Przegląd wieści 24.08.2021

 • Amantadyna w leczeniu COVID-19. Pierwsze wyniki badań W Polsce trwają badania kliniczne nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19. Dotychczas wzięło w nich udział kilkudziesięciu pacjentów pacjentów. U żadnego z nich nie zaobserwowano działań niepożądanych związanych z procedurą leczenia - przyznaje kierownik Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie prof. Konrad Rejdak.
 • Włodzimierz Bodnar na Zamku Królewskim w Warszawie – Osobowość Roku

  Lekarz Włodzimierz Bodnar, laureat konkursu Osobowość Roku i zwycięzca w kategoria Nauka na Podkarpaciu otrzymał wyróżnienie na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym krótkim przemówieniu podziękował pacjentom, internautom za wsparcie i życzy sobie tylko jednej rzeczy.

  Nominacja za bezkompromisowość i ogromne oddanie w walce o zdrowie i życie Polaków w czasie pandemii. Lekarz powołany do swojego zawodu. Potrafi łamać bariery, sięgać po rozwiązania niekonwencjonalne na przekór presji otoczenia. Coraz więcej pacjentów wprost podkreśla, że zawdzięcza mu zdrowie i życie...

 • SARS-CoV-2 w kontekście patentów sprzed 20 lat – dr David Martin film wraz z transkryptem PL

 • Szczepionki na covid-19 działają! Dowody. Opinie ekspertów. film - proszę nie kierować się tytułem i początkiem - jest twist.

 • BIS Innovation Hub i HKMA badają, w jaki sposób tokenizowane zielone obligacje mogą poprawić zrównoważone inwestycje Centrum Innowacji Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) Hong Kong Centre i Hong Kong Monetary Authority połączyły siły z branżą technologiczną. Celem jest zbudowanie prototypowej infrastruktury cyfrowej, która umożliwi zielone inwestycje i pomoże emitentom i rządom w osiągnięciu celów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju. Pracami kieruje panel ekspertów z sektora publicznego i prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności międzynarodowej. "Zieleń i cyfryzacja są nie tylko ze sobą powiązane, ale i współzależne – los jednego zależy od drugiego. W związku z tym zielone finanse są kluczowym priorytetem Centrum Innowacji BIS, a Genesis jest jego integralną częścią." Benoît Cœuré, szef BIS Innovation Hub. "HKMA z zadowoleniem przyjmuje współpracę z BIS Innovation Hub nad tym nowatorskim eksperymentem dotyczącym symbiozy zrównoważonego rozwoju i technologii. Technologie takie jak blockchain i inteligentne kontrakty, w połączeniu z internetem rzeczy, mogą usprawnić proces emisji obligacji, poprawić efektywność dystrybucji i ułatwić sprawozdawczość na temat wykorzystania i wpływu wpływów z zielonych obligacji na środowisko, zwiększając w ten sposób przejrzystość dla inwestorów w obligacje ekologiczne." - Edmond Lau, zastępca dyrektora generalnego HKMA.
 • Wariant SARS-CoV-2 Delta może nabyć całkowitą oporność na szczepionki oparte na białku kolca typu dzikiego W niniejszej pracy stwierdzono, że wariant Delta całkowicie uniknął przeciwciał neutralizujących domenę N-końcową (NTD), jednocześnie zwiększając reaktywność na przeciwciała zwiększające zakaźność domeny N-końcowej (NTD). Chociaż surowice odpornościowe Pfizer-BioNTech BNT162b2 neutralizowały wariant Delta, gdy cztery wspólne mutacje zostały wprowadzone do domeny wiążącej receptor (RBD) wariantu Delta (Delta 4+), niektóre surowice odpornościowe BNT162b2 utraciły aktywność neutralizującą i zwiększyły infekcyjność. Unikalne mutacje w Delta NTD były zaangażowane w zwiększoną infekcyjność przez surowice BNT162b2-immunologiczne. (...) Obecnie rozważa się przeprowadzenie trzeciej rundy immunizacji przypominającej szczepionką przeciwko SARS-CoV-2. Nasze dane sugerują, że wielokrotna immunizacja dzikim kolcem może nie być skuteczna w kontrolowaniu nowo pojawiających się wariantów Delta. Wykazaliśmy, że immunizacja kolcem Delta indukuje przeciwciała, które neutralizują nie tylko wariant Delta, ale także typ dziki i wariant Delta 4+, bez zwiększania zakaźności. Opracowanie szczepionki mRNA wykorzystującej ekspresję kolca Delta może być skuteczne w zwalczaniu powstającego wariantu Delta. Jednak epitopy przeciwciał wzmacniających, a nie neutralizujących, są dobrze zachowane w większości wariantów SARS-CoV-2, w tym w wariancie Delta. Dlatego dodatkowe uodpornienie białkiem kolca pochodzącym z wariantów SARS-CoV-2 może bardziej wzmocnić przeciwciała wzmacniające niż neutralizujące u osób, które wcześniej były zakażone dzikim typem SARS-CoV-2 lub uodpornione szczepionkami zawierającymi dzikie białko kolca.
 • Wzmocnienie zależne od przeciwciał było zagrożeniem, które wyglądało na możliwe (a nawet prawdopodobne) rok temu, w oparciu o doświadczenia z historycznymi próbami szczepienia przeciwko CoV. komentarz do badania znajdującego się od Gabora Erdosi - biologa molekularnego
 • Dyrektor generalny firmy Pfizer mówi, że prawdopodobnie pojawi się wariant  odporny na szczepionkę  Albert Bourla mówi, że Pfizer nie znalazł jeszcze wariantu, który nie byłby chroniony przez szczepionkę. Bourla powiedział Fox News we wtorek, że firma nie traktuje priorytetowo marketingu szczepionek, aby złagodzić wahania, ale zamiast tego skupia się na zwiększeniu podaży szczepionek, aby zaspokoić globalny popyt i nadążyć za pojawiającymi się wariantami. "Nie sądzę, aby w tej chwili było dla nas priorytetem robienie czegokolwiek innego niż to, co robimy," powiedział.
 •  (05.08 2021) W imieniu Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP), organizacji zawodowej non-profit zrzeszającej ponad 67 000 pediatrów podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrów z podspecjalnościami medycznymi oraz specjalistów chirurgii dziecięcej, oddanych zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich niemowląt, dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, zgłaszam swój apel do Agencji Żywności i Leków (FDA) o kontynuowanie intensywnych prac w celu jak najszybszego dopuszczenia bezpiecznych i skutecznych szczepionek COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia tak szybko, jak to możliwe. (...) Rozumiemy, że FDA podjęła ostatnio współpracę z firmami Pfizer i Moderna w celu podwojenia liczby dzieci w wieku 5-11 lat objętych badaniami klinicznymi ich szczepionki COVID-19. Chociaż doceniamy ten rozważny krok w celu zebrania większej ilości danych dotyczących bezpieczeństwa, nalegamy, aby FDA starannie rozważyła wpływ tej decyzji na harmonogram dopuszczania szczepionki dla tej grupy wiekowej. Uważamy, że pojawienie się wariantu Delta zmienia analizę ryzyka i korzyści przy dopuszczaniu szczepionek u dzieci. FDA powinna zdecydowanie rozważyć dopuszczenie tych szczepionek dla dzieci w wieku 5-11 lat w oparciu o dane z początkowo zarejestrowanej kohorty, które są już dostępne, a jednocześnie kontynuować śledzenie danych dotyczących bezpieczeństwa z rozszerzonej kohorty w warunkach po wprowadzeniu do obrotu. Takie podejście nie spowolniłoby czasu do zatwierdzenia tych krytycznie potrzebnych szczepionek w grupie wiekowej 5-11 lat. Ponadto, ponieważ FDA nadal ocenia wymagania dotyczące badań klinicznych dla dzieci w wieku poniżej 5 lat, podobnie wzywamy FDA do starannego rozważenia wpływu swoich decyzji regulacyjnych na dalsze opóźnienia w dostępności szczepionek dla tej grupy wiekowej. W oparciu o obecnie dostępne dane naukowe dotyczące szczepionek COVID-19, a także 70-letnią wiedzę z zakresu wakcynologii w populacji dziecięcej, Akademia uważa, że badania kliniczne u tych dzieci mogą być bezpiecznie prowadzone z 2-miesięczną obserwacją bezpieczeństwa uczestników. Zakładając, że 2-miesięczne dane dotyczące bezpieczeństwa nie budzą żadnych nowych zastrzeżeń, a dane dotyczące immunogenności przemawiają za stosowaniem szczepionki, uważamy, że jest to wystarczające do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w tej i każdej innej grupie wiekowej. Oczekiwanie na 6-miesięczną obserwację znacznie utrudni zdolność do ograniczenia rozprzestrzeniania się hiperinfekcyjnego wariantu COVID-19 Delta w tej grupie wiekowej, ponieważ spowoduje to wydłużenie o 4 dodatkowe miesiące okresu, w którym będzie można rozważyć decyzję o dopuszczeniu do obrotu. 
  W oparciu o dowody pochodzące z ponad 340 milionów dawek szczepionki COVID-19 podanych dorosłym i młodzieży w wieku 12-17 lat, a także wśród dorosłych w wieku 18 lat i starszych, nie ma biologicznego prawdopodobieństwa, aby poważne niepożądane zdarzenia immunologiczne lub zapalne wystąpiły później niż dwa miesiące po podaniu szczepionki COVID-19.  
 • 23.08.2021) Amerykańska Akademia Pediatrii przestrzega przed pozarejestracyjnym stosowaniem szczepionki COVID-19 u dzieci poniżej 12 roku życia W dniu dzisiejszym Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) sfinalizowała pełne zatwierdzenie szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 dla osób w wieku 16 lat i starszych. Chociaż mogą się teraz pojawić pytania dotyczące podawania tej szczepionki dzieciom w wieku 11 lat i młodszym, które obecnie nie mają dostępnej szczepionki, Amerykańska Akademia Pediatrii zdecydowanie odradza takie praktyki. "Badania kliniczne nad szczepionką COVID-19 u dzieci w wieku 11 lat i młodszych są w toku i musimy poznać dane z tych badań, zanim podamy tę szczepionkę młodszym dzieciom" - powiedział prezes AAP Lee Savio Beers, MD, FAAP. "Dawka może być inna dla młodszych grup wiekowych. AAP zaleca, aby nie podawać szczepionki dzieciom poniżej 12 roku życia, dopóki nie zostanie to zatwierdzone przez FDA." "Nie chcemy, aby poszczególni lekarze obliczali dawki i schematy dawkowania pojedynczo dla młodszych dzieci na podstawie doświadczeń ze szczepionką u starszych pacjentów" - powiedziała dr Maldonado. "Powinniśmy to robić w oparciu o wszystkie dowody dla każdej grupy wiekowej, a do tego potrzebujemy ukończonych badań. Wiem, że rodzice są niespokojni, aby chronić swoje dzieci, ale chcemy się upewnić, że dzieci mają pełną korzyść z trwających badań klinicznych."
 • 42 Kodeks USA § 300aa–22 – Standardy odpowiedzialności Nieuniknione niepożądane skutki uboczne; ostrzeżenia (1) Żaden producent szczepionek nie ponosi odpowiedzialności w postępowaniu cywilnym za szkody wynikające z uszkodzenia ciała lub śmierci związanych z podaniem szczepionki po 1 października 1988 r., jeżeli uszkodzenie ciała lub śmierć nastąpiły w wyniku skutków ubocznych, których nie można było uniknąć, mimo że szczepionka została właściwie przygotowana i towarzyszyły jej właściwe instrukcje i ostrzeżenia(...)(c) Bezpośrednie ostrzeżenia Żaden producent szczepionek nie ponosi odpowiedzialności w postępowaniu cywilnym za szkody wynikające ze związanego ze szczepionką urazu lub śmierci związanych z podaniem szczepionki po 1 października 1988 r., wyłącznie z powodu nieprzekazania przez producenta bezpośrednich ostrzeżeń stronie poszkodowanej (lub przedstawicielowi prawnemu strony poszkodowanej) o potencjalnych zagrożeniach wynikających z podania szczepionki wyprodukowanej przez producenta...

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Alarmujące badanie - Globalne ocieplenie przez turbiny wiatrowe?

Duże farmy wiatrowe spowalniają wilgotne prądy powietrza, które docierają do Niemiec z północne...

Zarzuty karne przeciwko Ursuli von der Leyen

Hiszpańskie stowarzyszenie praw człowieka "Liberum" złożyło w Brukseli skargi na przewodniczącą...

Kilka uwag na temat sztucznej modyfikacji pogody

Każdego roku coraz większe środki badawcze przeznacza się na sztuczną modyfikację pogody, w cel...

Zasiewanie chmur zyskuje na popularności podczas suszy w Górach Skalistych

Technika, dzięki której chmury wytwarzają więcej śniegu, jest coraz częściej stosowana, poniewa...

Sędzia z Florencji demontuje orzeczenia TK dotyczące obowiązku szczepień

W ostatnim postanowieniu sędzia drugiej sekcji cywilnej Sądu we Florencji, Susanna Zanda, zdemo...

Pandemia Jatrogenii: Pierwsza fala efektów...

Włoska Agencja ds Leków zakazała jednostkom administracyjnym w poszczególnych włoskich prowincj...

Korupcja - sytuacja kryzysowa o zasięgu międzynarodowym

Wolfgang Wodarg: Społeczność jest tym silniejsza i bardziej odporna, im bardziej jej członkowie...

Terminologia, której używamy w odniesieniu do leków, może być myląca

"Skuteczność i bezpieczeństwo" oraz "korzyści i ryzyko" związane z lekami to pojęcia wprowadzaj...

Pandemia jatrogenii: Włoskie protokoły...

Wciąż pojawiają się nowe szczegóły dotyczące śledztwa w Bergamo. Włosi zaczynają coraz bardziej...

Twierdzenie, że nie ma skutków ubocznych - to była przesada...

"To była przesada" takich słów użył Karl Lauterbach - niemiecki minister zdrowia, w poniedziałk...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami