Bity i bajty Wielkiego Resetu: COVID-19 i rosnący kapitalizm danych

Bity i bajty Wielkiego Resetu: COVID-19 i rosnący kapitalizm danych


Tak zwany Wielki Reset to niewiele więcej niż kampania mająca na celu przekształcenie ludzkości w zbiory danych, które najpotężniejsze światowe fundusze hedgingowe i ponadnarodowe korporacje mogą wykorzystać do osiągnięcia większych zysków dla siebie i swoich klientów.


Raul Diego


LONDYN - Według Cambridge English Dictionary, gospodarka to "system handlu i przemysłu, dzięki któremu bogactwo danego kraju jest wytwarzane i wykorzystywane". Przez ostatnie kilka stuleci system ten był zdominowany przez paradygmat kapitalizmu, w którym to prywatni właściciele kapitału, a nie państwo, kontrolują handel towarami i usługami.


Handel niewolnikami i gospodarka plantacyjna wczesnego okresu kolonialnego w Ameryce były jednymi z pierwotnych przejawów tego paradygmatu ekonomicznego, gdy europejskie klasy posiadające utwierdziły swoją nowo odkrytą władzę nad kurczącymi się systemami trybutarnymi, a tymczasowe ustalenia feudalne zostały zastąpione quasi-religijnym pojęciem własności prywatnej Johna Locke'a, które zdominowało zachodnią teorię ekonomiczną na następne trzysta lat.


Dziś paradygmat ten wyczerpał moralne uzasadnienia, na których jego zwolennicy opierali się, by utrzymać swoją supremację, a naga prawda o drapieżności kapitalizmu została obnażona po raz kolejny, gdy nierówności majątkowe rosną, podczas gdy miliony ludzi pogrążają się w ubóstwie, a wojny o zasoby naturalne nadal pustoszą narody na całym świecie.


Wycisnąwszy z ziemi każdą ostatnią kroplę "wartości" i nie mając już ziemi do zasiedlenia ani rynków do odkrycia, kapitał w obliczu zbliżającej się apoteozy szuka ratunku, tworząc wirtualną kopię samego siebie, gdzie własność intelektualna wypiera własność fizyczną, a ludzkie procesy biologiczne i behawioralne są przekształcane w groteskową formę ludzkiej pracy.


Obecnie podejmowane są wysiłki, aby "przetłumaczyć" świat rzeczywisty na jego cyfrową podróbkę, która może dostarczyć rynkom finansowym danych liczbowych i statystycznych potrzebnych do realizacji kontraktów powstających rynków kapitału ludzkiego - podstępnej nowej formy kapitału zgromadzonego z naszego kodu genetycznego i innych rodzajów danych, które będą stanowiły podstawę finansjeryzowanej krainy czarów, wymuszonej przez technologię blockchain oraz stale monitorowanej i aktualizowanej przez rozwijające się państwo bezpieczeństwa biologicznego.


Prowadzony przez najpotężniejsze na świecie fundusze hedgingowe i korporacje transnarodowe, tak zwany Wielki Reset to niewiele więcej niż kampania mająca na celu przekształcenie ludzkości w zbiory danych, które mogą wykorzystać do osiągnięcia większych zysków dla siebie i swoich klientów.


Krok w prawo


Powrót "do normalności" będzie wymagał certyfikatu szczepień Covid, według byłego brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira, który jest jednym z wielu światowych liderów opowiadających się za paszportami szczepionkowymi, które Unia Europejska zamierza wprowadzić już tego lata we wszystkich swoich krajach członkowskich. Według kanclerz Niemiec Angeli Merkel, potrzeba "cyfrowego certyfikatu szczepień" osiągnęła w Europie całkowity konsensus, podczas gdy kraje spoza UE mogą wkrótce otrzymać standardy i protokoły egzekwowania dla paszportów szczepionkowych opracowane przez zespół badaczy i naukowców z Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i Karaibów.


Andy Knight, politolog z University of Alberta, który przewodzi temu ostatniemu przedsięwzięciu, finansowanemu przez Worldwide Universities Network (WUN) Research Development Fund, podkreślił w ostatnim wywiadzie, że szczepienia nie powinny być traktowane jako "kwestia nacjonalistyczna", twierdząc, że globalne "bezpieczeństwo nie dotyczy już zagrożeń militarnych - dotyczy zagrożeń zdrowotnych" i ostrzegł przed "rozpadem międzynarodowej współpracy", która, jego zdaniem, powinna być realizowana poprzez "skrzyżowanie sektora publicznego i prywatnego".


W rzeczy samej, sponsorzy Knighta są zaangażowani w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) - zestawu 17 celów skoncentrowanych na zmianach klimatycznych, zaplanowanych wokół partnerstwa publiczno-prywatno-filantropijnego, które jego zespół badawczy również włączy do sześciomiesięcznego studium polityki. Wspierany przez Fundację Rockefellera i związane z nią organizacje filantropijne, program SDG ONZ wyróżnia się jako jeden z kamieni węgielnych Wielkiego Resetu, który obecnie charakteryzuje Covid-19 jako oś tego projektu i leży u podstaw tego, co pionierska niezależna badaczka Alison McDowell, z którą MintPress przeprowadził wywiad do tego artykułu, nazywa "teologicznym technofaszyzmem".


Okrzyknięta mianem czwartego sektora, ta fuzja "państwa korporacyjnego [...] z organizacjami non-profit i religią", jak określa to McDowell, działa poprzez tak zwane "korporacje pożytku publicznego", nowatorską strukturę korporacyjną, której zasady zostały opracowane i sfinansowane przez B Lab Fundacji Rockefellera. W oparciu o ramy "środowiskowego zarządzania społecznego" (ESG), certyfikowane korporacje typu B pozwalają kierownictwu firmy na znaczną ochronę przed akcjonariuszami, a tym samym zapewniają bezprecedensową dozę wolności, wynikającą z rzekomo korzystnego społecznie i środowiskowo charakteru podmiotu.


To nowe oblicze kapitalizmu ma funkcjonować pod egidą tego, co określa się mianem "Impact Economy"(ekonomia wpływu) - idei, która zrodziła się z popiołów kontrolowanego demolowania globalnego systemu finansowego w 2008 roku, co utorowało drogę funduszom hedgingowym zastępującym banki jako wiodącą siłę w świecie globalnego kapitału. Tym światem rządzi obecnie The Blackstone Group Inc, która kontroluje zawrotną sumę pół biliona dolarów w ramach zarządzania aktywami, nie wspominając o tym, że jest największym na świecie właścicielem ziemskim i, co złowieszcze, właścicielem największej prywatnej bazy danych DNA na planecie.


Wykreowane oburzenie najbogatszych banków i instytucji regulacyjnych w następstwie kryzysu na rynku kredytów hipotecznych subprime w 2008 roku wywołało wezwania do bardziej "humanitarnego" kapitalizmu. W czasie Wielkiej Recesji wprowadzono termin "impact investment"(inwestycje wpływu), aby opisać model ekonomiczny, który dostarcza "wartości społecznej poprzez praktyki rynkowe", przy okazji dając początek hasłom, takim jak "zrównoważony rozwój" czy "neutralność węglowa", pochodzącym z organizacji takich jak Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.


Sir Ronald Cohen, którego McDowell identyfikuje jako jedną z kluczowych postaci w jej rozwoju, jeszcze w 2019 roku oświadczył, że ekonomia wpływu „Obala dyktaturę zysku i wywiera silny wpływ, aby utrzymać go na swoim miejscu”. Sofistyka w tym stwierdzeniu może nie być od razu widoczna, ale przebiegłe słowa wypowiedziane przez prezesa firmy zajmującej się inwestycjami impactowymi (wpływu) o nazwie Global Steering Group (CSG) ujawniają magiczną sztuczkę, jaką właściciele kapitału chcą wyciągnąć na świat.


Jednak mimo zuchwałej pewności siebie Cohena i jego kolegów ewangelizatorów, nie wszyscy są przekonani do impact investment. Nawet Fundacja Rockefellera przekonała się, że zaangażowanie głównych graczy może być trudne, przyznając, że nie udało jej się jeszcze uzyskać "wsparcia od fundatorów współpracujących ze sobą, mimo że starała się o to dla niektórych znanych fundacji, takich jak Fundacja MacArthura" i innych. Niemniej jednak, być może nikt nie rozumie, że „wstrząs może przynieść nowe zrozumienie i nowe możliwości” lepiej niż Fundacja Rockefellera.


Model impact investment stoi przed wyzwaniem, z którym boryka się wiele startupów, a mianowicie problemem skali. Jest to jednak wyzwanie, do którego jest dobrze przygotowany, a jego przedstawiciele starają się je przezwyciężyć, wykorzystując największy horyzontalny rynek wszechczasów: opiekę zdrowotną.


Kompleks Boga


W październiku 2020 roku, MintPress opisał organizację o nazwie The Commons Project, która w tym czasie przeprowadzała pierwsze oficjalne testy swojej aplikacji CommonPass paszportu zdrowia w Newark, New Jersey w obecności urzędników CDC i agentów U.S. Customs and Border Protection. Już pobieżne spojrzenie na pochodzenie założycieli ujawniło ich powiązania z CDC i tajnymi operacjami wywiadowczymi na całym świecie. Szczególnie jeden z założycieli projektu zasługuje na bliższe zbadanie, ponieważ stoimy w przededniu wprowadzenia ogólnoświatowego systemu bezpieczeństwa biologicznego.


Dr Bradley A. Perkins kierował dochodzeniem CDC w sprawie ataków wąglika w 2001 r. jako szef ds. zapalenia opon mózgowych i patogenów specjalnych, co czyniło go głównym ekspertem agencji ds. wąglika. Później został mianowany zastępcą dyrektora Biura Strategii i Innowacji agencji, a w końcu stanął na czele tego wydziału, co sprawiło, że odpowiadał za budżet w wysokości 11,2 miliarda dolarów i ponad 50 oddziałów na całym świecie. Perkins piął się w górę po szczeblach kariery od czasu, gdy w 1989 roku nadzorował zespół Służby Wywiadowczej CDC ds. Epidemii (EIS), jednostki specjalnej utworzonej w celu "chwytania komunistów, gdyby zaczęli rozsiewać zarazę na Półwyspie Koreańskim". Perkins był szefem jednostki bioterrorystycznej CDC, kiedy został wybrany, wraz z pięcioma kolegami, do prowadzenia dochodzenia w sprawie wąglika.


Można powiedzieć, że w tym czasie Perkins osiągnął szczyt swojej kariery w służbie publicznej, ściśle współpracując z ówczesną dyrektor CDC Julie Gerberding, aby stworzyć "najnowocześniejszą", wartą 2 miliardy dolarów zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych dla administracji Busha w następstwie epidemii ptasiej grypy H5N1. Pozostanie wpływowym głosem w najważniejszej krajowej placówce zapobiegania chorobom, gdzie wydawał się być bardzo zainteresowany radykalną zmianą podejścia kraju do zdrowia publicznego - pragnienie, które przeniósł do swoich przedsięwzięć w sektorze prywatnym, które obejmują prawie cztery lata jako główny dyrektor medyczny Human Longevity, Inc, firmy sekwencjonowania DNA założonej przez dr Craiga Ventera, pierwszego człowieka, który sekwencjonował ludzki genom.


W 2017 roku, tuż przed ustąpieniem Perkinsa ze stanowiska CMO Human Longevity, wygłosił on dość pouczającą prezentację na konferencji Aspen Institute's Abu Dhabi Ideas. która odbyła się w tym samym roku na Uniwersytecie Nowojorskim, w której dość szczegółowo omówił, co on i jego koledzy z branży sekwencjonowania DNA naprawdę mają na myśli, kiedy mówią o zmianie zdrowia publicznego. Dzieląc sesję panelową z innymi transhumanistami forsującymi rewolucję genomową na świecie, takimi jak Aubrey de Grey, który obecnie służy jako doradca naukowy w transhumanistycznym projekcie Jeffreya Epsteina (obecnie przemianowanym na Humanity +), Perkins objaśnia zalety genomiki jako kolejnej granicy w opiece zdrowotnej.


W wykładzie zatytułowanym "Syntetyczne życie dla ludzkiego zdrowia" Perkins wyjaśnia, w jaki sposób genomika "będzie kolejnym czynnikiem przyspieszającym wydłużenie ludzkiego życia" i wymienia cztery czynniki, które sprawiły, że stało się to możliwe. Pierwszym i najważniejszym z nich jest "radykalny spadek kosztów sekwencjonowania całego genomu", który spadł z około trzech miliardów dolarów na początku do około tysiąca dolarów lub "około trzech tysięcy dolarów, jeśli uwzględnimy komponent analityczny" na mapę kodu DNA. Pojawienie się chmury obliczeniowej, która według Perkinsa jest "ledwo wystarczająca, aby rozpocząć hostowanie tych ogromnych danych, [co pozwala] nam manipulować nimi i analizować je" oraz powszechne przyjęcie uczenia maszynowego (AI) do "interpretowania" danych dopełniają kolejne dwa czynniki.

Na koniec Perkins podkreśla, że niezwykle ważne jest przejście od "opieki zdrowotnej opartej na objętości do opieki zdrowotnej opartej na wartości". Perkins odnosi się tutaj do zimnej, twardej gotówki, jak jasno wynika z reszty jego seminarium, biorąc pod uwagę, że genomika "będzie motorem ogromnego postępu w dziedzinie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych [jak również] ogromnego postępu w świadczeniu opieki zdrowotnej poprzez napędzanie nowej generacji opieki zdrowotnej i modeli opieki zdrowotnej".


"To, na co właśnie się porywamy", odważnie przewiduje Perkins, to nic innego jak "hakowanie oprogramowania życia" i "po raz pierwszy próba zrozumienia wszystkich instrukcji, które budują, obsługują i reprodukują nas jako ludzi". Ilustruje to niepokojącą anegdotą o tym, jak pionier genomiki Venter "usiadł przy komputerze z myślą, że mógłby zaprojektować genom, sekwencję liter DNA, wyprodukować ten genom w sposób sztuczny, wstawić go do membrany i uruchomić życie od zera".


Perkins uważa, że burza mózgów Ventera z 2010 roku mogła być nawet "ważniejsza" niż samo sekwencjonowanie ludzkiego genomu. Moment eureki, w którym zachodni naukowiec stworzył kompleks Boga, jest tym, co zmieni "medycynę z nauki klinicznej wspieranej przez dane na naukę o danych wspieraną przez klinicystów", według Perkinsa, który ostrzega przed "głębokimi zakłóceniami w naszym obecnym formacie praktyki medycznej", które, jak twierdzi z przekonaniem, nie będą już "możliwe w miejscu, do którego zmierzamy w najbliższym czasie".


Przechowywana na serwerach w chmurze Amazona platforma bioinformatyczna Human Longevity jest tylko jedną z kilku technologii sekwencjonowania następnej generacji zaprojektowanych do wykonywania tego typu porównawczego sekwencjonowania genomów, na które Perkins i jego koledzy z branży life science liczą, aby przeprowadzić to, co według niego jest "prawdopodobnie największym przedsięwzięciem na skalę wszechczasów" polegającym na "tłumaczeniu języka biologii w postaci liniowego kodu DNA na język zdrowia i choroby".


Perkins przyznaje, że „izolowany genom nie jest zbyt użyteczny” i że działalność genomiczna w zasadzie sprowadza się do „budowania [z] zintegrowanej dokumentacji medycznej”, aby móc skorelować "wysokiej jakości dane kliniczne" z sekwencją całego genomu. "Zajmujemy się budowaniem dużej bazy danych" - zdradza Perkins. Bez tego, rewolucja genomowa jest martwa w wodach pierwotnych, że tak powiem.


Ale dzięki CommonPass Perkins  robi wszystko, co w jego mocy, aby zbudować tę bazę danych. W końcu paszport biometryczny wymagany we wszystkich portach wjazdowych znacznie przyczyniłby się do zdobycia kopalni złota danych genomowych. Okazja, której nie stracili udziałowcy większościowi innej firmy, w którą Perkins był zaangażowany, jeszcze przed założeniem organizacji non-profit lub dołączeniem do Human Longevity.


Świeżo po zakończeniu długiej kariery w CDC - i zaledwie rok po tym, jak nakłaniał swoich kolegów pracowników federalnych do zwrócenia uwagi na "poważną grę", którą agencja prowadziła w celu "zbadania szacunkowego wpływu na zdrowie i kosztów związanych" z głównymi zmianami polityki i systemu opieki zdrowotnej "w okresie pięciu dekad" - Perkins dołączył do Vanguard Health System jako jej wiceprezes wykonawczy i główny dyrektor ds. transformacji.


Ten notowany na giełdzie międzynarodowy operator szpitali i klinik był kontrolowany przez The Blackstone Group od 2004 r. do czasu, gdy został sprzedany Tenet Healthcare w 2011 r., tworząc trzecią co do wielkości sieć szpitali w Stanach Zjednoczonych. Tenet, podobnie jak wiele innych firm z sektora opieki zdrowotnej, w których udziały ma kapitał prywatny, był targany kontrowersjami i korupcją. Perkins wziął porządny pakiet 1,9 miliona dolarów i odszedł z Vanguard tuż przed fuzją. W zeszłym roku Blackstone nabył Ancestry.com Inc. za 4,7 miliarda dolarów, dzięki czemu największy na świecie prywatny właściciel stał się właścicielem największej prywatnej bazy danych DNA na świecie, zawierającej genom 18 milionów ludzi z 30 krajów.


Nowe wino niewolnictwa


"Wszystko [musi być] duże, szybkie i skalowalne" - twierdzi Alison McDowell, która na swoim blogu "Wrench in the Gears" śledzi rozwój rozwijających się modeli inwestycji wpływu, pilotowanych w wielu branżach. Nazwanego na cześć emocjonalnego przemówienia Mario Savio do jego kolegów z Berkeley w szczytowym momencie ruchu antywojennego w Stanach Zjednoczonych, McDowell udało się zdemaskować wiele "kół zębatych", które poruszają tę reinwencję kapitalizmu opartego na agregacji i manipulacji danymi we wszystkich jego formach.


McDowell zawdzięcza wystąpieniu, w którym uczestniczyła w 2017 roku w The Whitney Museum of American Art, zatytułowanemu "Race, Finance and the Afterlife of Slavery", wygłoszonemu przez profesora UC Davis, Justina Leroya, przebudzenie jej na machinacje stojące za wyłaniającymi się modelami wyzysku finansowego, a w szczególności rasistowską naturę nowatorskich instrumentów finansowych stworzonych dla nich, takich jak obligacje wpływu społecznego (social impact bonds lub SIB).


Leroy wnikliwie opisuje je jako "rasowe instrumenty kapitalistyczne" i wywodzi ich pochodzenie od ubezpieczeń morskich i innych innowacji finansowych związanych z handlem niewolnikami, twierdząc, że to właśnie handel niewolnikami posłużył jako "główny motywator prowadzący do rozwoju solidnych sieci ubezpieczeniowych". Przytoczony przez niego przykład masakry na statku niewolniczym Zong - gdzie setki wziętych do niewoli mężczyzn zostało wyrzuconych za burtę, a następnie uznanych przez kapitana statku za ubezpieczoną własność - doskonale pasuje do rzeczywistości, w której obligacje społeczne powielają zamiłowanie kapitalizmu do utowarowienia ludzkiego życia.


Mówiąc najprościej, obligacje społeczne zapewniają finansowanie danego programu społecznego przez prywatnych inwestorów, którzy "ryzykują" swoje pieniądze, aby uzyskać zwrot w oparciu o "pomyślną" realizację założonych celów programu. Jak w przypadku każdej obligacji, te formy zabezpieczonego długu mogą być przedmiotem obrotu na otwartym rynku, podobnie jak przepakowane kredyty hipoteczne typu subprime. Bardziej szczegółowo, obligacje społeczne są instrumentami inwestycyjnymi powiązanymi z wartością usługi społecznej świadczonej przez podmiot rządowy, takiej jak opieka zdrowotna, lub funkcji państwa, jak np. więziennictwo. Jak zauważa Leroy, ich efektem netto jest transfer bogactwa publicznego w ręce prywatne.


Wielkim wkładem Alison McDowell było prześledzenie, jak i gdzie testowane są tego rodzaju narzędzia do inwestycji wpływu - rysując istotne powiązanie między inteligentnymi kontraktami, które opierają się na technologii blockchain, a tymi nowymi formami dynamicznego zabezpieczonego długu. "Analityka danych informuje o wartości sekurytyzowanego długu" - powiedziała MintPress, podkreślając, że same dane będą z konieczności "oparte na 'bazowym' profilowaniu predykcyjnym", wykorzystując "bardzo proste i wąskie" metryki, aby zaspokoić skalę i szybkość wymaganą przez instytucje takie jak Goldman Sachs, które będą obsługiwać te aktywa.


"Nie są to znaczące liczby, jeśli chodzi o osobę, która jest w programie [społecznym]", mówi McDowell; ponieważ wskaźniki sukcesu nie będą oparte na "indywidualnych złożach [danych], lecz [z] grupy ludzi". Ten kluczowy fakt - odzwierciedlający drapieżną, powszechną naturę kapitalizmu - jest niezbędny, aby zrozumieć nieodłączne niebezpieczeństwo wbudowane w te formy "finansów społecznych" oraz to, jak szlachetnie brzmiące nazwy, w które są one opakowane, nie łagodzą szkód, które nieuchronnie z nich wynikną.


Nigdzie nie jest to bardziej istotne niż w przestrzeni opieki zdrowotnej, gdzie ogromne złoża danych genomicznych są gromadzone przez Blackstone i innych, jak na przykład niedawne przejęcie 23andMe przez Richarda Bransona w styczniu poprzez spółkę celową, w celu przejęcia firmy zajmującej się konsumenckim DNA.


"Kiedy chodzi o genetykę, potrzebujesz wyjątkowo dużych zbiorów danych", mówi dyrektor generalny Federation Bio, Emily Drabant Conley, w odniesieniu do pytań o zasoby DNA Blackstone. Była dyrektor wykonawcza 23andMe wyjaśnia, że ponieważ "genom sam w sobie jest tak rozległy i skomplikowany i istnieje tak wiele różnic między ludźmi", "dolna granica poprzeczki" dla potencjalnych klientów, takich jak Big Pharma, oscyluje wokół zbiorów danych obejmujących 10 milionów osób.


Zdolność Blackstone do zarabiania na naszym DNA nie jest jednak ograniczona przez istniejące rynki. Jego znaczący udział w opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach i firmach detalicznych daje jej prywatny kapitał firmowy potencjału do mieszania i dopasowywania zbiorczych zestawów danych, które posiadają, aby wyodrębnić nowe segmenty, na wzór partnerstwa Ancestry.com ze Spotify w celu opracowania "playlist muzycznych zaprojektowanych przez DNA" i innych mniej łagodnych kombinacji behawioralnych i genetycznych zestawów danych.


"Całościowy obraz zachowań konsumenckich", jak profesor finansów z University of Pennsylvania Wharton School of Business opisuje godną pozazdroszczenia pozycję Blackstone, to tylko jedna strona dystopijnej monety. W połączeniu z danymi genomicznymi, dane te mogą stworzyć prawdziwie koszmarne scenariusze faszystowskiej kontroli. Duża część badań McDowell koncentruje się na edukacyjnej stronie impact investing, która w dużej mierze opiera się na danych behawioralnych poprzez rozpoznawanie twarzy i sztuczną inteligencję, aby stworzyć finansowe instrumenty inwestycji społecznych wokół szkolnictwa.


Inicjatywy takie jak Blockchain for Social Impact Coalition (BSIC) Banku Światowego promują tworzenie "rozwiązań i aplikacji opartych na blockchainie Ethereum, które dotyczą globalnych problemów społecznych i środowiskowych" poprzez protokół IXO, który "umożliwia każdemu dostarczanie, ocenę lub inwestowanie w zrównoważony wpływ na rozwój, z krypto-ekonomicznym dowodem wpływu". Organizacje takie jak Social Finance Israel, założone przez Sir Ronalda Cohena, napędzają wdrażanie takich protokołów poprzez wiele programów pilotażowych, aby ocenić metryki, takie jak analityka danych w czasie rzeczywistym, weryfikacja wpływu na ostatniej mili i opłacalność tokenów wpływu (kryptowalut specyficznych dla obligacji) w edukacji i innych obszarach.


Fundacja Impact Oxygen z siedzibą w Hongkongu (iO2) prowadzi platformę usług wpływu społecznego w Chinach o nazwie ShanZhai City, która wdraża projekty wpływu oparte na blockchain w tym kraju, a także w Myanmarze, Laosie, Tajlandii i Brazylii. W 2018 roku dyrektor generalny startupu wpływu społecznego został zaproszony do udziału w dwudniowych warsztatach stworzonych przez giganta bankowego UBS i Fundację IXO "w celu stworzenia następnej generacji mechanizmów finansowania wpływu, przy użyciu technologii Web3 i blockchain." Na początku tego samego roku, ShanZhai City zawarło "strategiczne partnerstwo" z IXO, aby "zrewolucjonizować infrastrukturę finansowania społecznego".


Rewolucja ta wiąże się z możliwością "pomiaru, oceny, wyceny i tokenizacji zweryfikowanych danych dotyczących wpływu" uzyskanych dzięki naszym wszechobecnym technologiom zbierania danych i nadzoru, które z kolei przekażą je instytucjom finansowym, aby mogły czerpać zyski z zakładów, które stawiają na ubóstwo i nędzę na całym świecie. W międzyczasie pozostaje problem skali i, jak zauważa McDowell, wszystkie ich programy pilotażowe razem wzięte nie składają się na nic znaczącego. "W moim odczuciu," twierdzi McDowell, "biometryczny paszport zdrowia jest tym, czego będą potrzebować", aby osiągnąć masę krytyczną i ostatecznie rozpocząć czwartą rewolucję przemysłową.


Splatająca się sieć oszustw


Kiedy Donald Trump obciął finansowanie programu PREDICT USAID w marcu 2020 roku, pojawiły się głosy o nieodpowiedzialności zakończenia programu, który przez ostatnie dziesięć lat skupiał się na zbieraniu koronawirusów przenoszonych przez nietoperze w Azji, akurat w momencie ogłoszenia pandemii koronawirusów. Jednak, biorąc pod uwagę wszystkie intencje i cele, program został już dawno zakończony.


Twórca programu, dr Dennis Carroll, jego dyrektor globalny, dr Jonna Mazet, oraz Peter Daszak, naukowiec, który umieścił tysiące próbek koronawirusów w bazie danych Instytutu Wirusologii w Wuhan, założyli już nową organizację non-profit, której celem jest opracowanie "strategicznej odpowiedzi na rosnącą potrzebę lepszego przewidywania, zapobiegania i reagowania na przyszłe wirusowe zagrożenia pandemiczne oraz ochrony nas wszystkich przed ich najgorszymi konsekwencjami".


Nazwaną Global Virome Project (GVP), szybko nawiązał współpracę z The Trinity Challenge, globalną koalicją "partnerów zjednoczonych wspólnym celem rozwijania wiedzy i działań, które przyczynią się do lepszej ochrony świata przed globalnymi zagrożeniami zdrowotnymi". Jej "członkami założycielami" są między innymi Bill & Melinda Gates Foundation, Facebook, Google, The London School of Economics, Glaxo-Smith Klein, McKinsey & Company, Microsoft, Tencent i wiele innych.


Być może bardziej interesująca jest lista rzekomo stałych członków, wśród których znajdujemy Palantir Pierre'a Omidyara, który ma kontrowersyjną umowę na zarządzanie danymi z brytyjskim NHS; Clinton Health Access Initiative (CHAI), której członek zarządu i były główny doradca medyczny w Wielkiej Brytanii, Dame Sally Davies, kieruje samym Trinity Challenge; oraz wszechobecny Uniwersytet Tsinghua, by wymienić tylko kilku.


Sieć powiązań między członkami i stowarzyszeniami praktycznie wszystkich tych grup to niekończąca się i powtarzająca się królicza nora, która w końcu prowadzi do wniosku, że to wszystko jest jednym wielkim klubem dążącym do osiągnięcia tego samego celu. W jednym ze szczególnie wyrazistych przypadków, jedna z najbardziej znanych organizacji związanych z dążeniem do globalnego reżimu szczepień, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, jest powiązana z "butikową" firmą inwestycji wpływu społecznego, która wspiera członka Trinity Challenge.


Global Impact Advisors to firma konsultingowa z San Mateo w Kalifornii, kierowana przez CEO Amy Adelberger, absolwentkę Fundacji Billa i Melindy Gatesów, która miała wyjątkowy zaszczyt nawiązać warte 33 miliony dolarów partnerstwo z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii w zakresie łagodzenia skutków gruźlicy. Skupiając się na "zastosowaniu rozwiązań rynkowych do wyzwań związanych z globalnym zdrowiem i rozwojem", firma Adelberger wydaje się czerpać większość swoich klientów z Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz - biorąc pod uwagę jej rolę jako kierownika programu walki z gruźlicą w Chinach, jej firma nadal koncentruje się na kwestiach związanych z gruźlicą, a także po uważnej lekturze sekcji poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu na stronie internetowej firmy - wydaje się bardziej niż prawdopodobne, że Adleberger po prostu spełnia "nadzieję" Fundacji Gatesów na wprowadzenie "ogólnokrajowej skali [innowacji] w całych Chinach", do czego ta i inne wielomilionowe partnerstwa z tym samym chińskim podmiotem rządowym były przeznaczone.


Projekt Commons, również ma wiele takich samych powiązań z Big Pharma, Big Tech, środowiskiem akademickim i organizacjami federalnymi w swoim zarządzie, pozostawiając nas z nieuchronnym uczuciem, że bardzo dobrze zorganizowana, ale stosunkowo niewielka kolekcja brokerów władzy jest piekielnie zagorzała w tworzeniu gospodarki opartej na danych, w desperackiej próbie tchnięcia nowego życia w system, którego nikt już nie może kupić.


Misjonarze "ekonomii wolnorynkowej" robią wszystko, by przekonać nas, że tym razem naprawdę mają na sercu dobro ludzi, po wiekach nieustannych wojen, bezwzględnej korupcji i dewastacji środowiska. Nagle, sytuacja zagrożenia zdrowia publicznego zdołała zajrzeć w ich bezduszną przepaść i nie tylko wzbudziła dawno umarłe poczucie współczucia, ale także przypadkowo dostarczyła im wszystkich rozwiązań. Jedynym haczykiem jest to, że musimy porzucić nasze człowieczeństwo, żyć za ekranami i rozmawiać ze sobą wyłącznie za pomocą szyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości.


Poza tym, jak nas zapewniają, wszystko jest tak, jak powinno być. Zobaczyli, że popełnili błąd i są gotowi wprowadzić bardziej humanitarny, bardziej "zrównoważony" paradygmat ekonomiczny, w którym bogaci wreszcie inwestują w biednych, chorych i bezdomnych jako część nowej "moralnej" ekonomii. Ale oczywiste pytanie brzmi: jeśli nędza staje się zyskowna, jaka jest motywacja do jej eliminacji?


Ludzka ekonomia


Kapitalizm inwestował w nędzę tak długo, jak istniał, i zawsze uważał to za niezwykle opłacalne. Stworzenie "cyfrowego bliźniaka" świata daje niezmiernie większe możliwości zysku, ale także pozbawia prawdziwego ludzkiego życia i zastępuje je "kropkami, kreskami i sygnałami elektrycznymi", które, jak rozumie McDowell, są użyteczne tylko dla rynków finansowych.


Długa, przedłużająca się, wyprodukowana zimna wojna z Chinami i odnowionym blokiem wschodnim może potencjalnie przynieść więcej uchodźców, więcej biedy, więcej traumy i więcej więźniów. Innymi słowy, więcej aktywów dla rynków kapitału ludzkiego. Ale zanim do tego dojdzie, potrzebują naszego DNA, aby rozwinąć projekt pilotażowy i nakarmić głodującego lewiatana, który miota się na skończonej planecie.


W swojej poruszającej prezentacji o rasie, niewolnictwie i finansach Justin Leroy zacytował pierwszego afroamerykańskiego lekarza, Jamesa McCune Smitha, aby wyjaśnić, jak prawdziwa natura kapitalizmu nigdy nie ginie w najbardziej wyzyskiwanych klasach. Adekwatność wykładu Smitha wymaga, aby ta trzecia i ostatnia część „Smoczych żniw krwi u zarania rynków kapitału ludzkiego” zakończyła się przełomowymi słowami lekarza opublikowanymi tuż przed końcem wojny secesyjnej w 1864 roku.


Jasność widzenia Smitha pozwoliła mu docenić zdradzieckie serce systemu, o którym wiedział, że jest systemem niewolniczym, bez względu na to, jaką etykietę sobie nada:


„Nie ma takiej agencji politycznej, religijnej czy filantropijnej, która mogłaby doprowadzić do całkowitego zniesienia niewolnictwa. W społeczeństwie niewolników praca wyzyskuje do ostateczności, a kapitał dyktuje swoje warunki, które są wiecznym podporządkowaniem. Innymi słowy - wieczne niewolnictwo. Co więcej, wojna ta nie zmniejszy ani chęci, ani siły kapitału do posiadania pracy, lecz je zwiększy. Gigantyczne monopole rozparcelowują nawet wolne stany na swoją własność. Niewolnik z Południa będzie miał swoich imienników w rzeczywistości, jeśli nie w tytule, na północ od linii Masona/Dixona."


źródło:

https://www.mintpressnews.com/the-bits-and-bytes-of-the-great-reset-covid-19-and-the-scaling-up-of-data-capitalism/275831/


Raul Diego jest redaktorem zespołu MintPress News, niezależnym fotoreporterem, badaczem, pisarzem i twórcą filmów dokumentalnych.

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Rząd naprawdę szpieguje - i jest to legalne

Dane konsumentów stały się lukratywnym towarem, a rząd USA je kupuje.

Tobias Ulbrich o walce o sprawiedliwość i zadośćuczynienie

Adwokat Tobias Ulbrich jest jednym z tych odważnych prawników, którzy ciężko pracują, aby broni...

DNA w szczepionkach na Covid: Czy to tylko przypadkowe błędy pomiarowe? - Część 2

Grupa autorów naukowych ocenia potencjalne ryzyko związane z pozostałościami DNA w preparatach ...

DNA w szczepionkach na Covid: Czy to tylko przypadkowe błędy pomiarowe? - Część 1

Grupa autorów naukowych śledzi dyskusję i ocenia potencjalne ryzyko związane z pozostałościami ...

Eksperci ds. klimatu twierdzą, że biliony wydane na "zmiany klimatu" opierają się na błędnych danych dotyczących temperatury.

Meteorolog stwierdza, że 96 procent stacji pomiarowych NOAA znajduje się na "miejskich wyspach ...

Sędzia ostrzega: wolność słowa w UE w poważnym niebezpieczeństwie

Niemcy. Nowy przepis UE zagraża prawom podstawowym: opinie, które są nieprzyjemne dla rządu, mo...

Testuj, testuj i inkasuj - Wyłudzenia za miliard €

Według szacunków Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej oszuści zarobili 1,2 miliarda euro na f...

Klaus Cichutek - Sędzia Dredd

Witamy w świecie przyszłości, gdzie władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza jest w jednych...

Medialna wrzawa wokół zanieczyszczeń DNA i raportu TV MDR

Na poczatku grudnia w niemieckich mediach zaczęły pojawiać się czarne chmury nad bezpiczeństwem...

Społeczność, którą chciałam chronić, zawiodła mnie

Nasza autorka z niecierpliwością czekała na szczepienie przeciwko koronawirusowi, ale wszystk...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami