Przegląd wieści 18.07.2021

 • To jest wiek odcieleśnienia, kiedy nasze poczucie oddzielenia od Ziemi rośnie i mamy zapomnieć o naszej zwierzęcości  - "Nauka, jako model postępu, uwięziła i osądziła naturę, podczas gdy technologia skazała ją (i ludzkość) na przymusową pracę. Od pierwotnego podziału jaźni, jakim jest cywilizacja, poprzez Kartezjusza oddzielającego umysł od reszty przedmiotów (w tym ciała), aż po naszą jałową, zaawansowaną technologicznie teraźniejszość to zaiste imponujący postęp".  John Zerzan, Future Primitive and Other Essays
 • Wojewoda świętokrzyski o czwartej fali COVID-19. "Nie dajmy się zwariować" Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, lekarz, poinformował, że jest przeciwny obostrzeniom dla niezaszczepionych, żadna szczepionka nie powinna być przymusem, a COVID-19 należy zacząć traktować jako kolejną infekcję sezonową.
 • Porównanie kinetyki odpowiedzi immunologicznych na białka SARS-CoV-2 u osób o różnym nasileniu zakażenia i po pojedynczej dawce AZD1222  Osoby zaszczepione miały znacznie mniej IgA przeciwko SARS-CoV-2, ale porównywalne odpowiedzi IgG do osób z naturalnym zakażeniem. Jednak po podaniu pojedynczej dawki szczepionki u osób zaszczepionych występowało obniżenie poziomu przeciwciał przeciwko wariantom niepokojącym (VOC), które z czasem ulegały dalszemu obniżeniu w porównaniu z zakażeniem naturalnym.
 • Jak utrzymujemy zrównoważoną debatę i inkluzywną narrację? Dr Frédéric Leroy: Myślenie o przyszłości żywności wymaga bardziej humanistycznej perspektywy: czego ludzie naprawdę *potrzebują*, jak równoważymy te potrzeby i dlaczego debata na temat systemów żywności zmierza w złym kierunku?
 • Raport Metodologii Sądowej: Jak złapać Pegaza NSO Group NSO Group twierdzi, że oprogramowanie szpiegujące Pegasus jest wykorzystywane wyłącznie do „badań dotyczących terroryzmu i przestępczości”  i „nie pozostawia żadnych śladów” . Niniejszy Raport Metodologii Sądowej pokazuje, że żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe. Raport ten towarzyszy publikacji Pegasus Project, wspólnego śledztwa, które obejmuje ponad 80 dziennikarzy z 17 organizacji medialnych w 10 krajach, koordynowanego przez Forbidden Stories przy wsparciu technicznym Laboratorium Bezpieczeństwa Amnesty International. Laboratorium Bezpieczeństwa Amnesty International przeprowadziło dogłębną analizę kryminalistyczną wielu urządzeń mobilnych obrońców praw człowieka (HRD) i dziennikarzy z całego świata. Badanie to ujawniło powszechną, uporczywą i trwającą bezprawną inwigilację i naruszenia praw człowieka popełniane przy użyciu oprogramowania szpiegującego Pegasus firmy NSO Group. (bonus wątek na twitterze)
 • COVID-19 Choroba Parkinsona związana ze szczepionką, sygnał choroby prionowej w brytyjskiej bazie danych zdarzeń niepożądanych (UK Yellow Card Adverse Event Database) Wiele osób twierdziło, że białko kolca SARS-CoV-2 i jego sekwencja mRNA, występujące we wszystkich szczepionkach COVID-19, są priongenne. Brytyjska baza danych o zdarzeniach niepożądanych szczepionki COVID-19 (Yellow Card) została oceniona pod kątem sygnałów wskazujących na zbliżającą się epidemię choroby prionowej wywołanej przez szczepionkę COVID. Porównano częstość występowania zdarzeń niepożądanych po szczepionce firmy AstraZeneca z częstością występowania zdarzeń niepożądanych po szczepionce COVID firmy Pfizer. W szczepionkach tych zastosowano różne technologie, co pozwala na potencjalne różnice w częstości występowania zdarzeń niepożądanych, ale dzięki temu każda z nich może służyć jako grupa kontrolna dla drugiej. Analiza wykazała wysoce statystycznie istotny i klinicznie istotny (2,6-krotny) wzrost częstości występowania choroby Parkinsona, choroby prionowej, w raportach działań niepożądanych szczepionki AstraZeneca w porównaniu z raportami działań niepożądanych szczepionki Pfizer (p= 0,000024). Wyniki te są zgodne z badaniami toksyczności u małp, które wykazały, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 powoduje powstawanie komórek Lewy'ego. Wyniki te sugerują, że zatwierdzenie szczepionek COVID, nawet w trybie awaryjnym, było przedwczesne i że należy wstrzymać ich powszechne stosowanie do czasu zakończenia pełnych długoterminowych badań bezpieczeństwa oceniających toksyczność prionów.
 • Szczepionki SARS-CoV-2 a choroba neurodegeneracyjna Razem z dr Gregiem Nighem opublikowałam niedawno recenzowany artykuł na temat technologii stojącej za szczepionkami mRNA i wielu potencjalnie nieznanych konsekwencji dla zdrowia. Opracowanie takich bezprecedensowych szczepionek zwykle zajmuje dwanaście lat, przy zaledwie 2% wskaźniku sukcesu, ale szczepionki te zostały opracowane i wprowadzone na rynek w mniej niż rok. W konsekwencji nie mamy bezpośredniej wiedzy na temat jakichkolwiek skutków, jakie szczepionki mogą mieć na nasze zdrowie w dłuższej perspektywie. Jednak wiedza o tym, jak działają te szczepionki, jak działa układ odpornościowy i jak powstają choroby neurodegeneracyjne, może pomóc w rozwiązaniu problemu, aby przewidzieć potencjalne niszczące przyszłe konsekwencje szczepionek. 
 • INFEKCJA SARS-CoV-2 NAŚLADUJE OSTRE USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO NA PODSTAWIE ANTAGONIZMU PROTEINY SPIKE a7 nAChR, WYNIKAJĄCEGO Z DYSREGULACJI OŚRODKA HPA I PARALIŻ UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO Ostre uszkodzenie rdzenia kręgowego u myszy powoduje masywną redukcję receptorów a7 nAChR i zaburzenia w układzie cholinergicznym.
 • New York Nano: Naród Klonów transmutuje imperium Neurotechu cz. 1 video Dwuczęściowa prezentacja wykładu, który Alison McDowell, blogerka z wrenchinthegears.com, wygłosiła w Utica, NY w zeszłym tygodniu. Tematy dotykają gamifikacji życia, finansów kapitału ludzkiego, obliczeń kwantowych i grafenu. Przyjrzymy się badaniom nad neuro-technologią i jej implikacjom dla zarządzania "łańcuchem dostaw" dla zubożałych ludzi. Czy sztuczna inteligencja jest ostatecznym kolonizatorem osadników? Czy klasa miliarderów dąży do przekształcenia krystalicznej siły życiowej pochodzącej z wody w zmilitaryzowane anteny, aby złamać kod życia i uzurpować sobie prawo do bycia bogiem? Czy systemy radarowe z czasów zimnej wojny stanowiły przykrywkę do uzbrojenia naszej atmosfery w częstotliwości i nanocząsteczki? Czy rdzenny światopogląd może nam pomóc przekształcić ich planowaną transhumanistyczną przyszłość z miejsca pokoju, miłości i wzajemności?
 • Przegląd randomizowanych badań kontrolnych RCT z zastosowaniem kurkuminy u pacjentów chorych na C19
 • Potencjalne hamowanie in vitro wybranych ekstraktów roślinnych przeciwko aktywności proteazy podobnej do SARS-CoV-2 (3CL Pro) Terapie przeciwwirusowe hamujące replikację koronawirusa 2 (SARS-CoV-2) mogą stanowić strategię uzupełniającą szczepienia w walce z trwającą pandemią choroby koronawirusowej 19 (COVID-19). Cząsteczki lub ekstrakty hamujące proteazę chymotrypsynopodobną (3CLPro) SARS-CoV-2 mogłyby przyczynić się do zmniejszenia lub zahamowania replikacji SARS-CoV-2. Stosując ukierunkowane podejście, zidentyfikowaliśmy 17 produktów roślinnych, które są zawarte w obecnej i tradycyjnej kuchni jako obiecujące inhibitory aktywności 3CLPro SARS-CoV-2. Metanolowe ekstrakty były oceniane in vitro pod kątem hamowania aktywności SARS-CoV-2 3CLPro przy użyciu testu FRET (quenched fluorescence resonance energy transfer). Ekstrakty z kłączy kurkumy (Curcuma longa), nasion gorczycy (Brassica nigra) i rokietty sciennej (Diplotaxis erucoides subsp. erucoides) w stężeniu 500 µg mL-1 wykazywały znaczące zahamowanie aktywności 3CLPro, co skutkowało aktywnością proteaz resztkowych wynoszącą odpowiednio 0,0%, 9,4% i 14,9%. Stosując różne stężenia ekstraktu, obliczono wartość IC50 dla ekstraktu z kurkumy, która wynosiła 15,74 µg mL-1. Komercyjna kurkumina hamowała aktywność 3CLPro, ale nie odpowiadała w pełni za hamujący efekt ekstraktów z kłączy kurkumy, co sugeruje, że inne składniki ekstraktu z kurkumy muszą również odgrywać główną rolę w hamowaniu aktywności 3CLPro. Sinigryna, główny glukozynolan obecny w nasionach gorczycy i rokietcie ściennej, nie wykazywała istotnej aktywności hamującej 3CLPro, jednakże jej produkt hydrolizy izotiocyjanian allilu miał wartość IC50 wynoszącą 41,43 µg mL-1. Obecne badania identyfikują ekstrakty roślinne i cząsteczki, które mogą być interesujące w poszukiwaniu terapii przeciwko COVID-19, stanowiąc podstawę do przyszłych badań chemicznych, in vivo i klinicznych. 
 • 31600-letnie genomy ludzkich wirusów potwierdzają plejstoceńskie pochodzenie powszechnych infekcji dziecięcych Nasze odkrycia odsuwają najwcześniejsze bezpośrednie dowody molekularne na infekcje wirusowe u ludzi o około 25 000 lat i pokazują, że gatunki wirusowe powodujące powszechne dziś infekcje wirusowe u dzieci krążą u ludzi przynajmniej od plejstocenu.
 • zapis z Lockdowns Summit LIVE w Londynie (video)To przełomowe wydarzenie obejmuje wybór 18 wybitnych mówców, którzy krytycznie ocenią reakcję na Covid-19 i zbadają, jak świat może zacząć odpowiedzialnie żyć z wirusem, bez dalszych blokad. Pełny program i szczegóły można znaleźć na stronie questioneverything.io
 • Zrównoważona odpowiedź limfocytów T jest kluczem do uniknięcia objawów COVID-19, sugeruje badanie Naukowcy odkryli, że wkrótce po zakażeniu ilość limfocytów T rozpoznających SARS-CoV-2 była podobna u pacjentów bezobjawowych i pacjentów z COVID-19. „Ogólna wielkość odpowiedzi komórek T na różne białka wirusowe była podobna w obu przypadkach. Jednak limfocyty T osób bezobjawowych wytwarzały większe ilości dwóch białek zwanych IFN-γ i IL-2. Te białka sygnalizacyjne lub cytokiny pomagają koordynować odpowiedź układu odpornościowego na wirusy i inne patogeny. „Ogólnie nasze badanie sugeruje, że osoby bezobjawowe zakażone SARS-CoV-2 nie charakteryzują się słabą odpornością przeciwwirusową; wręcz przeciwnie, wykazują wysoce wydajną i zrównoważoną przeciwwirusową odpowiedź komórkową, która chroni gospodarza bez powodowania jakiejkolwiek widocznej patologii”
 • Nietypowe w sezonie zakażenia wirusem RSV u dzieci w Szwajcarii. W innych krajach również odnotowano niezwykle wysoką liczbę przypadków zakażenia wirusem syncytialnym układu oddechowego. Jednym z czynników mogą być środki podjęte przez Coronę.
 • Utrzymywanie się przeciwciał neutralizujących rok po zakażeniu SARS-CoV-2 Wykazaliśmy, że przeciwciała S-IgG i, co najważniejsze, NAbs utrzymują się u większości badanych przez co najmniej rok po zakażeniu SARS-CoV-2. Stężenie N-IgG, przeciwnie, spada do poziomu, którego nie można odróżnić od niespecyficznych, krzyżowo reagujących przeciwciał wśród dużej części badanych. Zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami, osoby z ciężkim zakażeniem miały wyższe stężenia N-IgG, S-IgG i miana NAb niż osoby z łagodnym zakażeniem i oczekuje się, że pozostaną seropozytywne przez dłuższy czas.
 • Korzyści i ryzyka z terapii genowej na C-19 wśród nastolatków – dr Robert Malone "jest 3 do 5 razy bardziej prawdopodobnym, że szczepionka, tzn. terapia genowa na C-19 firmy Pfizer spowoduje hospitalizację mężczyzn w wieku od 12 do 17 lat, niż CDC przewiduje, że zapobiegnie hospitalizacjom z powodu samej choroby"
 • Długotrwałe objawy po zakażeniu SARS-CoV-2 u dzieci i młodzieży Badanie to wykazało niską częstość występowania objawów zgodnych z długotrwałym COVID w losowo wybranej kohorcie dzieci ocenianych 6 miesięcy po testach serologicznych. (może to oznaczać iż większość przypadków „długiego COVID” jest prawdopodobnie psychosomatyczna lub niezwiązana z COVID)
 • Kanada zabezpiecza miliony szczepionek od firmy Pfizer na przyszłość: Trudeau Kanada zapewniła dziesiątki milionów dawek przypominających COVID- 19, aby powstrzymać wirusa w nadchodzących latach, a nowa prognoza federalna daje nadzieję, że lato może przynieść ulgę w restrykcjach związanych z blokadą, jeśli 75 procent Kanadyjczyków dostanie zastrzyk. Premier Justin Trudeau ogłosił w piątek (23 kwietnia 2021), że firma Pfizer zgodziła się dostarczyć 35 milionów dawek przypominających w przyszłym roku i 30 milionów w następnym roku. Umowa obejmuje opcje dodania 30 milionów kolejnych w 2022 i 2023 roku oraz opcję 60 milionów dawek w 2024 roku, powiedział Trudeau, dodając, że jego rząd prowadzi rozmowy z innymi producentami szczepionek na temat ich planów dalszych szczepień. Populacja Kanady liczy około 38 mln
 • O testowej "pingdemii" i zblizającej się zapaści w UK tutaj: Test na inteligencję? poniżej twett z zajawką tematu:

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Rząd naprawdę szpieguje - i jest to legalne

Dane konsumentów stały się lukratywnym towarem, a rząd USA je kupuje.

Tobias Ulbrich o walce o sprawiedliwość i zadośćuczynienie

Adwokat Tobias Ulbrich jest jednym z tych odważnych prawników, którzy ciężko pracują, aby broni...

DNA w szczepionkach na Covid: Czy to tylko przypadkowe błędy pomiarowe? - Część 2

Grupa autorów naukowych ocenia potencjalne ryzyko związane z pozostałościami DNA w preparatach ...

DNA w szczepionkach na Covid: Czy to tylko przypadkowe błędy pomiarowe? - Część 1

Grupa autorów naukowych śledzi dyskusję i ocenia potencjalne ryzyko związane z pozostałościami ...

Eksperci ds. klimatu twierdzą, że biliony wydane na "zmiany klimatu" opierają się na błędnych danych dotyczących temperatury.

Meteorolog stwierdza, że 96 procent stacji pomiarowych NOAA znajduje się na "miejskich wyspach ...

Sędzia ostrzega: wolność słowa w UE w poważnym niebezpieczeństwie

Niemcy. Nowy przepis UE zagraża prawom podstawowym: opinie, które są nieprzyjemne dla rządu, mo...

Testuj, testuj i inkasuj - Wyłudzenia za miliard €

Według szacunków Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej oszuści zarobili 1,2 miliarda euro na f...

Klaus Cichutek - Sędzia Dredd

Witamy w świecie przyszłości, gdzie władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza jest w jednych...

Medialna wrzawa wokół zanieczyszczeń DNA i raportu TV MDR

Na poczatku grudnia w niemieckich mediach zaczęły pojawiać się czarne chmury nad bezpiczeństwem...

Społeczność, którą chciałam chronić, zawiodła mnie

Nasza autorka z niecierpliwością czekała na szczepienie przeciwko koronawirusowi, ale wszystk...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami