Tobias Ulbrich o walce o sprawiedliwość i zadośćuczynienie

Jest prawnikiem ofiar modRNA: "Sprawy o szkody są naprawdę trudne"


Adwokat Tobias Ulbrich jest jednym z tych odważnych prawników, którzy ciężko pracują, aby bronić praw ofiar szczepionki modRNA. W wywiadzie dla Alexander-Wallasch.de relacjonuje pierwsze sukcesy na długiej, kamienistej drodze.


Między innymi dzięki pracy jego kancelarii prawnej, porównanie partii szczepionek modRNA jego klientów w końcu nakreśliło jasny obraz tego, co naprawdę wydarzyło się w ośrodkach szczepień i gabinetach lekarskich oraz jak to się ma do produkcji tych substancji.


Podczas gdy ugruntowane i przymusowo opłacane media początkowo rzuciły się na kancelarię z wrzaskiem, w tym Tagesschau, głosy te zostały szybko uciszone przez kompetentną pracę naukowców zatrudnionych przez kancelarię specjalnie w tym celu i ich alarmujące ustalenia. Liczba poszkodowanych szukających pomocy w Rogert & Ulbrich liczy się już w tysiącach.


Alexander-wallasch.de rozmawiał z Tobiasem Ulbrichem o cierpieniu, nadziei i długiej drodze do sprawiedliwości i odszkodowania.


Twoja kancelaria reprezentuje ofiary szczepionek. Czy macie jakieś sukcesy w sądzie?


Sędziowie w sądzie zweryfikowali przypadki odmowy ochrony ubezpieczeniowej. DEVK, na przykład, odrzucił wszystkie ubezpieczenia we wszystkich postępowaniach, w przeciwieństwie do wielu innych ubezpieczycieli ochrony prawnej, którzy pokrywali koszty bez dalszych ceregieli. Pozwaliśmy DEVK do sądu okręgowego w Kolonii, a Allianz do sądu okręgowego w Mönchengladbach ...


Czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić czytelnikom, co oznacza tutaj "ochrona ubezpieczeniowa"?


Do firmy ubezpieczeniowej kierowane są zapytania dotyczące ubezpieczenia ochrony prawnej. Innymi słowy, pytamy, czy koszty prawne i opłaty sądowe związane z roszczeniem dotyczącym szczepień są objęte ubezpieczeniem ochrony prawnej. Wspomniani ubezpieczyciele kosztów prawnych odrzucili to pytanie, argumentując, że nie ma wystarczających szans na sukces. Pytanie, które jest również kierowane do sądów w celu rozpatrzenia, brzmi zatem: czy istnieją wystarczające szanse powodzenia?


Na początku września 2023 r. Sąd Okręgowy w Mönchengladbach orzekł, że istnieją wystarczające perspektywy powodzenia w postępowaniu przeciwko Allianz i że Allianz musi pokryć roszczenie. To samo zostało potwierdzone przeciwko DEVK przez Sąd Okręgowy w Kolonii. To częściowy sukces.


Ilu klientów posiada takie ubezpieczenie ochrony prawnej?


Można założyć, że jedna trzecia spraw, o które pytamy. I zawsze dziwnie zachowują się ci sami ubezpieczyciele ochrony prawnej. Nie inaczej było w przypadku afery emisyjnej.

 

Dlaczego tak się dzieje?


Nie wiem dlaczego. Ale przypuszczalnie odgrywają tu rolę względy finansowe, a nie treść tego, co robimy. Widać to po tym, że duzi ubezpieczyciele ochrony prawnej, tacy jak ERGO, ÖRAG, HUK i Roland, nie mają żadnych trudności z pokryciem tych spraw, podczas gdy niektórzy ubezpieczyciele ochrony prawnej, tacy jak ARAG, DEVK i Allianz, mają z tym ogromne trudności.


Czy ci ubezpieczyciele obawiają się fali pozwów? A jakie jest Twoje przypuszczenie?


Nie, ponieważ zdają sobie sprawę, że roszczeń jest stosunkowo niewiele. Przynajmniej niewiele w odniesieniu do ilości podanych preparatów. Ale niektóre z tych roszczeń są naprawdę poważne. I towarzyszy im znaczna ilość szkód materialnych i niematerialnych ze względu na fakt, że szkody są duże - na przykład w przypadku zawału serca lub udaru mózgu z konsekwencjami.


Mówimy o kwotach od 80 000 do 250 000 euro, gdy domagamy się odszkodowania i zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Oczywiście prowadzi to również do tego, że ze względu na wysokie kwoty sporne dla firmy ubezpieczeniowej, koszty mogą być znaczne ze względu na to, że ubezpieczyciel musi pokryć kilka spraw.


Czy przyjmujecie tylko klientów z ubezpieczeniem ochrony prawnej?


Nie, generalnie przyjmujemy wszystkich. Każdy, kto chce samodzielnie podjąć kroki prawne, może to zrobić. Bardzo uważnie przyglądamy się perspektywom sukcesu w każdej indywidualnej sprawie.


Co jeszcze robią sądy w tym kraju? Zdecydowana większość sądów rzeczywiście bada fakty w sprawie i zbiera dowody. Sąd Okręgowy w Kolonii wydał ponad dziesięć orzeczeń dowodowych, Sąd Okręgowy w Monachium dwa, Sąd Okręgowy w Ellwangen, Sąd Okręgowy w Oldenburgu i jeszcze kolejne.


W rzeczywistości zajmują się one wyjaśnianiem faktów. Z drugiej strony, niektóre sądy wydają szybkie wyroki oddalające sprawy. Są one następnie nagłaśniane przez media. Ma to na celu zasygnalizowanie poszkodowanym stronom, że nie ma tu nic do zyskania.


Jest to bardziej odstraszające, że mówi się o oddalonych sprawach, a sprawy, które są prowadzone prawidłowo, które przechodzą do przesłuchania dowodowego, nie są relacjonowane. Na przykład przed Sądem Okręgowym w Düsseldorfie była duża obecność mediów, podczas gdy media nigdy nie są obecne podczas postępowania dowodowego. Wygląda to prawie tak, jakby informacje z sądów wyciekały do mediów.


Informacje o czym?


O wyniku postępowania lub przewidywanym wyniku postępowania.


Innymi słowy, zakładasz, że jeśli sądy obawiają się, że możesz coś osiągnąć dla swoich klientów, to media nagle przestają być obecne?


Zgadza się, wtedy po prostu przestają przychodzić. Wtedy po prostu nikt nie jest zainteresowany sprawą. Wtedy nikt w ogóle nie przychodzi. A jeśli jest jasne, że zapadnie szybki wyrok oddalający sprawę, to obecność mediów jest tam obecna, ponieważ celem tych mediów jest odstraszenie.


Kto tak naprawdę jest stroną przeciwną w tej sprawie?


W tej chwili zawsze mamy producentów szczepionek jako strony procesowe, tj. BioNTech, Moderna, AstraZeneca i, wstępnie, Johnson & Johnson. Producenci szczepionek są naszymi przeciwnikami, a w przyszłości prawdopodobnie dojdzie jeszcze jeden lub dwóch.


Jednak nie samo państwo? Czy nie wydało ono zrzeczenia się odpowiedzialności dla firm farmaceutycznych?


Chodzi o umowy o wyłączeniu odpowiedzialności, tj. producent początkowo ponosi pełną odpowiedzialność wobec poszkodowanego, a następnie może ponownie zwrócić się do Republiki Federalnej Niemiec na podstawie umowy i uzyskać zwrot zapłaconych pieniędzy. Nie dotyczy to kosztów obsługi prawnej. Honoraria prawników są opłacane bezpośrednio przez państwo, tj. prawnicy producentów szczepionek są opłacani bezpośrednio z pieniędzy podatników.


Czy masz wrażenie, że państwo już patrzy na to z niepokojem?


Nie tylko mam wrażenie, ale też jest wiadomo, że istnieje centralne biuro koordynacyjne z siedzibą w Federalnym Ministerstwie Zdrowia. Możesz ponowić pytanie. Wszystkie kluczowe spory są tam koordynowane. Tam też można zobaczyć, jakie postępowania toczą się w którym sądzie i w jaki sposób. Dlatego też Federalne Ministerstwo Zdrowia posiada centralne informacje na temat przebiegu poszczególnych postępowań.


Prosimy o doprecyzowanie, dlaczego Ministerstwo jest w to zaangażowane...


Ostatecznie Federalne Ministerstwo Zdrowia wypłaca kwotę producentowi jako zwrot kosztów. Obciążenie ekonomiczne jest następnie ponoszone przez podatnika, a ponieważ podatnik jest obciążony ekonomicznie, Federalne Ministerstwo Zdrowia jest zatem od samego początku po stronie producentów szczepionek, zapewniając wiedzę specjalistyczną i opłacając prawników, aby zapewnić oddalenie pozwów.


Czy byłeś w jakikolwiek sposób w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, czy też w ogóle się tak nie dzieje i nie ma ku temu powodu?


W rzeczywistości byłaby możliwość przedyskutowania, czy ugoda jest możliwa. W końcu minister Lauterbach siedzi w fotelu sterowniczego i decyduje o tym, czy ugody mają miejsce, czy nie.


Producenta nie powinno tak naprawdę obchodzić, czy zawarł umowę o zwolnieniu z odpowiedzialności. Ponieważ to, co wyjdzie, jest ostatecznie tym, co podatnik będzie musiał ponieść. Dlatego można by również skrócić ten proces i porozmawiać bezpośrednio z Federalnym Ministerstwem Zdrowia o tym, w jaki sposób wszystkie roszczenia są ostatecznie rozstrzygane i jak najlepiej to zorganizować.


Wydaje się jednak, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ linia ataku zawsze polega na tym, aby ostatecznie utrzymać wszelkie szkody z dala od przemysłu farmaceutycznego, co obejmuje również utratę reputacji w wyniku uznania winy za szkodę związaną ze szczepionką.


Wrócę do tego zwolnienia z odpowiedzialności. Ma ono zastosowanie tylko wtedy, gdy szkoda nie została spowodowana zaniedbaniem lub rażącym niedbalstwem...


Dyskusja dotyczy głównie kwestii, że nawet umyślny zamiar i rażące niedbalstwo ze strony producenta nie oznacza, że sam producent powinien zapłacić, ale że nawet jeśli producent spowodował szkodę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, podatnik powinien nadal płacić.


Pytanie brzmi, czy nie jest to naruszenie porządku publicznego, ponieważ system prawny w Niemczech uznaje fakt, że rażące niedbalstwo i umyślność nie mogą być wykluczone na mocy prawa cywilnego w kontekście odpowiedzialności w sekcji 278 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Dlaczego tak się stało w przypadku producentów szczepionek, jest niezwykłą sytuacją.


Jak myślisz, ile rzeczywistych ofiar szczepionek nadal pozostaje w ukryciu? Czy dzięki swojej pracy udało Ci się to ustalić? Jak można oszacować ich liczbę?


Stowarzyszenie Lekarzy Ubezpieczenia Zdrowotnego przeprowadziło ocenę, w której przeanalizowano kody ICD-10 wymagające opieki medycznej po szczepieniu. Zgodnie z tą oceną, koniecznych było 5,5 miliona konsultacji medycznych.


W związku z tym będzie również kilka milionów osób, które poniosły konsekwencje szczepień, a przynajmniej znacznie więcej, niż obecnie wynika z doniesień o podejrzanych przypadkach.


Wiemy już z ocen badań, że tylko od 1 do 13 procent podejrzanych przypadków jest zgłaszanych, a reszta pozostaje niejawna. Jeśli przyjmiemy tutaj średnią wartość, to maksymalnie 5 procent osób, które faktycznie funkcjonują na rynku, jest faktycznie zgłaszanych jako podejrzane przypadki. Istnieje gigantyczne niedoszacowanie podejrzanych przypadków.


Ale przejście od szkod poszepiennych lub skutków ubocznych szczepionki do pozwu i odszkodowania to kolejny krok. A może powiedziałbyś, że każdy ma prawo do odszkodowania?


Wiele rzeczy odgrywa tutaj rolę. Przede wszystkim ważną rolę odgrywa lekarz. Konwencjonalna profesja medyczna jest stosunkowo słabo wyszkolona, jeśli chodzi o kwestię szkód poszczepiennych i rozpoznawania szkód poszczepiennych, dlatego też szkody poszczepienne są w dużej mierze negowane.


Prowadzi to do sytuacji, w której osoba poszkodowana biega od lekarza do lekarza i nikt nie może pomóc, dopóki w końcu nie zostanie ustalone, że istnieje związek ze szczepieniem, ponieważ w pewnym momencie natkniesz się na lekarza, który słyszał o uszkodzeniach poszczepiennych i wie, jak odróżnić je od innych kwestii w ramach diagnozy różnicowej.


Do czasu znalezienia tych lekarzy i postawienia diagnozy zwykle mija bardzo, bardzo dużo czasu, a poszkodowani mają już za sobą wiele cierpień.


Wiele dyskutowano o tym, że nie odbyły się zalecane konsultacje z lekarzami. Są też lekarze, którzy nie kontynuowali szczepień, ponieważ nie byli w stanie udzielić tych informacji. Czy teraz lekarze również muszą obawiać się dużej fali pozwów sądowych?


Lekarze rzeczywiście powinni się martwić. Zwłaszcza w konstelacji, że powinni byli powiedzieć poszkodowanym, że nic nie wiedzieli. W końcu wiedzieli, że zezwolenie było warunkowe. A warunkowe zezwolenie nieuchronnie oznacza, że kwestie bezpieczeństwa, skuteczności i ryzyka powinny zostać wyjaśnione w dalszej perspektywie, a w czasie, gdy substancja była już wprowadzana na rynek, żadne z tych ustaleń nie były dostępne i nadal nie są dostępne.


A lekarze muszą być szczerzy wobec swoich pacjentów i powiedzieć: to jest warunkowe zezwolenie, nie mogę składać żadnych faktycznych oświadczeń na temat bezpieczeństwa, ryzyka lub skuteczności. Jedynym sposobem na legalne szczepienie byłoby zatem najpierw wyjaśnienie niemożności dostarczenia informacji, a następnie uzyskanie zwolnienia z obowiązku informacyjnego. W pełni podzielam opinię prawną dr Gebauera i profesora Gierhake'a, którzy już wnieśli bardzo dobry wkład w tę sprawę.


Pacjenci podpisywali również dokumenty dotyczące szczepień ...


Karta informacyjna nie jest zrzeczeniem się informacji, dlatego informacja jest nieskuteczna, nieważna i pod tym względem nie ma odpowiednio skutecznej zgody na leczenie, tj. podanie szczepionki. Bez odpowiedniej zgody na leczenie, leczenie jako takie zawsze stanowi uszkodzenie ciała. I to jest sedno sprawy, że lekarze są teraz narażeni na ryzyko faktycznego pociągnięcia do odpowiedzialności z perspektywy czasu z powodu tych niewystarczających informacji.


Ale jeśli dotyczy to prawie każdego lekarza: nie można przecież zrujnować wszystkich lekarzy. Czy nie istnieje jakieś specjalne prawo państwowe, które mówi, że nie można ścigać całego świata?


Nie, nic takiego nie istnieje. Dlatego warto usiąść razem i znaleźć ogólne rozwiązanie, ponieważ nie ma sensu wysyłać poszkodowanych, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi i zwykle nie są już w stanie samodzielnie podjąć walki, ale mają opiekunów lub osoby trzecie, które ich wspierają, którzy wspierają ich w ponownym podjęciu tej szalonej męki, ponieważ zwykle nie mają innej opcji ekonomicznej, jest po prostu poniżające i w ogóle nie pasuje do wizerunku tej kampanii szczepień, a mianowicie, że należy praktykować solidarność. A kiedy żąda się solidarności z osobami dotkniętymi szczepieniami, zostają one same ze swoimi szkodami. To gorzka pigułka do przełknięcia.


Jestem zwolennikiem tego, aby każdy sam decydował o tym, co dzieje się z jego ciałem. Ale jeśli sam decydujesz, co chcesz zrobić ze swoim ciałem, czy chcesz się zaszczepić, czy nie, to proszę, bądź w pełni i odpowiednio poinformowany. A potem każdy może robić, co chce. A jeśli zostali w pełni i prawidłowo poinformowani i są w pełni świadomi możliwych konsekwencji, nie będziemy mieć później problemów z odpowiedzialnością, które prowadzą do roszczeń o odszkodowanie. W końcu ci, którzy świadomie i dobrowolnie zaakceptowali to ryzyko, nie będą później obciążeniem dla społeczeństwa.


Z przykrością stwierdzamy, że nie spotkaliśmy się jeszcze z żadnymi poprawnymi informacjami na temat szczepień przeciwko SarsCoV2.


Bardzo dziękuję za rozmowę!


rozmawiał:

Alexander Wallasch - Niemiecki pisarz i dziennikarz


źródło:

https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/er-ist-der-anwalt-der-modrna-opfer-die-schadensfaelle-sind-wirklich-schwer



Wyjaśnienie:

Jestem zwolennikiem odzyskiwania tych kwot przez towarzystwa emerytalne od odpowiedzialnych podmiotów w przypadku oczywistych szkód wyrządzonych przez nich. 


Dotyczy to również:


- wszystkich kas chorych, które ponoszą ogromne kwoty za skutki szczepień, które idą w miliardy i doprowadziły do wzrostu składek
- wszystkie koszty, które Bundeswehra poniosła i nadal będzie ponosić w związku ze zgonami i obrażeniami
- wszystkie straty poniesione przez podmioty świadczące opiekę zdrowotną, które musiały zamknąć oddziały lub nie mogą już oferować operacji, ponieważ ich pracownicy albo podlegali związanemu z placówką obowiązkowi dostarczania dowodów, albo są teraz chorzy lub martwi i nie są już w stanie pracować
- wszystkie straty ekonomiczne wynikające ze środków 2G i 3G, którym w szczególności BioNTech nie zapobiegł, mimo że wiedział, że nie ma ochrony przed transmisją, ponieważ nie została ona ani zgłoszona, ani zatwierdzona jako świadczenie terapeutyczne. 


Podczas gdy BioNTech i Pfizer wzbogaciły się o setki miliardów, za wszystkie konsekwencje ich działań muszą teraz zapłacić podatnicy. Dodatkowo, podatnik musi również pokryć koszty obsługi prawnej największych amerykańskich kancelarii prawnych za pośrednictwem BMG. 


Ponieważ teraz chcą zarabiać pieniądze, osiągnięcie porozumienia z poszkodowanymi stronami stało się niemożliwe wbrew wszelkiemu rozsądkowi. Podobnie jak w przypadku skandalu emisyjnego, amerykańscy prawnicy zawsze twierdzili, że ich klient nie chce ugody, tj. w tym przypadku

@Karl_Lauterbach
ponieważ to on decyduje, czy są pieniądze dla poszkodowanych, czy nie. 


Wszystkie spory prawne istnieją zatem tylko dlatego, że @Karl_Lauterbach
 życzy sobie 


- aby każda poszkodowana strona złożyła pozew. Każdy, kto nie złoży pozwu do 31 grudnia 2024 r., straci swoje roszczenia na mocy ustawy o lekach z powodu przedawnienia szczepień w 2021 r.!
- Lekarze nie pomagają pacjentom poszkodowanym przez szczepionki w diagnostyce i terapii, aby nie dopuścić do powstania dokumentacji do ich procesów sądowych, więc i w tym przypadku hamulce są włączone.
- by nie uznawać funduszy emerytalnych lub uznawać je tylko w częściach ułamkowych, bo szybkie uznanie przyspiesza postępowanie cywilne, bo przyczynowość jest wtedy ustalana ze skutkiem faktycznym. 


A teraz kontrast: 

- ok. 30 mld euro kosztów zakupu szczepionki, z czego ok. 70 proc. musi zostać zniszczone niewykorzystane - koszty? 
- 350 mln EUR dla BioNTech na uruchomienie produkcji w 2019 r.
- 550 milionów euro dla fabryki BioNTech w Rwandzie


Są na to pieniądze! 


A co z ofiarami szczepionek i poszkodowanymi ubezpieczycielami zdrowotnymi i funduszami emerytalnymi?


- obecnie nie ma 300 milionów euro na odszkodowania i rekompensaty dla wszystkich ofiar szczepionek w Niemczech, które złożyły roszczenie
- Zwroty dla ubezpieczycieli zdrowotnych i funduszy emerytalnych itp. około 1 miliarda 


Każdy, kto porówna te liczby z poniższymi danymi, będzie musiał ze znużeniem przecierać oczy, dlaczego socjaldemokrata odmawia rekompensaty za te "orzeszki ziemne" w stosunku do prezentów dla przemysłu farmaceutycznego. 


Gdybyśmy byli państwem konstytucyjnym, podatnik natychmiast poniósłby wszystkie koszty, ale następnie podjąłby kroki prawne w celu wyjaśnienia, czy partner umowny powinien mimo wszystko zapłacić za szkody, ponieważ klauzule odszkodowawcze naruszają odre public, tj. tak rażąco odbiegają od wymogów prawnych, że nie mają one zastosowania. 


Sposób, w jaki wszystko jest teraz załatwiane kosztem poszkodowanych stron, maluje aspołeczny i niesolidarny obraz tego rządu federalnego, któremu również brakuje empatii. 

Jeśli tego nie uporządkują, zemści się to w wyborach.



https://twitter.com/AnwaltUlbrich/status/1756629740356612228

 

Dopiero po interwencji Izby Lekarskiej i Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych lekarz nie musi płacić za szkody spowodowane szczepieniami
 

"Schwerin. Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (LAGuS) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wycofał pozew o odszkodowanie przeciwko szczepiącemu lekarzowi dopiero po interwencji szefów Państwowej Izby Lekarskiej i Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Prawie trzy lata po szczepieniu przeciwko Covid-19 w ośrodku szczepień, lekarz ze Schwerina miał zapłacić za szczepienie, które podał z powodu uszczerbku na zdrowiu osoby zaszczepionej. Dalsze roszczenia z powodu późnych szkód nie są wykluczone.

 

W indywidualnej sprawie: Pismo z dnia 17 stycznia 2024 r. zawierało roszczenie w wysokości 1 343,44 euro przeciwko lekarzowi szczepiącemu. Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie wypłacił wcześniej tę kwotę osobie zaszczepionej - ponad połowę tej kwoty za opinię biegłego. Oprócz roszczenia i zasady, lekarz był prawdopodobnie jeszcze bardziej zdenerwowany zdaniem, które władze dodały poniżej wymienionej kwoty: "Nie można wykluczyć dalszych kosztów w wyniku późnych szkód".

 

LAGuS potwierdził Ärzte Zeitung, że roszczenia nie są już dochodzone. Po wymianie zdań ze Stowarzyszeniem Medycznym i Stowarzyszeniem Lekarzy Rodzinnych, fakty w sprawie zostały ponownie przeanalizowane. "Biorąc pod uwagę bardzo szczególne ogólne okoliczności pandemii, w tym kampanię szczepień, LAGuS w pełni wykorzystał uprawnienia dyskrecjonalne przyznane przez ustawodawcę i wycofał roszczenia" - powiedział organ w odpowiedzi na zapytanie. Okoliczności indywidualnego przypadku są zawsze decydujące.

 

LGDuS nie zapewnił jednak lekarzom całkowitej ochrony przed takimi żądaniami pomimo ich wycofania. "Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, możliwe jest uznanie osoby szczepiącej w tej bardzo szczególnej sytuacji społecznej za asystenta administracyjnego w pewnym sensie, który wykonuje zadania publiczne w imieniu władz. Pod tym warunkiem można przyjąć odpowiedzialność urzędową" - kontynuował, co oznacza, że nie wszyscy szczepiący lekarze są zwolnieni z odpowiedzialności.

 

Na pytanie, czy podstawa prawna listu nie jest już nieaktualna, organ odpowiedział: "Nie ma jasnego stanowiska prawnego w tej sprawie. Zawsze należy brać pod uwagę okoliczności konkretnego przypadku". Wyjaśnił również: "Fakty sprawy zostały rozstrzygnięte bezbłędnie przez LAGuS z punktu widzenia prawa administracyjnego i ekspertyzy społeczno-medycznej." Roszczenia o odszkodowanie tłumią motywację.

 

Według LAGuS, lekarz ze Schwerina był jedynym, który otrzymał takie roszczenie. Niemniej jednak sprawa wywołała poruszenie wśród lekarzy w północno-wschodniej części kraju i doprowadziła do natychmiastowej interwencji Izby Lekarskiej i Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych. Mówiono o "skandalu", który z pewnością znacznie osłabiłby motywację wielu lekarzy do szczepień. Według LAGuS, stowarzyszenie lekarzy rodzinnych podziękowało władzom za szybkie rozwiązanie."

 

https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Erst-nach-Intervention-von-Aerztekammer-und-Hausaerzteverband-muss-Arzt-nicht-fuer-Impfschaden-zahlen-446647.html

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami