AAPS: Maski nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusów oddechowych, powodują szkody i naruszają prawo do świadomej zgody

Oświadczenie AAPS: Mandaty dotyczące masek nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusów układu oddechowego, powodują szkody i naruszają prawo do świadomej zgody


Deklaracja AAPS dotycząca wolności pacjentów stanowi, że pacjenci mają prawo do informacji o ryzyku i korzyściach związanych z każdą interwencją medyczną oraz mają prawo do odmowy leczenia.

Stosowanie masek i innych osłon twarzy, jako środka ochrony zdrowia publicznego lub w inny sposób, jest rodzajem interwencji medycznej, do której mają zastosowanie powyższe prawa do świadomej zgody.


Zalecenia i nakazy rządowe dotyczące zakrywania twarzy były sprzeczne, przekazywane opinii publicznej jako autorytatywne bez dowodów, są sprzeczne z dostępnymi danymi i pomijają wszelkie potencjalne szkody wynikające ze stosowania zakryć lub masek.


Jeśli chodzi o skuteczność, oprócz bezdyskusyjnego niepowodzenia mandatów dotyczących masek w zapobieganiu wybuchom epidemii C19, systematyczny przegląd Cochrane dostępnych dowodów empirycznych wykazał, że badania "nie wykazały wyraźnego zmniejszenia zakażeń wirusowych układu oddechowego przy użyciu masek medycznych / chirurgicznych" oraz "[t] nie było wyraźnych różnic między stosowaniem masek medycznych / chirurgicznych w porównaniu z respiratorami N95 / P2 u pracowników służby zdrowia, gdy są one stosowane w rutynowej opiece w celu zmniejszenia zakażeń wirusowych układu oddechowego".


Pczeczytaj także:

Nakazy dotyczące masek nic nie dały. Czy wyciągnięto jakieś wnioski?

Mikroplastik z masek w płucach - badanie

Niebezpieczne zanieczyszczenia w maskach zalecanych przez Radę Federalną.

Fiasko masek FFP2 w Niemczech?


Jeśli chodzi o potencjalne szkody, istnieje co najmniej 60 badań i raportów, które wyjaśniają wady maskowania i zakrywania twarzy w różnych scenariuszach i wśród różnych grup pacjentów. Przykłady szkód znalezione w recenzowanej literaturze obejmują:


- Długotrwałe stosowanie maski nie jest zdarzeniem neutralnym i w rzeczywistości może powodować szkody. "Długotrwałe stosowanie masek N95 i masek chirurgicznych przez pracowników służby zdrowia podczas C19 spowodowało działania niepożądane, takie jak bóle głowy, wysypka, trądzik, uszkodzenie skóry i zaburzenia funkcji poznawczych u większości badanych".


- Wyniki wskazują, że noszenie maski N95 przez 14 godzin znacząco negatywnie wpłynęło na parametry fizjologiczne, biochemiczne i percepcyjne.


- Istnieje możliwość, że maski utrudniają nabywanie mowy i języka u dzieci. "Ogólnie rzecz biorąc, dotychczasowe badania pokazują, że widoczne artykulacje, które dzieci normalnie widzą, gdy inni mówią, odgrywają kluczową rolę w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych. Badania pokazują również, że dzieci, które więcej czytają z ruchu warg, mają lepsze umiejętności językowe, gdy są starsze. Jeśli tak, to sugeruje to, że maski prawdopodobnie utrudniają niemowlętom nabywanie umiejętności mowy i języka".


- Dane eksperymentalne wykazały, że "zawartość dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu wzrasta średnio do 13 000 do 13 750 ppm bez względu na to, czy dzieci noszą maskę chirurgiczną czy FFP2. Jest to znacznie powyżej poziomu 2000 ppm uważanego za granicę akceptowalności i powyżej 1000 ppm, które są normalne dla powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Oszacowanie to jest raczej zaniżone, ponieważ zmierzyliśmy to tylko po krótkim czasie bez wysiłku fizycznego".


- Społeczeństwo wymaga rozpoznawania twarzy jako najbardziej podstawowego elementu interakcji i komunikacji. Badania przeprowadzone na osobach ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD) wykazały, że "słaba percepcja twarzy w AMD jest ważną domeną przyczyniającą się do upośledzenia interakcji społecznych i jakości życia".  Dobrowolne maskowanie bez żadnych korzyści przyczynia się do alienacji społecznej.


Dlatego też należy stwierdzić:

Ponieważ obowiązek stosowania masek jest sprzeczny z podstawową medyczną zasadą świadomej zgody, wszystkie obowiązujące obecnie nakazy stosowania masek muszą zostać uchylone, a żadne przyszłe nakazy nie powinny być nakładane.


Ponadto, ponieważ obowiązek noszenia masek w przypadku chorób wirusowych nie zapewnia wyraźnych korzyści, a jednocześnie stwarza potencjalne szkody, osoby fizyczne powinny mieć możliwość nieprzestrzegania takich nakazów, które obecnie istnieją lub mogą zostać nałożone w przyszłości.Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (Association of American Physicians and Surgeons - AAPS) jest niezależnym stowarzyszeniem zawodowym lekarzy wszystkich rodzajów praktyk i specjalności w całym kraju.


Od 1943 roku AAPS jest oddane najwyższym standardom etycznym przysięgi Hipokratesa i zachowaniu świętości relacji pacjent-lekarz oraz prywatnej praktyki lekarskiej.


 Motto stowarzyszenia AAPS to "omnia pro aegroto" oznacza "wszystko dla pacjenta".


źródło:

https://aapsonline.org/mask-mandates-do-not-prevent-spread-of-respiratory-viruses-cause-harm-and-violate-the-right-to-informed-consent/

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Tylko nie córka! Brak kobiet w Azji i jego następstwa.

Żeby zrozumieć teraźniejszość, trzeba znać przeszłość. Efekty działań takich grup jak Fundacja ...

AAPS: Maski nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusów oddechowych, powodują szkody i naruszają prawo do świadomej zgody

Zalecenia i nakazy rządowe dotyczące zakrywania twarzy były sprzeczne, przekazywane opinii publ...

Lasy nie są już naszymi klimatycznymi przyjaciółmi

Kanadyjskie pożary spaliły w tym roku obszar większy niż 104 z 195 krajów świata. Dwutlenek węg...

Czy czerwone mięso będzie obciążone podatkiem od emisji CO2?

Wywiad z Erikiem Lambinem, głównym doradcą naukowym Komisji Europejskiej, na temat konsensusu n...

Akta Vax-Gene: Czy organy regulacyjne zatwierdziły konia trojańskiego?

Czy organy regulacyjne nie wywiązały się ze swojego obowiązku ochrony ludzi, czy były współwinn...

Władze Londynu naciskały na zmianę niekorzystnego dla ULEZ badania

Zastępca Sadiqa Khana wezwała naukowców do zmiany badania Lancet, które wykazało, że londyńska ...

Wyrok w sprawie utajnienia szczepionki Covid-19 - zwycięstwem demokracji

Sąd Najwyższy w Pretorii orzekł wczoraj na korzyść Health Justice Initiative, że Minister i Dep...

Federalne "Wizje hiperpołączonego świata"

"Karta inteligentnego miasta - Zrównoważone kształtowanie transformacji cyfrowej w gminach" opi...

Bawarscy sędziowie: kwarantanna spowodowana koronawirusem niezgodna z prawem

Podczas pandemii koronawirusa każda osoba wjeżdżająca do Bawarii z obszaru ryzyka została podda...

Zmiany klimatu nie podpaliły świata

W 2022 r., ostatnim roku, za który dostępne są kompletne dane, świat osiągnął nowy rekordowo ni...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami