Mikropracownicy dla Humanitarnej Sztucznej Inteligencji

Sojusz Celo na rzecz Dobrobytu: Mikropracownicy dla Humanitarnej Sztucznej Inteligencji


Sojusz na rzecz Dobrobytu Celo (Alliance for Prosperity) obejmuje ponad sto różnych organizacji, od dostawców płatności, kredytodawców, pomocy międzynarodowej, eksploracji danych, kapitału wysokiego ryzyka i innych dużych stowarzyszeń, w tym Blockchain Alliance for Social Impact, Mercy Corp, OxFam Mexico, HopeforHaiti, a16z, Coinbase Ventures i Deutsche Telekom.


W białej księdze opublikowanej za pośrednictwem Fundacji Celo i opracowanej przez Emerging Impact, zatytułowanej Future-Proof Aid Policy, organizacja Alliance for Prosperity przedstawia aktualne zmiany w zakresie pomocy międzynarodowej i przejścia na pieniądz cyfrowy. Raport koncentruje się na siedmiu organizacjach międzynarodowych i ich przejściu na paradygmat pomocy cyfrowej. UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), World Food Programme (Światowy Program Żywnościowy), Mercy Corp, OxFam, UNICEF, World Vision oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.


zobacz też:

Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.1

Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.2

Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.3


Do raportu przyczyniły się osoby z takich organizacji, jak Oxfam, UNICEF, HopeForHaiti, Farmed, RippleWorks, Grameen Foundation, GiveDirectly i Blockchain Positive. Mercy Corp i Consensys również wniosły swój wkład, przy czym ta pierwsza jest jednym z inwestorów Emerging Impact, wraz z Coinbase i 500 Startups, podczas gdy ta druga jest pierwotną siedzibą organizacji, wcześniej znana jako Consensys Social Impact.


Cytat zamieszczony na stronie docelowej Sojuszu na witrynie Celo, autorstwa Katie Huan, dawniej pracującej w A16Z, zwięźle podsumowuje cel: "Mamy nadzieję, że ten Sojusz zacznie odblokowywać potencjał pieniądza internetowego".


Mercy Corp


Kenneth Kou z Mercy Corp Ventures przedstawia najnowsze projekty pilotażowe w zakresie blockchain, zaprezentowane na konferencji Celo March 2022. Ogłosił również swój fundusz Crypto For Good, który za pomocą grantów sfinansuje 10 startupów blockchain.

Projekt "Transgraniczne płatności stablecoinowe dla pracowników cyfrowych w Kenii"(Cross Border Stablecoin Payments for Digital Workers in Kenya), realizowany wspólnie z Celo, miał miejsce w Nairobi w Kenii. Projekt koncentrował się na mikrousługach cyfrowych, płatnościach w stablecoinach i innych zachętach finansowych. Projekt został zrealizowany w czasie największego nasilenia blokad, które - jak przyznaje nawet Bank Światowy - wpędziły dziesiątki milionów ludzi w ubóstwo.


Raport zaczyna się od słów: "Kiedy ekonomiczne skutki blokady Covid-19 dotarły do jej nieformalnego osiedla w Nairobi, Lucy Atieno - samotna, 26-letnia osoba pracująca na zlecenie - straciła swój główny strumień dochodów. Niedawno Lucy zaczęła pracować na pół etatu jako cyfrowy mikropracownik. "


Mikropraca cyfrowa, często zorientowana na sztuczną inteligencję, wpisuje się w trend "globalnego outsourcingu procesów biznesowych" (BPO -Business Process Outsourcing ), czyli praktyki polegającej na tym, że korporacje dzielą i zlecają pracę potrzebną do szkolenia AIML w formie mikrozadań, które ludzie wykonują za pomocą smartfonów. Usługodawca przekształca zadania w mikrozadania i zapewnia platformę, za pomocą której ludzie wykonują pracę. Obecnie większość pracy dotyczy adnotacji danych, co oznacza kategoryzowanie danych w celu wykorzystania ich w algorytmach AIML.


Mikrozadania cyfrowe funkcjonują dokładnie według tego samego wzoru, co robotyka zdalna, w której ktoś z dowolnego miejsca na świecie zdalnie steruje robotami w celu wykonania podstawowych zadań. Możliwość wykorzystania osób zepchniętych na margines ubóstwa pozwala obniżyć koszty. 


Zarobki były wypłacane w postaci cUSD, stablecoina CELO. Ludzie mogli albo wypłacać swoje zarobki z mikropracy, albo zdobywać nagrody za oszczędności za pośrednictwem aplikacji Valora.


Szkolenie ludzi w zakresie mikropracy cyfrowej również zostało przedstawione tym samym językiem, którego używa się w branży EduTech,  paradygmatu wpływu społecznego


Wykazano, że mikropraca cyfrowa rozwija umiejętności miękkie mikropracowników, takie jak "podstawowe umiejętności interpersonalne i biznesowe, pozytywne nawyki pracy, wzrost poczucia własnej skuteczności, wzrost pewności siebie oraz wzrost umiejętności społecznych i komunikacyjnych". Badania wskazują również na wzrost doświadczenia zawodowego i umiejętności dzięki mikropracy.


W tym projekcie pilotażowym dostawcą usług w zakresie mikrozadań była firma Appen. Appen jest spółką notowaną na giełdzie z siedzibą w Australii. Według firmy są oni liderami w trzech z czterech głównych etapów rozwoju sztucznej inteligencji: pozyskiwaniu danych, przygotowywaniu danych i ocenie modeli sztucznej inteligencji. Z badań przeprowadzonych przez firmę wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni stają się cyfrowymi mikropracownikami ze względu na mniejszą mobilność.


Laboratorium Inkluzywnej Technologii Finansowej LIFT (Lab for Inclusive Fintech) Uniwersytetu w Berkeley pomogło w analizie danych zebranych w ramach projektu pilotażowego.


LIFT dąży do poprawy projektowania, zasięgu i skuteczności cyfrowych usług finansowych i technologii finansowych. Celem jest przyspieszenie włączenia finansowego i poprawa dobrobytu społeczności o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze na rynkach wschodzących i zaawansowanych.


Dwa rodzaje wsparcia finansowego wymienione na stronie internetowej to Binance Charities i Ripple Impacts. Obok Mercy Corp Ventures, Mastercard Center for Inclusive Growth jest wymieniony jako partner strategiczny. Dyrektor wydziału LIFT, Paul Gertler, był "głównym ekonomistą Sieci Rozwoju Społecznego(Human Development Network) Banku Światowego w latach 2004-2007 oraz przewodniczącym-założycielem zarządu Międzynarodowej Inicjatywy Oceny Wpływu(International Initiative for Impact Evaluation - 3ie) w latach 2009-2012". Dosłownie napisał książkę o ewaluacji wpływu, a jego zainteresowania skupiają się na interwencjach we wczesnym dzieciństwie.


Schemat "ubankowienia nieubankowionych" za pomocą blockchaina powtarza się. Zewnętrzni usługodawcy tworzą swego rodzaju ekosystem baniek, który jest w pełni monitorowany, ale nie próbuje wdrażać tradycyjnych regulacji KYC (na początku). Tacy usługodawcy wprowadzają KYC tak daleko w społeczności, jak to tylko możliwe. Na ogół kończy się to na poziomie małych firm. Początkowo pozwalają one osobom bez formalnej tożsamości wydawać kryptowaluty, bony cyfrowe lub walutę społecznościową w tych małych firmach.


Oparty na blockchainie ekosystem dostawców usług wirtualnych aktywów  (virtual asset service providers-VASP) - podmiotów zajmujących się cyfrowymi transakcjami finansowymi i podlegających standardom KYC i AML - może pomóc w stworzeniu wzajemnie uzgodnionego standardu kwalifikowalności poprzedzającej KYC, który wprowadzi transakcje bezpiecznie do systemu, zamiast całkowicie je z niego wypychać. Dla osób bez odpowiednich poświadczeń tożsamości lub niezawodnego połączenia z Internetem , takich jak uchodźcy i drobni rolnicy, jedyną opcją są niehostowane portfele - metoda przechowywania kryptowaluty bez udziału pośrednika będącego stroną trzecią.


Dyrektor generalny Tjada D'Oyen McKenna spełnia wszystkie kryteria elitarnego kierownika ds. pomocy. Pracowała dla Fundacji Billa i Melindy Gatesów, firmy konsultingowej Mckinsey, administracji prezydenta Obamy, American Express, General Electric i jest członkiem Rady Stosunków Międzynarodowych.


Dina Esposita, wiceprezes ds. przywództwa technicznego, przez ponad 15 lat pracowała w Departamencie Stanu w USAID. Zajmowała różne stanowiska, w końcu została dyrektorem Biura Żywności dla Pokoju(Office of Food for Peace), ale głównie pracowała w Afryce. 


Działania Mercy Corp w znacznym stopniu pokrywają się z polityką zagraniczną USA, często pracując w takich krajach, jak Afganistan, Irak, Syria czy gdziekolwiek wydaje się to geopolitycznie ważne w danym momencie. Te relacje były pielęgnowane przez dziesięciolecia. Na przykład w byłej Jugosławii Mercy Corp rozdzieliła ponad 20 milionów dolarów pomocy od 1993 roku (1993-1998). W 1998 roku USAID przekazała Mercy Corp 176 000 USD w ramach funduszy nadzwyczajnych.


Z listu współzałożyciela Mercy Corp Ellswortha Cullvera do podkomisji senackiej wynika, że


Mercy Corp International jest główną amerykańską agencją dostarczającą pomoc humanitarną do Kosowa od 1993 roku. Musimy także stworzyć podstawy dla strategii pomocy, która nie tylko obejmowałaby pomoc humanitarną, ale także inicjowała rozwiązywanie konfliktów, mediacje i inne pokojowe negocjacje w sprawach regionu. Społeczność organizacji pozarządowych jest dobrze przygotowana do podjęcia tych kwestii i należy ją do tego zachęcać.Ellsworth Culver, wykorzystywał seksualnie dzieci, w tym własną córkę. Szczegóły podane w podlinkowanym artykule są obrzydliwe. Po raz pierwszy zgłosiła się do organizacji w latach 90-tych, ale organizacja zlekceważyła ją i nie uznała jej roszczeń aż do 2018 roku. Chociaż oficjalnie Mercy Corp nie jest organizacją religijną, dwaj założyciele, Ellsworth Culver i Dan O'neill, wywodzą się ze środowiska chrześcijańskiego. O'neill przez jakiś czas żył w kubitzu, po czym "decyzja o wstąpieniu do Kościoła rzymskokatolickiego na zawsze zmieniła życie O'Neilla. Opierając się na naukach Kościoła dotyczących sprawiedliwości społecznej oraz na osobistej wierze, w 1979 roku założył Save the Refugees Fund, aby pomagać ludziom uciekającym z pól śmierci Czerwonych Khmerów w Kambodży".


Fundacja Grameen i Celo


Fundacja Grameen z siedzibą w Waszyngtonie wywodzi się z banku Garmeen, instytucji mikrofinansowej stworzonej przez ekonomistę Muhammada Yunusa, który przewodniczy fundacji jako jej pierwszy prezes zarządu.


Yunus otrzymał stypendium Fullbrighta na studia w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczęszczał do Vanderbilt i uzyskał doktorat. W czasie wojny o niepodległość Bangladeszu od Pakistanu Yunus organizował ludność bengalską w Stanach Zjednoczonych, stworzył gazetę i Bangladesh League of America. Po wojnie wrócił do kraju, aby wspierać rząd, a z czasem coraz bardziej angażował się w politykę.


Photo by ANL/Shutterstock (2307287a) Uchodźcy z wojny domowej w Pakistanie w 1971 r. Szpital polowy w Dum Dum w Indiach Wojna wyzwoleńcza w Bangladeszu była wojną o niepodległość w Azji Południowej w 1971 r., w wyniku której doszło do secesji Pakistanu Wschodniego od Islamskiej Republiki Pakistanu i powstania suwerennego państwa Bangladesz.


Wywiad z obecnym dyrektorem generalnym Steve'em Hollingworthem ze szkoły biznesu Wharton pomaga pokazać, w jaki sposób organizacja dąży do zmiany zachowań ludzi w służbie dominujących agend.


Punktem odniesienia było spostrzeżenie profesora [Muhammada] Yunusa: Czy uboga kobieta może liczyć na wsparcie innych kobiet ze swojej społeczności, które mogą za nią poręczyć? Ta solidarność i zabezpieczenie, praca grupy, to był jeden z najważniejszych punktów danych, dzięki którym mikrofinansowanie zadziałało. Obecnie jesteśmy w stanie wykorzystać dane cyfrowe, aby służyć ludziom ubogim. Może im to pomóc w zakresie zdrowia, rolnictwa, rozwoju małych firm. Możemy również pozyskiwać od nich informacje na temat ich ekonomii, zdolności do przyjmowania dobrych praktyk itd. [Umożliwia to] bardziej odpowiedzialne kształtowanie produktów finansowych.


Oczywiście to oni decydują o tym, co jest najlepsze dla wszystkich innych. Technologie cyfrowe umożliwiają analizę na większą skalę takich kwestii, jak charakter i zabezpieczenia społeczne.


Niektórzy z partnerów Grameen to Fundacja Forda, JP Morgan, Citibank, Fundacja Billa i Melindy Gates, USAID, Wells Fargo, Johnson & Johnson oraz holenderski Departament Rozwoju Międzynarodowego.


Celo po raz pierwszy nawiązało współpracę z fundacją Grameen w 2020 roku, przekazując ponad 3500 "kobietom mikroprzedsiębiorcom" bezpośrednie środki pieniężne oraz bony na żywność i środki medyczne. Było to możliwe dzięki portfelowi Valora podłączonemu do telefonów komórkowych poszczególnych osób.


Uznając, że takie podejście nie jest trwałe w dłuższej perspektywie, zdecydowano się na inkubację "ekosystemu przedsiębiorczości", który obejmował lokalną spółdzielnię marketingową Ekolife oraz filipińską organizację pozarządową Atikha, zajmującą się pracownikami zamorskimi. Projekt obejmował internetowy program szkoleniowy w zakresie zakładania działalności gospodarczej i korzystania z portfela Valora prowadzony przez Atikha; wykorzystanie portfela Valora do zakupu materiałów od Ekolife w celu rozpoczęcia działalności, a następnie odsprzedaży produktów spółdzielni. 800 wybranych osób otrzymało 200 cUSD jako kapitał początkowy.

Ponadto Celo pozwoliło społeczności zjednoczyć się w jednym celu, jakim jest wspólna stabilność źródła utrzymania, oraz zachęciło ją do samokontroli i samokorekty. Dodatkowo, wykorzystanie narzędzi Celo umożliwiło Grameen i jego partnerom analizowanie przepływu funduszy i zbieranie informacji na temat głównych czynników wpływających na dochody, wprowadzanie ulepszeń do systemu i maksymalizację wpływu.


Pracownicy Ekolife byli częściowo wynagradzani w cUSD i zachęcani do uczestnictwa w ekosystemie Celo. Najwyraźniej projekt pilotażowy stał się katalizatorem cyfrowej ewolucji ogólnych procesów biznesowych w Ekolife.


Nie wspominają o tożsamości cyfrowej czy profilach wpływu dla tych osób, ale ze względu na naturę technologii, z której korzystają, tożsamości cyfrowe zostały stworzone i wykorzystane do zrozumienia przepływu pieniędzy.


Głównym tematem tych międzynarodowych projektów pomocowych jest tworzenie cyrkularnych ekosystemów działań zapośredniczonych cyfrowo. Praktykują i badają sposoby tworzenia mikrozarządzanych gospodarek, które są połączeniem finansowania, takiego jak mikrokredyty dla przedsiębiorczości, tradycyjnej pomocy oraz technologii cyfrowych pośredniczących we wszystkich aspektach, od narzędzi finansowych, przez szkolenia, po zarządzanie biznesem.


Tworzenie Blockchaina Pomocy Humanitarnej


W 2020 roku Mercy Corp, Duński Czerwony Krzyż i HiveOnline opublikowały raport z badań, w którym opisano, jak zbudować międzyorganizacyjny "humanitarny blockchain". W ramach raportu przeprowadzono ankiety i wywiady z ludźmi z całej branży. Seb Kamavar z Celo był jednym z rozmówców


Mercy Corp i inne pokrewne organizacje od kilku lat z powodzeniem eksperymentują z blockchainem. W 2020 roku ogłosiły one gotowość do zbadania "pełnego potencjału" blockchain poprzez wdrożenie znormalizowanego systemu interoperacyjnego, z którego mogłaby korzystać globalna sieć instytucji humanitarnych. Rozumieją oni naturę efektów sieciowych i zdają sobie sprawę, że blockchain nie zmieni radykalnie krajobrazu, dopóki nie zostaną przyjęte systemy masowe.


 Widząc ten potencjał, sektor humanitarny od kilku lat eksperymentuje z tą technologią [blockchain]. Wczesne projekty, które z konieczności zostały wyodrębnione ze względu na ich eksperymentalny charakter, przyniosły widoczne korzyści w postaci oszczędności kosztów, przejrzystości i szybkości dystrybucji. Nie mogły one jednak zademonstrować pełnego potencjału DLT, ponieważ napotkały wyzwania związane ze skalowalnością, kosztami, brakiem współpracy i ograniczonym przyjęciem przez użytkowników.


Po przytoczeniu projektów Grassroots Economics i Catastrophe Bond, wspomniano, że Czerwony Krzyż "również zidentyfikował potrzebę i znaczenie opracowania wspólnego, międzyagencyjnego podejścia do DLT w dziedzinie pomocy humanitarnej".


Hiveonline to holenderska firma, która digitalizuje afrykańskie grupy oszczędnościowe, spółdzielnie rolnicze oraz prowadzi oparte na blockchainie programy pomocy "gotówkowej" w postaci e-voucherów. Wszystkie te produkty wykorzystują tożsamość cyfrową.autor:

Leo Saraceno


źródło:

https://siliconicarus.org/2022/06/08/celos-alliance-for-prosperity-microworkers-for-the-humanitarian-ai


Zdjęcie na okładce Pilotażowy program UnBlocked Cash (Oxfam we współpracy z Sempo i ConsenSys) Kod QR skanowany podczas rejestracji odbiorców w Pango Fot. Keith Parsons/OxfamAUSUnderbanked to osoby wykluczone ekonomicznie, które nie mogą sobie pozwolić na podstawowe produkty bankowe, takie jak konta oszczędnościowe czy kredyty. Jest to kolejna grupa docelowa dla fintechów, które charakteryzuje minimalizacja kosztów bez równoczesnego ograniczenia wsparcia technologicznego.Według różnych szacunków, osób o statusie underbanked jest od 2 do 3 miliardów na świecie.  Banki nie obsługują tej grupy ze względu na wysokie koszty oraz ryzyko, którego nie opłaca się im ponosić. To otwiera nowy obszar dla przedsiębiorstw oferujących mikropożyczki bez historii kredytowej, bezpłatne konta bankowe czy inne niskokosztowe lub bezkosztowe usługi.

Underbanked są dużą szansą dla gałęzi fintech. To liczna grupa osób niezagospodarowanych przez instytucje bankowe, których potrzeby finansowe są tak samo realne jak wśród pozostałych grup. Przedsiębiorstwa fintechowe doskonale tym potrzebom odpowiadają, ze względu na proponowane, niskie ceny swoich usług, szeroką ich dostępność oraz multiplatformowość.

– powiedział Marcin Sikora, Chief Sales Officer w Grupie LOANDO

(właściciel pozyczkaportal.pl i loando.pl)


Lepsze dotarcie do underbanked jest możliwe również dzięki coraz szerszemu zastosowaniu urządzeń mobilnych. Według raportu IAB z 2018 roku, korzystało z nich 88% Polaków. To wzrost aż o 55% w stosunku do roku 2012. Duża część z wykluczonych ekonomicznie korzysta lub będzie korzystała z urządzeń mobilnych w celu zaciągnięcia pożyczki czy obsłużenia swojego konta online. Coraz bardziej powszechne użycie smartfonów czy tabletów z dostępem do Internetu otwiera furtkę dla fintechów oraz ich oferty. 


Wiele osób nie posiada zdolności kredytowej pozwalającej na zaciągnięcie zobowiązań o wysokiej wartości. Oferty banków leżą poza ich możliwościami. Czasem potrzebują nawet bardzo małego zastrzyku gotówki rzędu kilkuset złotych. Mogą wtedy skorzystać z lendtechów oferujących mniejsze kwoty na krótszy czas, bez wymogu posiadania historii kredytowej.

– dodał Marcin Sikora


Na korzyść przedsiębiorstw tego typu działa fakt, że w 2020 roku aż 90,4% polskich gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu (GUS), co oznacza, że oferta fintechów pożyczkowych jest teoretycznie dostępna dla przytłaczającej większości Polaków.


autor:

Marian Szutiak


źródło:

https://www.telepolis.pl/fintech/kredyty/underbanked-wykluczenie-ekonomiczne-szansa-dla-fintechow

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Wezwana do sądu EPL nieobecna na przesłuchaniu w sprawie drugiej kadencji Ursuli von der Leyen

Europejska Partia Ludowa nie stawiła się w piątek (21 czerwca) na rozprawie sądowej w Brukseli ...

UK: Potrzebujemy amnestii w sprawie kar nałożonych podczas pandemii

Sir Robert Buckland, który nadzorował system sądowniczy podczas pandemii, chce czystego konta d...

Megakonstelacje satelitów mogą zagrozić odbudowie dziury ozonowej

Spalające się w atmosferze satelity pozostawiają po sobie cząsteczki tlenku glinu, które uszkad...

UK testuje system nadzoru wizyjnego wspomaganego przez AI od Amazona

Tysiące osób wsiadających do pociągów w UK prawdopodobnie miało skanowane twarze przez oprogram...

Jeremy Clarkson: Zero netto czy bezpieczeństwo żywnościowe?

"W ciągu jednego dnia ja i mój traktor produkujemy więcej gazów cieplarnianych niż Indie, Brazy...

Najpoważniejsze oszustwo w niemieckiej polityce ochrony klimatu

Niemieccy kierowcy finansowali z opłat projekty klimatyczne za granicą, które prawdopodobnie na...

WSJ: Zalew fałszywej nauki wymusza zamknięcie wielu czasopism

Fałszywe badania zalały wydawców czołowych czasopism naukowych, prowadząc do tysięcy wycofań i ...

Należy uwolnić pełną władzę rządu

Protokoły RKI zostały w dużej mierze utajnione. Co zatem kryje się za aktualizacją oceny ryzyka...

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami