10 istotnych punktów ze szkicu "Traktatu Pandemicznego" WHO

Dziesięć rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o proponowanym "Traktacie Pandemicznym" obecnie określanym jako "Conceptual Zero Draft" lub "WHO CA+"

1. ZABÓR WŁADZY: WHO tak bardzo chce być u władzy, że wspomina o tym z osobna trzy razy w "WHO CA+" :

Strona 10 - "Uznając centralną rolę WHO w zapobieganiu pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej jako organu kierującego i koordynującego międzynarodowe prace w zakresie zdrowia oraz w zwoływaniu i generowaniu dowodów naukowych, a także, bardziej ogólnie, we wspieraniu wielostronnej współpracy w zakresie globalnego zarządzania zdrowiem;"

Strona 13 - "Centralna rola WHO - Jako organ kierujący i koordynujący w zakresie zdrowia na świecie oraz lider wielostronnej współpracy w zakresie zarządzania zdrowiem na świecie, WHO ma fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia zapobiegania pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej."

Strona 22 - "Wzmocnienie centralnej roli WHO jako organu kierującego i koordynującego w zakresie międzynarodowych prac w dziedzinie zdrowia, mając na uwadze potrzebę koordynacji z podmiotami w systemie Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami międzyrządowymi;"

2. NIEZNANE SŁOWA: W "WHO CA+" wielokrotnie użyto następujących słów
mimo że żadne z nich nie jest prawnie zdefiniowane. Artykuł 1 (strona 11)
Pandemia -112 razy
Reakcja -106 razy
Gotowość - 74 razy
Zapobieganie - 68 razy
Usuwanie skutków - 52 razy
Zdrowie publiczne - 44 razy
Równość - 32 razy
Środki reagowania na pandemie - 27 razy

3. IGNOROWANIE OCZYWISTOŚCI: "WHO CA+" ani razu nie wspomina o żadnym z następujących terminów: Lekarz, wczesne leczenie, medycyna naturalna, witaminy, zioła, gain-of-function, leki podstawowe.

4. SZYBKOŚĆ ZABIJA: W artykule 7 (strony 15-16) "WHO CA+" popiera przyspieszenie procesu, w którym zatwierdzane są leki i szczypawki stosowane w nagłych wypadkach.

5. WIĘCEJ SYMULACJI: W artykule 12 (strona 21) "WHO CA+" opowiada się za regularnymi symulacjami i ćwiczeniami typu "tabletop".

6. ZGODNOŚĆ: Również w artykule 12, "WHO CA+" opowiada się za "globalnym mechanizmem wzajemnej oceny" w celu oceny gotowości każdego narodu, a w artykule 20 (strona 27) opowiada się również za tym, że na swoim pierwszym spotkaniu "Organ Zarządzający" "WHO CA+" zatwierdzi procedury i mechanizmy promujące zgodność.

7. CENZURA: Artykuł 16 (strona 24) zasadniczo ustanowiłby "Ministerstwo Prawdy", które oprócz "zwalczania wprowadzającej w błąd informacji lub dezinformacji" "wzmocniłoby również badania nad barierami behawioralnymi i czynnikami sprzyjającymi przestrzeganiu środków zdrowia publicznego, zaufaniu i przyjmowaniu szczypawek, stosowaniu terapeutyków oraz zaufania do nauki i instytucji rządowych".

8. WIĘCEJ LEKÓW: Art. 17 (str. 25) opisuje, jako część "narodowego One Health Action Plan", który w sektorze ludzkim i zwierzęcym: "optymalizuje konsumpcję, zwiększa inwestycje i promuje sprawiedliwy i przystępny cenowo dostęp do nowych leków, narzędzi diagnostycznych, szczypawek i innych interwencji."

9. ZABÓR PIENIĘDZY: Artykuł 18 (strony 25-26) jasno stwierdza, że jeśli "WHO CA+" zostanie uchwalony, ogromna ilość pieniędzy zostanie przekazana do przedsiębiorstw, które dostarczają "środki reagowania na pandemię".

10. BIUROKRACJA: Artykuł 19 (strony 26-27) ustanowiłby nową biurokrację dla "WHO CA+", która zasadniczo dublowałaby Światowe Zgromadzenie Zdrowia z "Organem Zarządzającym" rządzonym przez dwóch przewodniczących i czterech wiceprzewodniczących oraz Konferencją Stron, podobną do tej, która promuje "zmiany klimatyczne".

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Tylko nie córka! Brak kobiet w Azji i jego następstwa.

Żeby zrozumieć teraźniejszość, trzeba znać przeszłość. Efekty działań takich grup jak Fundacja ...

AAPS: Maski nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusów oddechowych, powodują szkody i naruszają prawo do świadomej zgody

Zalecenia i nakazy rządowe dotyczące zakrywania twarzy były sprzeczne, przekazywane opinii publ...

Lasy nie są już naszymi klimatycznymi przyjaciółmi

Kanadyjskie pożary spaliły w tym roku obszar większy niż 104 z 195 krajów świata. Dwutlenek węg...

Czy czerwone mięso będzie obciążone podatkiem od emisji CO2?

Wywiad z Erikiem Lambinem, głównym doradcą naukowym Komisji Europejskiej, na temat konsensusu n...

Akta Vax-Gene: Czy organy regulacyjne zatwierdziły konia trojańskiego?

Czy organy regulacyjne nie wywiązały się ze swojego obowiązku ochrony ludzi, czy były współwinn...

Władze Londynu naciskały na zmianę niekorzystnego dla ULEZ badania

Zastępca Sadiqa Khana wezwała naukowców do zmiany badania Lancet, które wykazało, że londyńska ...

Wyrok w sprawie utajnienia szczepionki Covid-19 - zwycięstwem demokracji

Sąd Najwyższy w Pretorii orzekł wczoraj na korzyść Health Justice Initiative, że Minister i Dep...

Federalne "Wizje hiperpołączonego świata"

"Karta inteligentnego miasta - Zrównoważone kształtowanie transformacji cyfrowej w gminach" opi...

Bawarscy sędziowie: kwarantanna spowodowana koronawirusem niezgodna z prawem

Podczas pandemii koronawirusa każda osoba wjeżdżająca do Bawarii z obszaru ryzyka została podda...

Zmiany klimatu nie podpaliły świata

W 2022 r., ostatnim roku, za który dostępne są kompletne dane, świat osiągnął nowy rekordowo ni...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami