Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raport rządu USA potwierdza, że Chiny wykorzystywały COVID-19 do wywierania wpływu

i pozyskiwania DNA milionów Amerykanów


Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID-19 do legalnego pobierania DNA od Amerykanów oraz milionów dorosłych i dzieci w 180 krajach.zobacz też:

Szpitale dają gigantom technologicznym dostęp do szczegółowej dokumentacji medycznej

Polski projekt genowy wycofuje się z chińskiej technologii z powodu obaw o dane

Bity i bajty Wielkiego Resetu: COVID-19 i rosnący kapitalizm danych27 marca 2024 roku: Raport rządu USA z 2020 roku potwierdza , że Chiny wykorzystywały testy PCR na COVID-19 do legalnego zbierania DNA od Amerykanów oraz milionów dorosłych i dzieci w 180 krajach. Dane genetyczne zebrane za pomocą testów PCR zostały przesłane do China National GeneBank na potrzeby globalnego chińskiego systemu nadzoru genomicznego i wielogatunkowych badań nad edycją genów.


"Czy chciałbyś, aby Twoje DNA lub inne dane dotyczące opieki zdrowotnej trafiły do autorytarnego reżimu, który ma na swoim koncie wykorzystywanie DNA do represji i nadzoru?"


"Przez lata Chińska Republika Ludowa (ChRL) gromadziła duże zbiory danych dotyczących opieki zdrowotnej z USA i krajów na całym świecie, zarówno za pomocą legalnych, jak i nielegalnych środków, do celów, które tylko ona może kontrolować. Masowe gromadzenie DNA przez Chiny pomogło im w łamaniu praw człowieka wobec mniejszości narodowych i wspieraniu nadzoru państwa. Gromadzenie przez Chiny danych dotyczących opieki zdrowotnej w Ameryce stanowi równie poważne zagrożenie, nie tylko dla prywatności Amerykanów, ale także dla bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego Stanów Zjednoczonych".


Tak brzmi pierwszy akapit raportu Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa (NCSC) z lutego 2021 r. zatytułowanego "Gromadzenie przez Chiny danych genomowych i innych danych dotyczących opieki zdrowotnej w Ameryce: Zagrożenia dla prywatności oraz bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego USA".Chiny wykorzystały testy PCR COVID-19 do pozyskania danych genomowych milionów Amerykanów


Chiny agresywnie sprzedawały swoje zestawy COVID-19 na całym świecie, sprzedając swoje zestawy PCR do gromadzenia danych genetycznych w 180 krajach i zakładając chińskie laboratoria genomiczne w 18 krajach do sierpnia 2020 r., w tym w Stanach Zjednoczonych, za pośrednictwem BGI Genomics.


"W następstwie wybuchu epidemii COVID-19 Stany Zjednoczone jeszcze bardziej otworzyły swój rynek na chińskie urządzenia medyczne, które gromadzą dane dotyczące amerykańskiej opieki zdrowotnej. W dniu 27 marca 2020 r. FDA udzieliła BGI Americas, amerykańskiej spółce zależnej BGI, zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach urządzenia testowego do wykrywania COVID-19. To pierwszy raz, kiedy FDA zatwierdziła urządzenie wyprodukowane w Chinach".


W 2013 roku BGI przejęło amerykańską firmę Complete Genomics, dając BGI i chińskiemu rządowi dostęp do osobistych danych genetycznych i zastrzeżonych technologii sekwencjonowania ze Stanów Zjednoczonych. BGI było następnie w stanie nawiązać współpracę z wieloma amerykańskimi uniwersytetami, systemami szpitalnymi i innymi organizacjami, aby zapewnić im usługi sekwencjonowania genomowego. Oprócz BGI, 22 inne firmy powiązane z Chinami są certyfikowane do przeprowadzania testów genetycznych w Stanach Zjednoczonych.


Chiny przewodzą biorewolucji ludzkości dzięki Ai i biologii syntetycznej


W raporcie szczegółowo opisano również, w jaki sposób chińscy nacjonaliści wykorzystują i kradną amerykańskie badania biotechnologiczne dla chińskiego rządu, infiltrując amerykańskie uniwersytety, które prowadzą badania sponsorowane przez NIH. Raport stwierdza w szczególności, że oprócz ludzkich danych genetycznych, Chiny wykorzystują syntezę DNA, technologie edycji genów, biologię syntetyczną i AI w celu prowadzenia "biorewolucji", a także popełniania zbrodni przeciwko ludzkości, w tym nadzoru biometrycznego i rozwoju bardziej zjadliwej broni biologicznej.


Raport Kongresu z 2020 r. potwierdza moje ustalenia z 2021 r., że NIH finansował globalne badania mające na celu gromadzenie DNA amerykańskich dorosłych i dzieci za pomocą testów PCR COVID-19 oraz przekazywanie naszych danych genomowych obcym narodom, w szczególności Chinom.


Czy Chiny mogły legalnie pozyskiwać DNA Amerykanów za pomocą testów PCR?


Tak jakby. Przepisy dotyczące prywatności pacjentów zgodnie z HIPPA nie mają zastosowania, gdy dane genetyczne są gromadzone do celów badawczych.


"HIPAA nie chroni jednak informacji związanych z opieką zdrowotną we wszystkich przypadkach. W szczególności HIPAA nie ma zastosowania w przypadkach, gdy dane są gromadzone wyłącznie w celach badawczych lub w celach niezwiązanych z opieką zdrowotną (takich jak testy pochodzenia lub urządzenia do monitorowania kondycji). Nie ma również zastosowania w przypadkach, gdy dane pacjenta zostały zanonimizowane."


Należy zauważyć, że art. 7 chińskiej ustawy o wywiadzie krajowym z 2017 r. stanowi, że wszystkie chińskie firmy i obywatele powinni wspierać, pomagać i współpracować z chińskimi krajowymi działaniami wywiadowczymi oraz strzec tajemnicy wszelkich krajowych działań wywiadowczych, o których wiedzą. Chińskie firmy nie mają żadnego mechanizmu umożliwiającego im odrzucenie rządowych wniosków o udostępnienie danych.


Chiny wykorzystują nadzór DNA i dane biometryczne do eksperymentowania i kontrolowania docelowych populacji


Według amerykańskiego Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa (NCSC), Chiny wykorzystywały gromadzenie próbek DNA i innych danych biometrycznych do kontrolowania niektórych populacji w Chinach za pomocą zaawansowanego technologicznie systemu nadzoru genetycznego i do popełniania zbrodni przeciwko ludzkości.


- Obawy dotyczące wykorzystywania danych medycznych i genomowych przez ChRL nie są hipotetyczne. ChRL ma udokumentowaną historię wykorzystywania DNA do nadzoru genetycznego i kontroli społecznej populacji mniejszości w Xinjiang w Chinach.


- W szczególności rząd ChRL ustanowił zaawansowany technologicznie system nadzoru w całym Sinciangu, jako część obejmującego całą prowincję aparatu ucisku skierowanego głównie przeciwko tradycyjnie muzułmańskim grupom mniejszościowym. Inicjatywa zapoczątkowana przez rząd ChRL w 2014 roku została wykorzystana do uzasadnienia gromadzenia danych biometrycznych od wszystkich mieszkańców Sinkiangu w wieku od 12 do 65 lat. Władze zebrały próbki DNA, odciski palców, skany tęczówki i grupy krwi. Dane biometryczne są powiązane z numerami identyfikacyjnymi poszczególnych osób i scentralizowane w przeszukiwalnej bazie danych wykorzystywanej przez władze ChRL.


- Konkretne nadużycia ze strony rządu ChRL w ramach tych działań obejmują masowe arbitralne zatrzymania, poważne fizyczne i psychiczne znęcanie się, pracę przymusową, opresyjny nadzór stosowany arbitralnie lub bezprawnie, prześladowania religijne, indoktrynację polityczną i przymusową sterylizację członków grup mniejszościowych w Sinciangu.13 Łącznie od 2017 r. rząd ChRL w Sinciangu zatrzymał ponad 1 milion członków muzułmańskich grup mniejszościowych w obozach internowania w celu indoktrynacji partii komunistycznej.


- W lipcu 2020 r. Departament Handlu USA nałożył sankcje na dwie spółki zależne chińskiego BGI za ich rolę w przeprowadzaniu analiz genetycznych wykorzystywanych do wspierania represji rządu ChRL wobec Ujgurów i innych mniejszości muzułmańskich w Sinciangu.


- W ciągu ostatniej dekady chiński BGI współpracował z wieloma jednostkami badawczymi i zdrowotnymi w Ameryce, aby zapewnić im usługi sekwencjonowania genomowego, uzyskując jednocześnie dostęp do dokumentacji medycznej i danych genetycznych osób w USA.


Jak zbrodnie przeciwko ludzkości stały się polityką zdrowia publicznego USA?


Przed 17 marca 2020 r. amerykańscy obywatele i urzędnicy państwowi uważali bezprawne gromadzenie i wykorzystywanie DNA jednostki przez despotyczny rząd, w połączeniu z zaawansowaną technologicznie całodobową inwigilacją obywateli za zbrodnie przeciwko ludzkości. Jednak w jakiś sposób podczas COVID-19 nakazanie eksperymentalnych technologii edycji genów mRNA na dorosłych i dzieciach oraz inwazyjne i bezprawne gromadzenie DNA Amerykanów za pomocą testów PCR COVID-19 (które zostały wysłane do chińskiego rządu jako część globalnej bazy danych nadzoru genomowego) uznano za "politykę zdrowia publicznego".


Dla przypomnienia, Amerykanie nigdy nie otrzymali wyjaśnienia, dlaczego kamery monitorujące zostały rozmieszczone co 100 stóp w prawie każdej społeczności w całym kraju, ani dlaczego Elon Musk współpracował z globalnymi siłami zbrojnymi w celu wdrożenia satelitarnego systemu nadzoru za pośrednictwem SpaceX, Starlink i Starshield.


Czy DNA amerykańskich obywateli wysłane do Chin zostało zanonimizowane?


Nie. Według artykułu REUTERS z 2020 roku cytowanego w raporcie: "W czasopismach naukowych i online BGI wzywa międzynarodowych badaczy zdrowia do przesyłania danych wirusów wygenerowanych na jego sprzęcie, a także próbek pacjentów, które dały wynik pozytywny na COVID-19 (testy PCR), do publicznego udostępnienia za pośrednictwem finansowanego przez rząd Chin National GeneBank. Na stronie internetowej wraz z China National GeneBank, giogs.genomics.cn, zaprasza międzynarodowych naukowców do przesyłania informacji o wirusie, w tym wieku, płci i lokalizacji pacjenta, zebranych..."Podatki Amerykanów sfinansowały testy PCR i laboratoria BGI


Amerykanie powinni być przerażeni, gdy dowiedzą się, że laboratoria BGI zajmujące się COVID-19 i testy PCR były częściowo finansowane z pożyczki rządu USA w ramach ustawy CURES, programu ochrony płac COVID-19.


BGI Americas otrzymało pożyczkę o wartości od 350 000 do 1 miliona dolarów w ramach programu Paycheck Protection Program administrowanego przez Small Business Administration, który ma pomóc małym firmom dotkniętym pandemią COVID-19 w utrzymaniu pracowników na liście płac.
Przedłużenie pożyczki w ramach programu ochrony wypłat znalazło się pod lupą, zwłaszcza że BGI pracowało nad budową banku genów w Xinjiang. 17 lipca BGI Americas ogłosiło, że zwróciło pożyczkę, powołując się na wytyczne Departamentu Skarbu USA, zgodnie z którymi pożyczki nie były przeznaczone dla firm z dostępem do rynku akcji. Bethany Allen-Ebrahimian, "Chinese Biotech Giant's U.S. Subsidiary Returns PPP Loan after Axios Story", Axios, 20 lipca 2020 r.


DNA Amerykanów jest teraz częścią chińskiego globalnego systemu nadzoru genomowego i programu badań nad edycją genów


DNA milionów Amerykanów zebrane za pomocą testów PCR BGI Genomics zostało wysłane do chińskiego National GeneBank. Dane genomowe w chińskim GeneBank są wykorzystywane do opracowywania produktów biotechnologicznych i eksperymentów z edycją genów.Chiny wykorzystują DNA Amerykanów jako część największej na świecie genomowej bazy danych, obejmującej wszystkie biologiczne formy życia, do celów opieki zdrowotnej, rolnictwa, energetyki, ochrony środowiska i zastosowań wojskowych, w tym do opracowywania bardziej zjadliwej broni biologicznej.

Pekin dąży do pozycji lidera biotechnologii w obliczu "biorewolucji" 


Szybkie postępy w różnych sektorach biotechnologii, w tym w sekwencjonowaniu DNA, syntezie DNA, CRISPR (edycji genów), biologii syntetycznej i sztucznej inteligencji, doprowadziły do "biorewolucji", która odegra kluczową rolę w gospodarce XXI wieku. Według raportu McKinsey z 2020 r., w ciągu najbliższych 10-20 lat przewidywalne zastosowania biotechnologii mogą mieć wpływ na gospodarkę w wysokości do 4 bilionów dolarów rocznie. Postępy w dziedzinie biotechnologii mają nie tylko znaczący potencjał gospodarczy, ale mogą również rozwiązać palące kwestie związane z opieką zdrowotną, rolnictwem, materiałami i energią. Mają one również znaczący wpływ na bezpieczeństwo narodowe, w tym możliwy rozwój bardziej zjadliwej broni biologicznej. Uznając potencjał transformacyjny biotechnologii, rząd Chin agresywnie dąży do osiągnięcia pozycji lidera w tym sektorze. W 2010 r. chiński rząd uznał biotechnologię za "strategiczny przemysł wschodzący" i nadał priorytet państwowemu wsparciu dla tego sektora w planach takich jak Made in China 2025. Jak zauważyła Tara O'Toole, starszy pracownik i wiceprezes wykonawczy w In-Q-Tel, w swoich zeznaniach przed Komisją, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają "motorem innowacji" w biotechnologii, Chiny robią szybkie postępy, szczególnie w badaniach "translacyjnych" (które przekształcają podstawowe badania w produkty), obszarze szczególnie słabym w amerykańskim ekosystemie biotechnologicznym.

Dane genomowe Amerykanów znajdują się na serwerach Huawei


Według REUTERS, "W filmie, który nie jest już dostępny na stronie Huawei, dyrektor BGI powiedział, że przetwarza "oszałamiające ilości danych" ze swoich sekwencerów genów, przechowywanych w systemach Huawei o dużej mocy".

Oto filmy przedstawiające China National GeneBank i bazę danych. (Uwaga: język mandaryński)


BGI Genomics i Huawei są GŁÓWNYMI zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego


  • W 2020 r. FCC uznała Huawei za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
  • Według Rady Stosunków Zagranicznych Huawei może wykorzystywać swoją infrastrukturę 5G do szpiegostwa.
  • W 2022 r. dochodzenie FBI wykazało, że sprzęt Huawei może być wykorzystywany do zakłócania amerykańskiej komunikacji wojskowej dla amerykańskiego arsenału nuklearnego.


Chińska inwazja genomowa COVID-19 PCR stanowi poważne globalne zagrożenie


Dane genetyczne milionów dorosłych i dzieci ze 180 krajów zebrane za pomocą testów PCR COVID-19 mogą być i są wykorzystywane przez chiński wywiad narodowy i wojsko. Według amerykańskiego raportu wywiadowczego NCSC z 2021 roku;


"Artykuł 7 chińskiej ustawy o wywiadzie krajowym z 2017 r. stanowi, że wszystkie chińskie firmy i obywatele powinni wspierać, pomagać i współpracować z chińskim wywiadem krajowym oraz strzec tajemnicy wszelkich krajowych prac wywiadowczych, o których wiedzą. Chińskie firmy nie mają żadnego mechanizmu umożliwiającego im odrzucenie rządowych wniosków o udostępnienie danych."


Połączenie skradzionych danych osobowych, osobistych informacji zdrowotnych i dużych zbiorów danych genomicznych zebranych z zagranicy daje ChRL ogromne możliwości precyzyjnego namierzania osób w zagranicznych rządach, prywatnych branżach lub innych sektorach w celu potencjalnego nadzoru, manipulacji lub wymuszeń".


Czy Chiny mogą wykorzystywać dane PCR COVID-19 do wywierania wpływu na przywódców wojskowych?


Tak."Safeguarding the Bioeconomy" z National Academies of Sciences, Engineering and Medicine stwierdza: "Wiedza na temat składu genetycznego krajowych decydentów lub wojska oraz ich skłonności do działania w określony sposób może zostać wykorzystana przez wrogie agencje wywiadowcze jako mechanizm wywierania wpływu".


Zgodnie z raportem NCSC z 2021 r., "Dane związane ze wstydliwym uzależnieniem lub chorobą psychiczną mogą zostać wykorzystane do szantażu. Połącz te informacje ze skradzionymi danymi kredytowymi wskazującymi na bankructwo lub poważne zadłużenie, a narzędzia do wywierania nacisku wzrosną. Takie zestawy danych mogłyby pomóc Chinom nie tylko rekrutować osoby za granicą, ale także działać przeciwko zagranicznym dysydentom".


Według raportu Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego USA ze stycznia 2020 r. "Osoby fizyczne można zidentyfikować na podstawie części ich DNA..... Wrogie podmioty mogłyby wykorzystać takie dane do inwigilacji, wymuszeń lub manipulacji".


Polityka wojskowa USA jest zgodna z transhumanizmem


Transhumanizm to integracja ludzkości z AI z nie-ludzkim DNA. Transhumanizm to eksterminacja ludzkości, jaką znamy.


Połączone Centrum Sztucznej Inteligencji Wojska Stanów Zjednoczonych przekształca  Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) za pomocą AI oraz tworzy i wdraża siłę roboczą Ai.Lynn Parker, dyrektor National Artificial Intelligence Initiative, poinformowała globalną publiczność na spotkaniu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w październiku 2021 r., że "musimy

przygotować przyszłą i obecną siłę roboczą USA do integracji systemów sztucznej inteligencji we wszystkich sektorach gospodarki i społeczeństwa"."Naszym celem jest wypełnienie luki talentów AI i przygotowanie amerykańskich pracowników do pracy w przyszłości poprzez wdrożenie polityk zapewniających zróżnicowaną, integracyjną i kompetentną siłę roboczą. Chcielibyśmy zobaczyć integrację koncepcji szkolnych związanych z AI, od przedszkola, a nawet żłobka po stanowiska doktoranckie, w tym kolegia społeczne ... "


W rozporządzeniu wykonawczym prezydenta Bidena z 12 września 2022 r., Advancing Biotechnology and Biomanufacturing for a Secure American Bioeconomy, stwierdza on, że będzie to wymagało podejścia całego rządu; "Aby biotechnologia i bioprodukcja pomogły nam osiągnąć nasze cele społeczne... Musimy opracować technologie i techniki inżynierii genetycznej, aby móc pisać obwody dla komórek i przewidywalnie programować biologię w taki sam sposób, w jaki piszemy oprogramowanie i programujemy komputery".Rozporządzenie wykonawcze Bidena wyznacza konkretne zadania dla oddziału wykonawczego, całej społeczności wywiadowczej USA, Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, Departamentu Obrony, Sekretarza Stanu, Sekretarza Edukacji, Sekretarza Pracy, Sekretarza Energii, Sekretarza Rolnictwa, Dyrektora Biura Zarządzania i Budżetu, Asystenta Prezydenta ds. Polityki Krajowej oraz innych urzędników rządowych i agencji w celu integracji ludzi z technologiami edycji genetycznej.


Czy rząd USA i wojsko działają w imieniu zagranicznego przeciwnika?


Od początkowych blokad, przez zmuszanie dzieci do noszenia masek w miejscach publicznych, po zbieranie DNA Amerykanów za pomocą testów PCR, po mandaty dotyczące wstrzykiwania mRNA, po otwarte granice i lekkomyślny impas z Rosją poprzez finansowanie wojny na Ukrainie, wydaje się, że nasz rząd nie działa już w imieniu narodu amerykańskiego, ale raczej w imieniu zagranicznych przeciwników - chińskiego rządu i liderów transhumanizmu AI.


Nieznośna prawda jest taka, że Amerykanom powiedziano, że polityka zdrowia publicznego COVID-19 była "dla większego dobra" , podczas gdy w rzeczywistości miała ona na celu zapoczątkowanie największego zła, z jakim kiedykolwiek mieliśmy do czynienia; biodigitalizacji, nadzoru i kontroli ludzkości. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem.


„Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.  A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.”  Mt, 24, 9-14

 

autor:

Karen Kingston


źródło:

https://karenkingston.substack.com/p/bombshell-us-government-report-confirms


Karen Kingston jest doradcą medyczno-prawnym i analitykiem biotechnologicznym z 25-letnim doświadczeniem. Jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie szkodliwych skutków biologicznych powodowanych przez technologię mRNA.

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Dashboard, który rządził światem

"Fałszywe liczby", które wywołały reakcję świata na Covid19. Globalny wpływ, którego zbudowanie...

Holenderski parlament odrzuca traktat WHO

Holenderski parlament przyjął wniosek o odrzucenie traktatu pandemicznego i poprawki do Międzyn...

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami