Pierwszy pozew przeciwko Modernie przed Sądem Okręgowym w Düsseldorfie

Dzisiejszy temat: "Globalne otwarcie - Pierwszy pozew przeciwko Modernie przed Sądem Okręgowym w Düsseldorfie"

Wszyscy są już świadomi wielu pozwów i ich terminów przeciwko BioNTech. Obecna sytuacja jest taka, że w Niemczech nie ma wyroków oddalających pozwy przeciwko BioNTech. W reprezentowanym przez nas postępowaniu Sąd Okręgowy w Mönchengladbach potwierdził wystarczające szanse powodzenia w postępowaniu przeciwko ubezpieczeniu ochrony prawnej, a tym samym konieczność pokrycia kosztów postępowania przez ubezpieczenie ochrony prawnej. W samej sprawie Sąd Okręgowy w Kolonii, między innymi, wydawał dotychczas postanowienia dotyczące przeprowadzania czynności dowodowych w różnych postępowaniach. Sądy okręgowe w Ellwangen, Monachium I i Kleve również ogłosiły wydanie zawiadomień lub orzeczeń dowodowych na potrzeby dalszych postępowań. Prezentacja jest wielowarstwowa i złożona, dlatego zawsze decydują izby, zwykle składające się z 3 sędziów zawodowych.

Jednak to nie dlatego wszyscy czytają ten artykuł, ale raczej to, co dzieje się z Moderną.

Sąd Okręgowy w Düsseldorfie zaplanował na czwartek 16 listopada 2023 r. rozprawy ustne w 4 postępowaniach sądowych z udziałem różnych powodów, którzy domagają się od producentów preparatów odszkodowania. Wszystkie rozprawy mają odbyć się jednocześnie o godzinie 10:00 przed 3 Izbą Cywilną.

Zakładamy, że Sąd Okręgowy w Düsseldorfie nie dopuści do odmiennego rozstrzygnięcia postępowań przeciwko BioNTech i Moderna i dlatego wyznaczył wszystkie terminy na godzinę 10:00, aby wyjaśnić wszystkim uczestnikom postępowania, w jaki sposób Izba obecnie ocenia aktualną sytuację faktyczną i prawną przed przystąpieniem do poszczególnych postępowań, w przypadku których sami wnosiliśmy o wyłączenie jawności, ponieważ indywidualny uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez poszkodowanych nie jest okolicznością, która musi być ujawniona publicznie. Prosimy prasę o poszanowanie praw osobistych.

Nowością jest jednak to, że po raz pierwszy obejmuje to pozew przeciwko firmie Moderna. Moderna jest reprezentowana przez kancelarię Hogan Lovells. Można więc już dostrzec podobieństwo do BioNTech, który jest reprezentowany przez White & Case, ponieważ wiodące amerykańskie kancelarie prawne zostały wybrane do prowadzenia tej sprawy zamiast kancelarii niemieckich.

Hogan Lovells jest również opłacany przez Federalne Ministerstwo Zdrowia zgodnie z umową. Już wcześniej informowaliśmy, że niemiecka kancelaria prawna CMS Hasche Sigle, która wcześniej działała na rzecz BioNTech Manufacturing GmbH, wykonała (niestety) godną szacunku i dobrą pracę dla swojego klienta, ponieważ utrudniała życie naszym klientom, czego można oczekiwać od przeciwnej niemieckiej kancelarii prawnej. Zrezygnowali z mandatu dla swojego klienta BioNTech Manufacturing GmbH na rzecz przejmującego amerykańskiego oddziału White & Case, który reprezentuje Pfizer od 20 lat.

Styl BioNTech również szybko zmienił swój charakter z przejściem pod White & Case ze sporu opartego na faktach na styl obrzucania się błotem, w którym pozwany nieudolnie zaprzecza każdemu punktowi widzenia, bez względu na to, jak jest oczywisty. Na przykład BioNTech twierdzi teraz, że BNT162b2 faktycznie zapewnia ochronę przed przenoszeniem SarsCoV2, po tym jak PEI i wszyscy inni usunęli to stanowisko ze swojej strony internetowej z powodu oczywiście błędnego twierdzenia, i udowadnia swoje stanowisko, uzyskując opinię eksperta. Nie ma również uszkodzeń immunologicznych. Co więcej, "PostVac" również nie istnieje. Autoryzowany przedstawiciel BioNTech wyjaśnił na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Koblencji, że nie było różnic zależnych od partii, co oznacza, że ustalenia dokonane w Danii, przez ministerstwa zdrowia w Holandii i Hiszpanii oraz przez samą firmę BioNTech na stronie 56 PSUR#1 muszą być zatem fikcyjne.

Oczywiście BNT162b2 (Process2) podawany populacji również nie jest terapią genową.

Wszystkie prezentacje na podstawie recenzowanych artykułów są "pseudonaukowe". Gratulacje dla setek, a nawet tysięcy naukowców, którzy opublikowali recenzowane artykuły, aby oświecić świat nauki. Teraz wiadomo na pewno, że wszyscy oni są "pseudonaukowcami". Jest to nowe określenie dla nonkonformistycznych naukowców (tj. 99%), którzy publikowali w świecie naukowym w sposób, który nie jest farmakologiczny z punktu widzenia BioNTech. Dlatego proszę wszystkich naukowców, którzy publikowali w tej dziedzinie, o podjęcie kroków prawnych przeciwko BioNTech Manufakturing GmbH w odniesieniu do ich już opublikowanych "pseudonaukowych prac". Jako kancelaria prawna powielamy jedynie treść artykułów. Krytyka dotyczy zatem bezpośrednio świata nauki i publikujących naukowców. Są oni "pseudonaukowcami".

BioNTech Manufacturing GmbH twierdzi również: "Preparat ma dobry profil bezpieczeństwa" "Dowód: opinia eksperta". Jakie znaczenie prawne ma to mieć dla konkretnego elementu przestępstwa, jest dla mnie tak samo niejasne, jak samo bezpodstawne twierdzenie, które nie znajduje dalszych wyjaśnień.

"Rzekoma szkodliwość Comirnaty nie została udowodniona".

Nie ma żadnych wad w produkcji i rozwoju.

Frazesy ciągną się w nieskończoność. Trudno się zatem dziwić, że Moderna również przyjmuje styl pompowania gorącego powietrza. Wydaje się, że cechą charakterystyczną kultury dużych amerykańskich firm prawniczych jest chęć odwrócenia wszystkiego, co oczywiste, w jego przeciwieństwo. Obejmuje to również lekceważący styl pisania, który nie stroni od bezpośredniej i pośredniej dyskredytacji.

Żaden z tych środków stylistycznych nie był nigdy używany przez CMS Hasche Sigle w briefach. Skupili się na pracy prawnej. Ponieważ BioNTech, Moderna i Federalne Ministerstwo Zdrowia, które ostatecznie ma zapłacić, ostatnio również kategorycznie odmówiły jakichkolwiek dyskusji, nawet w najbardziej oczywistych przypadkach, w których biura ubezpieczeniowe już uznały szkody wyrządzone przez szczepienia, zakładamy, że w szczególności główne amerykańskie kancelarie prawne są zainteresowane eskalacją na barkach poszkodowanych ze względu na ich zrozumiały interes własny.

Historia zdaje się powtarzać. Na początku skandalu emisyjnego zawsze proponowaliśmy Freshfields ugodę pojednawczą, aby szybko osiągnąć polubowną, a tym samym możliwą "cichą" ugodę dla poszkodowanych stron i producenta. To również zostało na początku kategorycznie odrzucone. Zaowocowało to miliardami wypłaconymi przez przemysł motoryzacyjny, z czego przemysł motoryzacyjny z pewnością zdawał sobie sprawę.

Teraz również chcieliśmy osiągnąć odpowiednie ugody dla poszkodowanych, którzy obecnie preferują szybkie i nieskomplikowane ugody dotyczące leczenia i ich sytuacji osobistej. Druga strona podobnie jak wtedy również zatrzasnęła drzwi przed poszkodowanymi, znając historię skandalu związanego z emisjami spalin.

W rzeczywistości zawsze należy zadać pytanie, czy czasem wiodące amerykańskie kancelarie prawne nie traktują priorytetowo interesów własnych, a nie swoich klientów? Jeśli tak nie jest, to prawdopodobnie wynika to z faktu, że Federalne Ministerstwo Zdrowia odmówiło wypłat z tytułu ugód, ponieważ polubowna ugoda może zostać osiągnięta tylko wtedy, gdy Republika Federalna Niemiec wyrazi na nią zgodę. Wszystkie poszkodowane strony mogą zatem przyjąć do wiadomości fakt, że Federalne Ministerstwo Zdrowia odmówiło zaakceptowania takiego rozwiązania, ponieważ poszczególni pozwani, BioNTech i Moderna, mogą być zdania, że porozumienie umowne z Republiką Federalną Niemiec z pewnością nie zakończyłoby się niepowodzeniem.

Tak więc wszyscy, którzy obecnie pozywają producentów preparatów, mogą podziękować prof. dr Karlowi Lauterbachowi i SPD za zatrzaśnięcie im drzwi przed nosem. Moralność i przyzwoitość .....

W nadchodzącym tygodniu odbędą się kolejne rozprawy: We wtorek w sądzie okręgowym w Detmold, a następnie w piątek w sądzie okręgowym w Stuttgarcie. Wszystkie terminy dotyczą BioNTech jako pozwanego.


autor:

Tobias Ulbrich


źródło:
https://twitter.com/AnwaltUlbrich/status/1723108712317935664


komentarz użytkownika x/tt:

"Przemysł farmaceutyczny ma wiele do stracenia. Jeśli przegrają, wywoła to globalną pożogę. Grupy prawnicze będą zaciekle walczyć, wykorzystując wszelkie dostępne im środki. Czekamy na dalsze informacje! Dla dobra ludzi."

https://twitter.com/zebrapit02/status/1723272356041220195


Odpowiedź Tobiasa Ulbricha:


"Zupełnie tego tak nie widzę. Wymagania dotyczące pozwu są wysokie. Klienci lub ich krewni muszą skompletować dokumenty i fakty dotyczące sprawy. To już wyklucza 95% poważnie poszkodowanych osób, które nie są w stanie zrobić tego samodzielnie. Większość osób, które składają pozew, to zatem osoby, które doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu, ale nadal mają siłę psychiczną i fizyczną, aby to zrobić. W przypadku uszczerbku na zdrowiu bez pozwu zbiorowego, tak aby każdy musiał podjąć działania dla siebie, 99 procent poszkodowanych zostanie zniechęconych. Najciężej poszkodowani i zmarli są zazwyczaj całkowicie pomijani, bo nikt się nimi nie przejmuje. Tak więc najbardziej antyspołeczną rzeczą, jaką może zrobić społeczeństwo, jest pozwolenie osobom z problemami zdrowotnymi na indywidualne składanie pozwów. To ogromny prezent dla przemysłu farmaceutycznego. 


Aha - zapomniałem o antyspołecznych lekarzach, którzy (muszą) przeklasyfikować każdy uraz poszczepienny jako coś innego, aby móc leczyć i wystawiać rachunki. Konsekwencją polityki Lauterbacha jest to, że urazy poszczepienne znikają z dokumentacji. Osoby poszkodowane przez szczepionki nie są już w ogóle leczone. Taka jest obecnie rzeczywistość."


źródło:
https://twitter.com/AnwaltUlbrich/status/1723302674622218637

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami