Szybki przegląd zaktualizowanego planu zarządzania ryzykiem Comirnaty

Lektura Planu Zarządzania Ryzykiem PFIZER COMIRNATY ujawnia pewne poważne niedociągnięcia. Co się stało z zasadą ostrożności?

 

Podsumowanie

 

 • Według producenta, ryzyko zapalenia mięśnia sercowego/zapalenia osierdzia nie jest skorelowane z białkiem Spike lub szczepionką w ogóle. Trwają próby i monitorowanie, a sprawozdania spodziewane są na przełomie 2024 i 2025 roku.
 • Ryzyko pogorszenia choroby przez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE), szczególnie u pacjentów słabych z dużą liczbą chorób współistniejących, jest obecnie badane, a raporty na ten temat spodziewane są do końca 2023 - końca 2024 roku.
 • Ryzyko dla pacjentów z obniżoną odpornością jest nieznane, a raport jest oczekiwany do końca 2025 roku.
 • Nie ma badań dotyczących jednoczesnego podawania ze szczepionką przeciwko grypie sezonowej.
 • Nie ma długoterminowych (2+ lat) badań bezpieczeństwa.

 

Prawnie wiążące są tylko dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa podane przez producentów szczepionek. Dane te są podstawą do umieszczenia ostrzeżeń i przestróg w charakterystyce produktu leczniczego, a informacje te muszą być znane wszystkim opiekunom przed szczepieniem.

 

RMP (Risk Management Plan) zawiera aktualizacje planowanych lub trwających badań bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu w celu uzupełnienia brakujących informacji i oceny stosunku korzyści do ryzyka związanego ze szczepieniem.

 

ReinfoCovid Collective przeczytał dla Was aktualizację RMP szczepionki Comirnaty (Pfizer) i zwraca uwagę na najważniejsze kwestie.

1. Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia


Jak dotąd producent twierdzi, że stosunek korzyści do ryzyka jest pozytywny, ryzyko jest minimalne i że nie jest znany mechanizm działania. Całkowicie pomija hipotezę potencjalnych działań niepożądanych związanych z białkiem Spike transkrybowanym przez mRNA (toksyczność ogólnoustrojowa). Rozważa on trzy klasyczne hipotezy skutków ubocznych szczepionek, które wyjaśniają zapalenie mięśnia sercowego/zapalenie osierdzia:


 • mimikra molekularna: polega na wytwarzaniu przez układ odpornościowy przeciwciał skierowanych przeciwko składnikom własnego organizmu
 • ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna na szczepionkę: zespół odpowiadający nadmiernej odpowiedzi zapalnej, która może powodować i/lub skutkować wstrząsem i niewydolnością narządów
 • nadwrażliwość immunologiczna: jest to nadmierna reakcja immunologiczna odpowiedzialna za zaburzenia i zmiany chorobowe u osoby uczulonej na antygen.


Planuje się przeprowadzenie kilku badań w celu wyjaśnienia tych aspektów:


 • Planowane jest przeprowadzenie badania bezpieczeństwa w populacji amerykańskiej w celu zidentyfikowania takich zdarzeń niepożądanych, a raport z tego badania spodziewany jest do 31.10.25.
 • Planowane jest również przeprowadzenie badania na populacji UE, a końcowe sprawozdanie ma być gotowe do 30 września/24 r.
 • Badanie obserwacyjne u młodych dorosłych w wieku poniżej 21 lat rozpoczęto 30.11.21, raport spodziewany jest do 31.10.25.


2. Znaczne ryzyko pogorszenia się choroby układu oddechowego: Wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE)

 

Wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE) jest zjawiskiem, które występuje podczas infekcji wirusowej, kiedy to nieneutralizujące przeciwciała gospodarza ułatwiają wnikanie wirusa do niektórych komórek, a czasami również jego replikację.


Istnieje teoretyczne ryzyko, oparte głównie na danych nieklinicznych dotyczących niektórych beta-karonawirusów, rozwoju mechanizmu ADE, który może mieć znaczące konsekwencje i negatywny wpływ na ogólną ocenę ryzyka/korzyści ze szczepienia dla niektórych osób.


Producent prowadzi obecnie 2-letnie badanie obejmujące ocenę długoterminowego bezpieczeństwa stosowania szczepionki u pacjentów osłabionych ze współistniejącymi chorobami (31.05.21-31.12.23) oraz podobne badanie u dzieci, które zakończy się 31.07.24. (s.132)

3. Nieznane ryzyko podczas ciąży i laktacji


Nie jest znane bezpieczeństwo stosowania szczepionki u kobiet w ciąży i karmiących piersią ze względu na wykluczenie ich z pierwotnego badania klinicznego. Trwa jednak badanie kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki Comirnaty COVID-19 u kobiet w ciąży (C4591015) oraz dwa badania nieinterwencyjne (C4591009 i C4591011). Jedno z badań, prowadzone u zdrowych kobiet w ciąży, szczepionych w 24-34 tygodniu ciąży, zakończy się 30.04.23.


Producent stwierdza w dokumencie, że podawanie szczepionki COVID-19 mRNA w czasie ciąży należy rozważać tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla matki i płodu.

4. Nieznane ryzyko stosowania szczepionki u osób z upośledzoną odpornością


Nie jest znane bezpieczeństwo stosowania szczepionki u osób z upośledzoną odpornością, ze względu na wykluczenie tej populacji w pierwotnym, kluczowym badaniu klinicznym. Skuteczność szczepionki może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością, ale w chwili obecnej nie ma dostępnych informacji na ten temat. Trwa nieinterwencyjne badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność szczepionki BNT162b2 u uczestników z obniżoną odpornością w wieku ≥ 12 lat.


Istnieją ograniczone informacje na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki u słabych pacjentów z chorobami współistniejącymi. Są one jednak potencjalnie bardziej narażone na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (choroby płuc, cukrzyca, przewlekłe choroby neurologiczne, zaburzenia sercowo-naczyniowe), ale jak dotąd nie omówiono korzyści/ryzyka szczepienia.


Nie ma informacji na temat stosowania u pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi i zapalnymi, ani nie scharakteryzowano ryzyka, że szczepionka może nasilić chorobę podstawową.


Badanie kohortowe pacjentów z obniżoną odpornością w wieku ≥ 12 lat zostało zatwierdzone i zakończy się w dniach 21.12.22.


Na rok 2022 zaplanowano przeprowadzenie badania obserwacyjnego, które ma się zakończyć 31.10.25.

 

5. Nieznane ryzyko interakcji z innymi szczepionkami


Nie przeprowadzono badań w celu określenia, czy jednoczesne stosowanie szczepionki COVID-19 mRNA z innymi szczepionkami może wpływać na skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania którejkolwiek z nich.


Planowany jest protokół równoległego podawania szczepionki przeciwko grypie sezonowej z datą końcową 31.12.22.


6. Długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa


Długoterminowe bezpieczeństwo stosowania szczepionki mRNA COVID-19 nie jest obecnie znane. Dane dotyczące bezpieczeństwa są zbierane w trwającym badaniu C4591001 do 2 lat po podaniu 2 dawki mRNA (z badania wyłączono pacjentów z ciężkimi chorobami współistniejącymi) oraz planowane są 2 badania nieinterwencyjne


Badania nie obejmują długoterminowego monitorowania bezpieczeństwa 3 lub 4 lub większej liczby dawek, i to pomimo ogłoszenia przez UE zakupu 1,8 miliarda dawek.


Na etapie przedklinicznym nie przeprowadzono badań toksyczności powtórzonej w ciągu całego życia na żadnym gatunku zwierząt. Jedyne badanie toksyczności krótkoterminowej, polegające na podawaniu 3 dawek przez 3 tygodnie u szczurów, nie obejmuje monitorowania wytwarzania kolców ani oceny potencjalnych średnio- i długoterminowych skutków toksycznych.


Badania i monitorowanie podawania 2 dawek (fazy 1/2/3) u dzieci i młodzieży są w toku, a raporty spodziewane są do 30.06.23, 31.12.23 i 31.07.24. Nie ma badań oceniających i kontrolnych dotyczących trzeciej dawki w tej populacji.


Wniosek


Podczas gdy rząd, media i wielu lekarzy promuje korzyści płynące ze szczepień dla wszystkich, rzeczywistość jest zupełnie inna. Żadne z poniższych badań nie zostanie zakończone przed końcem 2022 r. (a w przypadku niektórych 2025 r. lub końcem 27 r.):


 • osób słabych z chorobami współistniejącymi (choroby płuc, cukrzyca, przewlekłe choroby neurologiczne, zaburzenia sercowo-naczyniowe, choroby autoimmunologiczne)
 • osób z obniżoną odpornością (leczenie nowotworów, przeszczepy),
 • kobiet w ciąży i karmiących piersią,
 • jednoczesne podawanie ze szczepionką przeciwko grypie sezonowej,
 • powtórne podanie więcej niż dwóch dawek (trzech lub więcej),
 • długoterminowego bezpieczeństwa tej szczepionki.


Lektura planu zarządzania ryzykiem PFIZER COMIRNATY ujawnia poważne braki.


Producent, który nie poświęca nawet linijki potencjałowi toksycznemu białka spike produkowanego w szczepionej populacji (ilość, czas trwania, dystrybucja, metabolizm, akumulacja, potencjał prozapalny,...), szczerze przyznaje się do niewiedzy na temat pochodzenia zapalenia mięśnia sercowego/zapalenia osierdzia.


Dlaczego więc w tych warunkach rząd i lekarze podejmują nieprzemyślane ryzyko, nakłaniając ludność Francji do przyjęcia trzech zastrzyków?


Co się stało z zasadą ostrożności?


Kto będzie prawnie i finansowo odpowiedzialny za potencjalne poważne zdarzenia niepożądane, jeśli wyniki tych badań nie są spodziewane przed upływem 12 do 36 miesięcy?


Autor:

Reinfocovid Collective


Źródła:

https://reinfocovid.fr/science/revue-rapide-de-la-mise-a-jour-du-risk-management-plan-de-comirnaty-15-12-21/

RMP opublikowane w dniu 15/12/21 na stronie internetowej EMA

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf


Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Dashboard, który rządził światem

"Fałszywe liczby", które wywołały reakcję świata na Covid19. Globalny wpływ, którego zbudowanie...

Holenderski parlament odrzuca traktat WHO

Holenderski parlament przyjął wniosek o odrzucenie traktatu pandemicznego i poprawki do Międzyn...

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami