Holenderski parlament odrzuca traktat WHO

Wniosek przeciwko reformie WHO znalazł większość w holenderskim parlamencie.

 

Holenderski parlament przyjął wniosek o odrzucenie traktatu pandemicznego i poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR). Obie propozycje reform będą głosowane na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju i znacznie rozszerzyłyby uprawnienia WHO.

 

zobacz też:

Analiza Prawna: Propozycji zmian w Międzynarodowych Regulacjach Zdrowotnych (IHR)

10 istotnych punktów ze szkicu "Traktatu Pandemicznego" WHO

Przesłanie z Japonii dla ŚwiataOdroczenie lub odrzucenie

 

Wniosek przewiduje, że holenderska delegacja powinna złożyć wniosek o odroczenie głosowania zarówno nad traktatem pandemicznym, jak i IHR. Jeśli to się nie powiedzie, Holandia musi głosować przeciwko obu projektom.

 

Traktat pandemiczny wymaga większości dwóch trzecich głosów na posiedzeniu plenarnym, a poprawki do IHR zwykłej większości. Sama Holandia nie może powstrzymać tych planów, ale mimo to podjęto pewien krok. Zwłaszcza, że IHR, jeśli zostaną przyjęte, mogą zostać opóźnione i renegocjowane przez aktywny sprzeciw ze strony kraju po przyjęciu.

 

Wniosek z 10 kwietnia, który został przyjęty 16 kwietnia, stwierdza, że Izba zauważa,"że proces ten przebiega w bezprecedensowym tempie, podczas gdy tak daleko idące środki wymagają więcej czasu na rozważenie, przegląd i właściwe wdrożenie".

 

Następnie organ centralny stwierdza:

"mając na uwadze, że lekceważenie zobowiązań proceduralnych wynikających z IHR i brak jasności co do związku między zmienionymi IHR a nowym porozumieniem w sprawie pandemii podważa międzynarodowy porządek prawny, a tym samym demokratyczną legitymację tych ustaleń, a także narusza art. 55 IHR, który wymaga, aby proponowane zmiany zostały przedłożone państwom stronom co najmniej cztery miesiące przed obradami i głosowaniem na WHA". Rząd został poinstruowany, aby "zażądać odroczenia głosowania nad poprawkami, a tym samym nad IHR i nowym porozumieniem w sprawie pandemii w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, a jeśli takie odroczenie nie zostanie osiągnięte, głosować przeciwko proponowanym poprawkom do IHR i nowego porozumienia w sprawie pandemii w całości". "

 

Inne argumenty zawarte we wniosku obejmują wątpliwości co do tego, czy IHR są "zgodne z zasadami ONZ" oraz że zapewniono "niewystarczającą możliwość" przeanalizowania poprawek pod kątem ich wpływu. Argumenty opierają się na rozumowaniu ekspertów prawnych Silvii Behrendt i Davida Bella na ten temat.

 

Ponadto właściwa komisja przyjęła od ministra propozycję zorganizowania briefingu technicznego na temat Światowego Zgromadzenia Zdrowia.

 

autor:

Thomas Oysmüller


źródło:

https://tkp.at/2024/04/19/niederlande-parlament-lehnt-who-reform-ab/


WNIOSEK CZŁONKA KEIJZER C.S.

Proponowany 10 kwietnia 2024 r.

 

Izba,

po wysłuchaniu obrad, odnotowując, że zarówno Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR), jak i Międzynarodowy Organ Negocjacyjny (INB) zostały upoważnione do dostarczenia ostatecznego brzmienia prawnego przewidywanych zmian do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) i porozumienia w sprawie pandemii na 77. posiedzenie Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA), które odbędzie się pod koniec maja 2024 r.

 

zauważając, że proces ten ma bezprecedensowe tempo, podczas gdy tak dalekosiężne środki wymagają więcej czasu na rozważenie, przegląd i właściwe wdrożenie;

 

mając na uwadze, że ignorowanie zobowiązań proceduralnych wynikających z IHR i pozostawienie niejasnego związku między zmienionymi IHR a nowym porozumieniem w sprawie pandemii podważa międzynarodowy porządek prawny, a tym samym demokratyczną legitymację tych przepisów, oraz narusza art. 55 IHR, który wymaga, aby proponowane zmiany zostały przedłożone państwom stronom co najmniej cztery miesiące przed obradami i głosowaniem na WHA

 

mając na uwadze, że nie daje to wystarczających możliwości przeanalizowania poprawek i ich istotnych skutków prawnych, zdrowotnych, gospodarczych, finansowych i związanych z prawami człowieka

 

mając na uwadze, że wniosek o nieprzyjęcie poprawek do IHR lub tekstu planowanego porozumienia w sprawie pandemii jest zgodny z zasadami i wytycznymi ONZ;

 

instruuje rząd, aby zwrócił się o odroczenie głosowania nad poprawkami, a tym samym nad IHR i nowym porozumieniem w sprawie pandemii na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, a jeśli takie odroczenie nie zostanie uzyskane, aby głosował przeciwko proponowanym poprawkom do IHR i nowemu porozumieniu w sprawie pandemii w całości, i przechodzi do porządku obrad.

 

Keijzer

Daniëlle Jansen

Agema


źródło:

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20240410/motie_van_het_lid_keijzer_c_s_over/document3/f=/vmcag8dpgmye.pdf

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Wezwana do sądu EPL nieobecna na przesłuchaniu w sprawie drugiej kadencji Ursuli von der Leyen

Europejska Partia Ludowa nie stawiła się w piątek (21 czerwca) na rozprawie sądowej w Brukseli ...

UK: Potrzebujemy amnestii w sprawie kar nałożonych podczas pandemii

Sir Robert Buckland, który nadzorował system sądowniczy podczas pandemii, chce czystego konta d...

Megakonstelacje satelitów mogą zagrozić odbudowie dziury ozonowej

Spalające się w atmosferze satelity pozostawiają po sobie cząsteczki tlenku glinu, które uszkad...

UK testuje system nadzoru wizyjnego wspomaganego przez AI od Amazona

Tysiące osób wsiadających do pociągów w UK prawdopodobnie miało skanowane twarze przez oprogram...

Jeremy Clarkson: Zero netto czy bezpieczeństwo żywnościowe?

"W ciągu jednego dnia ja i mój traktor produkujemy więcej gazów cieplarnianych niż Indie, Brazy...

Najpoważniejsze oszustwo w niemieckiej polityce ochrony klimatu

Niemieccy kierowcy finansowali z opłat projekty klimatyczne za granicą, które prawdopodobnie na...

WSJ: Zalew fałszywej nauki wymusza zamknięcie wielu czasopism

Fałszywe badania zalały wydawców czołowych czasopism naukowych, prowadząc do tysięcy wycofań i ...

Należy uwolnić pełną władzę rządu

Protokoły RKI zostały w dużej mierze utajnione. Co zatem kryje się za aktualizacją oceny ryzyka...

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami