Czy blokady były testem dla indywidualnego limitu CO2?

14 września na stronie internetowej Światowego Forum Ekonomicznego ukazał się artykuł, sugerujący, że blokady mogły być tylko próbą przed dalszymi planami Wielkiego Resetu.


Artykuł ‘My Carbon’: An approach for inclusive and sustainable cities opisuje, jak WEF przewiduje "zrównoważoną" transformację światowej gospodarki w której istotna rolę może odegrać transformacja miast, a właściwie ich mieszkańców. Dotychczas nie udało się wprowadzić limitów CO2 z powodu braku "akceptacji społecznej" i "świadomości kwestii klimatycznych" - otwarcie przyznaje WEF. Wysiłki te utrudniał również opór polityczny.


W ostatnich latach nastąpiły jednak istotne zmiany, które mogą ostatecznie utorować drogę inicjatywie "My Carbon"(Mój Węgiel), obejmującej "stałe limity CO2" dla obywateli...'Mój Węgiel': Podejście dla integracyjnych i zrównoważonych miast


- Podczas gdy transport i budynki są głównymi czynnikami powodującymi emisje w miastach, udział indywidualnych emisji jest znaczący.

- Programy indywidualnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla odniosły ograniczony sukces ze względu na brak świadomości i sprawiedliwego mechanizmu śledzenia emisji.

- Jednak w ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany, które mogą pomóc w realizacji inicjatyw "Mój węgiel".


Miasta na całym świecie odpowiadają za prawie 75% naszej całkowitej emisji dwutlenku węgla. W miarę jak kraje zmierzają w kierunku realizacji swoich zobowiązań do osiągnięcia w przyszłości zerowej emisji netto, obszary miejskie pozostaną terenem działań przez najbliższe dziesięciolecia. Podczas gdy transport i budynki są głównymi czynnikami powodującymi emisje w miastach, udział indywidualnych emisji jest znaczący i wynosi około 40%.


Włączenie obywateli staje się najważniejszym elementem decydującym o sukcesie lub porażce w drodze do zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy kierowane przez społeczność mogą wnieść znaczący wkład w zrównoważony rozwój, zwiększyć odporność i spójność społeczną. Przez ostatnie dwie dekady w dyskusjach pojawiały się liczne przykłady programów osobistych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jednak miały one ograniczony sukces ze względu na brak akceptacji społecznej, opór polityczny oraz brak świadomości i sprawiedliwego mechanizmu śledzenia emisji "mojego węgla".


Nasz świat się zmienia - wielkie trendy społecznościowe dla zrównoważonych miast


W ciągu ostatnich pięciu do siedmiu lat nastąpiły znaczące zmiany na frontach społecznych, środowiskowych i technologicznych, które mogą pomóc w realizacji inicjatyw "Mój węgiel" w kształtowaniu przyszłości w kierunku inteligentnych i zrównoważonych miast.


W tym kontekście warto wspomnieć o trzech wydarzeniach:


1. COVID-19 był testem odpowiedzialności społecznej - Ogromna liczba niewyobrażalnych ograniczeń dla zdrowia publicznego została przyjęta przez miliardy obywateli na całym świecie. Na całym świecie odnotowano liczne przykłady utrzymywania dystansu społecznego, noszenia masek, masowych szczepień i akceptacji aplikacji do śledzenia kontaktów dla zdrowia publicznego, co pokazało istotę indywidualnej odpowiedzialności społecznej.2. Przełomowe technologie czwartej rewolucji przemysłowej - Postępy w zakresie wyłaniających się technologii, takich jak AI, blockchain i cyfryzacja, mogą umożliwić śledzenie osobistej emisji dwutlenku węgla, podnieść świadomość, a także zapewnić indywidualne doradztwo w zakresie mniejszej emisji dwutlenku węgla i etycznych wyborów dotyczących konsumpcji produktów i usług. Inicjatywa Światowego Forum Ekonomicznego Scale 360 pokazuje wykorzystanie technologii czwartej rewolucji przemysłowej w całym cyklu życia produktów i usług.


Nastąpił znaczny postęp w zakresie technologii inteligentnych domów, wyborów transportowych mających wpływ na emisję dwutlenku węgla, rozpowszechnienia inteligentnych liczników w zapewnieniu indywidualnych wyborów w celu zmniejszenia ich emisji związanych z energią, rozwoju nowych spersonalizowanych aplikacji do rozliczania osobistych emisji oraz lepszych osobistych wyborów dotyczących żywności i emisji związanych z konsumpcją. AI może również pomóc wzmocnić modele biznesowe gospodarki cyrkularnej, takie jak modele produktu jako usługi, przewidywanie popytu i inteligentne zarządzanie aktywami poprzez połączenie danych w czasie rzeczywistym i historycznych pochodzących z produktów i użytkowników.


Istnieje znaczna liczba programów i aplikacji umożliwiających obywatelom wniesienie wkładu w emisję dwutlenku węgla poprzez zapewnienie im dogłębnej świadomości na temat wyborów dotyczących osobistego węgla w zakresie żywności, transportu, energii domowej i stylu życia.
Te aplikacje efektywności energetycznej dają sugestie i statystyki dotyczące emisji gazów cieplarnianych i oferują sposoby na zmniejszenie osobistego śladu. Śledzenie zużycia energii w domu i motywowanie ludzi do wprowadzania zmian w stylu życia i przyczyniania się do poprawy stanu środowiska.


3. Zwiększona świadomość i poczucie odpowiedzialności za naturę i środowisko - W ostatnich kilku latach wzrosła świadomość i zaniepokojenie opinii publicznej zmianami klimatycznymi, szczególnie wśród młodzieży. Badanie przeprowadzone przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) "Peoples' Climate Vote" pokazuje, że ponad 64% ludzi uważa, że zmiany klimatyczne są globalnym zagrożeniem. Nowe badanie Pew Research Center przeprowadzone w 17 rozwiniętych gospodarkach wykazało powszechne zaniepokojenie osobistymi skutkami globalnych zmian klimatycznych: 80% obywateli twierdzi, że są gotowi zmienić sposób życia i pracy, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. Młodzi ludzie, którzy stali na czele niektórych z najbardziej widocznych protestów w sprawie zmian klimatycznych w ostatnich latach, są bardziej niż ich starsi koledzy zaniepokojeni osobistym wpływem ocieplającej się planety w wielu badaniach publicznych.


Co dalej? Zrównoważone miasta dzięki inteligentnym społecznościom


Te trzy trendy dostarczają silnych dowodów na to, że można stworzyć ruch społeczny dla inicjatyw "Mój Węgiel" poprzez umożliwienie partnerstwom publiczno-prywatnym pomocy w tworzeniu tego programu. Sugeruje się zastosowanie podejścia trójstronnego w celu ukształtowania tego ruchu.


Takie działania gospodarcze będą wymagały wsparcia politycznego ze strony władz miast poprzez szeroko zakrojoną dyskusję pomiędzy zainteresowanymi stronami w celu osiągnięcia sprawiedliwego i integracyjnego podejścia.


Dźwignie funkcji poznawczych i norm społecznych będą miały znacznie większy wpływ dzięki programom zaangażowania obywateli, a wnioski z powyższych trendów należy wykorzystać do opracowania tych programów. Innowacyjna sztuczna inteligencja i możliwości uczenia maszynowego pomogłyby w wychwyceniu emisji wbudowanych w towary i usługi oraz mogłyby pomóc w dostarczaniu osobom indywidualnym dostosowanych do ich potrzeb i aktualnych porad dotyczących sposobów ograniczenia emisji wynikających z ich stylu życia.


Wreszcie istotne jest, aby wszystkie zainteresowane strony w całym łańcuchu wartości zjednoczyły się i przyczyniły do osiągnięcia zerowej emisji netto w przyszłości, nie pozostawiając nikogo w tyle.


źródło:

https://www.weforum.org/agenda/2022/09/my-carbon-an-approach-for-inclusive-and-sustainable-cities/

Bonus:

Czy na pewno zwiększanie emisji CO2 jest przyczyną ocieplenia klimatu?


"zmiany CO2 zawsze pozostają w tyle za zmianami temperatury. Maksymalna dodatnia korelacja między CO2 a temperaturą występuje dla CO2 opóźnionego o 11-12 miesięcy w stosunku do globalnej temperatury powierzchni morza, 9,5-10 miesięcy w stosunku do globalnej temperatury powietrza na powierzchni ziemi i około 9 miesięcy w stosunku do globalnej temperatury dolnej troposfery"

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.08.008


"Chociaż istnieją oba kierunki przyczynowości, wyniki naszego badania potwierdzają hipotezę, że dominującym kierunkiem jest T → CO2. Zmiany CO2 następują po zmianach T o około sześć miesięcy w skali miesięcznej lub około roku w skali rocznej. Próbujemy zinterpretować ten mechanizm, angażując reakcje biochemiczne, ponieważ w wyższych temperaturach wzrasta oddychanie gleby, a tym samym emisje CO2."

https://www.mdpi.com/2413-4155/2/4/83/htm

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Texas pozywa Pfizer za kłamstwa ws skuteczności i cenzurę publicznej dyskusji

Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton pozwał firmę Pfizer, Inc. za bezprawne wprowadzanie w b...

W imieniu narodu włoskiego - sędzia obala kampanię szczepień

Wyrok w sprawie Chieti, ma historyczne znaczenie, ponieważ słowa sędziego w sprawie szczepień s...

AIFA przyznaje w sądzie, że nie posiada danych na temat skuteczności i korzyści szczepionek

Kiedy szczepionki zostały wprowadzone na rynek, Aifa nie miała żadnych danych na temat skuteczn...

PEI i BMG: nic nie widzieli, nic nie słyszeli, nic nie powiedzieli

PEI nie przeprowadza żadnych laboratoryjnych testów diagnostycznych w celu wykrycia lub określe...

Te odpowiedzi EMA są druzgocące - Europejczycy zostali wprowadzeni w błąd

Szczepionki nie zostały opracowane w celu zapobiegania infekcjom i z pewnością nie ma danych, k...

Pierwszy pozew przeciwko Modernie przed Sądem Okręgowym w Düsseldorfie

Sąd Okręgowy w Düsseldorfie zaplanował na czwartek 16 listopada 2023 r. rozprawy ustne w 4 post...

Nikt nie chce trącić tej kostki domina

Pfizer używał dwóch różnych procesów do produkcji preparatów na koronawirusa. Jeden z nich był ...

Zielony plan energii zero netto będzie wymagał gospodarki centralnie planowanej

Oraz kilku niemożliwości technologicznych i ogromnego spadku standardów życia.

Mit przystępnej cenowo zielonej energii się skończył

W ostatnich latach wszechobecna narracja na temat morskiej energetyki wiatrowej głosiła, że kos...

Norweski Urząd Statystyczny wątpi by cywilizacyjne emisje CO2 wpływały na temperaturę

Dokument agencji rządowej ośmiela się otwarcie odpowiedzieć na tak wiele pytań, które alarmisty...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami