Zaprojektowany kryzys żywności i ubóstwa, by zabezpieczyć ciągłą dominację USA.

W marcu 2022 r. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł przed "huraganem głodu i rozpadem globalnego systemu żywnościowego" w następstwie kryzysu na Ukrainie.

 

Guterres powiedział, że ceny żywności, paliwa i nawozów gwałtownie wzrosły, a łańcuchy dostaw zostały zakłócone, i dodał, że to uderza najmocniej w najbiedniejszych i zasiewa nasiona politycznej niestabilności i niepokojów na całym świecie.

 

Według Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zrównoważonych Systemów Żywnościowych, obecnie jest wystarczająca ilość żywności i nie ma ryzyka niedoboru globalnej żywności.

 

Widzimy obfitość żywności, ale ceny gwałtownie rosną. Problemem nie jest niedobór żywności, ale spekulacja towarami spożywczymi i manipulacja z natury wadliwym globalnym systemem żywnościowym, który służy interesom korporacyjnych handlowców z agrobiznesu i dostawców środków produkcji kosztem potrzeb ludzi i prawdziwego bezpieczeństwa żywnościowego.

Wojna na Ukrainie jest geopolitycznym konfliktem handlowym i energetycznym. W dużej mierze chodzi o to, że USA angażują się w wojnę zastępczą przeciwko Rosji i Europie, próbując oddzielić Europę od Rosji i nakładając na nią sankcje, aby zaszkodzić Europie i jeszcze bardziej uzależnić ją od USA.


Ekonomista profesor Michael Hudson stwierdził niedawno, że ostatecznie wojna toczy się przeciwko Europie i Niemcom. Celem sankcji jest uniemożliwienie Europie i innym sojusznikom zwiększenia handlu i inwestycji z Rosją i Chinami.


Neoliberalna polityka prowadzona od lat 80. wydrążyła amerykańską gospodarkę. Z poważnie osłabioną bazą produkcyjną, jedynym sposobem na utrzymanie hegemonii przez USA jest osłabienie Chin i Rosji oraz osłabienie Europy.


Hudson mówi, że od około roku, Biden i amerykańscy neokoni próbowali zablokować Nord Stream 2 i cały handel (energetyczny) z Rosją, aby USA mogły same go zmonopolizować.


Pomimo forsowanej obecnie "zielonej agendy", Stany Zjednoczone nadal polegają na energii opartej na paliwach kopalnych, aby projektować swoją władzę za granicą. Nawet gdy Rosja i Chiny odchodzą od dolara, kontrola i wycena ropy i gazu (oraz wynikające z tego zadłużenie) w dolarach pozostaje kluczowa dla amerykańskich prób utrzymania hegemonii.


USA wiedziały wcześniej, jak rozegrają się sankcje na Rosję. Posłużyłyby one do podzielenia świata na dwa bloki i podsyciłyby nową zimną wojnę, w której po jednej stronie znalazłyby się USA i Europa, a po drugiej Chiny i Rosja.


Amerykańscy decydenci wiedzieli, że Europa zostanie zdewastowana przez wyższe ceny energii i żywności, a kraje Globalnego Południa importujące żywność ucierpią z powodu rosnących kosztów.


To nie pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone wywołują poważny kryzys, aby utrzymać globalną hegemonię i gwałtowny wzrost cen kluczowych towarów, który skutecznie wciąga kraje w pułapkę zależności i zadłużenia.


W 2009 roku Andrew Gavin Marshall opisał, jak w 1973 roku - niedługo po odejściu od standardu złota - Henry Kissinger był integralną częścią manipulacji wydarzeniami na Bliskim Wschodzie (wojna arabsko-izraelska i "kryzys energetyczny"). Służyło to kontynuacji globalnej hegemonii USA, które praktycznie zbankrutowały z powodu wojny w Wietnamie i były zagrożone przez wzrost gospodarczy Niemiec i Japonii.


Kissinger pomógł zapewnić ogromny wzrost cen ropy w OPEC, a tym samym wystarczające zyski dla anglo-amerykańskich koncernów naftowych, które nadmiernie zaangażowały się w wydobycie ropy z Morza Północnego. Ugruntował również system petrodolara z Saudyjczykami, a następnie umieścił kraje afrykańskie, które weszły na ścieżkę (opartej na ropie) industrializacji, na bieżni zależności i zadłużenia z powodu gwałtownego wzrostu cen ropy.


Powszechnie uważa się, że polityka wysokich cen ropy miała na celu zaszkodzenie Europie, Japonii i krajom rozwijającym się.


Dziś USA znów prowadzi wojnę z ogromnymi masami ludzkości, których zubożenie ma zapewnić im pozostanie w zależności od USA i instytucji finansowych, których używa do tworzenia zależności i zadłużenia - Banku Światowego i MFW.


Setki milionów doświadczą (doświadczają) ubóstwa i głodu z powodu polityki USA. Ci ludzie (ci, o których USA i Pfizer et al rzekomo tak bardzo dbały i chciały wbić im szprycę w każde ramię) są traktowani z pogardą i jako ofiary uboczne w wielkiej geopolitycznej grze.


Wbrew temu, co wielu sądzi, USA nie pomyliły się co do wyniku sankcji nałożonych na Rosję. Michael Hudson zauważa, że ceny energii rosną, na czym korzystają amerykańskie firmy naftowe i bilans płatniczy USA jako eksportera energii. Ponadto sankcje wobec Rosji mają na celu ograniczenie rosyjskiego eksportu (pszenicy i gazu wykorzystywanego do produkcji nawozów), a tym samym wzrost cen surowców rolnych. To również będzie korzystne dla USA jako eksportera produktów rolnych.


W ten sposób Stany Zjednoczone starają się utrzymać dominację nad innymi krajami.


W ten sposób USA stara się utrzymać dominację nad innymi krajami.


Obecna polityka ma na celu wywołanie kryzysu żywnościowego i zadłużeniowego, szczególnie dla biedniejszych krajów. USA mogą wykorzystać ten kryzys zadłużenia, aby zmusić kraje do dalszej prywatyzacji i wyprzedaży majątku publicznego w celu obsługi długów, aby zapłacić za wyższy import ropy i żywności.


O co tak właściwie chodziło z Covid? (altershot.tv)

Koniec hegemonii dolara - część 1 (altershot.tv)

Koniec hegemonii dolara część 2 (altershot.tv)


Ta imperialistyczna strategia pojawia się na bazie pożyczek "COVID relief", które służyły podobnemu celowi. W 2021 r. przegląd pożyczek MFW COVID-19 przeprowadzony przez Oxfam wykazał, że 33 kraje afrykańskie były zachęcane do prowadzenia polityki oszczędnościowej. Najbiedniejsze kraje świata mają zapłacić 43 miliardy dolarów w spłatach długów w 2022 roku, które w przeciwnym razie mogłyby pokryć koszty importu żywności.


Oxfam i Development Finance International ujawniły również, że 43 z 55 państw członkowskich Unii Afrykańskiej czeka cięcie wydatków publicznych na łączną kwotę 183 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.


Zamknięcie światowej gospodarki w marcu 2020 roku ("lockdown") posłużyło do uruchomienia bezprecedensowego procesu globalnego zadłużenia. Warunki oznaczają, że rządy krajowe będą musiały skapitulować wobec żądań zachodnich instytucji finansowych. Te długi są w dużej mierze denominowane w dolarach, co pomaga wzmocnić amerykańskiego dolara i amerykańską dźwignię nad krajami.


Stany Zjednoczone tworzą nowy porządek świata i muszą zapewnić, że duża część globalnego Południa pozostanie w ich orbicie wpływów, zamiast trafić do obozu rosyjskiego, a zwłaszcza chińskiego, i jego inicjatywy "pasa drogi" na rzecz dobrobytu gospodarczego.


Po COVID, to jest to, o co naprawdę chodzi w wojnie na Ukrainie, sankcjach na Rosję i inżynieryjnym kryzysie żywnościowym i energetycznym.


Jeszcze w 2014 roku Michael Hudson stwierdził, że USA były w stanie zdominować większość Globalnego Południa poprzez rolnictwo i kontrolę dostaw żywności. Geopolityczna strategia pożyczkowa Banku Światowego przekształciła kraje w obszary deficytu żywności, przekonując je do uprawy roślin gotówkowych - plantacyjnych upraw eksportowych - a nie do karmienia się własnymi uprawami żywności.

 

Sektor naftowy i agrobiznes zostały połączone w ramach geopolitycznej strategii USA.


Dominujące pojęcie "bezpieczeństwa żywnościowego" promowane przez globalnych graczy agrobiznesu, takich jak Cargill, Archer Daniel Midland, Bunge i Louis Dreyfus oraz wspierane przez Bank Światowy, opiera się na zdolności ludzi i narodów do zakupu żywności. Nie ma to nic wspólnego z samowystarczalnością, a wszystko z globalnymi rynkami i łańcuchami dostaw kontrolowanymi przez gigantów agrobiznesu.


Obok ropy naftowej, kontrola nad światowym rolnictwem była przez wiele dekad podstawą strategii geopolitycznej USA. Zielona rewolucja została wyeksportowana dzięki uprzejmości bogatych w ropę interesów, a biedniejsze kraje przyjęły uzależniony od chemii i ropy naftowej model rolnictwa agrokapitalnego, który wymagał pożyczek na środki produkcji i rozwój infrastruktury.


Pociągnęło to za sobą uwięzienie narodów w zglobalizowanym systemie żywnościowym, który opiera się na monokulturze towarów eksportowych, aby zarobić dewizy związane ze spłatą długu państwowego denominowanego w dolarach oraz dyrektywach Banku Światowego/MFW dotyczących "dostosowania strukturalnego". Byliśmy świadkami przekształcenia wielu krajów z samowystarczalnych żywnościowo w obszary deficytu żywności.


Widzimy też, że kraje są umieszczane na bieżni produkcji roślin towarowych. Zapotrzebowanie na obcą walutę (dolary amerykańskie), aby kupić ropę i żywność, utrwala potrzebę zwiększania produkcji roślin uprawnych na eksport.


Porozumienie w sprawie rolnictwa Światowej Organizacji Handlu (AoA) określa reżim handlowy niezbędny dla tego rodzaju zależności korporacyjnej, która maskuje się jako "globalne bezpieczeństwo żywnościowe".

Zostało to wyjaśnione w raporcie Navdanya International z lipca 2022 roku - Sowing Hunger, Reaping Profits - A Food Crisis by Design (Sianie głodu, czerpanie zysków - zaprojektowany kryzys żywnościowy) - w którym zauważono, że międzynarodowe prawa handlowe i liberalizacja handlu przyniosły korzyści dużemu agrobiznesowi i nadal są wykorzystywane przy wdrażaniu Zielonej Rewolucji.


Raport stwierdza, że na czele amerykańskiego lobby i negocjacji handlowych stał były dyrektor generalny Cargill Investors Service i członek zarządu Goldman Sachs - Dan Amstutz - który w 1988 roku został mianowany przez Ronalda Reagana głównym negocjatorem urugwajskiej rundy GATT. Pomogło to zapisać interesy amerykańskiego agrobiznesu w nowych zasadach, które miały regulować globalny handel towarami i kolejne fale ekspansji rolnictwa przemysłowego.


AoA zlikwidowała ochronę rolników przed cenami i wahaniami na rynku światowym. Jednocześnie uczyniono wyjątki dla USA i UE, aby nadal subsydiowały swoje rolnictwo na korzyść wielkiego agrobiznesu.


Navdanya zauważa:


"Wraz z usunięciem państwowych zabezpieczeń taryfowych i dotacji, drobni rolnicy zostali bez środków do życia. Rezultatem była dysproporcja w tym, co rolnicy zarabiają za to, co produkują, w stosunku do tego, co płacą konsumenci, przy czym rolnicy zarabiają mniej, a konsumenci płacą więcej, ponieważ pośrednicy agrobiznesu biorą największe kawałki."


'Bezpieczeństwo żywnościowe' doprowadziło do demontażu suwerenności żywnościowej i samowystarczalności żywnościowej w imię integracji rynku globalnego i władzy korporacyjnej.


Nie musimy szukać dalej niż w Indiach, aby zobaczyć to w działaniu. Uchylone niedawno przepisy dotyczące rolnictwa w Indiach miały na celu zapewnienie temu krajowi "terapii szokowej" neoliberalizmu, której doświadczyły inne kraje.


Przepisy "liberalizujące" miały częściowo na celu przyniesienie korzyści interesom amerykańskiego agrobiznesu i uwięzienie Indii w pułapce braku bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zmuszenie tego kraju do zlikwidowania swoich zapasów buforowych żywności - tak istotnych dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju - a następnie do składania ofert na żywność na niestabilnym rynku światowym od handlowców z agrobiznesu za pomocą swoich rezerw zagranicznych.


Rząd Indii został powstrzymany przed pójściem tą drogą jedynie przez masowy, trwający rok protest rolników.


Obecny kryzys podsycany jest również przez spekulacje. Navdanya przytacza dochodzenie przeprowadzone przez Lighthouse Reports i The Wire, które pokazuje, jak spekulacje firm inwestycyjnych, banków i funduszy hedgingowych na towarach rolnych przynoszą zyski z rosnących cen żywności. Przyszłe ceny towarów nie są już powiązane z rzeczywistą podażą i popytem na rynku, ale opierają się wyłącznie na spekulacji.


Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill i Louis Dreyfus oraz fundusze inwestycyjne takie jak Black Rock i Vanguard nadal dokonują ogromnych finansowych morderstw, w wyniku czego cena chleba w niektórych biedniejszych krajach wzrosła prawie dwukrotnie.


Cyniczne "rozwiązanie" promowane przez światowy agrobiznes na obecny kryzys żywnościowy polega na nakłanianiu rolników do większej produkcji i dążeniu do lepszych plonów, tak jakby kryzys polegał na niedostatecznej produkcji. Oznacza to więcej środków chemicznych, więcej technik inżynierii genetycznej i tym podobnych, co sprawia, że więcej rolników popada w długi i znajduje się w pułapce zależności.


Jest to to samo stare kłamstwo przemysłu, że świat będzie głodował bez jego produktów i wymaga ich więcej. W rzeczywistości świat stoi w obliczu głodu i rosnących cen żywności z powodu systemu, który ustanowił wielki agrobiznes.


I to jest ta sama stara historia - forsowanie nowych technologii w poszukiwaniu problemu, a następnie wykorzystywanie kryzysów jako uzasadnienia dla ich rozpowszechniania, przy jednoczesnym ignorowaniu podstawowych przyczyn tych kryzysów.


Żywność: Agendy ekonomiczne, polityczne i futurystyczne (altershot.tv)

Toksyczne rolnictwo i Fundacja Gatesów (altershot.tv)


Navdanya przedstawia możliwe rozwiązania obecnej sytuacji w oparciu o zasady agroekologii, krótkich linii zaopatrzenia, suwerenności żywnościowej i demokracji gospodarczej - polityki, które zostały obszernie opisane w wielu artykułach i oficjalnych raportach na przestrzeni lat.


Jeśli chodzi o walkę z atakiem na standardy życia zwykłych ludzi, to w takich miejscach jak Wielka Brytania rośnie poparcie dla ruchu pracowniczego. Lider związku zawodowego kolejarzy Mick Lynch wzywa do stworzenia ruchu klasy robotniczej opartego na solidarności i świadomości klasowej, aby walczyć z klasą miliarderów, która jest bardzo świadoma swoich własnych interesów klasowych.


Zbyt długo "klasa" była nieobecna w głównym nurcie dyskursu politycznego. Tylko poprzez zorganizowany, zjednoczony protest zwykli ludzie będą mieli jakąkolwiek szansę na wywarcie znaczącego wpływu na nowy porządek świata oparty na despotycznym autorytaryzmie i niszczących atakach na prawa zwykłych ludzi, środki do życia i standardy życia, których jesteśmy świadkami.


autor:

Colin Todhunter


źródło:

https://www.globalresearch.ca/engineered-food-poverty-crisis-secure-continued-us-dominance/5790815

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami