Należy zastąpić fałszywe testy PCR, aby uniknąć niepotrzebnych blokad - apeluje dr Sin Hang Lee

"Należy wymienić fałszywe testy PCR, aby uniknąć niepotrzebnych blokad z powodu koronawirusa" - apeluje dyrektor Milford Molecular Diagnostics, dr Sin Hang Lee.


Szczególnie zagrożeni są mieszkańcy domów opieki


Obecny chaos związany z koronawirusem jest w dużej mierze spowodowany fałszywymi testami PCR sprzedawanymi jako testy RT-qPCR, wyjaśnia dr Sin Hang Lee, dyrektor Milford, Connecticut Milford Molecular Diagnostics, w artykule zatytułowanym "qPCR to nie PCR, tak jak kaftan bezpieczeństwa to nie marynarka - Prawda ujawniona przez fałszywie pozytywne wyniki testów SARS-CoV-2".


Teraz, nawet opinia publiczna już jest świadoma, że testy RT-qPCR generują liczne fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne wyniki testów, powiedział.


"Big Bio-Tech wykorzystała te wątpliwe wyniki testów do arbitralnego przesuwania słupków bramki w definiowaniu infekcji COVID-19 dla statystyk, aby ukryć różne agendy biznesowe kosztem interesu publicznego", powiedział dr Lee.


Doniesienia medialne wykazały, że niezakażeni pensjonariusze domów opieki, u których testy dały wynik fałszywie dodatni, byli często izolowani w tych samych pomieszczeniach, w których przebywali pacjenci z wirusem COVID-19. Praktyka ta doprowadziła do śmiertelnych skutków.


"Cała populacja i gospodarka ucierpiały z powodu niepotrzebnych zamknięć spowodowanych fałszywie dodatnimi wynikami testów RT-qPCR. Zarówno fałszywie dodatnie, jak i fałszywie ujemne wyniki testów RT-qPCR przyczyniły się do obecnej pandemii koronawirusów" - powiedział dr Lee.


W przeciwieństwie do obecnej pandemii, kiedy SARS-1 został odkryty w Azji w lutym 2003 roku, amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) natychmiast rozpoczęły prace nad sekwencjonowaniem DNA i opublikowały zestaw specyficznych starterów SARS-CoV do przeprowadzenia prawdziwego RT-PCR, po którym nastąpiło sekwencjonowanie DNA produktu amplifikowanego o długości 348 pz  w celu dokładnej diagnozy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) również wydała poradę, jak używać zalecanych starterów PCR do dokładnego wykrywania sekwencji RNA wirusa SARS.


Ani WHO, ani CDC nie promowały RT-qPCR jako metody diagnostycznej SARS-1 w 2003 roku. Dzięki dokładnej diagnostyce laboratoryjnej zakażonych przypadków w celu ich szybkiej izolacji, SARS-1 został szybko opanowany i spowodował jedynie 774 zgony na całym świecie. Dzięki szybkiej izolacji prawidłowo zidentyfikowanych zakażonych przypadków, wirus SARS-1 nie miał szansy na mutację, jak zauważył dr Lee porównując dwie epidemie SARS.

W artykule dr Lee powtórzył, że qPCR, który jest tak naprawdę testem hybrydyzacji, a nie PCR, i który jest również używany w diagnostyce wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), jest znany z tego, że ma "wbudowane fałszywe wyniki pozytywne", tak jak inne testy oparte na hybrydyzacji. Te fałszywie dodatnie wyniki testów HPV były świadomie wykorzystywane do kierowania tysięcy zdrowych kobiet na niepotrzebne biopsje kolposkopowe każdego roku. Jatrogenne szkody wywołane przez te niepotrzebne inwazyjne biopsje szyjki macicy były wygodnie tłumaczone statystykami, ponieważ przypadki śmiertelne związane z biopsjami szyjki macicy są rzadkie. "Ale wyjątkowo wysoki wskaźnik zgonów wśród pensjonariuszy domów opieki związany z fałszywie dodatnimi wynikami testów RT-qPCR na obecność SARS-CoV-2 jest trudny do przeoczenia" - napisał w artykule dr Lee.


Opowiadając o cenzurowaniu dyskusji naukowych przez Big Bio-Tech, dr Lee wyjaśnił, że artykuł został odrzucony natychmiast po złożeniu, najpierw przez redaktora naczelnego International Journal of Molecular Sciences, a następnie, po raz drugi, przez redakcję International Journal of Geriatrics and Rehabilitation po tym, jak manuskrypt został już zaakceptowany do publikacji po dwóch pozytywnych recenzjach zewnętrznych. Ostatecznie został on opublikowany w trzecim czasopiśmie po jeszcze jednej rundzie wzajemnej weryfikacji, powiedział.

W dniu 22 marca 2020 roku dr Lee wysłał list otwarty do dr Anthony'ego Fauci, ostrzegając rząd USA o wadach testów RT-qPCR, które zostały wykorzystane jako podstawa do tworzenia polityki publicznej w zarządzaniu epidemią COVID-19. W swoim liście dr Lee zaproponował użycie RT-PCR, a następnie sekwencjonowanie DNA, tak jak zostało to zalecone przez amerykańskie CDC dla SARS-1 w 2003 roku. List został zignorowany.


Obecnie amerykańskie CDC oficjalnie stwierdziło, że "NAATs dla SARS-CoV-2 identyfikują sekwencje RNA (kwas rybonukleinowy), które składają się na materiał genetyczny wirusa".


Europejskie CDC stwierdziło również, że "sekwencjonowanie (częściowe) genów i całych genomów (WGS) zostało udowodnione jako potężna metoda badania genomów patogenów wirusowych, zrozumienia dynamiki przenoszenia się ognisk i zdarzeń spill-over oraz badania mutacji, które potencjalnie mają wpływ na zdolność przenoszenia się, patogenność i/lub środki zaradcze (np. diagnostykę, leki przeciwwirusowe i szczepionki). Wyniki są kluczowe dla podejmowania decyzji dotyczących kontroli epidemii w dziedzinie zdrowia publicznego".


Aby zapobiec niepotrzebnym blokadom w miarę ponownego otwierania firm, dr Lee wzywa do sekwencjonowania wszystkich próbek SARS-CoV-2 z wynikiem pozytywnym na podstawie PCR w celu weryfikacji wyników testu i wykrycia wariantów budzących obawy.źródło:

https://www.businesswire.com/news/home/20210621005496/en/%E2%80%9CReplace-bogus-PCR-tests-to-avoid-unnecessary-Coronavirus-lockdowns%E2%80%9D-Urges-Milford-Molecular-Diagnostics-Director-Dr.-Sin-Hang-Lee


"qPCR to nie PCR, tak jak kaftan bezpieczeństwa to nie marynarka - Prawda ujawniona przez fałszywie pozytywne wyniki testów SARS-CoV-2"

SH Lee (2021) qPCR is not PCR Just as a Straightjacket is not a Jacket-the Truth Revealed by SARS-CoV-2 False- Positive Test Results. COVID-19 Pandemic: Case Studies & Opinions 02(03): 230–278.


https://researchinfotext.com/article-details/qPCR-is-not-PCR-Just-as-a-Straightjacket-is-not-a-Jacket-the-Truth-Revealed-by-SARS-CoV-2-False-Positive-Test-Results


Streszczenie:


RT-qPCR jest z natury wadliwą metodą molekularnego wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach pobranych z ludzkich dróg oddechowych. Jest to technologia sondy znakowanej fluoroforem oparta na hybrydyzacji ssDNA, wykorzystująca PCR jako narzędzie do określenia, czy zamierzona hybrydyzacja molekularna rzeczywiście miała miejsce, poprzez pomiar tempa degradacji sondy zależnej od PCR, która jest wyrażona jako wartość Ct, liczba punktowa wybrana z krzywej akumulacji sygnału fluorescencji podczas cyklu PCR. Technologia ta wymaga, aby sekwencje nukleotydów dwóch primerów PCR i sondy były w pełni zgodne z sekwencjami ich partnerów na docelowym wzorcu DNA. Jednakże, identyfikacja trzech konserwatywnych regionów w krótkim regionie genomu wirusa, typowo <100 zasad, nie zawsze jest możliwa. Teoretycznie wszystkie primery i sondy PCR mogą nie wykryć wspólnych mutantów SARS-CoV-2, gdy stosowane są warunki PCR o wysokiej restrykcyjności. Obniżenie rygorystyczności PCR może prowadzić do amplifikacji niebędącego celem DNA i sprzyja niespecyficznej hybrydyzacji, powodując fałszywe wyniki pozytywne. Rutynowe sekwencjonowanie 300-400 pz amplikonu cDNA PCR jest metodą ostatecznego wykrywania SARS-CoV-2. W celu zaprojektowania startera, łatwo jest zlokalizować dwie sekwencje 21-bazowe, które są konserwowane i otaczają szablon o długości 300-400 zasad przeznaczony do sekwencjonowania DNA. Pojawiające się warianty wirusa ze zmianami nukleotydów międzyprimerowych, delecjami lub insercjami nie są w stanie uniknąć sekwencjonowania. Mutacje pojedynczych nukleotydów w miejscach wiązania primera zazwyczaj nie powodują niepowodzenia amplifikacji PCR zamierzonego szablonu. PCR jest narzędziem wymyślonym w celu dostarczenia szablonów do analizy sekwencjonowania DNA. Sygnał fluorescencji generowany w RT-qPCR nie jest wiarygodnym markerem zastępczym dla sekwencji DNA docelowego szablonu.


Wnioski


Jak stwierdzono w ostatnim raporcie CDC zatytułowanym Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs), "test amplifikacji kwasu nukleinowego, lub NAAT, jest rodzajem wirusowego testu diagnostycznego dla SARS-CoV-2, wirusa, który powoduje COVID-19. NAAT wykrywa materiał genetyczny (kwasy nukleinowe). NAAT dla SARS-CoV-2 specyficznie identyfikuje sekwencje RNA (kwas rybonukleinowy), które składają się na materiał genetyczny wirusa" [49]. Dane przedstawione w tym artykule dodatkowo podkreślają, że technologie zależne od hybrydyzacji sond, w szczególności RT-qPCR, nie mogą dokładnie i specyficznie identyfikować sekwencji RNA składających się na materiał genetyczny wirusa, zwłaszcza wirusa z często pojawiającymi się wariantami sekwencji. Twierdzenie, że testy RT-qPCR mogą odróżnić oryginalnego wirusa od nowych wariantów, nawet jeśli różnią się one tylko pojedynczą zmianą nukleotydu [16,17], nie jest oparte na dowodach i wykracza poza realizm naukowy. Dla ostatecznego molekularnego wykrycia SARS-CoV-2 w próbkach klinicznych, rutynowe sekwencjonowanie Sangera 300-400 pz amplikonu cDNA RT-PCR unikalnej sekwencji genomu wirusa jest konieczne dla zapewnienia 100% specyficzności i uniknięcia fałszywie dodatnich wyników testu. Fałszywie dodatnie wyniki testów na obecność SARS-CoV-2 mogą łatwo wywołać niepotrzebną panikę i mogą mieć negatywny wpływ na lokalne gospodarki. Nowo pojawiające się szczepy SARS-CoV-2 z mutacjami pojedynczych nukleotydów mogą być wiarygodnie zbadane i potwierdzone jedynie poprzez sekwencjonowanie DNA. Ponieważ RT-qPCR zależy od pełnej zgodności sekwencji między szablonem a jego starterami i sondą w celu wygenerowania pozytywnego sygnału fluorescencyjnego, poleganie na RT-qPCR w diagnostyce molekularnej będzie dawało więcej fałszywie ujemnych wyników testów, ponieważ pojawiają się nowe warianty sekwencji SARS-CoV-2, gdy sekwencje starterów i sondy nie są już w pełni zgodne z sekwencją nowego szablonu docelowego.

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami