Inkluzywność - sztuka czerpania zysku z biedy

"C19" odwraca naszą uwagę od spraw istotnych, które dzieją się też za jego przyczyną. Dziś kolejne puzzle i filmy je uzupełniające które nakreślą kontekst wyłaniającego się krajobrazu "Nowego Ładu" i prawdziwej funkcji człowieka w nim.


By zrozumieć lepiej znaczenie tych informacji polecam ten tekst z marca oraz prześledzenie na facebook postów tak otagowanych #WstępDoTechnokracji

---------------------------------------


Mologic stanie się 'Przedsiębiorstwem Społecznym' po przejęciu przez fundatorów i inwestorów zajmujących się wpływem społecznym

Nowy Jork, USA, i Bedford, Wielka Brytania, 19 lipca 2021 r: Grupa funduszy filantropijnych i inwestorów pod przewodnictwem Soros Economic Development Fund (SEDF), przy wsparciu Bill & Melinda Gates Foundation, ogłasza dziś uruchomienie Global Access Health (GAH), przedsiębiorstwa społecznego, które będzie dążyć do rozszerzenia dostępu do przystępnych cenowo najnowocześniejszych technologii medycznych poprzez zdecentralizowane badania, rozwój i produkcję w krajach Globalnego Południa i dla nich.


Grupa sfinansowała przejęcie firmy Mologic Ltd., światowego lidera innowacji w rozwoju technologii lateral flow i szybkiej diagnostyki, w tym testów, które mogą pomóc w zwalczaniu chorób tropikalnych, takich jak denga, bilharzia i ślepota rzeczna, a także dla COVID-19.


Członkowie GAH zainwestują w tę transakcję co najmniej 30 milionów funtów (41 milionów dolarów).


Transakcja ta jest o tyle ważna, że przekształca światowej klasy firmę nastawioną na zysk w przedsiębiorstwo społeczne i pozwala jej na całkowite reinwestowanie zysków w realizację tych celów. Dzięki tej transformacji firma będzie mogła zająć się lukami w globalnej diagnostyce w społecznościach i regionach o niskich dochodach, których nie udało się wypełnić biznesowi nastawionemu na zysk.


SEDF jest częścią Open Society Foundations zajmującą się inwestycjami w badania wpływu. Sean Hinton, dyrektor generalny SEDF, powiedział: "Pandemia COVID-19 boleśnie pokazała fundamentalne nierówności w globalnym zdrowiu publicznym, a w szczególności kluczowe znaczenie dostępu w krajach o niskich i średnich dochodach do tanich, wysokiej jakości narzędzi diagnostycznych ratujących życie. W tej wyjątkowej transakcji fundusze filantropijne i inwestorzy współpracują z wykwalifikowanym i wizjonerskim zespołem zarządzającym w prawdziwie innowacyjny sposób, aby rozwiązać przynajmniej jedną część tego problemu, umożliwiając najnowocześniejszej firmie komercyjnej skupienie wszystkich swoich zasobów na rozwiązaniu jednego z najbardziej palących problemów zdrowia publicznego na świecie."


Firma Mologic została założona w 2003 roku przez Marka Davisa i jego ojca profesora Paula Davisa, jednego z oryginalnych twórców ClearBlue, pierwszego na świecie domowego testu ciążowego. Technologia firmy Mologic ma szerokie zastosowanie na różnych rynkach i w różnych stanach chorobowych, gdzie szybkie, dokładne testy w punktach potrzeb mogą przyczynić się do znacznych zmian w opiece nad pacjentami i wynikach ich leczenia. Jej szeroko zakrojone prace nad rozwojem przystępnych cenowo testów dla zaniedbanych chorób tropikalnych były wspierane przez granty od różnych darczyńców, a przede wszystkim przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.


Mark Davis, dyrektor generalny Mologic, z zadowoleniem przyjął zawarcie umowy: "Przekształcenie Mologic w przedsiębiorstwo społeczne jest celowym, logicznym i naturalnym krokiem dla firmy skupionej na dostarczaniu niedrogiej diagnostyki i biotechnologii do miejsc, które pozostały niezadbane przez nieubłaganą pogoń za zyskiem. Dzięki wsparciu naszych udziałowców, darczyńców i partnerów przebyliśmy długą drogę; wierzymy, że mamy ludzi i umiejętności niezbędne do sprostania wyzwaniom i możliwościom, które przed nami stoją. I mamy nadzieję, że ta wyjątkowa transakcja będzie przykładem do naśladowania dla innych."


"Testy, czyli diagnostyka, są niezbędne dla codziennych potrzeb zdrowia publicznego, aby umożliwić lekarzom i pracownikom medycznym zapewnienie pacjentom właściwego leczenia na jak najwcześniejszym etapie" - powiedziała Roxana Bonnell, ekspert ds. zdrowia publicznego w Open Society Foundations. "Jak widzieliśmy podczas pandemii COVID-19, dostęp do testów jest absolutnie niezbędny, jeśli chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych - kwestia, która ostatecznie dotyczy nas wszystkich".


W ramach transakcji GAH zintegruje zarówno Mologic, jak i siostrzaną jednostkę non-profit, Global Access Diagnostics (GAD), która została założona przez założycieli Mologic przy wsparciu SEDF, brytyjskiego DFID i innych w kwietniu 2020 roku. GAD koncentruje się na niskokosztowej produkcji testów diagnostycznych i licencjonuje technologię Mologic w Afryce i Azji Południowej. Mark Davis będzie nadal pełnił funkcję dyrektora generalnego firmy Mologic, a Paul Davis będzie nadal pełnił funkcję dyrektora naukowego. GAD będzie nadal funkcjonować jako oddzielna jednostka non-profit, pod kierownictwem dyrektora generalnego Marka Radforda. Obie będą w całości własnością GAH i będą przez nią zarządzane. Szereg innych funduszy filantropijnych i inwestorów jest obecnie zaangażowanych w finalizowanie swojego udziału w GAH, aby zwiększyć zakres i ambicje organizacji.


Transakcja obejmuje nabycie przez inwestujące konsorcjum wszystkich istniejących udziałów Mologic, w tym udziałów należących do dwóch prywatnych menedżerów inwestycyjnych, Foresight Group LLP i Calculus Capital.


Inwestycje SEDF w GAH i GAD są częścią portfela ostatnich inwestycji dokonanych w ramach zobowiązania Open Society Foundations do rozszerzenia globalnego dostępu do niedrogich, wysokiej jakości produktów i technologii z zakresu zdrowia publicznego. Inwestycje te opierają się na dwóch dekadach wsparcia fundacji na rzecz poprawy dostępu do leków i tworzenia polityki na całym świecie.


Open Society Foundations, założona przez jej prezesa George'a Sorosa, jest największym na świecie prywatnym fundatorem praw człowieka i grup działających na rzecz sprawiedliwości społecznej. Fundusz Rozwoju Gospodarczego Sorosa, założony w 1997 roku, zajmuje się inwestycjami, które są zgodne z szerszą misją Open Society i obecnie posiada 35 inwestycji o łącznej wartości około 300 milionów dolarów.


źródła:

https://mologic.co.uk/mologic-to-become-a-social-enterprise-after-acquisition-by-social-impact-funders-and-investors/

https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/07/19/george-soros-and-bill-gates-backed-consortium-to-buy-uk-maker-of-covid-lateral-flow-tests-for-41-million/8 grudnia 2020 "Papież Franciszek udziela błogosławieństwa Radzie na rzecz Inkluzywnego Kapitalizmu"


Papież Franciszek daje swoje błogosławieństwo koalicji wielkich inwestorów, firm, związków i fundacji, które zobowiązują się do uczynienia kapitalizmu mniej szkodliwym społecznie i środowiskowo.


Watykan użyczy we wtorek swojego imienia Radzie na rzecz Kapitalizmu Włączającego, której członkowie muszą zobowiązać się do wymiernych działań w celu stworzenia bardziej sprawiedliwego i godnego zaufania systemu gospodarczego, w tym do przestrzegania celów zrównoważonego rozwoju ONZ.


Sojusz oznacza przyjęcie wielkiego biznesu i finansów przez głowę Kościoła rzymskokatolickiego, który ostrzegał przed bałwochwalstwem uczynienia zysku jedynym celem i nazwał nieskrępowane wolne rynki "łajnem diabła".


W oświadczeniu papież Franciszek powiedział, że sprawiedliwy, godny zaufania system gospodarczy, który mógłby sprostać największym wyzwaniom ludzkości, jest "pilnie potrzebny". Przywódcy grupy podjęli wyzwanie, aby uczynić kapitalizm "bardziej inkluzywnym instrumentem dla integralnego dobrobytu człowieka", powiedział.


Członkowie założyciele rady, którzy będą odbywać coroczne spotkania z papieżem, to osoby zarządzające aktywami o wartości 10,5 biliona dolarów, firmy o łącznej kapitalizacji rynkowej przekraczającej 2 biliony dolarów oraz grupy reprezentujące ponad 200 milionów pracowników na całym świecie.


Wśród nich są szefowie firm takich jak Bank of America, BP, EY, Johnson & Johnson, Salesforce i Visa. Członkami są również grupy inwestycyjne Calpers, State Street i TIAA, a także fundacje Forda i Rockefellera, sekretarz generalny OECD Angel Gurría i Mark Carney, specjalny wysłannik ONZ ds. finansowania klimatu.


"Ani Watykan, ani dyrektorzy generalni, których znam, nie potrzebują kolejnego spotkania. Potrzebujemy działania i musimy zreformować rynki kapitałowe" - powiedziała Financial Times Lady Lynn Forester de Rothschild, założycielka rady. Wsparcie Papieża było znaczące, ponieważ "jest to pozytywne ujęcie robienia tego, co słuszne dla kapitalizmu, ale jest to również wyzwanie".


Powiedziała, że jest przekonana, iż może pozyskać liderów w biznesie i finansach, aby rozwinąć bardziej inkluzywną formę kapitalizmu, ale zwróciła się do Watykanu, ponieważ "potrzebujemy moralnego przewodnictwa".


Członkowie rady podjęli indywidualne zobowiązania dotyczące ich firm, funduszy i fundacji, a także zgodzili się na wspólny zestaw zasad przewodnich, zobowiązując się do tworzenia równości szans i długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.


Marcie Frost, dyrektor naczelny Calpers, powiedziała, że jest optymistką, iż inicjatywa ta spowoduje znaczące zmiany, oprócz szeregu zobowiązań środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania, które większość dużych firm podjęła w odpowiedzi na presję opinii publicznej - oraz rosnących kwot inwestowanych w fundusze ESG.


Myślę, że ma to szansę przynieść realne rezultaty" - powiedziała "FT". "To musi być prawdziwa umowa, to nie może być coś, co ludzie werbalizują [zobowiązania], ale potem nie ma żadnych działań, aby wspierać [je]".


Fundusz emerytalny pracowników z Kalifornii będzie szukał możliwości przekonania firm, w które inwestuje, aby się podpisały, dodała, mówiąc, że członkowie założyciele rady będą służyć jako "influencerzy", aby skłonić inne firmy do podjęcia podobnych zobowiązań.


Papież Franciszek po raz pierwszy spotkał się z członkami Rady ds. Kapitalizmu Włączającego w listopadzie ubiegłego roku, mówiąc im, że biznes może być "szlachetnym powołaniem", jeśli będą pracować "na rzecz powrotu ekonomii i finansów do etycznego podejścia, które sprzyja istotom ludzkim".


źródła:

https://www.ft.com/content/0e615ffe-ce44-4bd7-8fad-80e1ebc54394

https://www.inclusivecapitalism.com/

https://www.inclusivecapitalism.com/news-insights/the-council-for-inclusive-capitalism-with-the-vatican-launches/


San Diego 2016, Twórcy zmian w edukacji: Laureat Nagrody Nobla James Heckman i inwestor venture capital J.B. Pritzker

kluczowe informacje z filmu:

- Ubóstwo to nie tylko pieniądze, to także "rodzicielstwo, zachęta i umiejętności".

- Inwestowanie w małe dzieci przynosi lepsze rezultaty w odniesieniu do siły roboczej i wyników życiowych niż inwestycje w starsze dzieci i nastolatków.

- Największe zyski przyniosą interwencje skierowane do dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

- Różnice w osiągnięciach dzieci są udokumentowane już w wieku 3 lat.

- IQ nie wzrasta zbytnio po osiągnięciu przez dziecko wieku 10 lat, ale interwencje mogą nadal kształtować "umiejętności charakteru" dziecka, aby poprawić wyniki w pracy.

- Nie chodzi tylko o to, by być inteligentnym; chodzi o to, by być zmotywowanym.

- Heckman identyfikuje umiejętności pozapoznawcze jako "cel możliwości" dla inwestorów.

- Najpierw jednak muszą oni opracować wykaz społecznych umiejętności emocjonalnych, aby móc oceniać, śledzić i mierzyć cechy pozapoznawcze. (Dla celów przewidywania wyników oceny inwestycji w zakresie wpływu).

- Włączenie się OECD (promotora PISA) to dobry znak.

- Twierdzą oni, że dzięki "poprawie wyników" poprzez interwencje, biedne dzieci będą wymagały w przyszłości mniejszych wydatków publicznych. Obligacje wpływu społecznego będą następnie przechwytywać te przewidywane oszczędności jako zysk, który zostanie przekazany prywatnym inwestorom.

- Biorąc pod uwagę wyniki zdrowotne, zwrot z tych inwestycji może wynieść nawet 13% rocznie, co jest olbrzymią wartością.

- Pritzker planuje zidentyfikować tanie, skalowalne interwencje, takie jak aplikacje rodzicielskie. (Ponieważ wszystko, czego zubożałe rodziny naprawdę potrzebują, to aplikacja, która powie im, co powinni robić, aby wychowywać swoje dzieci).

- Z obu stron politycznego spektrum pojawiły się głosy sprzeciwu wobec wykorzystania Pay for Success do finansowania interwencji we wczesnym dzieciństwie, ale udało im się przekonać społeczności dzięki zastosowaniu przekonujących struktur finansowych i obiecujących "wyników".

- Na zakończenie Heckman mówi, że trzeba zaangażować rodziców, bo inaczej cała sprawa się nie powiedzie.


więcej informacji o 13% ROI:

https://heckmanequation.org/resource/13-roi-toolbox/

https://wrenchinthegears.com/2018/06/10/heckman-and-pritzker-pitch-apps-as-poverty-solutions-yielding-a-13-return-on-investment/

https://omidyar.com/wp-content/uploads/2020/09/Omidyar-Network_Big-Ideas-Little-Learners-2019.pdf


Prezentacja panelowa z 2012 Social Enterprise Conference, która odbyła się w Columbia Business School "Media jako katalizator: Story Telling and Social Action"

Diana Barrett, była profesor Harvard Business School i założycielka przedsięwzięcia produkcyjnego The Fledgling Fund, przedstawiła swoją strategię:


"Staliśmy się bardzo strategiczni. Patrzymy na punkty zwrotne i swoiste punkty dźwigni, gdzie strategicznie możemy naprawdę coś zmienić. Staliśmy się bardzo, bardzo systematyczni...


"... Chodzi nam przede wszystkim o wpływ. Każdy film jest wybierany, ponieważ uważamy, że z tego czy innego powodu może on dotrzeć do publiczności, zmienić umysły, zmienić prawo, o czym nie powinnam mówić...um, um, ponieważ nie wolno nam tego robić, ale tak jest. I o tym właśnie będę opowiadać. I tak patrzymy na każdą możliwość...dokładnie!"


"Teraz bardzo, bardzo metodycznie podchodzę do tego, jak pracujemy z filmowcami, jak przyglądamy się organizacjom pozarządowym, jak przekazujemy pieniądze w teren. Myślę o tym bardziej jak o transzach inwestycji, bardziej jak o modelu venture capital. Kiedy ludzie mówią, że jesteś filantropem, ja odpowiadam: "nie, nie bardzo". Ja osobiście nie myślę o sobie jako o filantropie. Myślę o sobie jako o kimś, kto ma duże doświadczenie biznesowe i prawdziwe zainteresowanie zmienianiem świata na swój własny sposób."


dodatkowe informacje:

https://wrenchinthegears.com/2019/02/24/shorting-the-lives-of-children-no-small-matter/


materiał uzupełniający:

"Sztuczna inteligencja dla zdrowia i opieki zdrowotnej", Grudzień 2017, JASON, The MITRE Corporation


WIELKO-SKALOWE DANE ZDROWOTNE

Aspiracyjnym celem w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej jest zgromadzenie dużych zbiorów danych (oznaczonych i nieoznaczonych) oraz systematycznie aktualizowanych danych dotyczących zdrowia, co umożliwi identyfikację nowych korelacji między chorobami oraz dopasowanie do ludzi najlepszych metod leczenia w oparciu o ich stan zdrowia, doświadczenia życiowe i profil genetyczny. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą obietnicę integracji wszystkich tych źródeł danych w celu osiągnięcia przełomowych odkryć medycznych i nowego spojrzenia na zdrowie jednostki i zdrowie publiczne. Jednak głównymi czynnikami ograniczającymi będą dostępność wysokiej jakości danych oraz zdolność algorytmów sztucznej inteligencji do skutecznego i niezawodnego działania na złożonych strumieniach danych. Szacuje się, że za 60% przedwczesnych zgonów odpowiadają uwarunkowania społeczne, ekspozycje środowiskowe i wzorce zachowań. Te trzy obszary są kombinacją doświadczeń w ciągu naszego życia, opartych na miejscu urodzenia, zamieszkania, nauki, pracy i zabawy.

Często określane jako społeczne uwarunkowania zdrowia, obejmują one stabilność ekonomiczną, sąsiedztwo i środowisko fizyczne, edukację, żywność, społeczność i kontekst społeczny oraz system opieki zdrowotnej...


źródło:

https://www.healthit.gov/sites/default/files/jsr-17-task-002_aiforhealthandhealthcare12122017.pdf


--------------------------------------------------------

Nowoczesne niewolnictwo będzie inkluzywne, tzn. będzie przyłączone do systemu wszystko co do tej pory było po za nim... Dobroduszni filantropii się o to postarają by każdy był zmierzony i dokładnie policzony był zwrot z inwestycji... cdn...

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Dashboard, który rządził światem

"Fałszywe liczby", które wywołały reakcję świata na Covid19. Globalny wpływ, którego zbudowanie...

Holenderski parlament odrzuca traktat WHO

Holenderski parlament przyjął wniosek o odrzucenie traktatu pandemicznego i poprawki do Międzyn...

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami