Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.2

Budowanie "Zdecentralizowanego Banku Światowego" Poprzez Waluty Społecznościowe Oparte na Technologii Blockchain i Finansowanie Wpływu Społecznego


W rozmowie pomiędzy współzałożycielem Shanzhai City, Chrisem Gee, a dr Shawnem Conwayem, kierownikiem projektu w organizacji Impact Data Consortium Chain (IDCC), Gee zastanawiał się nad wykorzystaniem technologii blockchain i finansowania wpływu społecznego do zbudowania globalnego, zdecentralizowanego banku rozwoju:


 "historia decentralizacji finansowania rozwoju...[jest] historią decentralizacji Banku Światowego. Nie mam nic przeciwko Bankowi Światowemu, po prostu mam wrażenie, że istnieją luki, które trzeba przezwyciężyć. I to jest coś, co bardzo dobrze sprawdza się teraz, kiedy rozmawiamy z dużo większymi inwestorami, z dużo większymi pulami kapitału. Dla nich, którzy zajmują się takimi rzeczami jak mikrofinansowanie czy pomoc bezpośrednia. Tak, to są fajne rzeczy do zrobienia, ale jeśli mówimy, że możemy faktycznie stworzyć zdecentralizowany bank rozwoju z agregacji wszystkich tych narzędzi, które łączymy razem, to oni są bardzo za tym".


Shanzhai City, wywodzące się z projektu blockchain skoncentrowanego na wpływie społecznym o nazwie iO2, jest dostawcą usług dla projektów wpływu społecznego skoncentrowanych na danych w Chinach, głównie w Hongkongu. W 2018 r. połączyło się z protokołem weryfikacji wpływu IXO, rozszerzając zakres swoich projektów poza Chiny, a w sierpniu 2020 r. uruchomiło IDCC, o którym mówi się jako o przekształceniu Shanzhai City w organizację globalną.


We wpisie na Medium, w którym ogłoszono powstanie projektu, miasto Shanzhai wyraziło przekonanie, że "nastąpiła osobliwość(Singularity) ludzkiej cywilizacji i kieruje nas ku ekscytującej i nieprzewidywalnej przyszłości".


Dzięki IDCC chcemy przyczynić się do rozwoju zupełnie nowych ram zarządzania wpływem, z bardziej zdecentralizowaną i partycypacyjną walidacją wpływu, mikrousługami i weryfikowalnym przepływem danych, które radykalnie poprawiają rozdzielczość, dokładność i odpowiedzialność pomiaru wpływu, aby pomóc w przyspieszeniu znaczących innowacji, elastycznego kształtowania polityki i precyzyjnych inwestycji nie tylko w Hong Kongu, ale w Azji Południowo-Wschodniej, a także w całej globalnej branży wpływu.


Podobnie jak w przypadku Shanzhai City, IXO pozostaje głównym partnerem technologicznym IDCC. IDCC działa na zlecenie rządu Hongkongu za pośrednictwem funduszu SIE oraz cyberportu, technologicznego parku biznesowego.

Dr Tat Lam (z lewej) i James Leung (z prawej), dyrektor IDCC


Większość członków kadry kierowniczej i doradców IDCC wywodzi się z chińskich organizacji pozarządowych, uniwersytetów lub międzynarodowych instytucji finansowych z siedzibą w Chinach, a głównym celem ich kariery jest działalność społeczna.


Przedstawiony powyżej, trzymający w ręku podpisaną umowę między IDCC a SIE Hong Kong, dr Tat Lam był głównym specjalistą w dziedzinie nauk społecznych i współzałożycielem iO2. Jest on jednym z siedmiu dyrektorów IDCC i formalnie doradza IXO od 2020 r.


Dyrektor IDCC, James Leung, przez dwadzieścia lat pracował w The Boys and Girls Center of Hong Kong, które uruchomiło organizację pozarządową o nazwie Guangzhou Growth Dynamics Social Work Professional Development and Resource Centre, gdzie Leung również pracował przez kilka lat. Głównymi fundatorami organizacji pozarządowej w Guangzhou są rząd chiński i Accenture, a partnerem jest także fundacja Target.


Accenture to jedna z największych firm technologicznych i konsultingowych na świecie. Jest jedną z głównych sił napędowych rewolucji cyfrowej i ma duży wpływ na świat impact investingu(inwestycji wpływu).


zobacz też:

Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.1

Co to jest web3, NFT, DeFi, DAO? Definicja i najważniejsze pojęcia świata web3. - Bartek Pucek


W ramach wydarzenia inaugurującego Trust Over IP, Christene Leuong, szefowa działu zdecentralizowanej tożsamości i biometrii w Accenture, mówiła o "sieciach sieci", które powstają w celu połączenia rozproszonych silosów tożsamości w różnych branżach. Trust Over IP to inicjatywa fundacji linuxowej na rzecz globalnych standardów dotyczących interoperacyjnych portfeli cyfrowych, poświadczeń, weryfikacji tożsamości i danych.


Accenture Development Partnerships działa jako międzynarodowy oddział Accenture zajmujący się innowacjami i wpływem, który współpracuje z "organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami prywatnymi, międzynarodowymi instytucjami finansowymi, dwustronnymi i wielostronnymi donatorami oraz korporacjami w celu wykorzystania obietnicy zmian i stworzenia pozytywnych skutków społecznych w krajach rozwijających się". Jeden z ich liderów, Louis James, jest członkiem komitetu sterującego Społeczności Technologii i Sprawiedliwości Społecznej Światowego Forum Ekonomicznego(WEF).


The Target Foundation jest pozarządowym ramieniem korporacji Target, która kładzie główny nacisk na filantropię w swoim rodzinnym mieście Minneapolis-St. Paul Minnesota, jednak działa globalnie i jest powiązana z elitarnymi ośrodkami międzynarodowej filantropii. W 2021 roku Fundacja Target przyznała dotację British Asia Trust, jednemu z głównych operatorów Quality India Education Development Impact Bond, w którym uczestniczy IXO. Wspierają też globalną organizację pomocową o nazwie co-impact, której głównymi fundatorami są Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Fundacja Rockefellera, IKEA Foundation, MacKenzie Scott (była żona Jeffa Bezosa) i Jeff Skoll.


Jednym z ich siedmiu dyrektorów jest Johnson Kong, analityk ds. zarządzania inwestycjami w firmie Blackrock. Dział Investment Stewardship firmy Blackrock koncentruje się na określaniu kadry kierowniczej i liderów firm, w których ma udziały. Jest on częściowo odpowiedzialny za decyzje dotyczące głosowania w całych Chinach. Przed podjęciem pracy w Blackrock pracował jako badacz dla Our Hong Kong, organizacji chińskiego rządu zajmującej się długoterminową transformacją Hongkongu w ramach paradygmatu "jeden kraj, dwa systemy". Opublikował tam liczne prace na temat finansowania wpływu społecznego i tematów związanych z ESG. Kong jest również uczestnikiem programu kształtowania globalnego Światowego Forum Ekonomicznego.


Doradca IDCC, Edmond Wong, kierował hongkońskim oddziałem Raiffeisen Bank International AG, międzynarodowej filii Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, jednej z największych grup bankowych w Austrii.


Inny dyrektor, Terence Yuen, założył i pełni funkcję dyrektora wykonawczego Hong Kong Institute of Social Impact Analysis. Współpracują oni z firmą b-Labs, która w 2008 roku otrzymała dofinansowanie z fundacji Rockefellera na stworzenie standardowych mierników wpływu. Kilku naukowców, bardzo zaangażowanych w analizę danych, oddziaływanie społeczne i przedsiębiorczość, doradza również IDCC.


Tokenizacja czasu


W sferze publicznej działalność IDCC obejmuje trzy główne inicjatywy. Warsztaty Budowania Potencjału Pośredników Wpływu, Biblioteka Systemu Zarządzania Wpływem (SLIM) oraz Zdecentralizowane Ramy Finansowania Rozwoju (DDFF).


Celem warsztatów jest przygotowanie organizacji do działania w tym nowym paradygmacie pracy społecznej. SLIM odnosi się do całego zestawu standardów związanych z zarządzaniem inwestycjami typu impact. Miasto Shanzhai wspiera te działania, a także różne organizacje zajmujące się wywieraniem wpływu w ramach partnerstwa z IDCC.


W ramach DDFF realizowany jest pierwszy duży projekt o oddziaływaniu społecznym, którego celem jest zbadanie i digitalizacja lokalnych banków czasu w Hongkongu. Tradycyjnie banki czasu to niewielkie organizacje, w których ludzie mogą oferować swój czas - w formie umiejętności lub pracy - jako zapłatę za lokalne towary lub usługi. Te kredyty czasowe były zapisywane w papierowej księdze i często służyły ludziom, którzy nie mogli (lub nie chcieli) uczestniczyć w rynkach pracy opartych na pieniądzu. Opisywane jako forma wzajemnej pomocy, społeczności lokalne wytworzyły własną kulturę dotyczącą zasad i szczegółów funkcjonowania banku czasu.


Hongkong Council of Social Services (HKCSS) wraz z kilkoma organizacjami pozarządowymi od 2019 roku pracuje nad tokenizacją lokalnych bonów czasowych w mieście Shanzhai. Pod koniec 2021 roku zakończono wczesną fazę operacji, a teraz planuje się jej rozszerzenie na całe miasto.


W etnograficznym raporcie zatytułowanym Blockchain for Time Bank Vouchers & Community Currencies, Hong Kong, DDFF przedstawia przegląd i uzasadnienie dla cyfryzacji i konsolidacji banków czasu. Opracowanie to zostało częściowo sfinansowane przez Interchain Foundation, szwajcarską fundację stojącą za Cosmos blockchain, na którym opiera się protokół IXO. IDCC twierdzi, że głównym problemem w obecnym stanie banków czasu jest brak skalowalności i integracji z szerszą gospodarką.


Dużą luką w modelu banków czasu jest to, że nie przewiduje on rozwoju siły roboczej i awansu, zapewniając niewielkie wsparcie i nie oferując "strategii wyjścia" ze społeczności banków czasu, co stanowi niewielką zachętę do przechodzenia na bardziej solidne sposoby budowania potencjału i poprawy sytuacji finansowej.


Wyjaśniają, jak planują to osiągnąć, włączając każdy bank czasu do sieci cyfrowej, która jest bezpośrednio powiązana z inwestorami wpływu i ustanowionymi usługami społecznymi.


„Konkretnie, naszym celem jest stworzenie wspólnego stosu technologicznego, który w sposób horyzontalny połączy różne programy bonów czasowych jako sieć użytkowników oraz produktów i usług, a w sposób wertykalny połączy programy bonów czasowych z kluczowymi fundatorami, takimi jak korporacje (CSR), filantropi i inwestorzy wspierający, którzy są zainteresowani zasileniem "rezerwy" bonów czasowych.”


Tworzenie "rezerwy" tradycyjnej waluty pochodzącej od darczyńców, wspierającej walutę społecznościową, a także wykorzystanie tożsamości cyfrowej do tworzenia profili wpływu, jest odzwierciedleniem projektu Czerwonego Krzyża realizowanego we współpracy z Grassroots Economics. Choć nie są dostępne szczegółowe informacje na temat modelowania finansowego, zasadniczo działa ono na zasadzie bankowości opartej na rezerwie cząstkowej, w której fundusze darczyńców i partnerów mogą mieć większy zasięg ekonomiczny dzięki biciu pieniędzy opartych na ich kapitale początkowym.


IDCC wprowadza populacje docelowe do aplikacji mobilnej, która zawiera DID (Decentralized Identity - zdecentralizowaną tożsamość), e-portfel, w którym można wybijać i wymieniać tokenizowane bony czasowe, oraz dostęp do rynku internetowego, na którym można sprzedawać towary i usługi za pomocą tokenów.


Biurokracja administracyjna dodaje ludzi do systemu. Konsorcjum organizacji pozarządowych i rządów zazwyczaj znajduje się na szczycie hierarchii. Te z kolei włączają do systemu lokalnych usługodawców, którzy następnie włączają do systemu liderów społeczności lokalnych, którzy z kolei przyznają dostęp użytkownikom docelowym. Pozyskiwanie danych odbywa się w trakcie całego procesu. Poniższy schemat przedstawia różne poziomy i role w hierarchii.


Miasto Shanzhai/IDCC opracowało model zgodności z zasadami włączania do systemu osób nieposiadających formalnej tożsamości, zwany "Progresywną zasadą KYC". W skrócie zasada ta oznacza identyfikację osób na podstawie ich grup społecznych, a nie czysto osobistych informacji. Te zagregowane grupy społeczne są następnie zarządzane przez system hierarchicznych menedżerów, począwszy od lidera społeczności lokalnej, przez administrację organizacji pozarządowych itd. W miarę jak poszczególne osoby zaczynają w większym stopniu korzystać z systemu, są w stanie stopniowo dostarczać informacje, jakich wymagają tradycyjne przepisy. Ten model wydaje się przeważać w programach pomocowych opartych na blockchainie, które są skierowane do osób nieposiadających formalnej tożsamości.


Progresywna kontrola KYC może odbywać się z góry na dół lub z dołu do góry. W przypadku dużych organizacji, takich jak rządy, banki rozwoju i organizacje pozarządowe, zaufana instytucja zostanie wyposażona w najwyższy poziom administratora KYC, który będzie mógł utworzyć w systemie grupę społeczną i zaprosić osoby takie jak kierownicy programów, sołtysi i pracownicy społeczni, aby stali się Delegatami Społeczności, którzy następnie będą mogli zaprosić do grupy kolejne osoby jako Członków Społeczności.


Gdy początkowy system nabierze rozpędu, wszyscy użytkownicy zaczynają generować coraz więcej danych, które w coraz większym stopniu wiążą ich z tradycyjnymi systemami KYC. Partnerami w badaniach nad progresywnym KYC są m.in:


Partnerzy wdrożeniowi Partnerzy wiedzy Partnerzy technologiczni
Brazylijskie Ministerstwo Rozwoju Społecznego (MDS) – polityka rozwoju wczesnego dzieciństwa Fundacja Charytatywna Absolwentów Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu Kyokan – DID & Wallet
Chińska Fundacja Rozwoju Badań (CDRF) – program rozwoju wczesnego dzieciństwa Uniwersytet w Hongkongu Zrównoważony rozwój
XWings – progresywny KYC, zdecentralizowany transfer i wymiana
Rada Opieki Społecznej Hongkongu – Bank Czasu  Columbia University  BlockScience 
Malezja Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Wolności Wspólnej – Audyt Praw Człowieka Grassroots Economics 
Myanmar Gmina Yangon – obligacje komunalne IXO Foundation
Laos Ministerstwo Rolnictwa i Światowy Program Żywnościowy – zapobieganie utracie materiału siewnego    

Papua Nowa Gwinea Ministerstwo Rolnictwa – handel kawą     


W lutym 2022 r. ogłoszono rozszerzenie początkowego projektu pilotażowego z kilkoma organizacjami pozarządowymi i Hongkong Council of Social Services na projekt obejmujący całe miasto:


 W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy, rozszerzamy nasze partnerstwo w zakresie programu bonów czasowych pomiędzy 4 organizacjami pozarządowymi na szerszą grupę interesariuszy, w tym więcej organizacji pożytku społecznego, które ułatwiają wzajemne wspieranie się społeczności, korporacje, które są zainteresowane przekazywaniem swoich produktów i usług w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz organizacje charytatywne, które zamierzają poprawić stabilność swoich funduszy. Krótko mówiąc, tworzymy program współpracy

- Konsorcjum Czasu


Współpracują również z Grassroots Economics, a tym samym z BlockScience, nad optymalizacją "rezerwy frakcyjnej" dla walut społecznościowych, a także nad wdrożeniem alfabundów IXO.

Community Currencies for Resilience - Chrisa Gee, współzałożyciela miasta Shanzhai i kierownik projektu w IDCC.


Firma IXO opracowała alfabondy w ramach Quality India Education Development Impact Bond, we współpracy z międzynarodowym bankiem UBS, BlockScience, Interchain Foundation oraz platformą edtech Chimple, o której Silicon Icarus pisał w The New Face of Colonialism Part I & II . Alphabonds to oparty na inteligentnych kontraktach instrument finansowy, który opisują jako


pierwszy na świecie cybernetyczny mechanizm zrównoważonego DeFi, który jest wbudowany w Internet of Impact. Alphabonds dynamicznie dostosowują stan blockchaina w odpowiedzi na sygnały o ryzyku w świecie rzeczywistym.


Pomaga to inwestorom społecznym zarządzać ryzykiem związanym z ich inwestycjami.


Ogólna struktura obligacji impaktowych-wpływu opiera zysk inwestorów i zwrot początkowej inwestycji na zweryfikowanych wynikach projektu. Firma IXO przeprowadziła szeroko zakrojone prace nad tokenizacją tej podstawowej struktury i stworzeniem systemów komunikacji między inteligentnymi urządzeniami projektu wpływu a blockchainem, aby umożliwić automatyczną weryfikację. Na przykład w projekcie z Chimple, wyniki testów i inne dane z telefonów dzieci tworzyłyby "dowód weryfikacji" pokazujący, że uczniowie osiągnęli arbitralnie ustalony poziom odniesienia. To automatycznie spowodowałoby wypłatę środków inwestorom, którzy zakupili obligacje impact bond zabezpieczone tokenami.


Taka struktura nie pozwala jednak inwestorom na obstawianie sukcesu projektu. Rynek wtórny obligacji tokenizowanych prawdopodobnie znałby te same informacje co inwestor, co utrudniłoby ich sprzedaż. Aby zmaksymalizować zyski inwestorów, trzeba było wymyślić, jak umożliwić inwestorom obstawianie zakładów przeciwko projektowi. Zrozumienie ich rozwiązania wymaga krótkiego przeglądu finansowania opartego na technologii blockchain.


Krzywe wiązania - finanse precyzyjne


Znaczna część finansów opartych na blockchainie opiera się na strukturze zwanej krzywymi wiązania. Nieco trudne do zrozumienia intuicyjnie, krzywe wiązania są funkcją matematyczną, która określa dokładną cenę sprzedaży tokena na podstawie tego, ile tokenów zostało już kupionych. Funkcja ta tworzy "krzywą" określającą cenę, po jakiej token jest sprzedawany przy określonej podaży. W ten sposób powstaje w zasadzie kontrolowany rynek, na którym znana jest przyszła cena.


Kształt krzywej odzwierciedla życzenia projektantów - mogą oni zdecydować się na to, aby w dużym stopniu skorzystać na wczesnych nabywcach (w niezrównoważonym świecie defi dochodzi do wielu oszustw) lub stworzyć bardziej stabilny, mniej podatny na spekulacje rynek. Poniższy slajd, przedstawiony przez BlockSciences Shruiti Appiah, pokazuje przykładową krzywą wiązania. Oś Y należy rozumieć jako pieniądze włożone do systemu, a oś X jako podaż tokenów. Na podstawie tej krzywej można stwierdzić, że im więcej osób kupuje, tym cena jednego tokena rośnie.

W przypadku finansowania wpływu ryzyko powodzenia lub niepowodzenia projektu określa wartość zobowiązania - jeżeli projekt nie osiągnie założonych celów, inwestor traci zysk lub nawet ponosi stratę. Informacje o tym, w jakim stopniu usługodawca dąży do osiągnięcia pożądanych wyników, określają to ryzyko. Zwykłe krzywe wiązania nie mogą się zmieniać wraz z pojawianiem się kolejnych informacji o projekcie, dlatego też nie są w stanie precyzyjnie wycenić projektu. Alphabondy zapewniają mechanizm umożliwiający dostosowanie krzywej wiązania na podstawie bieżącej oceny ryzyka związanego z danym projektem.


Alphabonds "rozwiązują" ten problem, tworząc wewnętrzny rynek predykcji, na którym inwestorzy mogą stawiać swoje obligacje oparte na tokenach na sukces lub porażkę projektu. W zależności od trafności przewidywań są oni nagradzani lub karani.  Informacje generowane na bieżąco z urządzeń wykorzystywanych w projekcie, np. wyniki testów czytania dla dzieci, informują inwestora o tym, czy projekt osiągnie zakładane cele.


Na podstawie tego, jak inwestorzy obstawiają zakłady na rynku predykcji, obliczane jest prawdopodobieństwo sukcesu, które następnie jest uwzględniane w pierwotnych parametrach finansowych obligacji impaktowej. Udział inwestorów w rynku predykcji jest dla nich miarą ryzyka projektu, którą można wykorzystać do określenia "właściwej" równowagi między ryzykiem a zyskiem w parametrach finansowych obligacji. Pomaga to również w zapewnieniu ciągłości inwestowania w fundusz typu impact-wpływu.  Tego typu instrumenty finansowe, w których inwestorzy mogą zarówno obstawiać zakłady przeciwko, jak i na rzecz projektu typu impact, przyciągają większe podmioty finansowe, których potrzeby koncentrują się na zysku. Korzystają z nich także instytucje dysponujące ogromnymi zbiorami danych o zachowaniach społecznych i mające dostęp do zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego. Te instytucje teoretycznie powinny mieć znaczną przewagę w obstawianiu zakładów w porównaniu z osobami obstawiającymi tylko na podstawie danych o projekcie.Pamiętajmy, że wszystko to dzieje się w kontekście wysoce złożonych systemów cyfrowych bliźniaków modelujących każdą możliwą interakcję człowieka i maszyny. Blockscience przyznaje również, że nie jest jasne, kto powinien mieć prawo do udziału w rynku predykcji, ponieważ pojawiają się oczywiste konflikty interesów, np. usługodawcy obstawiający zakłady przeciwko sobie.


Możliwości wykorzystania alphabonds rozciągają się również na wszelkie tokenizowane instrumenty finansowe, które zależą od "weryfikowalnych wyników", takie jak ubezpieczenia parametryczne. Mamy nadzieję, że powyższe rozważania pomogą wyjaśnić, dlaczego taki system jest wymagany lub pożądany przez duże instytucje finansowe inwestujące w finansowanie wpływu społecznego.


Bardziej szczegółowe wyjaśnienie wysoce matematycznego i złożonego świata alfabondów można znaleźć w prezentacji BlockScience.


Zdecentralizowany Bank Światowy


Jak już wspomnieliśmy w cytacie na początku artykułu, projektanci uważają się za twórców zdecentralizowanego Banku Światowego. Duża część pracy nad osiągnięciem tego punktu pochodzi od dr Shauna Conwaya, który od dziesięcioleci pracuje w finansowanym przez Gatesa międzynarodowym systemie opieki zdrowotnej.


Pełnił różne funkcje, przez dziesięć lat był dyrektorem technicznym w WHO, a następnie pracował w brytyjskim Departamencie Rozwoju Międzynarodowego (DFID), gdzie ostatecznie stanął na czele "inicjatywy na rzecz przejrzystości i rozliczalności pomocy globalnej opartej na danych".  Inicjatywa ta polegała na przeprowadzeniu przez stronę trzecią ewaluacji Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Zdrowia (IHP+).


"IHP zostało zainicjowane we wrześniu 2007 roku, gromadząc 26 sygnatariuszy: 7 krajów, 18 partnerów dwustronnych i wielostronnych oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów, którzy podpisali porozumienie Global Compact na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju związanych ze zdrowiem".


Wyniki IHP+" działały za pośrednictwem firmy Results LAB, która dostarczała oceny "strony trzeciej" nie tylko dla IHP, ale także dla Banku Światowego, WHO i innych prestiżowych agencji. Dr Conway pracował dla Results LAB przez około pięć lat. Odpowiedzialność za ewaluację ogromnych programów podkreśla znaczącą pozycję dr Conwaya jako lidera w międzynarodowym "rozwoju".


Na początku swojej pracy na stanowisku ewaluatora, w 2008 roku, zanim jeszcze istniał bitcoin, Conway zaczął formułować oczywistą obecnie przyszłość inwestycji społecznych opartych na inteligentnych kontraktach. Przedstawił tę prezentację, w której zarysował podstawowe idee i okazał się niezwykle proroczy.Zapoczątkował również "The Africa Medicines Impact Investment Fund", projekt poboczny dla stworzonego i finansowanego przez brytyjski DFID "Southern Africa Regional Programme on Access to Medicines", który ma otwarte powiązania z Open Society Sorosa:


Fundusz inwestycyjny Africa Medicines Impact Investment Fund (AMIIF) to innowacyjny, celowy instrument inwestycyjny, który przyniesie wymierne efekty społeczne i rozwojowe poprzez zwiększenie dostępu do niedrogich, dobrej jakości leków i diagnostyki w Afryce Subsaharyjskiej, zapewniając kapitał na inicjowanie i zwiększanie skali innowacji na regionalnych rynkach farmaceutycznych.


W połowie 2010 roku rozpoczął pracę w TrustLabs - organizacji, która uruchomiła poprzednika IXO, Amply.


Biorąc pod uwagę jego znaczącą pozycję jako głównego ewaluatora w wielu międzynarodowych programach rozwojowych, silne powiązania z siecią Gatesów oraz wieloletnie zaangażowanie w Wielkiej Brytanii, gdzie narodziła się koncepcja obligacji społecznych, dr Conway może być uznany za lidera myśli w tych elitarnych kręgach i, z tego co widzę, najdalej posuniętego w rozwoju koncepcji tego, jak technologia cyfrowa zrewolucjonizuje międzynarodową filantropię opartą na oligarchii. Kiedy więc mówi o tworzeniu nowego, zdecentralizowanego paradygmatu rozwoju międzynarodowego, musimy zwrócić na niego uwagę.


Od lewej do prawej: William Ruddick, dr Shaun Conway i Llex Lam (starszy doradca UNDP ds. impact finance i przewodniczący kilku innowacji finansowych w Chinach) mapujący systemy walut społecznościowych.


Inżynierią tego systemu są osoby, które od dawna zajmują się finansami społecznymi, ESG i pracą społeczną. Choć z powodu trudności w prowadzeniu badań wynikających z bariery językowej prawdopodobnie nie udało mi się ustalić roli osób z chińskiego establishmentu, niektóre z tych osób wywodzą się z organizacji zajmujących się globalnym zdrowiem i pomocą humanitarną - w szczególności dr Shaun Conway i William Ruddick.


Jak opisano w części I tej serii, Ruddick wdraża waluty społecznościowe w Afryce i otwiera ludzi na wpływy inwestorów, którzy polegają na cyfrowych bliźniakach(digital twins) w celu zarządzania systemem i maksymalizacji gromadzenia danych. Conway służył globalnemu aparatowi zdrowia Gatesa, brytyjskim interesom zagranicznym w zakresie rozwoju i wydaje się być jedną z pierwszych osób, które wymyśliły system podobny do blockchaina, aby sfinansować i zdigitalizować filantropię.


Podsumowując, finansowana przez chiński rząd operacja Impact Data Consortium Chain, we współpracy z globalnym kapitałem kierowanym przez Blackrock, stworzyła infrastrukturę blockchain do badania wpływu społecznego dla miasta Hongkong i planuje rozszerzyć działalność poza ten region. Wdrażają oni pierwszy cybernetyczny instrument finansowy oparty na inteligentnych kontraktach, aby zharmonizować dane zebrane w ramach projektu wpływu społecznego z interesami związanymi z finansowaniem tego projektu.


autor:

Leo Saraceno 


źródło:

https://siliconicarus.org/2022/05/13/blockchain-digital-twins-and-global-brain-economics-part-ii/

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Dashboard, który rządził światem

"Fałszywe liczby", które wywołały reakcję świata na Covid19. Globalny wpływ, którego zbudowanie...

Holenderski parlament odrzuca traktat WHO

Holenderski parlament przyjął wniosek o odrzucenie traktatu pandemicznego i poprawki do Międzyn...

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami