Symulacja "Food Chain Reaction" - "gry głodowe" z 2015 roku

Symulacja przeprowadzona przez władze amerykańskie i firmy międzynarodowe pokazała, jak kruchy jest nasz porządek światowy i że ceny żywności mogą wzrosnąć nawet o 395% w ciągu kilku lat.


Wydaje się, że rząd USA i prywatne sektory bezpieczeństwa przygotowują się do konsekwencji globalnego kryzysu żywnościowego w szerszym zakresie niż dotychczas. Kilka badań opublikowanych przez CNA Corporation już w grudniu 2015 r., ale do tej pory prawie nie znanych, opisuje szczegółową symulację globalnej klęski głodu trwającej od 2020 do 2030 r. Tak przynajmniej wynika z raportów CNA Corporation, organizacji non-profit działającej w dziedzinie badań biznesowych i planowania operacyjnego, która pracuje dla rządu USA i doradza m.in. marynarce wojennej i korpusowi piechoty morskiej.


Symulacja zatytułowana "Food Chain Reaction" to gra, która ma być próbą generalną dla 65 uczestniczących w niej przedstawicieli różnych instytucji międzynarodowych z USA, Europy, Afryki, Indii i Brazylii.

foodchainreaction.org


Scenariusz symulacji "Reakcja łańcucha żywnościowego" został opracowany przez różnych ekspertów, w tym z Departamentu Stanu USA, Banku Światowego, dużej firmy rolniczej Cargill i innych niezależnych specjalistów. Symulacja została przeprowadzona przez Institute for Public Research, pododdział CNA Corporation. Instytut, działający na zlecenie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) oraz Krajowej Agencji Koordynacji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), prowadzi przede wszystkim badania i analizy dotyczące kwestii o znaczeniu krajowym.


"Gra" odbyła się w dniach 9-10 listopada 2015 r. i miała na celu symulację wiarygodnego globalnego kryzysu żywnościowego. Światowy kryzys żywnościowy został wywołany w scenariuszu "wahań cen żywności i niestabilnych dostaw żywności w obliczu stale rosnącego wzrostu liczby ludności, szybkiej urbanizacji, gwałtownych zjawisk pogodowych i niepokojów społecznych".


Według symulacji, do 2024 r. światowe ceny żywności wzrosły już o 395%. Było to spowodowane utrzymującymi się klęskami nieurodzaju w kluczowych regionach produkcyjnych, spowodowanymi w dużej mierze zmianami klimatycznymi, gwałtownie rosnącymi cenami ropy naftowej oraz zdecydowanymi działaniami politycznymi ze strony społeczności międzynarodowej.


"Zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się zostały dotknięte zakłóceniami, które doprowadziły do niestabilności politycznej i gospodarczej oraz wzrostu niepokojów społecznych w niektórych obszarach" - stwierdzono w sprawozdaniu technicznym dotyczącym projektu.

KLIMAT, KONFLIKTY I GLOBALNE SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE


W raporcie zauważono również, że zespoły po symulacji szczególnie podkreślały znaczącą rolę "ekstremalnych zjawisk pogodowych" i "braku bezpieczeństwa żywnościowego" w zaostrzeniu "przypadków znacznej migracji wewnętrznej i zewnętrznej oraz niepokojów społecznych", które "w znacznym stopniu przyczyniły się do konfliktu".


Bezpieczeństwo narodowe


Chociaż scenariusz ten nie jest przewidywaniem, gra stanowi realistyczną symulację kontekstu w celu sprawdzenia odporności systemu bezpieczeństwa narodowego z perspektywy rządu USA, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.


Projekt zlecił CNA Corp cztery bardzo różne organizacje: World Wildlife Fund (WWF), Center for American Progress, gigantyczna firma spożywcza Cargill, która kontroluje jedną czwartą eksportu zboża w USA oraz znany producent słodyczy Mars Inc.


Na podstawie przeprowadzonej symulacji, z inicjatywy Center for American Progress, odbyła się w ubiegłym tygodniu dyskusja okrągłego stołu. W debacie zatytułowanej "National Security Implications of Climate Change and Food Security" wzięła udział m.in. Nancy Stetson, specjalna wysłanniczka ds. globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w Departamencie Stanu USA.


Od klęski urodzaju do klęski systemu


Symulacja rozpoczyna się w 2020 r. przy dość zdrowej gospodarce światowej i cenach ropy naftowej, które wzrosły do 75 dolarów za baryłkę. Ceny żywności stale rosną również z powodu "związanych z pogodą zakłóceń w produkcji rolnej", które dotykają Azję Południową i Południowo-Wschodnią, Australię i Amerykę Północną. Światowa produkcja zbóż jest o jeden procent niższa od oczekiwań, co z kolei prowadzi do zmniejszenia zapasów i dalszego wzrostu cen.


Do 2024 roku fale upałów i suszy przeniosą się na obszar Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy, a w pozostałej części świata ustąpią. W rezultacie ceny żywności rosną do niewiarygodnego poziomu "395 procent średniej długoterminowej", a gospodarka światowa zostaje poważnie osłabiona.


Następnie, w 2027 roku, okoliczności te powoli ustępują, ale tylko dlatego, że popyt znacznie spadł z powodu załamania gospodarczego, a wysokie ceny pobudzają produkcję żywności. Tymczasowe zakończenie zakłóceń związanych z pogodą pozwala również na uzupełnienie zapasów żywności i stopniowy ponowny spadek cen.


Ostatecznie gra kończy się optymistycznym scenariuszem, w którym ceny żywności spadają z poziomu 395 do 141% średniej długoterminowej, a gospodarka światowa wraca do normy.


Po części taki rozwój sytuacji jest spowodowany nieoczekiwanie dużymi darowiznami z całego świata na rzecz Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który „sprawi, że świat będzie dobrze radził sobie z katastrofą na obszarach, do których mogą dotrzeć organizacje humanitarne”.

 CNA’s Safety and Security (SAS) division: Food Chain Reaction—A Global Food Security Game


Może to brzmieć nieco dziwnie, ale w rzeczywistości w historii zdarzały się bardziej dziwaczne wydarzenia. Ale masowa kampania zbierania funduszy z pewnością nie jest rozwiązaniem, którego można by oczekiwać od wybranego, międzynarodowego zespołu ekspertów w obliczu kryzysu o takiej skali.


W innych symulacjach, które dotyczyły globalnego kryzysu żywnościowego - takich jak ten złożony model opracowany przez Institute for Global Sustainability na Anglia Ruskin University - przewidywano, że obecny rozwój sytuacji może doprowadzić do masowego upadku cywilizacji przemysłowej (około 2040 roku).


Fakt, że symulacja była również sponsorowana przez Cargill i Mars być może wyjaśnia, dlaczego projekt nie zajął się głęboko zakorzenionymi problemami dominującego sektora przemysłowej żywności. Miejmy nadzieję, że największy zwolennik CNA Corporation - rząd USA - nie będzie siedział z założonymi rękami i czekał na kryzys żywnościowy związany z klimatem. Wtedy FEMA nie miałaby innego wyjścia, jak tylko uciec się do drastycznych środków nadzwyczajnych, aby utrzymać porządek publiczny wśród głodu i wściekłości.


źródło:

https://www.vice.com/de/article/78kgje/wirtschaftsexperten-soziale-unruhen-durch-395-hoehere-nahrungspreise


Odpowiedź 4


Rosja najeżdża wschodnią Ukrainę. Oświadcza na forum ONZ, że Ukraina powoli reaguje na światowy kryzys żywnościowy i musi interweniować w celu ustabilizowania sytuacji w tej części kraju, aby dostarczyć natychmiastową pomoc żywnościową na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Na Litwie wybuchają prorosyjskie zamieszki, co prowadzi do rozmieszczenia wojska na wschodzie kraju. Rosja umacnia swoją obecność wojskową w pobliżu granicy z Litwą. W odpowiedzi NATO wysyła wojska na Ukrainę, jednak do końca roku nie dochodzi do starcia z wojskami rosyjskimi. Kraje, które są obecnie odbiorcami żywności z Rosji, głośno popierają rosyjskie działania na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednak napięcia polityczne i sankcje, do których to prowadzi, skutecznie odcinają Morze Czarne od światowego eksportu, powodując znaczne zakłócenia w łańcuchach dostaw.


str. 17, Lloyd's Emerging Risk Report - 2015: Food System Shock. The insurance impacts of acute disruption to global food supply.

Bloomberg:


Jest rok 2026. Powodzie, pogłębione przez zmiany klimatyczne, spustoszyły Bangladesz i zmusiły miliony głodnych uchodźców do przekroczenia granicy z Indiami. Indie, obawiając się niepokojów i chorób, proszą inne kraje o pomoc.


Stany Zjednoczone i Chiny odpowiadają - Chiny poprzez dostawy środków pomocy, Stany Zjednoczone poprzez zwiększenie pomocy dla Pakistanu, który ma swój własny kryzys żywnościowy, co zwiększa napięcia w Indiach. Ta pomoc pomaga Indiom skupić się na Bangladeszu. Kryzys ustępuje.


Choć scenariusz był fikcyjny, dwa szoki cen żywności od 2008 roku wywołały zamieszki i podsyciły rewolucje na całym świecie. Eksperci twierdzą, że takie zakłócenia będą się zdarzać coraz częściej, ponieważ ocieplający się klimat sieje spustoszenie w globalnej produkcji żywności. Obawy te zgromadziły przedstawicieli korporacji produkujących żywność, grup pomocowych i rządów na dwa dni w Waszyngtonie, gdzie odgrywali oni symulowany kryzys żywnościowy. Bloomberg News również wziął w tym udział, reprezentując sposób, w jaki media zareagowałyby na kryzys.


"Wraz ze zmianami klimatycznymi, sposób w jaki radzimy sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa żywnościowego wymaga poważnego przemyślenia", powiedziała Kathleen Merrigan, była zastępca sekretarza rolnictwa USA, która uczestniczyła w ćwiczeniach. "Wzrosty i spadki cen i nadwyżek staną się tylko bardziej ekstremalne".


W symulacji - którą niektórzy nazwali "grami głodowymi" - w amerykańskiej siedzibie World Wildlife Fund stworzono fikcyjną narrację, aby zasymulować rzeczywiste zagrożenia, które mogą pojawić się szybko, gdy wzrost emisji gazów cieplarnianych przyczyni się do zmian pogodowych.  W 2011 roku, realna susza w Rosji przyczyniła się do zamieszek na tle żywnościowym w Afryce Północnej, które doprowadziły do powstania Arabskiej Wiosny, której następstwa odbijają się dziś w Syrii.


(...)


Fikcyjny scenariusz rozpoczął się w 2020 roku, z El Nino niszczącym uprawy w Indiach i Australii, po którym nastąpiła poważna susza w Ameryce Północnej w następnym roku.


Osiem zespołów reprezentowało Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Brazylię, Chiny, Indie, Afrykę, organizacje wielostronne, takie jak ONZ i Bank Światowy, oraz globalne przedsiębiorstwa.


Globalne zapasy żywności zmniejszyły się w pierwszej połowie symulowanej dekady, w wyniku wylewu rzeki Missisipi i suszy w Azji. W krajach afrykańskich, które importują żywność, doszło do demonstracji przeciwko rosnącym cenom żywności, a rosnące ceny ropy naftowej spowodowały wzrost produkcji etanolu, co jeszcze bardziej zmniejszyło zapasy.


Kryzys osiągnął swój szczyt w 2024 roku, kiedy to rekordowe ceny żywności wywołały niepokoje w Afryce, Azji Południowej i na Ukrainie. Zarówno ekipy amerykańskie, jak i unijne zdecydowały się uchylić mandaty nakazujące stosowanie etanolu, podczas gdy Brazylia zwiększyła produkcję wszystkich roślin, w tym cukru wykorzystywanego do produkcji biopaliw. Chiny zainwestowały w zapory wodne, aby chronić ograniczone zasoby wody.


Żywe i realistyczne


UE wprowadziła podatek od mięsa, aby zniechęcić do drogiej produkcji zwierzęcej i tymczasowo złagodziła przepisy środowiskowe, aby zwiększyć własną produkcję. Stany Zjednoczone wprowadziły podatek węglowy, Indie opodatkowały węgiel, a poparcie dla globalnego porozumienia klimatycznego było powszechne.


Jednym z celów symulacji było stworzenie wiarygodnych scenariuszy, aby przygotować uczestników do reagowania na rzeczywiste zagrożenia, powiedziała Kate Fisher, reżyser gry z CNA Corp., organizacji badawczej, która tworzy symulacje kryzysowe dla Departamentu Obrony i innych agencji federalnych.


"To jest planowanie przez działanie", zmusza uczestników do podejmowania decyzji i reagowania na siebie nawzajem, powiedziała. "Staramy się, aby było realistycznie. Gracze sprawiają, że to jest realistyczne."


Głodowe igrzyska okazały się nie mieć końca.


Do 2027 roku UE uchyliła swoje środki nadzwyczajne dotyczące mięsa i przepisów, ponieważ seria dużych zbiorów odbudowała zapasy, choć problemy utrzymywały się w Czadzie, Sudanie i innych częściach Afryki, które nie inwestowały w rolnictwo. Kraje zaczęły ściślej współpracować z Organizacją Narodów Zjednoczonych, aby zająć się uchodźcami z powodu katastrof klimatycznych.


Nowa Normalność


Jednak pod koniec dekady ceny i temperatury znów wzrosły, co pokazuje, że nienormalność stanie się nową normą w dziedzinie żywności i rolnictwa.


źródło: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-11/mock-2026-food-crisis-offers-insight-to-unintended-consequences

Cargill:


Przez dwa dni gracze - podzieleni na zespoły z Afryki, Brazylii, Chin, UE, Indii, USA, międzynarodowego biznesu i inwestorów oraz instytucji wielostronnych - opracowywali swoje rozwiązania polityczne, a delegacje prowadziły intensywne negocjacje.


 Współpraca przeważnie zwyciężyła nad krótkoterminową przewagą indywidualną. Zespoły zobowiązały się do wspólnego budowania międzynarodowych sieci informacyjnych i systemów wczesnego ostrzegania o głodzie i uprawach, wspólnego inwestowania w inteligentne technologie rolnicze i tworzenia globalnych zapasów żywności jako buforu przeciwko wstrząsom klimatycznym.


W obliczu gwałtownego skoku cen i grożącego globalnego niedoboru żywności w 2022 r., UE w pewnym momencie zawiesiła swoje przepisy środowiskowe dla rolnictwa i wprowadziła podatek od mięsa. Oba środki zostały szybko wycofane w 2025 roku, kiedy zbiory wróciły do normy, a napięcia w hipotetycznym wszechświecie osłabły.


Najbardziej rzucającym się w oczy rezultatem była jednak umowa między Stanami Zjednoczonymi, UE, Indiami i Chinami, które znalazły się w gronie 20 największych emitentów gazów cieplarnianych, aby wprowadzić globalny podatek węglowy i ograniczyć emisje CO2 w 2030 roku.


„Nauczyliśmy się, że podatek węglowy jest możliwy w nadchodzących latach” – przyznał Stone. „Ale zanim będziemy mogli rozważyć zastosowanie takiego środka, musimy go przestudiować i znacznie lepiej zrozumieć. Musimy unikać nagłych zakłóceń rynku i nieprzewidzianych konsekwencji”.


 Stone powiedział, że był pod wrażeniem złożoności gry oraz konsekwencji drugiego i trzeciego rzędu niektórych z podjętych decyzji. "Weźmy podatek od mięsa, który Europa chciała nałożyć, i przemyślmy to. Jakie mięso zamierzacie opodatkować - czy chodzi o drób i wołowinę, czy również o akwakulturę? Gdzie nałożysz podatek, gdzie trafią pieniądze, jakie są niezamierzone konsekwencje?"


'Nie tylko gaszenie pożarów'


Gra była budowana przez wiele miesięcy, z myślą o maksymalnym realizmie. Scenariusz został ekstrapolowany na podstawie wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce w świecie rzeczywistym, takich jak kryzys żywnościowy z lat 2008-2009 lub niedawny ciąg najgorętszych lat i miesięcy w historii.


Tim Bodin, ekonomista z firmy Cargill, który pomagał w projektowaniu gry i zasiadał w panelu sędziowskim oceniającym posunięcia zespołów, powiedział, że był zaskoczony stopniem współpracy. "Większość ludzi zaczęła od perspektywy krótkoterminowej, ale dość szybko przeszła na działanie długoterminowe - zaczęli pracować nad wzmocnieniem odporności, zamiast tylko gasić pożary".


Realizm ćwiczenia przekroczył oczekiwania, powiedział były lider większości Senatu USA Tom Daschle, który pełnił rolę mentora dla graczy. "To jest znacznie bliższe prawdziwemu światu niż mogłoby się wydawać. Ludzie, którzy tu grają są bardzo zaangażowani i poważni."


źródło: https://www.cargill.com/story/food-chain-reaction-simulation-ends-with-global-carbon-tax

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Tylko nie córka! Brak kobiet w Azji i jego następstwa.

Żeby zrozumieć teraźniejszość, trzeba znać przeszłość. Efekty działań takich grup jak Fundacja ...

AAPS: Maski nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusów oddechowych, powodują szkody i naruszają prawo do świadomej zgody

Zalecenia i nakazy rządowe dotyczące zakrywania twarzy były sprzeczne, przekazywane opinii publ...

Lasy nie są już naszymi klimatycznymi przyjaciółmi

Kanadyjskie pożary spaliły w tym roku obszar większy niż 104 z 195 krajów świata. Dwutlenek węg...

Czy czerwone mięso będzie obciążone podatkiem od emisji CO2?

Wywiad z Erikiem Lambinem, głównym doradcą naukowym Komisji Europejskiej, na temat konsensusu n...

Akta Vax-Gene: Czy organy regulacyjne zatwierdziły konia trojańskiego?

Czy organy regulacyjne nie wywiązały się ze swojego obowiązku ochrony ludzi, czy były współwinn...

Władze Londynu naciskały na zmianę niekorzystnego dla ULEZ badania

Zastępca Sadiqa Khana wezwała naukowców do zmiany badania Lancet, które wykazało, że londyńska ...

Wyrok w sprawie utajnienia szczepionki Covid-19 - zwycięstwem demokracji

Sąd Najwyższy w Pretorii orzekł wczoraj na korzyść Health Justice Initiative, że Minister i Dep...

Federalne "Wizje hiperpołączonego świata"

"Karta inteligentnego miasta - Zrównoważone kształtowanie transformacji cyfrowej w gminach" opi...

Bawarscy sędziowie: kwarantanna spowodowana koronawirusem niezgodna z prawem

Podczas pandemii koronawirusa każda osoba wjeżdżająca do Bawarii z obszaru ryzyka została podda...

Zmiany klimatu nie podpaliły świata

W 2022 r., ostatnim roku, za który dostępne są kompletne dane, świat osiągnął nowy rekordowo ni...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami