Zbiorowa amnezja.

Zbiorowa amnezja.


Sprawa jest poważna. Dotyczy ona zacnego grona profesorskiego i nie tylko. Czuję się jak na wojnie. Wygląda to na „obronę Częstochowy”. Nie chcę być Kmicicem, ale chyba stoję po dobrej stronie mocy. Poszło o możliwy transfer konstruktu z nowych generacji „szczepionek” genetycznych do naszego genomu. Jeśli chodzi o szczepionki DNA, czyli wektorowe, oparte na adenowirusie szympansim lub ludzkim, to sprawa jest jednoznaczna. Sama AstraZeneca podaje, że jest to GMO. I jest z tego dumna. To przecież nowa technologia testowana na ludziach, zwierzęta już padły. Od kilku dziesięcioleci była wypróbowywana również na roślinach. Wiem dobrze co się dzieje w ich genomach, to jak granat wrzucony do pokoju. Ludzie nie chcieli technologii opartej na DNA, wymyślono więc mRNA. Miało być bezpiecznie, przecież mRNA nie włącza się do genomu. To prawda, chociaż nie do końca. Ale na razie pomińmy te szczegóły.


„Naukowe tuzy”, często wspomagane „intelektualnie” przez granty firm farmaceutycznych, bronią swoich sponsorów. Po to wymyślono technologię mRNA, aby ludziom zamknąć gębę oraz czerpać zyski. A tu od czasu do czasu pojawia się oponent. Gremium jednoczy siły i powstaje  tzw. „Stanowisko” 34 naukowców PAN, plus niedoliczony, a podpisany przewodniczący. Zaprzeczają prawom nie tylko genetyki, ale i nauki w ogóle. Są już nominowani do nagrody Łysenki, podobnie jak inny profesor, który przekonuje, że „takiej możliwości po prostu nie ma”. I wyśmiewa się z noblisty F. Crick’a twierdząc , że on tylko „żartował” mówiąc o możliwości powrotu RNA do genomu. Oczywiście jest taka możliwość dzięki enzymowi odwrotnej transkryptazy, która przekopiowuje RNA na cDNA, a to już otwarta droga do inkorporacji tej cząsteczki do genomu. Tym gorzej dla odwrotnej transkryptazy. Jej też „nie ma”, a w każdym razie nie powinno być. Jak jest w rzeczywistości, o tym poniżej.


Geny odwrotnej transkryptazy znajdują się w retrotranspozonach, stanowiących 55% naszego genomu. Każdy retrotranspozon posiada taki gen. Gen ten umożliwia przemieszczanie się retrotranspozonu po genomie.  Z tego powodu retrotranspozony nazywane są również skaczącymi genami. Aby retrotranspozon się przemieścił pomiędzy chromosomami musi odbyć długą wędrówkę, z jądra komórkowego do cytoplazmy, skąd wraca do jądra i wbudowuje się w inne miejsce, tego samego lub innego chromosomu.


W jądrze przy pomocy polimerazy RNA następuje przepisanie DNA retrotranspozonu na RNA w procesie zwanym transkrypcją. To jest jego kopia, która przemieszcza się do cytoplazmy i na rybosomach następuje wytworzenie enzymu odwrotnej transkryptazy na bazie genu kodującego ten enzym, w procesie zwanym translacją. Odwrotna transkryptaza przekopiowuje cząsteczki RNA retrotranspozonu na cDNA, które następnie wracają do jądra i integrują się z genomem. W ten sposób każda taka transpozycja zwiększa liczbę transpozonów, ponieważ oryginał pozostaje, a na bazie jego kopii tworzy się kolejny retrotranspozon. W ten sposób u człowieka w przeciągu długiego okresu ewolucji jego genomu i genomu jego przodków, doszło do wspomnianego namnożenia się retroelementów do wspomnianej wartości 55%. Niby dużo, ale u kukurydzy transpozony stanowią 90% genomu.


W komórkach człowieka, kukurydzy i innych organizmów jądrowych (Eukariota) jest więc  mnóstwo genów odwrotnej transkryptazy i co za tym idzie, mnóstwo tego enzymu w cytoplazmie. W pierwszym rzędzie przekopiowują RNA retrotranspozonów na cDNA, ale i przekopiowują również inne endogenne RNA. Jeśli trafią się wirusy RNA, też „idą pod młotek”. Dlatego w naszym genomie mamy sekwencje takich wirusów jak HIV, wirus grypy, wirus ebola, no i oczywiście koronawirusa, w tym jego geny S i N (Broecker i Moelling, 2019). A  co się może zdarzyć w odniesieniu do mRNA ze „szczepionki Pfizera, Moderny, CureVac? Czy odwrotna transkryptaza pogardzi nimi? Teoretycznie nie ma przeszkód, o czym nawet donosi WHO, oczywiście zastrzegając, że jest to bardzo mało prawdopodobne (WHO, 2020b). Dla mnie byłoby dziwne gdyby coś takiego nie mogło się wydarzyć. Pfizer nie odpowie nam na to pytanie, ponieważ nie przeprowadził takich badań. I trudno mu się dziwić, to wymaga czasu i pieniędzy. A szkoda by mu było jednego i drugiego.  Poprzez odpowiedni marketing ze strony firm farmaceutycznych oraz przy pomocy rządów, WHO, polityków, mediów, lobbystów, itd., wytworzony został niebywały popyt. Trwa wielki eksperyment  GMO. Są „króliki doświadczalne”, czyli my,  będą rezultaty, a jakie to czas pokaże. W każdym razie naukowcy już wykazali, że w ludzkich kulturach komórkowych, SARS-CoV-2 w cytoplazmie zostaje przekopiowany z RNA na cDNA przez odwrotną transkryptazę, po czym  przedostaje się do jądra komórkowego i integruje się do ludzkiego genomu (Zhang i in. 2020).

Na rysunku przedstawiono ogólny schemat przemieszczanie się retrotranspozonów. Wymieniono dwie kategorie retrotranspozonow, LINE i HERV, aby pokazać pewne różnice w procesie transpozycji. Retrotranspozony  LINE są przekopiowywane w jądrze, a HERV w cytoplazmie. LINE stanowią 17% genomu, a HERV 8% genomu.


A. Retrotranspozony LINE: w wyniku translacji powstaje odwrotna transkryptaza i białka wiążące RNA. Powstały kompleks najczęściej rozpoznaje RNA elementów Alu, ale może także rozpoznawać mRNA powstałe na matrycy genów ludzkich na podstawie sekwencji poly(A).  Kompleks ten otacza w cytoplazmie takie RNA i „porywa” je do jądra. Ponieważ mRNA z produktów szczepionkopodobnych przeciw COVID-19 zawiera łańcuch poly(A), to może być ono rozpoznane przez elementy LINE. Kompleks odwrotna transkryptaza-mRNA jest transportowany do jądra, gdzie zachodzi odwrotna transkrypcja i integracja z genomem gospodarza.


B. Elementy LTR takie jak HERV podlegają transkrypcji pod wpływem stresu. W wyniku translacji powstają wirusopodobne cząsteczki, które zawierają odwrotną transkryptazę. Jeżeli do wirusopodobnych cząsteczek dostanie się mRNA gospodarza (lub z konstruktu), to zostanie ono przekopiowane w cytoplazmie na cDNA, przetransportowane do jądra i wstawione do genomu za pomocą integrazy (Casola i Betran, 2017).


Retrokopie: geny powstałe na skutek retrotranspozycji, czyli mechanizmów pokazanych na rysunku.


Broecker F., Moelling K., 2019. Evolution of immune systems from viruses and transposable elements. Front Microbiol, 10:51. DOI: 10.3389/fmicb.2019.00051.


Casola C., Betran E.. 2017. The genomic impact of gene retrocopies: what have we learned from comparative genomics, population genomics, and transcriptomic analyses? Genom Biol Evol 9:1351-1373.    


WHO, 2020b. COVID-19 vaccines: safety surveiilance manual. Geneva: World Health Organisation.                 

                                                                                                

Zhang L., Richards A., Khalil A., Wogram E., Ma H., Young R.A., Jaenisch R., 2020. SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome. BioRxiv.

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Alarmujące badanie - Globalne ocieplenie przez turbiny wiatrowe?

Duże farmy wiatrowe spowalniają wilgotne prądy powietrza, które docierają do Niemiec z północne...

Zarzuty karne przeciwko Ursuli von der Leyen

Hiszpańskie stowarzyszenie praw człowieka "Liberum" złożyło w Brukseli skargi na przewodniczącą...

Kilka uwag na temat sztucznej modyfikacji pogody

Każdego roku coraz większe środki badawcze przeznacza się na sztuczną modyfikację pogody, w cel...

Zasiewanie chmur zyskuje na popularności podczas suszy w Górach Skalistych

Technika, dzięki której chmury wytwarzają więcej śniegu, jest coraz częściej stosowana, poniewa...

Sędzia z Florencji demontuje orzeczenia TK dotyczące obowiązku szczepień

W ostatnim postanowieniu sędzia drugiej sekcji cywilnej Sądu we Florencji, Susanna Zanda, zdemo...

Pandemia Jatrogenii: Pierwsza fala efektów...

Włoska Agencja ds Leków zakazała jednostkom administracyjnym w poszczególnych włoskich prowincj...

Korupcja - sytuacja kryzysowa o zasięgu międzynarodowym

Wolfgang Wodarg: Społeczność jest tym silniejsza i bardziej odporna, im bardziej jej członkowie...

Terminologia, której używamy w odniesieniu do leków, może być myląca

"Skuteczność i bezpieczeństwo" oraz "korzyści i ryzyko" związane z lekami to pojęcia wprowadzaj...

Pandemia jatrogenii: Włoskie protokoły...

Wciąż pojawiają się nowe szczegóły dotyczące śledztwa w Bergamo. Włosi zaczynają coraz bardziej...

Twierdzenie, że nie ma skutków ubocznych - to była przesada...

"To była przesada" takich słów użył Karl Lauterbach - niemiecki minister zdrowia, w poniedziałk...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami