha relacje społeczne i finansowe do urządzeń, aby ułatwić zbieranie danych o wpływie na kontrakty typu "płać za sukces". Bezwzględni finansiści nadzorują, na odległość, systemy, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby łamać ludzi, a następnie czerpać zyski z "naprawiania" ofiar po taniości, przyznając im wynagrodzenie niższe od rynkowego za ich pracę i dostarczając tylko tyle dochodu, aby nie umarli.


W międzyczasie współwinne organizacje non-profit i korporacje pożytku publicznego, zobowiązane do korporacyjnej filantropii, świadczą "owocne" usługi, przemieszczające zbiory danych na Blockchain. Będą one pracować ramię w ramię z rządem, aby zlecać usługi publiczne poprzez kontrakty typu Płać za Sukces.


Strive Together, krajowy program partnerski, jest jednym z tych podmiotów, które przygotowują się do koordynowania usług typu "wrap-around" dla tak zwanych szkół społecznych.


Tak po prostu będzie działać ta machina.


Zostanie to przeprowadzone za pomocą innowacyjnych programów voucherowych, takich jak cyfrowe Edukacyjne Konta Oszczędnościowe czy Konta Zdrowotne. Cyfrowe portfele będą służyć jako strażnicy kontrolujący dostęp do usług publicznych i monitorujący wszystkie dane w celu ustalenia, "co działa".


W miarę jak zaciska się uścisk big data, globalna finansjera entuzjastycznie przedstawia Blockchain jako sposób na czerpanie korzyści z dusz niepewnych pracowników.

Chcą przedstawić to jako wybór.


Zostań przedsiębiorcą, kieruj swoim niepewnym życiem i sprzedawaj swoją markę osobistą ukierunkowanym kampaniom marketingowym i filantro-kapitalistom.

W tym samym czasie rząd i jego prywatni konsultanci ds. bezpieczeństwa będą monitorować twój cyfrowy ślad w poszukiwaniu dowodów rozczarowania i sprzeciwu, odpowiednio dostosowując twój wynik szans.


Czy biedni będą mieli wybór co do tego, w jaki sposób ich dane Blockchain są dostępne?


Czy masy mogą odmówić bycia zredukowanym do wskaźnika wpływu?


Czy bogaci będą jedynymi, którzy będą mogli zablokować trwale swoje dane własnościowe?


W przypadku szwajcarskich bankierów, inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka, interesów technologicznych i fundacji opracowujących kontrakty terminowe dla dzieci Blockchain, wymagana jest przeciwnarracja.


Oto moje przemyślenia na temat tego, co oznaczałoby życie wedle księgi rachunkowej Blockchain.


Wyobraźmy sobie magazyn, taki o nieskończonej pojemności.


Wszystko w nim jest skatalogowane, łatwe do przeszukania, gotowe do analizy.

Pierwsze półki dziecka są wypełnione danymi od członków rodziny. Te dane determinują początkową wartość kapitału ludzkiego dziecka. Programy obliczają dane pozwalające przewidzieć ilość usług potrzebnych, aby „naprawić” dziecko tak, aby służyło potrzebom maszyny. W tym przejawia się „okazja” inwestycyjna.


Dni i lata mijają, a cyfrowy pył stale wnika do magazynu każdego dziecka, wydalając fragmenty danych z technologii monitorujących życie w ich domach, klasach, gabinetach lekarskich, bibliotekach, samochodach i na placach zabaw.

Warstwy danych mnożą się, a każdy fragment jest sam w sobie nieistotny. Pełna wartość złoża osiągana jest dopiero wtedy, gdy jest ono wystarczająco głębokie, aby z niego wydobywać.


Gdzie dana osoba chodzi?

Jak podróżuje?

Co kupuje?

Jaki poziom edukacji osiąga?

Jakie umiejętności posiada?

Charakter pracy, którą wykonuje (lub nie wykonuje)?

Jakie ma zadłużenie?

Usługi publiczne, z których korzysta?

Czy dba o swoje zdrowie?

Czy ma problemy z uzależnieniami?

Czy jej mieszkanie jest niepewne?

Jakie są jej powiązania z prawem?

Związki, które utrzymuje?

Jej sieć społeczna?


Warstwa po warstwie, coraz głębiej i głębiej.

Dostęp do tych danych odbywa się przez zamknięte drzwi, otwierane kluczem biometrycznym. Na każdych drzwiach znajduje się indywidualny awatar.

Znajdują się na nim trzy liczby, które zmieniają się w miarę dodawania nowych danych.


Pierwsza liczba to ocena ryzyka, przewidywanie, jak bardzo dana osoba będzie zgodna z normami społecznymi.


Druga liczba to ocena szans, czyli przewidywanie, jak łatwo dana osoba może zostać dostosowana do tych norm na podstawie jej reakcji na wcześniejsze interwencje.


Trzecia liczba jest oceną wpływu, liczbą reprezentującą łączny zwrot z inwestycji publicznych, jakie do tej pory podjęto wobec tej osoby.


Te trzy liczby składają się na cyfrowy kod kreskowy.


Następnie, wyobraźmy sobie, że istnieje magazyn nadrzędny, który zawiera wszystkie inne magazyny i jest monitorowany przez zautomatyzowanych inwestorów AI ze skanerami, których celem jest maksymalizacja zysku z portfeli inwestycji społecznych.


Ci inwestorzy AI „kapitału dla dobra" przemierzają magazyn, skanując zmienne na wszystkich drzwiach, aby określić, czy dana osoba zasługuje na dodanie do portfela, a jeśli tak, to jaki poziom inwestycji jest możliwy.


Jeśli jesteś bardzo zamożną osobą, która nie potrzebuje usług publicznych, w tym publicznej edukacji, być może wyłączasz dostęp do swoich numerów. Chroni to Cię przed analizą, a Twoje dane nigdy nie muszą być nikomu udostępniane.


Jeśli jesteś osobą zaradną, ale potrzebujesz dostępu do możliwości pracy lub podniesienia swojej pozycji, kurtyna jest otwarta na oferty terenowe od inwestorów. Jeśli otrzymasz atrakcyjną ofertę, możesz być w stanie podpisać się pod inteligentnym kontraktem i wynegocjować, na jaki zakres dostępu do swoich danych impactowych pozwolisz.

Ale powiedzmy, że jesteś bardzo biedną osobą. Albo, co gorsza, osobą z niskim zwrotem z inwestycji. Być może kimś uznany za zbyt ryzykownego. Nie ma zysku z ludzi, którzy są uznani za nienaprawialnych. W takich przypadkach drzwi są pozostawione szeroko otwarte, na wypadek gdyby inwestor chciał wejść, rozejrzeć się i zaoferować w zamian jakieś skrawki korzyści.

 

Blockchain nie jest narzędziem wolności, ale raczej dyscypliny i dominacji.


Jako mechanizm kontroli społecznej, będzie wykorzystywany do forsowania oszczędnej produkcji.


Jako mechanizm innowacyjnych finansów, zintensyfikuje handel algorytmiczny oparty na sztucznej inteligencji.


Jako mechanizm profilowania predykcyjnego wzmocni rasizm strukturalny i nasili trwającą opresję czarnoskórych i brązowych społeczności.


Podczas gdy Blockchain jest przedstawiany jako doskonała metoda monetyzacji danych dotyczących naszego życia, musimy zatrzymać się i zastanowić, czy jest to sposób życia, którego faktycznie chcemy.


Czy chcemy być odizolowani od siebie nawzajem, konkurując o coraz bardziej ograniczone zasoby, a nasze jedyne relacje są związane z transakcjami walutowymi?


Nadal możemy zdecydować się na odrzucenie tego systemu.


Możemy zamiast tego wybrać budowanie systemów z otwartymi drzwiami, które jednoczą nas we wspólnocie i dbają o planetę, zamiast izolować nas w stosach naszych własnych, zdehumanizowanych danych.


Jesteśmy czymś więcej niż sumą naszych cyfrowych wydechów. Zacznijmy się tak zachowywać.


Nadszedł czas, abyśmy rozpoczęli kampanię odmowy współpracy, zanim dogoni nas blockchain.


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie wrenchinthegears.com.

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami