Naomi Wolf: Dotarliśmy do 'dziesiątego kroku' z 10 kroków do faszyzmu

W swojej książce "Koniec Ameryki" z 2008 roku, Naomi Wolf nakreśliła 10 kroków, których używają rządzący, by zamknąć demokracje. Niestety, jak pisze, dziś, gdy rządy wykorzystują pandemię do usprawiedliwiania tłumienia praw obywatelskich, Ameryka jest w trakcie "dziesiątego kroku".


W 2008 roku napisałam książkę "Koniec Ameryki: List z ostrzeżeniem do młodego patrioty". Ostrzegam w niej, opierając się na moich badaniach nad upadkiem demokracji w historii XX wieku, że Ameryka musi uważać na bardzo możliwe pogrążenie się w totalitaryzmie.


Ostrzegałam, że potencjalni tyrani, niezależnie od tego, czy są z lewicy czy z prawicy, zawsze używają mapy, aby zlikwidować demokracje, i że zawsze podejmują te same dziesięć kroków.


Bez względu na to, czy "przywołują zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne", czy "rozwijają siły paramilitarne", czy "ograniczają prasę", czy wreszcie "obalają państwo prawa", te kroki są zawsze rozpoznawalne - i zawsze prowadzą do zmiażdżenia demokracji i ustanowienia tyranii. W czasie, gdy pisałem tę książkę, "globalne zagrożenie" terroryzmem było widmem, które władze przywoływały, by zaatakować nasze wolności.


Książka ta była szeroko czytana i dyskutowana, zarówno w czasie jej wydania, jak i przez ostatnie 12 lat. W ciągu ostatniej dekady ludzie okresowo pytali mnie, kiedy i czy w ogóle doszliśmy do "Kroku Dziesiątego".


My - mój odważny wydawca, Chelsea Green, i ja - udostępniamy filmy wideo, na których czytam pierwszy i ostatni rozdział (zobacz filmy poniżej) "Końca Ameryki" teraz, w 2021 roku, za darmo. I nazywam kontynuację tej książki, którą właśnie piszę, "Krok Dziesiąty" - ponieważ od marca zeszłego roku, rzeczywiście, z przykrością muszę stwierdzić, dotarliśmy do "Kroku Dziesiątego" z 10 kroków do faszyzmu i zaczęliśmy w nim żyć.


Choć w 2008 r. nie przewidziałam wprost, że pandemia medyczna stanie się narzędziem, które wprowadzi cały świat w "Krok Dziesiąty", w różnych miejscach ostrzegałam przed niebezpieczeństwem kryzysów medycznych jako narzędzi, które tyrania może wykorzystać do uzasadnienia ograniczania praw obywatelskich.


Dziś tak bardzo nagłośniony kryzys medyczny przyjął rolę pretekstu do pozbawienia nas wszystkich podstawowych wolności, do czego obawy przed terroryzmem w ostatecznym rozrachunku nie doprowadziły, mimo 20 lat starań.


W 2015 r. byłam szeroko wyśmiewana w mainstreamowych serwisach informacyjnych za ostrzeżenie przed histerią, która towarzyszyła doniesieniom o Eboli, a ostrzegałam wtedy, że choroby zakaźne mogą być wykorzystywane jako uzasadnienie dla zapoczątkowania tłumienia wolności, zawsze pod pozorem środków nadzwyczajnych.


W 2020 roku pokazałam w swojej książce " Outrages: Sex, Censorship and the Criminalization of Love", jak epidemie chorób zakaźnych, takich jak cholera i tyfus, były wykorzystywane w XIX wieku przez państwo brytyjskie do niszczenia wolności i ingerencji w prywatność ludzi. Pisałam o tym, jak pierwsze ruchy antyszczepionkowe powstały wśród brytyjskich rodziców w okresie wiktoriańskim.


Ta książka została początkowo anulowana, a jej przesłanie ostrzegawcze jest nadal atakowane. Ale i ta książka była bardzo przewidująca: Na początku marca 2020 roku, oczywiście, ogłoszono globalną pandemię - COVID-19.


W bezpośrednim następstwie ogłoszenia i narratywizacji tej pandemii, większość elementów zamkniętego, 360-stopniowego totalitaryzmu została wprowadzona w życie w większości krajów Zachodu, w tym w tych, które były solidnymi demokracjami. Wszystko to stało się bardzo szybko i kompleksowo.


W Stanach Zjednoczonych mamy teraz:


1. Środki nadzwyczajne w wielu stanach, które zawieszają sprawiedliwy proces prawny. Jest to cecha charakterystyczna państwa policyjnego. COVID-19 jest przywoływany jako powód wprowadzenia prawa wyjątkowego - ale nie ma żadnego punktu końcowego dla zniesienia tych praw wyjątkowych.


2. Zamykanie szkół, które łamie umowę społeczną z następnym pokoleniem.


3. Projekty ustaw uchwalane dla "paszportów szczepionkowych", które omijają Czwartą Poprawkę do Konstytucji, pozwalając rządowi i firmom Big Tech na ingerencję w prywatność medyczną, oraz na stworzenie kompleksowego państwa nadzoru cyfrowego. (Fakt, że akcje spółek technologicznych rosły o 27% w każdym kwartale pandemii pokazuje jeden z czynników napędzających tę wojnę przeciwko człowiekowi: każda minuta, którą człowiek spędza w klasie, w pubie, restauracji, kościele czy synagodze, to czas, w którym spółki technologiczne tracą pieniądze, ponieważ nie są w stanie zebrać tych danych. Polityka COVID-19 prowadzona przez "COVID-19 Response" - a właściwie przez firmy Big Tech - zapewnia, że ludzie nie mogą się ze sobą kontaktować inaczej niż poprzez platformy cyfrowe. Powodem jest zysk, a także kontrola społeczna).


4. Przymusowe zamykanie firm. Interweniując bezpośrednio w gospodarkę i pozwalając niektórym firmom na rozkwit (Amazon, Walmart, Target) kosztem małych przedsiębiorstw, sklepów przy głównych ulicach, restauracji i ogólnie jednoosobowych firm, państwo połączyło rząd i korporacje w sposób charakterystyczny dla włoskiego faszyzmu i współczesnego chińskiego komunizmu.


5. Ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Niektóre stany, takie jak Kalifornia, nakładają grzywny na ludzi za spotykanie się z przyjaciółmi w ich domach i zabraniają dzieciom organizowania spotkań z przyjaciółmi. Massachusetts ograniczyło zgromadzenia powyżej 10 osób naraz, zmuszając synagogi i kościoły do pozostania zamkniętymi, pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego przeciwko stanom zmuszającym kościoły do zamknięcia. Zamknięto parki, place zabaw i plaże. W krajach takich jak Wielka Brytania, ludzie są karani grzywną za wychodzenie z domu na więcej niż godzinę ćwiczeń dziennie.


6. Przymusowe zakrywanie twarzy. W Massachusetts, ludzie są karani grzywną, jeśli nie noszą masek na zewnątrz - nawet dzieci w wieku 5 lat są do tego zmuszane przez prawo. Ponownie, mandat ten nie został poparty recenzowanymi badaniami wykazującymi konieczność medyczną. I nie ma żadnego punktu końcowego zaproponowanego dla tych nadzwyczajnych naruszeń wolności osobistej.


7. Tłumienie wolności słowa. Firmy Big Tech cenzurują krytyków polityki COVID-19 i polityki szczepionkowej, a także cenzurują poglądy, pojawiające się po prawej stronie politycznego spektrum. Podżeganie, słowo, które ma długą historię w XX wieku, aby zamknąć wolność słowa, zostało uzbrojone przez lewicę, aby zamknąć pierwszą poprawkę wolności słowa. W innych formach cenzury i zarządzania mową i debatą publiczną, potentaci tacy jak Bill Gates finansują główne serwisy informacyjne, a miliony dolarów przeznaczają na "edukację COVID-19". W rezultacie, głosy sprzeciwu są marginalizowane i zawstydzane, a nawet grozi się im pozwami sądowymi lub utratą pracy.


8. Nauka jest zawłaszczana w interesie "biofaszyzmu". Dzięki znacznemu finansowaniu komentatorów naukowych, takich jak dr Fauci w Stanach Zjednoczonych, Imperial College i SAGE w Wielkiej Brytanii oraz dr Christian Drosten w Niemczech, dominujący zestaw polityk i wypowiedzi na temat COVID-19, które przynoszą korzyści małej grupie złych podmiotów - w szczególności interesom technologicznym i farmaceutycznym, działającym w porozumieniu z rządami - zbudował armię zabezpieczonych, wiarygodnych zwolenników. Ale kiedy inni naukowcy lub instytucje dążą do debaty lub przejrzystości, grozi im się utratą pracy lub atakuje reputację, jak w przypadku dr Simona Goddeke z Holandii, któremu uniwersytet kazał milczeć, kiedy zakwestionował wadliwe protokoły testu PCR COVID-19.


9. Dane są zawłaszczane, by służyć interesom tego biofaszyzmu. Ta manipulacja prawdą, którą przepowiedziałem w "Końcu Ameryki", jest typowa dla sowieckich cenzorów. Platformy COVID-19, takie jak COVID Tracking Project i Johns Hopkins University, finansowane przez technokratów takich jak Michael Bloomberg, podają nieweryfikowalne dane COVID-19, które bezpośrednio wpływają na rynki giełdowe. Ponownie, podczas gdy ta nieamerykańska fuzja interesów korporacji i polityki publicznej przypomina włoski faszyzm, zwrot zapewniony przez cyfrową prezentację danych i jej związek z giełdą jest bardzo na czasie w XXI wieku.


10. Ataki na mniejszości religijne. Ortodoksyjna społeczność żydowska na Brooklynie i kościoły chrześcijańskie w Kalifornii zostały wytypowane do karania, jeśli nie przestrzegają zasad COVID-19 - jest to celowanie w religię, które jest charakterystyczne dla komunistycznej polityki lewicy, zwłaszcza w Chinach.


11. Wprowadzane i nadzorowane są polityki, które osłabiają więzi międzyludzkie i osłabiają rodzinę. Jest to najpoważniejsze zjawisko ze wszystkich.


Nowy biofaszyzm, bardzo mocno napędzany przez liderów Big Tech, jest wojną przeciwko istotom ludzkim i cechom, które czynią nas ludźmi.


Maski łamią ludzką zdolność do nawiązywania więzi twarzą w twarz i cieszenia się ludzkim kontaktem, uśmiechem i żartami. Maski obniżają skuteczność ludzkiej "technologii", zasadniczo utrudniając nam "czytanie" siebie nawzajem i odbieranie społecznych sygnałów.


Zakaz gromadzenia się powstrzymuje nas od tworzenia ludzkich sojuszy przeciwko tym potwornym interesom. Zakaz gromadzenia się ludzi uniemożliwia także powstawanie nowych kultur, nowych bohaterów i nowych modeli biznesowych. Wszyscy utknęliśmy z Rolodexem i pomysłami, które mieliśmy w marcu 2019 roku.


Zmuszanie dzieci do dystansowania się w szkole i noszenia masek zapewnia pokolenie Amerykanów, którzy nie wiedzą, jak tworzyć ludzkie sojusze, i którzy nie ufają własnym ludzkim instynktom. To są kontrrewolucyjne techniki szkoleniowe.


Przenoszenie całej nauki na (już przygotowane) platformy nauczania na odległość gwarantuje, że dzieci nie będą wiedziały, jak zachowywać się w przestrzeni ludzkiej, przestrzeni nie zapośredniczonej przez technologię.


Wiele polityk COVID-19 wydaje się być zaprojektowanych tak, by zapewnić, że ludzie nie będą mieli już żadnej "analogowej" przestrzeni ani "analogowej" kultury - żadnego sposobu, by czuć się komfortowo po prostu gromadząc się w pokoju, dotykając się nawzajem jako przyjaciele lub sojusznicy, lub łącząc się razem.


Wreszcie, przeniesienie wszystkich ludzkich interakcji na platformę Zoom (która jest oknem na świat dla Komunistycznej Partii Chin, jako że Chiny są jej właścicielami) to nie tylko sposób na zebranie wszystkich naszych technologii, tajemnic biznesowych i własności intelektualnej, ale także sposób na zapewnienie, że intymność i więzi w przyszłości będą nawiązywane online, a kontakty twarzą w twarz zostaną zlikwidowane.


Dlaczego tak jest? Po co tworzyć polityki, które penalizują, utrudniają i ograniczają kontakty międzyludzkie w przestrzeniach analogowych (niepoddanych nadzorowi, niezapośredniczonych)?


Ponieważ kontakt międzyludzki jest wielką siłą rewolucyjną, jeśli chodzi o ludzką wolność i opór wobec tej formy wszechstronnego biofaszyzmu - biofaszyzmu reprezentowanego przez Nową Normalność - medyczno-faszystowski "Krok Dziesiąty".


Pozwólcie mi teraz podsumować rok 2008 i przeczytać moje wprowadzenie do „The End of America”, a także ostrzeżenie na końcu tej książki. Jej przesłanie, niestety, nigdy nie było bardziej aktualne. Tym razem zagrożenia wolności, które były wówczas usprawiedliwione przez terroryzm, teraz przybrały postać pandemii medycznej.


Ale tym razem mamy do czynienia nie tylko z wojną z wolnością. Tym razem mamy do czynienia z wojną z istotami ludzkimi i z tym wszystkim, co czyni nas ludźmi.


Naomi Wolf


Zobacz, jak Naomi Wolf czyta wprowadzenie do „The End of America”:

źródło:

https://childrenshealthdefense.org/defender/naomi-wolf-steps-to-fascism/
Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami