10 istotnych punktów ze szkicu "Traktatu Pandemicznego" WHO

Dziesięć rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o proponowanym "Traktacie Pandemicznym" obecnie określanym jako "Conceptual Zero Draft" lub "WHO CA+"

1. ZABÓR WŁADZY: WHO tak bardzo chce być u władzy, że wspomina o tym z osobna trzy razy w "WHO CA+" :

Strona 10 - "Uznając centralną rolę WHO w zapobieganiu pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej jako organu kierującego i koordynującego międzynarodowe prace w zakresie zdrowia oraz w zwoływaniu i generowaniu dowodów naukowych, a także, bardziej ogólnie, we wspieraniu wielostronnej współpracy w zakresie globalnego zarządzania zdrowiem;"

Strona 13 - "Centralna rola WHO - Jako organ kierujący i koordynujący w zakresie zdrowia na świecie oraz lider wielostronnej współpracy w zakresie zarządzania zdrowiem na świecie, WHO ma fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia zapobiegania pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej."

Strona 22 - "Wzmocnienie centralnej roli WHO jako organu kierującego i koordynującego w zakresie międzynarodowych prac w dziedzinie zdrowia, mając na uwadze potrzebę koordynacji z podmiotami w systemie Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami międzyrządowymi;"

2. NIEZNANE SŁOWA: W "WHO CA+" wielokrotnie użyto następujących słów
mimo że żadne z nich nie jest prawnie zdefiniowane. Artykuł 1 (strona 11)
Pandemia -112 razy
Reakcja -106 razy
Gotowość - 74 razy
Zapobieganie - 68 razy
Usuwanie skutków - 52 razy
Zdrowie publiczne - 44 razy
Równość - 32 razy
Środki reagowania na pandemie - 27 razy

3. IGNOROWANIE OCZYWISTOŚCI: "WHO CA+" ani razu nie wspomina o żadnym z następujących terminów: Lekarz, wczesne leczenie, medycyna naturalna, witaminy, zioła, gain-of-function, leki podstawowe.

4. SZYBKOŚĆ ZABIJA: W artykule 7 (strony 15-16) "WHO CA+" popiera przyspieszenie procesu, w którym zatwierdzane są leki i szczypawki stosowane w nagłych wypadkach.

5. WIĘCEJ SYMULACJI: W artykule 12 (strona 21) "WHO CA+" opowiada się za regularnymi symulacjami i ćwiczeniami typu "tabletop".

6. ZGODNOŚĆ: Również w artykule 12, "WHO CA+" opowiada się za "globalnym mechanizmem wzajemnej oceny" w celu oceny gotowości każdego narodu, a w artykule 20 (strona 27) opowiada się również za tym, że na swoim pierwszym spotkaniu "Organ Zarządzający" "WHO CA+" zatwierdzi procedury i mechanizmy promujące zgodność.

7. CENZURA: Artykuł 16 (strona 24) zasadniczo ustanowiłby "Ministerstwo Prawdy", które oprócz "zwalczania wprowadzającej w błąd informacji lub dezinformacji" "wzmocniłoby również badania nad barierami behawioralnymi i czynnikami sprzyjającymi przestrzeganiu środków zdrowia publicznego, zaufaniu i przyjmowaniu szczypawek, stosowaniu terapeutyków oraz zaufania do nauki i instytucji rządowych".

8. WIĘCEJ LEKÓW: Art. 17 (str. 25) opisuje, jako część "narodowego One Health Action Plan", który w sektorze ludzkim i zwierzęcym: "optymalizuje konsumpcję, zwiększa inwestycje i promuje sprawiedliwy i przystępny cenowo dostęp do nowych leków, narzędzi diagnostycznych, szczypawek i innych interwencji."

9. ZABÓR PIENIĘDZY: Artykuł 18 (strony 25-26) jasno stwierdza, że jeśli "WHO CA+" zostanie uchwalony, ogromna ilość pieniędzy zostanie przekazana do przedsiębiorstw, które dostarczają "środki reagowania na pandemię".

10. BIUROKRACJA: Artykuł 19 (strony 26-27) ustanowiłby nową biurokrację dla "WHO CA+", która zasadniczo dublowałaby Światowe Zgromadzenie Zdrowia z "Organem Zarządzającym" rządzonym przez dwóch przewodniczących i czterech wiceprzewodniczących oraz Konferencją Stron, podobną do tej, która promuje "zmiany klimatyczne".

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Leave a Reply

Skomentuj jako pierwszy(a)

Szczepionki COVID robią dokładnie to, do czego zostały stworzone

Zawsze pojawiają się stwierdzenia, że tzw. szczepienia zawiodą lub nic nie dadzą. Z mojego punk...

10 istotnych punktów ze szkicu "Traktatu Pandemicznego" WHO

Dziesięć rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o proponowanym "Traktacie Pandemicznym" obecnie ...

Postępowanie wobec Włoskiej Agencji ds Leków

Miesiące temu prawnik zażądał od Aify dokumentów dotyczących bezpieczeństwa "preparatów" przeci...

Luka fiskalna - zmierzch "wieków postępu społecznego".

Wielu pracowników w rozwiniętych gospodarkach zbliża się do wieku emerytalnego, zwłaszcza w Jap...

Koniec hegemonii dolara - część 4

Co się stanie, jeśli ten system kredytu elektronicznego się załamie? Wtedy rzeczywiście mamy do...

Profesor Richard A. Werner o przyczynach kryzysu

Jaki jest związek z naszą obecną trudną sytuacją? Dlaczego doświadczamy inflacji? Czy można był...

Koniec hegemonii dolara - część 3

Aby dodać geopolitykę do finansów międzynarodowych, zróbmy kolejny przykład - krach giełdowy i ...

Zaprojektowany kryzys żywności i ubóstwa, by zabezpieczyć ciągłą dominację USA.

Widzimy obfitość żywności, ale ceny gwałtownie rosną. Problemem nie jest niedobór żywności, ale...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami