Catalyst - Przejście od kryzysu do zmiany systemów

Przejście od kryzysu do zmiany systemów: Porady dla liderów w czasach COVID

 

"8 lipca 2020 r. opublikowaliśmy nasz nowy raport, Jak przejść od kryzysu do zmiany systemów: Porady dla liderów W dobie COVID – efekt trzech miesięcy produktywnego, wspólnego współtworzenia przez ponad 1600 organizacji kierowanych przez członków Catalyst 2030. W sprawozdaniu dostrzeżono, że znajdujemy się w tak głębokim kryzysie, że tylko daleko idące zmiany systemów mogą nas z niego wydobyć i wejść na drogę do sprawiedliwego, integracyjnego i trwale prosperującego świata. Zawiera dziesiątki pomysłów w 14 kluczowych kwestiach, które są stale dopracowywane."

Strona 1:

Prawda jest taka, że nawet przed tym kryzysem normalność nie działała. Normalność to niesprawiedliwy, nierówny i niezrównoważony świat, którego głębokie wady przyczyniły się bezpośrednio do rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19 oraz do niezwykle wysokich kosztów społecznych i ekonomicznych związanych z jej powstrzymaniem.


Normalność była sytuacją, w której zaledwie pięć lat po tym, jak rządy 193 krajów zobowiązały się do osiągnięcia do 2030 roku Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, byliśmy już o dziesięciolecia opóźnieni w realizacji tej wizji sprawiedliwego, integracyjnego i zdrowego dla środowiska świata.

 

W styczniu(2020 r.) na Światowym Forum Ekonomicznym zainaugurowaliśmy Catalyst 2030, łącząc wiodące światowe sieci sprawdzonych przedsiębiorców społecznych, aby wyraźniej i głośniej mówić prawdę do władzy.


Zalecenia (R)

R 1 - Światowi przywódcy muszą zobowiązać się do zmiany systemów.

R 2 - Przedsiębiorcy społeczni powinni zasiąść przy stole decyzyjnym.

R 3 - Rządy i inne duże instytucje powinny stworzyć

punkty kompleksowej obsługi na wysokim szczeblu dla przedsiębiorców społecznych.

R 4 - Rządy, firmy, filantropi i inni muszą zmienić sposób

finansowania pomysłów przedsiębiorców społecznych.


Strona 4:

Widząc z pierwszej ręki, jak pandemia znacznie utrudniła życie tym, z którymi pracujemy, a także zwiększyła obciążenia finansowe dla wszystkich, którzy starają się pomóc w zaspokojeniu ich potrzeb, w tym dla nas samych, nasza misja nabrała pilnego charakteru. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ponad 4000 z nas, z ponad 1600 organizacji i 131 krajów, pracowało wspólnie, aby opracować te zalecenia, z których wszystkie dotyczą zmian systemowych.


Strona 7:

Rozprzestrzenianie się po całym świecie protestów Black Lives Matter po zabójstwie George'a Floyda przez policję w USA odzwierciedla rosnące zaniepokojenie opinii publicznej w zakresie zinstytucjonalizowanego rasizmu, który pandemia ujawniła w ich kraju...

Strona 8:

Catalyst  2030 skupia wiodące sieci sprawdzonych przedsiębiorców społecznych, w tym koordynowane przez Ashokę, Echoing Green, Schwab Foundation of World Economic Forum i Skoll Foundation.


Strona 14:

Instytucje wielostronne, dwustronne i regionalne, od Banku Światowego po Międzyamerykański Bank Rozwoju i Unię Europejską po ASEAN, są kluczowymi graczami w ekosystemie SDG, często z oficjalnymi mandatami do realizacji Celów Globalnych, a także kontrolą znacznych zasobów i infrastruktury wdrożeniowej. Często mają możliwość wpływania na krajowe i międzynarodowe przepisy oraz reformy polityki, w tym poprzez dostarczanie wiedzy fachowej, zapewnianie rozliczalności i monitorowanie postępów.


Strona 15:

Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie jako całość mają do odegrania kluczową rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju(SDG). Podnoszą świadomość i mobilizują zainteresowanych aktorów; ... monitorować i weryfikować polityki, gromadzić dane, zapewniać wiedzę specjalistyczną oraz wspierać rządy i pociągać je do odpowiedzialności za ich zobowiązania.


Strona 16:

W miarę jak rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 stawało się pandemią, zachowanie głównych rynków finansowych było dla wielu osób zaskakujące, ponieważ wydawało się oderwane od rzeczywistości. Po początkowej panice ceny akcji odbiły się od poziomu sprzed kryzysu, wykazując na przykład optymizm, którego nie było w prognozach większości ekonomistów. Na rynkach długu jednym z nowych produktów są "obligacje COVID", ale nie jest jasne, czy rzeczywiście kierują one dodatkowy kapitał tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny.


Inwestorzy finansowi mogą odegrać kluczową rolę w napędzaniu lub blokowaniu zmian systemowych. Szacuje się, że do osiągnięcia SDGs do 2030 r. potrzebne będą dodatkowe inwestycje w wysokości kilku bilionów dolarów rocznie.

 Co znamienne, skoordynowana globalna reakcja na COVID-19 pokazała, że rządy mogą udostępnić bardzo duże kwoty pieniędzy, przynajmniej tymczasowo, gdy ludzkość stoi w obliczu zbiorowego kryzysu.

Strona 9:

Zachęcają nas również ostatnie sygnały, że ludzie na całym świecie chcą zmian systemowych i są coraz bardziej gotowi opowiedzieć się za integracyjnymi, upodmiotowionymi wartościami, które leżą u podstaw SDGs. Wsparcie społeczne jest niezbędne, jeśli zinstytucjonalizowane nierówności, takie jak rasizm i seksizm, mają zostać usunięte z naszych społeczeństw i jeśli mamy osiągnąć jakiekolwiek, nie mówiąc już o wszystkich, Globalnych Celach do 2030 roku.

W Catalyst 2030 wierzymy, że jeśli pomysły przedstawione w tym raporcie zostaną wdrożone, za dziesięć lat będziemy mogli spojrzeć wstecz na tę pandemię jako na moment, w którym świat postanowił się obudzić i postąpić właściwie.


Strona 11:

Aby świat wyszedł z obecnego kryzysu silniejszy i na dobrej drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG), konieczna jest kompleksowa zmiana systemów.


źródła:

https://catalyst2030.net

https://catalyst2030.net/getting-from-crisis-to-systems-change

https://drive.google.com/file/d/1KxhFiy70wcNKCoQekzNIfOO6tDW9G7XN/view

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Leave a Reply

Skomentuj jako pierwszy(a)

Czy blokady były testem dla indywidualnego limitu CO2?

14 września na stronie internetowej Światowego Forum Ekonomicznego ukazał się artykuł, sugerują...

Jak Bill Gates i partnerzy wykorzystali swoją siłę przebicia, aby kontrolować globalną reakcję na Covid cz. 1 i 2

Cztery organizacje zdrowotne, ściśle współpracujące ze sobą, wydały prawie 10 miliardów dolarów...

Unikanie blokad klimatycznych

Wielu myśli o kryzysie klimatycznym jako odrębnym od kryzysów zdrowotnych i gospodarczych spowo...

Niemiecki gaz jest już w Polsce

Podobno niemieckie magazyny gazu są puste, bo zły Putin zakręcił nam kurek. W rzeczywistości ro...

Żywność: Agendy ekonomiczne, polityczne i futurystyczne

Agendy zwalczania zwierząt gospodarskich są coraz częściej popierane przez różnych wielkich inw...

Centrum Medyczne Los Angeles - To już nie jest ta straszna choroba

Fragment z konferencji z dnia 13 lipca 2022 roku, Centrum Medycznego Hrabstwa Los Angeles (LAC+...

USA: Niepokojący składnik środków chwastobójczych znaleziony w 80% próbek moczu

Ponad 80% próbek moczu pobranych od dzieci i dorosłych w ramach badania zdrowia w USA zawierało...

SADS - Zespół Nagłej Śmierci Dorosłych

Media na całym świecie zaczęły zwracać uwagę na zjawisko medyczne zwane "zespołem nagłej śmierc...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami