Fałszywe akty zgonu: Tysiące lekarzy jedną nogą w więzieniu?

Podczas gdy władza wykonawcza w Niemczech systematycznie poluje na lekarzy, którzy poświadczają, że ich pacjenci są zwolnieni z noszenia masek z powodów medycznych, coś istotnego jest pomijane: Zwolnienie z obowiązku noszenia maski należy do elementarnych obowiązków pracowników służby zdrowia. Osoby, które nie mogą nosić maski z powodów fizjologicznych lub psychologicznych, muszą być zwolnione z obowiązku noszenia maski. Jeśli lekarz tego nie uczyni, ponosi winę, ponieważ ryzykuje wtedy uszczerbek na zdrowiu swoich pacjentów, a tym samym narusza swój obowiązek gwarancyjny jako profesjonalisty medycznego. Prawdziwie przestępcze zachowanie lekarzy znajduje się jednak w zupełnie innym miejscu i jest nie tylko tolerowane, ale wręcz pożądane: tam, gdzie lekarze błędnie wystawiają akty zgonu. I najwyraźniej dzieje się to w dużych ilościach na całym świecie.

 

Wielu krewnych jest zaskoczonych, gdy ukochana osoba umiera po długiej, ciężkiej chorobie nowotworowej, zawale serca lub w wyniku następstw niewydolności wielu narządów. Od dawna można było przewidzieć, że życie wkrótce się skończy. Tragedią inscenizacji Corony jest to, iż od marca 2020 r. większość osób przebywających w szpitalach i domach opieki odbywa swoją ostatnią drogę samotnie. Nieludzkość doktryny Merkel zapewnia, że starzy ludzie umierają w izolacji i że nie mają możliwości pożegnania z rodziną. Jest to - biorąc pod uwagę rzeczywiste liczby dotyczące Corony - zbrodnia przeciwko ludzkości. Przemawia za tym manipulacyjne zbieranie i interpretacja liczb, ale także tysiące fałszywych deklaracji w aktach zgonu. I to właśnie jest powodem zdziwienia wielu krewnych: nierzadko w aktach zgonu jest napisane "COVID-19" - chociaż krewni dokładnie znają przyczynę śmierci.

 

Fałszowanie aktów zgonu jest wykroczeniem administracyjnym lub karnym "pośrednim poświadczeniem nieprawdy " w rozumieniu § 271 StGB (niemieckiego kodeksu karnego).

 

Nie tylko od czasu raportu o krematoriach w nowych krajach związkowych wiadomo, że wielu lekarzy fałszywie wystawia akty zgonu. Przyczyn fałszowania aktów zgonu jest wiele. Kliniki, lekarze, a przede wszystkim arcykapłani "pandemii" - odpowiedzialni w gminach, stanach i rządzie federalnym - czerpią zyski z pośmiertnej "diagnozy" COVID-19. Im więcej jest zgonów pseudokoronowych, tym bardziej "imponujący" jest odsetek osób, które umierają z powodu korony, i tym łatwiej o łamanie konstytucji wbrew każdemu prawu i porządkowi. Pojawia się jednak problem statystyczny: jeśli osoby, które zmarły z różnych przyczyn - jak to ma miejsce każdego roku - zostaną przeklasyfikowane jako zmarli z powodu Corony, liczba zgonów z innych przyczyn automatycznie spada. Nie da się tego jednak wytłumaczyć medycznie - podobnie jak faktu, że w "kryzysie Corony" grypa nie odgrywa już roli jako przyczyna śmierci, a liczba zachorowań na grypę zbliża się rzekomo do zera.

 

Jeśli COVID-19 był przyczyną śmierci, jakie było leczenie?

 

Profesor Dolores Cahill z Uniwersytetu w Dublinie zbadała 1500 przypadków, w których COVID-19 figurował jako przyczyna śmierci w aktach zgonu. Przejrzała dane pacjentów i odkryła, że z 1500 rzekomych "zgonów z powodu covid", tylko 92 osoby mogły mieć COVID-19 jako jedyną przyczynę śmierci. U pozostałych zmarłych stwierdzono inne przyczyny śmierci.

 


Co teraz? Wykroczenie, fałszywe poświadczenie czy oszustwo?


Lekarze, którzy fałszywie wystawiali akty zgonu, wpisując niewłaściwą przyczynę śmierci (czasami pod presją władz lub na polecenie rządu - jak np. w Belgii), stoją teraz przed strasznym dylematem: albo zostaną złapani, bo w akcie zgonu fałszywie wpisali COVID-19 jako przyczynę śmierci. W takim przypadku złożyli oni poświadczenie nieprawdy (§ 271 StGB) lub popełnili co najmniej wykroczenie administracyjne (ewentualnie również zgodnie z przepisami prawa pogrzebowego poszczególnych krajów). Jeżeli w ten sposób osiągnęli oni jeszcze korzyści ekonomiczne (np. wyższe wynagrodzenie za wyniki), to są oni również wtedy oszustami (§ 263 StGb). Jeśli sfałszowany dokument został użyty do ukrycia przestępstwa, lekarz wystawiający zaświadczenie może być również ścigany na podstawie § 258 StGB za utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości. Jeśli fałszywie poświadczający lekarz jest urzędnikiem, należy zastosować § 348 StGB, który reguluje "poświadczenie nieprawdy w urzędzie".


Poświadczenie nieprawdy, nieprawidłowe leczenie czy błąd w sztuce?


Alternatywą jest odpowiedzialność lekarzy prowadzących z powodu nieprawidłowego leczenia zmarłego, u którego rzekomo jako przyczynę zgonu podano "COVID". Aby to udowodnić, krewni muszą zażądać dokumentacji leczenia. Jeżeli w dokumentacji terapeutycznej brak jest odniesienia do konkretnej terapii dla choroby COVID-19, można zbadać, czy nie doszło do zaniechania udzielenia pomocy, co w każdym przypadku dotyczy lekarza jako podmiotu zobowiązanego do udzielenia gwarancji. A więc: albo akt zgonu jest sfałszowany, albo lekarze nie przeprowadzili wymaganej terapii COVID-19, a tym samym prawdopodobnie popełnili nieumyślne zabójstwa przez zaniedbanie.


Lekarz w rozterce między młotem a kowadłem.


Co mogą zrobić lekarze, którzy są winni fałszywych poświadczeń? Mogą się zgłosić i w ten sposób skorygować fałszywie wydane zaświadczenia oraz naciskać na usunięcie fałszywie zarejestrowanych przypadków ze statystyk władz lokalnych i RKI. Wielu lekarzy będzie w stanie wiarygodnie wykazać, że pośrednio lub bezpośrednio naciskano na nich, aby zachowali się w ten sposób. W każdym razie, jedynym sposobem na oczyszczenie danej osoby z zarzutów jest przedstawienie faktów zgodnie z prawdą.


Kto od czego umiera? Amerykańskie CDC wskazują na wiele chorób współistniejących.


Ile osób tak naprawdę umiera od Corony? Podczas gdy w Niemczech dane RKI są całkowicie nieprzejrzyste (i celowo utrzymywane w takim stanie), amerykańskie dane CDC (Centers for Desease Control and Prevention) zapewniają lepszy przegląd. Z jednej strony CDC potwierdzają, że wszystkie przypadki PIC są rejestrowane jako przypadki COVID. PIC to skrót od pneumonia-influenza-covid. Tak więc duże liczby w tablicach informacyjnych reprezentują sumę najczęstszych chorób układu oddechowego. Ale suma jest myląca. Ponieważ, jeśli zagłębisz się w cotygodniowe raporty CDCs, znajdziesz ważną uwagę we wstępie do tabeli 3:


„Tabela 3 przedstawia rodzaje warunków zdrowotnych i przyczyn sprawczych wymienianych w powiązaniu ze zgonami z powodu choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19). W przypadku 6% zgonów COVID-19 był jedyną wymienioną przyczyną. W przypadku zgonów, w których wystąpiły warunki lub przyczyny dodatkowe oprócz COVID-19, na jeden zgon przypadało średnio 2,9 dodatkowych warunków lub przyczyn.”


Tylko 6% zgonów z powodu COVID w USA nie miało dodatkowych przyczyn śmierci

 

Nietrudno wyciągnąć z tego wniosek. Pandemia" została już wszechstronnie obalona jako wytwór. Niezależnie od tego, czy chodzi o liczbę zgonów, obłożenie szpitali, zarażenie, postęp choroby, odnotowane przyczyny zgonów, czy sfałszowane świadectwa zgonu, jest to fałszywa pandemia. Świadczy o tym również spojrzenie na oficjalne dane za cały 2020 r. Jak widać, nie widać nic, co mogłoby choćby w jakikolwiek sposób świadczyć o "Epidemiologicznym Nagłym Wypadku o Znaczeniu Narodowym":

Dla tych, którzy nie rozumieją tej tabeli, możesz znaleźć wyjaśnienia w wideo (link pod tekstem). To nie jest skomplikowane. Polityczna interpretacja zgonów uporczywie podważa fakt, że populacja rośnie, a w procesie tym znacznie wzrósł odsetek osób, które przekroczyły średnią długość życia. Proste liczby z dobrymi wyjaśnieniami. Dane pochodzą z oficjalnych źródeł.


Wolfganga Jeschke


źródło:

https://laufpass.com/corona/gefaelschte-totenscheine-tausende-aerzte-mit-einem-bein-im-knast/

odnośniki: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm

https://people.ucd.ie/dolores.cahill

https://youtu.be/vca1uVerXGQ https://www.aerzteblatt.de/archiv/211795/Strafrecht-Risiken-beim-Ausfuellen-der-Todesbescheinigung


Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Tylko nie córka! Brak kobiet w Azji i jego następstwa.

Żeby zrozumieć teraźniejszość, trzeba znać przeszłość. Efekty działań takich grup jak Fundacja ...

AAPS: Maski nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusów oddechowych, powodują szkody i naruszają prawo do świadomej zgody

Zalecenia i nakazy rządowe dotyczące zakrywania twarzy były sprzeczne, przekazywane opinii publ...

Lasy nie są już naszymi klimatycznymi przyjaciółmi

Kanadyjskie pożary spaliły w tym roku obszar większy niż 104 z 195 krajów świata. Dwutlenek węg...

Czy czerwone mięso będzie obciążone podatkiem od emisji CO2?

Wywiad z Erikiem Lambinem, głównym doradcą naukowym Komisji Europejskiej, na temat konsensusu n...

Akta Vax-Gene: Czy organy regulacyjne zatwierdziły konia trojańskiego?

Czy organy regulacyjne nie wywiązały się ze swojego obowiązku ochrony ludzi, czy były współwinn...

Władze Londynu naciskały na zmianę niekorzystnego dla ULEZ badania

Zastępca Sadiqa Khana wezwała naukowców do zmiany badania Lancet, które wykazało, że londyńska ...

Wyrok w sprawie utajnienia szczepionki Covid-19 - zwycięstwem demokracji

Sąd Najwyższy w Pretorii orzekł wczoraj na korzyść Health Justice Initiative, że Minister i Dep...

Federalne "Wizje hiperpołączonego świata"

"Karta inteligentnego miasta - Zrównoważone kształtowanie transformacji cyfrowej w gminach" opi...

Bawarscy sędziowie: kwarantanna spowodowana koronawirusem niezgodna z prawem

Podczas pandemii koronawirusa każda osoba wjeżdżająca do Bawarii z obszaru ryzyka została podda...

Zmiany klimatu nie podpaliły świata

W 2022 r., ostatnim roku, za który dostępne są kompletne dane, świat osiągnął nowy rekordowo ni...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami