Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił dotychczas tajne protokoły zespołu kryzysowego Instytutu Roberta Kocha (RKI) ds. koronawirusa. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umiarkowanego" do "wysokiego" ogłoszone w marcu 2020 r. - podstawa wszystkich środków blokujących i wyroków sądowych - nie opierało się na eksperckiej ocenie RKI, ale na instrukcjach politycznych podmiotu zewnętrznego - którego nazwisko/nazwa została zaciemniona w protokole.


zobacz także:

Nauka w czasach „zarazy”.

Chińska kampania promująca "Globalny Lockdown"

Bal maskujący tchórzostwo


Głos Lothara Wielera brzmiał jak zwykle dźwięcznie i spokojnie, gdy 17 marca 2020 r. ogłosił przed kamerami decyzję, która stanie się podstawą wszystkich środków blokujących, a tym samym wywróci życie w Niemczech do góry nogami na kilka lat:


"Dzisiaj zmienimy ocenę ryzyka dla zdrowia ludności w Niemczech. Od dziś będziemy je oceniać jako wysokie. Powód jest dość prosty. Widać dynamikę. (...) Tłem dla zmiany oceny ryzyka jest dalszy wzrost liczby przypadków (...)".


Uaktualnienie oceny ryzyka było, jak się wkrótce okaże, podstawą prawną dla wszystkich środków związanych z koronawirusem. Powołały się na nią wszystkie sądy, które odrzuciły skargi osób dotkniętych koronawirusem. Tenor: Ocena ryzyka przeprowadzona przez RKI - jako właściwy organ wyznaczony przez ustawę o ochronie przed infekcjami - nie jest kwestionowana przez sąd. Jeśli RKI stwierdzi, że ryzyko jest wysokie, to tak jest, a zatem odpowiednie środki polityczne są uzasadnione.


Niewiarygodne uzasadnienie


Multipolar już pod koniec marca 2020 r. zbadał niewiarygodność krótkiego uzasadnienia Wielera dla aktualizacji ("dynamika", "rosnąca liczba przypadków"). Nie tylko liczba przypadków potroiła się w marcu, ale także liczba przeprowadzonych testów - co RKI przyznał drobnym drukiem w swoim raporcie o stanie z 26 marca 2020 r., kilka dni po zapytaniu naszego magazynu, ale czego wówczas prawie nikt nie zauważył.


W szczególności rzeczywisty wzrost rozprzestrzeniania się wirusa w stosunku do liczby testów wyniósł zaledwie jeden punkt procentowy na krótko przed blokadą. Między 9 a 15 marca 2020 r. sześć procent osób poddanych testom w Niemczech uzyskało pozytywny wynik testu na obecność wirusa, a siedem procent między 16 a 22 marca (raport sytuacyjny RKI z 26 marca 2020 r., s. 6). Ten wzrost o jeden punkt procentowy stanowił tak zwany "wykładniczy wzrost" epidemii, o którym mówili wówczas wszyscy w polityce i mediach. 22 marca kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła lockdown, uzasadniając to tym, że koronawirus "nadal rozprzestrzenia się w alarmującym tempie".


Eksperci z RKI, na czele z Lotharem Wielerem i jego zastępcą Larsem Schaade, musieli zdawać sobie sprawę, że ta interpretacja była myląca. Co więc tak naprawdę stało za wzrostem oceny ryzyka? Jakie dyskusje miały miejsce w RKI, jakie argumenty były wymieniane wewnętrznie? Krótko mówiąc: na czym opierała się decyzja?


Spór prawny


RKI konsekwentnie blokowało odpowiednie zapytania. Po pierwszym pozwie złożonym przez Multipolar w listopadzie 2020 r. w celu wyegzekwowania prawa do informacji na mocy prawa prasowego, berliński sąd administracyjny wydał w marcu 2021 r. orzeczenie, zgodnie z którym organ musiał ujawnić przynajmniej nazwiska wyższych rangą członków zespołu kryzysowego RKI. W następstwie tego Multipolar złożył wniosek na podstawie ustawy o wolności informacji za pośrednictwem renomowanej berlińskiej kancelarii Partsch & Partner. RKI zwlekała z odpowiedzią, więc pod koniec 2021 r. złożyliśmy pozew o dostęp do protokołów zespołu kryzysowego RKI. Po latach przeciągania liny między prawnikami, w 2023 r. RKI zdecydowała się na zaskakujący zwrot i opublikowała protokoły, choć z obszernymi redakcjami.


Multipolar wkrótce opublikuje pakiet ponad 200 protokołów liczących łącznie ponad tysiąc stron z okresu od stycznia 2020 r. do kwietnia 2021 r. (Aktualizacja z 20 marca: dokumenty zostały już opublikowane). Obecnie pozywamy berliński sąd administracyjny o zniesienie redakcji. Rozprawa odbędzie się tam 6 maja.


Do tej pory postępowanie kosztowało nasz magazyn około 15 000 euro. Finansujemy je z niewielkich darowizn od naszych czytelników - i jesteśmy wdzięczni za dalsze wsparcie.


Protokoły

 

Po przejrzeniu protokołów, które zostały teraz opublikowane, jasne jest, że początkowo odbyła się wewnętrzna dyskusja ekspertów na temat oceny ryzyka, ale aktualizacja w marcu była nagła i najwyraźniej została zainicjowana spoza RKI. Cały proces konsultacji naukowych został wyraźnie przyćmiony przez presję polityczną.


Poniżej znajduje się przegląd wydarzeń. W poniedziałek, 24 lutego 2020 r., Włochy zgłosiły łącznie pięć zgonów, Tagesschau poinformował: "Po pojawieniu się nowego koronawirusa we Włoszech, niemiecki rząd widzi zmianę sytuacji w Niemczech. Minister zdrowia Spahn spodziewa się, że wirus może rozprzestrzenić się również w tym kraju". Protokół zespołu kryzysowego RKI z tego samego dnia stwierdza, że ryzyko dla ludności niemieckiej pozostaje "niskie".

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 24 lutego 2020 r.


W całkowitej sprzeczności z tym, Heiko Rottmann-Großner, starszy członek personelu Spahna z doskonałymi kontaktami na amerykańskiej scenie zarządzania pandemią, powiedział tego samego dnia kilku sekretarzom stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że konieczne jest teraz "sparaliżowanie gospodarki" i podjęcie środków ostrożności w zakresie godzin policyjnych na czas nieokreślony. Rok wcześniej powiernik Spahna uczestniczył jako przedstawiciel Niemiec w symulacji pandemii wysokiego szczebla zorganizowanej przez prywatne instytucje amerykańskie.


WHO również zwiększyła presję, jak donosi Tagesschau 25 lutego: "Światowa Organizacja Zdrowia wzywa rządy na całym świecie do przygotowania się na wybuch koronawirusa". 26 lutego Spahn oświadczył: "Jesteśmy na początku epidemii koronawirusa w Niemczech". Punktem wyjścia było siedem nowych przypadków w Niemczech, w których nie można było już prześledzić drogi zakażenia. Tego samego dnia w wewnętrznym protokole RKI odnotowano, że strona główna została zaktualizowana, "teraz ryzyko dla ogółu populacji w Niemczech" niskie do umiarkowanego ", lepiej pasuje do aktualnej oceny".

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 26 lutego 2020 r.


Tego samego dnia tagesschau.de rozpoczął blog na żywo, który nie kończył się przez miesiące i lata. Pierwsze nagłówki brzmiały: "WHO wzywa do przygotowań", "Pacjent w NRW w stanie krytycznym" i "Strach przed pandemią przygnębia Dax".


W tym momencie RKI nie przyłączył się jeszcze do chóru. W piątek, 28 lutego, wicedyrektor RKI Lars Schaade uspokoił sytuację przed kamerami:


"Oceniam, że sytuacja jest mniej więcej tak samo poważna, jak w przypadku silnej lub bardzo silnej epidemii grypy".


Tego samego dnia Bill Gates wkroczył na publiczną arenę koronawirusa. Artykuł "Jak reagować na Covid-19" pojawił się na jego blogu, a także został opublikowany w New England Journal of Medicine, jednym z najbardziej szanowanych i poczytnych czasopism medycznych na świecie. Gates ostrzegł w nim, że ze względu na niezwykle wysoki wskaźnik śmiertelności z powodu Covid-19, rozwój szczepionek musi być teraz znacznie przyspieszony i wspierany ze środków publicznych. "Miliardy dolarów" są szybko potrzebne od rządów, aby szczepionki były gotowe do zatwierdzenia. Śmiertelność rzędu normalnej grypy - jak podejrzewał wówczas RKI - nie pasowała do tego obrazu.


W poniedziałek, 2 marca, RKI zaostrzyła ocenę ryzyka z "niskiego do umiarkowanego" na "umiarkowane". Odpowiednia sekcja w protokole z 2 marca jest prawie całkowicie zaciemniona.

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 2 marca 2020 r.


W dalszej części protokołu, w sekcji "Diagnostyka laboratoryjna", wspomniano, że Grupa Robocza ds. Grypy w RKI przetestowała "ponad 140 próbek do tej pory" pod kątem koronawirusa, ale "wszystkie były negatywne".


Tego samego dnia Jens Spahn pojawił się z dużą obsadą na federalnej konferencji prasowej. Christian Drosten pojawił się obok niego po raz pierwszy, podobnie jak szef RKI Wieler i inni profesorowie. Minister otwarcie przyznał, że "dzisiejsze wystąpienie było częścią zintensyfikowanej ofensywy komunikacyjnej". Kampania reklamowa jest już prowadzona we wszystkich głównych gazetach, emitowane są również reklamy radiowe specjalnie wyprodukowane przez rząd, a kanały mediów społecznościowych są wykorzystywane "na wszystkich poziomach".


Następnego dnia w protokole RKI odnotowano: "80 próbek przetestowanych wczoraj, wszystkie negatywne".

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 3 marca 2020 r.


6 marca: "213 próbek przebadanych wczoraj, wszystkie negatywne".

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 6 marca 2020 r.


11 marca w ocenie ryzyka stwierdzono: "brak potrzeby dostosowania". Tego dnia WHO ogłosiła pandemię. Następnego dnia w protokole odnotowano: "Ocena ryzyka została uzupełniona o informację, że WHO ogłosiła pandemię. Skorygowana ocena ryzyka zostanie opublikowana online. Pod względem finansowym, praktycznym itp. nic się nie zmienia". Następnie dalej: "AGI Sentinel Surveillance: brak nowych przypadków".

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 12 marca 2020 r.


Tydzień zakończył się w piątek 13 marca zwięzłym stwierdzeniem: "Aktualna ocena ryzyka pozostaje niezmieniona". Ryzyko dla populacji było zatem nadal uważane przez RKI za "umiarkowane", pomimo podekscytowania w mediach i pomimo ogłoszenia pandemii przez WHO. Instytut Roberta Kocha nadal opierał się na faktach - na razie.


Tego samego dnia WHO nadal wywierało presję. "Szef WHO: Europa jest teraz epicentrum", donosi Tagesschau i wyjaśnia: "Według szefa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, Europa stała się epicentrum pandemii koronawirusa. Każdy kraj, który wierzy, że uniknie poważnych epidemii koronawirusa, takich jak te w innych krajach, popełnia śmiertelny błąd".


W sobotę, 14 marca, nowy numer Der Spiegel został opublikowany pod nagłówkiem "Czy jesteśmy gotowi?" z lekarzem ratunkowym w odzieży ochronnej na okładce, stojącym między plandekami namiotu szpitala wojskowego. Tego dnia Berlin zaczął kopiować chińskie środki z zaskakującą szybkością i rygorystycznością. Senat zakończył życie publiczne w stolicy zwykłym dekretem. Wszystkie puby, kluby, targi, kina i teatry zostały zmuszone do zamknięcia - łącznie z kościołami. Władze miasta zakazały wszelkich zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób, w tym wszelkich demonstracji politycznych.


Coś stało się również z RKI w ten weekend. Świadczy o tym przede wszystkim protokół z poniedziałku 16 marca, w którym napisano: "W weekend przygotowano nową ocenę ryzyka. Zostanie ona zwiekszona w tym tygodniu. Ocena ryzyka zostanie opublikowana, gdy tylko [redacted] da na to sygnał".

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 16 marca 2020 r.


"Zostanie ona zwiększona w tym tygodniu" - to najwyraźniej decyzja polityczna, a nie naukowa, a także nagła i zaskakująca, bez żadnych wskazówek w poprzednich protokołach i bez znaczących zmian podstawowych kluczowych danych. W protokole odnotowano, że "VPräs" przedstawił tę informację zespołowi kryzysowemu, tj. wiceprezesowi RKI Larsowi Schaade. Czekali tylko na "sygnał" do wdrożenia, który miała dać osoba zaciemniona w protokole. Może był to Jens Spahn, a może ktoś inny. W każdym razie Wieler ogłosił aktualizację następnego dnia.


Wydaje się oczywiste, że jeśli, jak stwierdzono w protokole, "przygotowano nową ocenę ryzyka" w weekend od 14 do 15 marca - a miało to mieć miejsce w RKI - to RKI powinna oczywiście również posiadać dokumenty na ten temat: samą ocenę ryzyka, a także całą komunikację i porady na jej temat. Tak się jednak nie stało. Kancelaria prawna Raue, która reprezentuje RKI w postępowaniu wszczętym przez Multipolar, nawet stanowczo temu zaprzecza w piśmie z września 2023 r. do berlińskiego sądu administracyjnego w imieniu swojego klienta:


"Po zakończeniu tego przeglądu nadal nie są dostępne żadne dalsze dokumenty dotyczące zmiany oceny ryzyka w dniu 17 marca 2020 r. z "umiarkowanego" na "wysokie". (...) Informacje, które nie są dostępne, nie mogą zostać ujawnione przez pozwanego".


Wniski z tego wszystkiego: Twierdzenie, że RKI dokonał aktualizacji - a tym samym podstawy blokady i stanu wyjątkowego - na podstawie opinii naukowych nie jest już możliwe do utrzymania. Aktualizacja nastąpiła nagle, bez udokumentowanej dyskusji i procesu konsultacji, na polecenie nienazwanego podmiotu.


Oznacza to również, że jest teraz jasne, że sądy w Niemczech, które oparły się na fakcie, że ocena ryzyka przeprowadzona przez RKI była oparta na podstawach naukowych w swoich orzeczeniach dotyczących legalności środków związanych z koronawirusem - i nie poddały krytycznej ocenie tej oceny ryzyka w odpowiednich postępowaniach - popełniły błąd, który musi zostać jeszcze uznany i rozwiązany.


autor:

Paul Schreyer


źródło:

https://multipolar-magazin.de/artikel/rki-protokolle-1


dokumenty do wglądu:

https://my.hidrive.com/share/2-hpbu3.3u#$/

https://bastian-barucker.de/RKIProtokolleganz.pdf


Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 26 lutego 2020 r.


Środki ochrony przed zakażeniem

- Trwa dyskusja na temat środków ochrony indywidualnej, maski (MNS) są rzadkością, maski FFP2 są rzadkością, pojawiają się pytania, czy można używać przeterminowanych masek.


- Dowody przemawiające za maskami - brak badań potwierdzających skuteczność /są wręcz przeciwne, brak dowodów na korzyść


- ECDC nie zaleca stosowania u zdrowych osób w populacji ogólnej.


- RKI podtrzymuje: niezalecane w miejscach publicznych, w środowisku domowym w uzasadnionych przypadkach, również w celu ochrony innych osób.


źródło ( str. 230 - 231):

https://bastian-barucker.de/RKIProtokolleganz.pdf

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami