Zakrzepy i szczepionki przeciw Covid a Nauka

Nawet pobieżne spojrzenie na media społecznościowe pokazuje, że istnieją w tej chwili trzy główne obszary niepokoju wokół szczepionek na Covid: zaburzenia krzepnięcia; nienormalne miesiączki; i możliwość, że ci, którzy są zaszczepieni rozsiewają materiał szczepionkowy.


Istnieją oczywiście inne istotne obawy, nie tylko uszkodzenia neurologiczne po otrzymaniu szczepionki, ale jak państwo zobaczą, może to być konsekwencją jednego z tych trzech pozostałych.


Tylko jedna z tych obaw jest obecnie uznawana przez rządy i agencje zdrowia - zaburzenia krzepnięcia; pozostałe dwie nie są uznawane.


Mam zamiar spróbować  zarysować, co wiemy o pierwszym; pozostałe dwa zagadnienia będą omówione w następnych artykułach. Wspomogę się przy tym literaturą naukową i medyczną.


Zaburzenia krzepnięcia


Problem zakrzepów po szczepionce Covid został potraktowany poważniej, gdy w Research Square pojawił się preprint pracy badającej doniesienia "o niektórych odbiorcach szczepionki, u których wystąpiły nietypowe zdarzenia zakrzepowe i małopłytkowość".


Naukowcy "zbadali, czy u takich pacjentów może wystąpić zaburzenie prozakrzepowe spowodowane przez przeciwciała aktywujące płytki krwi skierowane przeciwko czynnikowi płytkowemu 4 (PF4), o którym wiadomo, że jest wywoływany przez heparynę i czasami inne czynniki środowiskowe".


W skrócie: u niektórych pacjentów stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko PF4, a autorzy doszli do wniosku, że "szczepionka AZD1222 [AstraZeneca] wiąże się z rozwojem zaburzenia prozakrzepowego, które klinicznie przypomina małopłytkowość(trombocytopenię) indukowaną heparyną, ale wykazuje inny profil serologiczny".


Zaproponowali oni nazwanie tego nowego problemu prozakrzepową małopłytkowością immunologiczną indukowaną szczepionką (VIPIT - vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia). Coś mi mówi, że ta nazwa zostanie szybko zmieniona.


Konflikt(y) interesów autorów obejmował otrzymywanie honorariów od konkurenta AstraZeneca, firmy Pfizer. Jest to coś, co możemy im wybaczyć, ponieważ każda pomoc w rozwikłaniu tego problemu jest bardzo potrzebna.


W efekcie mamy tu dwa przeciwstawne problemy: zakrzepicę tworzącą skrzep, który może zablokować naczynie doprowadzające krew do narządu, oraz małopłytkowość zmniejszającą liczbę płytek krwi potrzebnych do utworzenia skrzepu, powodującą krwawienie, czyli krwotok. Każdy z tych problemów może być bardzo trudny do opanowania i niezwykle niebezpieczny, a nawet śmiertelny dla pacjenta -  nie można jednak mieć ich obu jednocześnie!


Połączona zakrzepica i małopłytkowość związana ze szczepionką Covid jest uważana za coś nowego i bardzo rzadkiego, a jeśli zakrzep nastąpi w ważnym narządzie ... cóż, widzimy wyniki: młodzi ludzie, którzy nie powinni umierać, umierają.


W momencie pisania tego artykułu, Reuters poinformował:


 W cotygodniowej aktualizacji dotyczącej skutków ubocznych szczepionek COVID-19, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) oznajmiła, że było w sumie 209 zakrzepów z niską liczbą płytek krwi po szczepieniu zastrzykiem firmy AstraZeneca, w porównaniu do łącznej liczby 168 zgłoszonych w zeszłym tygodniu.


Zważywszy, że ogólnie przyjmuje się, iż zdarzenia niepożądane są masowo niedostatecznie zgłaszane, jest to bardzo niepokojące.


Zakrzepy po szczepieniu - niespodzianka?


Gdybyśmy mieli polegać na wiadomościach głównego nurtu i raportach rządowych, moglibyśmy uwierzyć, że problemy z krzepnięciem krwi po szczepionkach Covid były całkowicie niespodziewane i rzadkie.


Jednak pierwsze ostrzeżenia o zaburzeniu krzepnięcia podobnym jak w Astrazeneca pojawiły się przed opublikowaniem preprintu (powyżej): i na długo przed tym, zanim rozpoczęto wytwarzanie obecnej "szczepionki" na Covid. A dokładniej ponad dekadę wcześniej.


Systemy dostarczania adenowirusowych wektorów wirusowych, stosowane na przykład przez firmy Astrazeneca, Sputnik i Johnson & Johnson, były w przeszłości znane jako problematyczne. W opublikowanej w 2007 r. pracy naukowej przedstawiono to bardzo wyraźnie:


Trombocytopenia była konsekwentnie zgłaszana po podaniu adenowirusowych wektorów transferu genów. Mechanizm leżący u podstaw tego zjawiska jest obecnie nieznany. W tym badaniu ocenialiśmy wpływ czynnika von Willebranda (VWF) i selektyny P na klirens płytek krwi po podaniu adenowirusa. U myszy trombocytopenia występuje między 5 a 24 godziną po podaniu adenowirusa. Wirus aktywuje płytki krwi i indukuje tworzenie agregatów płytkowo-leukocytarnych. Towarzyszy temu zwiększenie ilości mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi i leukocytów. Indukowana adenowirusem aktywacja komórek śródbłonka została wykazana przez ekspresję VCAM-1 na poddanych działaniu wirusa, hodowanych komórkach śródbłonka oraz przez uwalnianie multimerów VWF o ultra-dużej masie cząsteczkowej w ciągu 1 do 2 godzin od podania wirusa z towarzyszącym wzrostem mikrocząsteczek śródbłonka.


Konsekwentnie zgłaszane? W 2007 roku?


W 2007 r. wiadomo było, że ten sam wektor stosowany w wielu szczepionkach na Covid konsekwentnie powodował małopłytkowość. Ale najwyraźniej nie zniechęciło to brytyjskich organów regulacyjnych do wydania pozwolenia awaryjnego na dopuszczenie tej technologii do obrotu nie tylko w populacji brytyjskiej, ale także w wielu innych krajach na całym świecie.


We wrześniu 2020 roku ukazała się kolejna praca SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19 (SARS-CoV-2 wiąże płytkowe ACE2 wzmacniając zakrzepicę związaną z COVID-19), która nakreśliła problem z SARS-CoV-2:


    Nasze odkrycia ujawniły nową funkcję SARS-CoV-2 w aktywacji płytek krwi poprzez wiązanie Spike do ACE2. Aktywacja płytek indukowana przez SARS-CoV-2 może brać udział w tworzeniu zakrzepów i odpowiedzi zapalnej u pacjentów z COVID-19.


W szczególności zauważono, że:


SARS-CoV-2 i jego białko Spike bezpośrednio stymulowały płytki krwi, ułatwiając uwalnianie czynników krzepnięcia, wydzielanie czynników zapalnych i tworzenie agregatów leukocytarno-płytkowych.


Ale co to ma wspólnego ze szczepionką?


W tym artykule zidentyfikowano białko kolca(spike) jako czynnik sprawczy krzepnięcia. I, oczywiście, większość szczepionek Covid produkuje białko spike. Organy regulacyjne powinny były bić na alarm, ale nic nie zrobiono.


Należy również zauważyć, że agregacja płytek krwi i leukocytów została wspomniana zarówno w dokumencie z 2007, jak i z 2020 roku. Jakim cudem władze i producenci leków tego nie zauważyli?


Pseudowiriony


Bardziej niepokojąca była fantastyczna praca Margo et al, dostępna już w październiku 2020 roku, w opracowaniu zatytułowanym Severe COVID-19: A multifaceted viral vasculopathy syndrome(Ciężki COVID-19: wieloaspektowy zespół wirusowej waskulopatii.).


Wykazali oni genialnie, że w małych naczyniach krwionośnych białko spike, samo w sobie, może indukować krzepnięcie poprzez dokowanie w różnych tkankach.


 [W]irusowe białko spike bez wirusowego RNA lokalizowało się do komórek śródbłonka ACE2+ w mikronaczyniach, najliczniej występując w podskórnej tkance tłuszczowej i mózgu.


Od razu widzimy powód, dla którego ludzie z nadwagą mają większe ryzyko gorszego przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Dostajemy również prorocze ostrzeżenie o tym, co miało nastąpić po szczepieniu - zakrzepy w mózgu i śmierć.


Dr Magro z zespołem znakomicie wykazali, że białko spike, nawet przy braku wirusowego RNA, może powodować zakrzepicę:


 Wnioskując, w ciężkiej infekcji COVID-19 występują dwa odrębne mechanizmy: 1) mikroangiopatia włośniczek płucnych związana z wysoką zakaźną wiremią, w której śmierć komórek śródbłonka uwalnia pseudowiriony do krążenia, oraz 2) pseudowiriony zadokowują się na komórkach śródbłonka ACE2+, najczęściej występujących w skórze/tłuszczu podskórnym i mózgu, co aktywuje szlak dopełniacza/kaskadę krzepnięcia, powodując ogólnoustrojowy stan prokoagulacyjny, jak również śródbłonkową ekspresję cytokin, które wywołują burzę cytokinową.

Severe COVID-19: A multifaceted viral vasculopathy syndrome

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109291342030191X

Powyższy schemat przedstawia wirusa, który przyczepia się do wewnętrznej wyściółki małych naczyń krwionośnych, wywołując reakcję immunologiczną i niszcząc zainfekowane komórki. Powoduje to uwolnienie szczątków - pseudowirionów - które przemieszczają się do innych obszarów, gdzie proces powtarza się z pewnymi modyfikacjami.


W mózgu (poniżej) te wolne od wirusów pseudowirusy (w tym białko spike) wywołują odpowiedź krzepnięcia inicjowaną przez część układu odpornościowego zwaną dopełniaczem. Konkretnie, szlak dopełniacza lektyny wiążącego mannozę.


Severe COVID-19: A multifaceted viral vasculopathy syndrome

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109291342030191X

Kluczowym punktem tego dokumentu w odniesieniu do szczepionek Covid jest to, że białko spike, pozbawione wirusowego RNA, przemieszcza się do mózgu i powoduje krzepnięcie. Jeszcze raz, na wypadek gdybyście potrzebowali przypomnienia: Szczepionki Covid wytwarzają takie białko spike.


Kolejny papier autorstwa Nuovo et al, zatytułowany Endothelial cell damage is the central part of COVID-19 and a mouse model induced by injection of the S1 subunit of the spike protein(Uszkodzenie komórek śródbłonka jest centralną częścią COVID-19 i modelu mysiego indukowanego wstrzyknięciem podjednostki S1 białka spike), w którym również pojawiła się dr Magro, był dostępny online od 24 grudnia 2020 r.


Stwierdzono w nim, że:


Uszkodzenie śródbłonka ACE2+ jest główną częścią patologii SARS-CoV2 i może być wywołane przez samo białko spike ... w tym uszkodzenia neurologiczne u zwierząt testowych.


Wydaje się, że rozwija się tu wspólny motyw.


Odporne skrzepy


Na tym podróż się nie kończy. SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19 (Białko spike S1 SARS-CoV-2 indukuje fibrynę(ogen) odporną na fibrynolizę: Implikacje dla tworzenia mikroskrzepów w COVID-19):


Sugerujemy tutaj, że częściowo obecność białka spike w krążeniu może przyczyniać się do hiperkoagulacji u pacjentów COVID-19 dodatnich i może powodować znaczne upośledzenie fibrynolizy. Takie upośledzenie lityczne może skutkować utrzymującymi się dużymi mikroskrzepami, które zauważyliśmy tutaj i wcześniej w próbkach osocza pacjentów COVID-19. Ta obserwacja może mieć istotne znaczenie kliniczne w leczeniu nadkrzepliwości u pacjentów z COVID-19.


W luźnym tłumaczeniu: białko spike może przyczyniać się do krzepnięcia, a te skrzepy mogą być odporne na rozbicie przez organizm


Kolejny: The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier (Białko spike SARS-CoV-2 zmienia funkcję bariery w 2D statycznych i 3D mikrofluidycznych modelach in-vitro ludzkiej bariery krew-mózg):


Przedstawione dowody [in vitro] sugerują, że białka kolca(sike) SARS-CoV-2 wywołują odpowiedź prozapalną na komórkach śródbłonka mózgu, która może przyczyniać się do zmienionego stanu funkcji BBB. Łącznie, wyniki te są pierwszymi, które pokazują bezpośredni wpływ, jaki białko kolca SARS-CoV-2 może mieć na komórki śródbłonka mózgu; proponując w ten sposób prawdopodobne wyjaśnienie konsekwencji neurologicznych obserwowanych u pacjentów COVID-19.


Białko spike nie tylko może samo powodować zakrzepy, które mogą być odporne na rozbicie, ale wygląda również na to, że może również wpływać na barierę krew-mózg, powodując uszkodzenia neurologiczne.


Jakby kpiąc z inteligencji tych, którzy wciąż wierzą w naukę, to właśnie niedawno zostało opublikowane - SARS-CoV-2 spike protein alone may cause lung damage (Samo białko spike SARS-CoV-2 może powodować uszkodzenie płuc):


"Te odkrycia pokazują, że genetycznie zmodyfikowana mysz wraz z tylko segmentem białka spike może być używana do badania uszkodzenia płuc przez SARS-CoV-2," powiedział Solopov. "Możemy wykorzystać to narzędzie do lepszego zrozumienia, w jaki sposób białko spike powoduje objawy płucne - nawet bez całego wirusa - co pozwoli opracować nowe cele i terapie dla COVID-19.


Wykorzystując nowo opracowany mysi model ostrego uszkodzenia płuc, badacze odkryli, że ekspozycja na samo białko spike SARS-CoV-2 wystarczyła do wywołania objawów podobnych do COVID-19, w tym ciężkiego zapalenia płuc.


Można badać samo białko kolca, podczas gdy ono samo powoduje uszkodzenie płuc... czy to budzi jakiś alarm w społeczności naukowej?


W jednym z ostatnich opracowań stwierdzono wyraźnie, że ryzyko zakrzepu po szczepionce Covid jest znacznie mniejsze niż w przypadku zachorowania na SARS-CoV-2. Przesłanie jest takie, że biorąc pod uwagę ryzyko/korzyść, każdy powinien się zaszczepić.


Cóż, ci, którzy forsują tę narrację nie wzięli pod uwagę, że aby dokonać kalkulacji ryzyko/korzyść, ryzyko z artykułu oksfordzkiego musi być pomnożone przez ryzyko faktycznego (oficjalnego) zdiagnozowania Covid. Kiedy to zrobimy, ryzyko jest znacznie wyższe dla tych zaszczepionych.


Poniższy obrazek pokazuje, jak skuteczne są obecnie stosowane szczepionki w wytwarzaniu białek kolców. Białe strzałki wskazują na obecność białek spike na powierzchni komórek po zastosowaniu szczepionki firmy Astrazeneca. Te wywołane przez szczepionkę białka kolców miały rzekomo wywoływać odpowiedź immunologiczną chroniącą życie - ale na podstawie literatury, do której się odniosłem, powinniśmy teraz spojrzeć na nie zupełnie inaczej.

Native-like SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein Expressed by ChAdOx1 nCoV-19/AZD1222 Vaccine

Figure 2. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.1c00080


Podsumowując


Mówiąc wprost, istnieją przytłaczające dowody na to, że białko kolca SARS-CoV-2 (które jest również syntetycznie wytwarzane przez szczepionki Covid) jest centralną częścią mechanizmów zachorowalności i śmiertelności SARS-CoV-2, a zatem stanowi również ryzyko związane ze szczepionką. Jeśli chodzi o krzepnięcie, to ryzyko to jest większe w przypadku otrzymania szczepionki.


Dane wyraźnie pokazują, że ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy zrobić, jest wyprodukowanie szczepionki, która wytwarza białko kolca. Jak jasno wynika z literatury, spowodowałoby to znaczne szkody, w tym zakrzepy w mózgu i śmierć. I ta literatura, w większości, była dostępna przed wypuszczeniem szczepionek Covid do powszechnego użytku.


Dr Mike Williams, niedziela, 2 maja 2021 r.


Dr Mike Williams jest konsultantem medycznym, prowadzącym prywatną praktykę.


źródło:

https://www.ukcolumn.org/article/clotting-and-covid-science


odnośniki z tekstu:

https://www.researchsquare.com/article/rs-362354/v1

https://emedicine.medscape.com/article/202158-overview

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/british-regulator-cites-41-more-blood-clot-reports-following-astrazeneca-shots-2021-04-29/

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17148587/

https://jhoonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13045-020-00954-7

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109291342030191X

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7758180/pdf/main.pdf

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.05.21252960v1

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053430/

https://medicalxpress.com/news/2021-04-sars-cov-spike-protein-lung.html

https://osf.io/a9jdq/

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.1c00080

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Wezwana do sądu EPL nieobecna na przesłuchaniu w sprawie drugiej kadencji Ursuli von der Leyen

Europejska Partia Ludowa nie stawiła się w piątek (21 czerwca) na rozprawie sądowej w Brukseli ...

UK: Potrzebujemy amnestii w sprawie kar nałożonych podczas pandemii

Sir Robert Buckland, który nadzorował system sądowniczy podczas pandemii, chce czystego konta d...

Megakonstelacje satelitów mogą zagrozić odbudowie dziury ozonowej

Spalające się w atmosferze satelity pozostawiają po sobie cząsteczki tlenku glinu, które uszkad...

UK testuje system nadzoru wizyjnego wspomaganego przez AI od Amazona

Tysiące osób wsiadających do pociągów w UK prawdopodobnie miało skanowane twarze przez oprogram...

Jeremy Clarkson: Zero netto czy bezpieczeństwo żywnościowe?

"W ciągu jednego dnia ja i mój traktor produkujemy więcej gazów cieplarnianych niż Indie, Brazy...

Najpoważniejsze oszustwo w niemieckiej polityce ochrony klimatu

Niemieccy kierowcy finansowali z opłat projekty klimatyczne za granicą, które prawdopodobnie na...

WSJ: Zalew fałszywej nauki wymusza zamknięcie wielu czasopism

Fałszywe badania zalały wydawców czołowych czasopism naukowych, prowadząc do tysięcy wycofań i ...

Należy uwolnić pełną władzę rządu

Protokoły RKI zostały w dużej mierze utajnione. Co zatem kryje się za aktualizacją oceny ryzyka...

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami